Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości

Numer: 2047
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/12/11

Apelujemy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie w imieniu mieszkańców do Prezydenta Miasta Piotra Krzystka o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości.
Działalność społeczna wykonywana przez siostry w dużej mierze obejmuje posługę wobec najuboższych zarówno materialnie, jak i duchowo. Dbają o dożywianie, zapewniają pomoc medyczną oraz nocleg, a także wspierają ludzi duchowo. Zgromadzenie sióstr w Szczecinie nieprzerwanie od 33 lat pracuje bezinteresownie na rzecz ludzi potrzebujących. Nie ma wątpliwości, że prowadzona działalność to również realizowanie zadań, które leżą w gestii Gminy Miasto Szczecin.
To w pewnym stopniu „wyręczanie” instytucji samorządowych w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Nieprzypadkowo podkreślamy istotę działalności Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości i przedkładamy ją ponad wartości materialne, gdyż jest to praca nieoceniona o dużym znaczeniu.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które mieści się w nieruchomości przy ul. Bulwar Gdański 31, wyraziło wolę zainwestowania w kamienicę i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku. W sprawie tej Urząd Miasta Szczecin niespełna dwa miesiące temu przygotował projekt uchwały w sprawie przekazania z bonifikatą nieruchomości na rzecz Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Jednak z niezrozumiałych powodów sprawa wywołała nieprzychylne komentarze, szczególnie ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej. Wystosowane roszczenia i pretensje doprowadziły do zdjęcia uchwały z porządku obrad listopadowej sesji, jednak pojawiło się tym samym zapewnienie o pochyleniu się nad wnioskiem w najbliższym czasie.
Pomimo to, ponowne rozpatrzenie projektu uchwały nie doszło do skutku, wynikiem czego nie ma jej w porządku obrad na grudniowej sesji Rady Miasta. Kwestia, która nie powinna być kością niezgody, dziś staje się tematem niepożądanym przez wywołane nieporozumienia w koalicji rządzącej w Szczecinie. Apelujemy w imieniu mieszkańców do Prezydenta Miasta Piotra Krzystka, aby przeprowadził koncyliacyjne i merytoryczne rozmowy i działania, które doprowadzą do realnego wsparcia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Oczekujemy, przedstawienia przez Prezydenta konkretnego terminu, w którym sprawa zostanie rozpatrzona, a projekt uchwały będzie procedowany przez radnych, a także informacji o powodach nieumieszczenia uchwały w porządku obrad na najbliższej sesji.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/12/11, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/12/11 12:31:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/12/11 12:31:16 nowa pozycja