Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. rozwoju Szczecina w kwestii pozyskiwania inwestorów i powstawania dużych przedsiębiorstw

Numer: 1551
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/07/02

Szanowny Panie Prezydencie,

W raporcie o stanie gminy, Szczecin wśród dużych polskich miast wyróżnia się niskim udziałem dużych przedsiębiorstw. Jest to niepokojące dla tak dużego i dobrze położonego geograficznie miasta.
Miasto, które nie stawia na nowoczesną, szybko rozwijającą się gospodarkę, nie przyciągnie inwestorów, nie podniesie też jakości życia mieszkańców. Z danych wynika, że w grudniu 2019 roku w Szczecinie było wpisanych do rejestru REGON zaledwie 50 przedsiębiorstw zatrudniających w przedziale 250-999 i 10, gdzie liczba zatrudnionych wynosi powyżej tysiąca osób. Stąd nasze zaniepokojenie niewielką liczbą dużych przedsiębiorstw i pytanie do Prezydenta miasta Szczecina, jakie działania podejmuje, aby zmienić tę niekorzystną dla naszego miasta tendencję i przyciągnąć duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Czy Prezydent wypracował strategię i rozwiązania, aby wzmocnić nasze miasto w tym zakresie, ponieważ na chwilę obecną dla wielu młodych osób i rodzin, warunki gospodarcze Szczecina nie są atrakcyjne i brakuje konkretnych perspektyw. Wiemy, że jako sukces władze miasta traktują wartości dotyczące liczby mikro i małych przedsiębiorstw, jednak to duże firmy generują stabilność w zatrudnieniu i tworzą długotrwałe miejsca pracy. Potrzebujemy inwestorów, którzy wspólnie z samorządem będą podnosić konkurencyjność naszego miasta. W wielu miastach Polski powstają projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego tzw. PPP, we współpracy gminy np. konsorcjum firm. Prosimy o przedstawienie zidentyfikowanych projektów i zadań miasta, które mogą być realizowane w oparciu o ww. przepisy w najbliższych latach.

Jak zwracają uwagę mieszkańcy, Szczecin zasłynął w ostatnich latach budowaniem gospodarki poprzez powstawanie kolejnych galerii handlowych i otwieraniu masowo dyskontów. Natomiast brakuje w Szczecinie rzeczywistych, dobrych miejsc pracy i rozwijającego się przemysłu, który przyciągałby również mieszkańców innych miast.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/07/02, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/07/02 10:33:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/07/02 10:33:53 nowa pozycja