Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Organizacyjny
Odpowiadający:
Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
Data odpowiedzi:
2019/01/28
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 14 stycznia 2019 r., dotyczącą szkolenia pracowników Urzędu Miasta Szczecin przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, uprzejmie informuję, co następuje :

Współpraca szkoleniowa z Panem Grzegorzem Jankowskim rozpoczęła się 24 lata temu i została zapoczątkowana przez ówczesnego Prezydenta Miasta Szczecina Pana Bartłomieja Sochańskiego (w kadencji lipiec 1994 – listopad 1998). Następnie była kontynuowana przez kolejnych Prezydentów Miasta Szczecin – Pana Mariana Jurczyka, Pana Marka Koćmiela oraz Pana Edmunda Runowicza.
W odniesieniu do pierwszego pytania złożonej przez Pana interpelacji przekazuję w załączeniu :
1) wykaz umów zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Panem Grzegorzem Jankowskim, zgodnie z posiadanymi przez Urząd Miasta Szczecin informacjami, stanowi załącznik Nr 1 do odpowiedzi;
2) kopie umów zawartych z Panem Grzegorzem Jankowskim wraz ze wskazaniem trybu poprzedzającego ich zawarcie, w posiadaniu, których jest Urząd Miasta Szczecin obejmujących okres od 2008 r. do dnia złożenia interpelacji, stanowią załączniki do odpowiedzi od Nr 2 do Nr 15. Urząd nie jest w posiadaniu umów z okresu do 2008 roku, z uwagi na wybrakowanie dokumentacji z tym związanej za zgodą Archiwum Państwowego w Szczecinie;
3) wykaz ze wskazaniem trybów poprzedzających zawarcie umów z Panem Grzegorzem Jankowskim, w posiadaniu, których jest Urząd Miasta Szczecin obejmujących okres od 2008 r. do dnia złożenia interpelacji, stanowi załącznik do odpowiedzi Nr 16. Urząd nie jest w posiadaniu informacji z okresu do 2008 roku, z uwagi na wybrakowanie dokumentacji z tym związanej za zgodą Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Ponadto informuję :
4) łączna kwota wynagrodzeń za przeprowadzenie szkoleń przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sędziego NSA Grzegorza Jankowskiego w okresie od 1995 do dnia złożenia interpelacji, czyli przez 24 lata zgodnie z posiadanymi przez Urząd Miasta Szczecin informacjami, wynosi 113.060 zł. Urząd nie jest w posiadaniu informacji z okresu do 1995 roku, z uwagi na wybrakowanie dokumentacji z tym związanej za zgodą Archiwum Państwowego w Szczecinie;
5) wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sędziego NSA Grzegorza Jankowskiego ustalane było na podstawie negocjacji stron umowy z uwzględnieniem:
a) wiedzy specjalistycznej szkoleniowca,
b) kryterium ekonomiczno-budżetowego zamawiającego
c) dostępności szkoleniowca
d) oczekiwań pracowników Urzędu Miasta Szczecin co do zakresu szkolenia.
Nawiązując do pytania: „Czy to prawda, że sędzia Grzegorz Jankowski będąc wicewojewodą w rządzie Jerzego Buzka był Pańskim zwierzchnikiem służbowym?” odpowiedź brzmi: Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego był powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Relacje służbowe Dyrektora Generalnego z Wojewodą regulowała ustawa o służbie cywilnej .
Na pytanie: „Czy to prawda, że w latach 2004-2006 prowadził Pan wspólnie z sędzią Grzegorzem Jankowskim Kancelarie Radców Prawnych Jankowski & Krzystek – odpowiedź brzmi: nie, współdziałanie gospodarcze Piotra Krzystka i Grzegorza Jankowskiego w formie Kancelarii Radców Prawnych prowadzone było w 2004 r. Jednocześnie wskazuję, że stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 1307) - pozostałe pytania z uwagi na swój zakres nie mieszczą się w kategorii interpelacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZAŁĄCZNIK NR 14

ZAŁĄCZNIK NR 15

ZAŁĄCZNIK NR 16

 

 


Interpelacja: Dot. umów zawieranych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Grzegorzem Jankowskim
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/01/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/01/28 15:32:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/01/28 15:32:34 nowa pozycja