Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Szczecin

Numer: 3350
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/11/26

Szanowny Panie Prezydencie,

Od wielu tygodni przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w jednostkach budżetowych miasta prowadzą negocjacje dotyczące regulacji wynagrodzeń z miastem. Reprezentanci Gminy Miasta Szczecin przedstawili propozycje znacznie odległe od kompromisowych rozwiązań, co doprowadziło do organizacji protestów przez NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie i pracowników miejskich jednostek budżetowych. Sytuacja pogłębia się w kryzysie, gdyż zamiast porozumienia ze strony miasta, jest niezrozumienie i ignorancja.
W dniu ostatniej sesji Rady Miasta, tj 23 listopada, odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie, w której wzięli udział pracownicy i związkowcy m.in. z DPS-ów, Centrum Opieki nad Dzieckiem, ZBiLK-u, Powiatowego Urzędu Pracy, MOPR-u, Urzędu Miasta, Żłobków Miejskich, czy Straży Miejskiej. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie Pan Mieczysław Jurek w imieniu pracowników zabrał głos na posiedzeniu Rady Miasta, a także poinformował o nadzwyczaj niepokojących i niesatysfakcjonujących propozycjach ze strony miasta w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Szczecin. Zwrócił m.in. uwagę na fakt, że w 2015 roku Uchwałą Rady Miasta, Prezydent został zobligowany do corocznych negocjacji regulacji wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek. „Solidarność” poprosiła wówczas, aby wprowadzić ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, ale rozmowy pozostały w zawieszeniu, gdyż miasto wykazywało wyłącznie pozorne zainteresowanie sprawą.
Z przedstawionej informacji wynika, że od czerwca 2021 roku trwa próba wypracowania rozwiązań w zakresie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych. Jednak spotkania nie przynoszą pożądanych efektów. Propozycje miasta są skandaliczne i niewspółmierne do oczekiwań pracowników i związkowców, ale również w żaden sposób nie odpowiadają aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz wynagradzania za pracę. NSZZ „Solidarność” postuluje o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto miesięcznie na etat dla pracowników miejskich jednostek budżetowych, ponieważ takie jest realne wyrównanie zarobków do poziomu, który pozwoli pracować za godne pieniądze, a nie za słowo „dziękuję” lub „rozumiem”. Miasto w odpowiedzi na postulaty, przedstawia swoją ofertę w wysokości 200 zł brutto, a po tygodniowym czasie namysłu 350 zł brutto rozłożone na 2 lata. W konsekwencji możemy stracić wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy niejednokrotnie motywują swoją pracę wielką empatią do osób najbardziej potrzebujących.
W związku z powyżej opisaną sytuacją, prosimy o odpowiedzi i ustosunkowanie się do następujących zagadnień:
1. Prosimy o przedstawienie struktury wynagrodzenia w miejskich jednostkach budżetowych z uwzględnieniem kadry kierowniczej oraz bez kadry kierowniczej, a także ustosunkowania się do stwierdzenia, że „jeszcze niedawno, tylko około dziesięcioro pracowników w miejskich jednostkach budżetowych nie osiągało płacy minimalnej – dziś ich liczba drastycznie wzrosła”. Jaki procent ogółu pracowników w jednostkach miejskich ma wynagrodzenie w wysokości minimalnej płacy krajowej i jak sytuacja kształtowała się w tym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat?
2. Jak wygląda struktura zatrudnienia w miejskich jednostkach budżetowych, z informacją w zakresie liczby pełnych etatów oraz osób zatrudnionych. Jak w ostatnich 3 latach zmieniła się liczba etatów w miejskich jednostkach budżetowych? Jaki był poziom fluktuacji w ostatnim roku?
3. Na jakiem etapie są negocjacje z pracownikami miejskich jednostek budżetowych?
4. Czy miasto zabezpieczy środki finansowe na podwyżki dla pracowników jednostek miejskich w wysokości 1000 zł brutto? W jakiej kwocie zostanie ujęte to zadanie w budżecie na 2022 rok.

Podsumowując, pracownicy miejskich jednostek budżetowych to podstawa funkcjonowania wszystkich najważniejszych zadań miasta. Brak dobrej woli i dobrych propozycji doprowadzi do prawdziwego kryzysu, który odczują wszyscy mieszkańcy Szczecina. Sytuacja jest nadzwyczajnie poważna i wymaga podjęcia odpowiedzialnych oraz odważnych działań, które przełożą się na jakość życia i komfort pracy osób zatrudnionych w jednostkach miejskich.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/11/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/26 10:06:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/26 10:06:08 nowa pozycja