Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy społecznej

Numer: 1939
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/11/10

Szanowny Panie Prezydencie,
Zważając na złożoność problematyki związanej z walką z pandemią koronawirusa, oczekujemy, że miasto podejmie najlepsze decyzje z myślą o mieszkańcach Szczecina, a szczególnie o Tych najbardziej potrzebujących. Prosimy o odpowiedzi i ustosunkowanie się do poniższych pytań, jak i postulatów. Jednocześnie chcielibyśmy poznać inne rozwiązania na ten trudny czas pandemii w obszarze pomocy społecznej, które są wypracowywane przez nasz samorząd.

1. Czy będzie kontynuowana pomoc dla osób zamieszkujących mieszkania komunalne? W pierwszych miesiącach pandemii, mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski w przypadku zmniejszenia przychodów spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii, kiedy zapłata czynszu, długu lub jego części może zagrozić jego egzystencji lub osób będących na jego utrzymaniu. Prosimy również o informację, ile osób dotychczas skorzystało z takiej pomocy? Czy osoby były całkowicie zwalniane z uiszczania czynszów, czy rozkładano zapłatę na raty?
2. Prosimy o przedstawienie wprowadzonych rozwiązań w Domach Pomocy Społecznej w związku z drugą falą zakażeń koronawirusem. Czy zostały przydzielone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, jeśli tak, to w jakiej wysokości oraz czy obejmują każdą z osób zatrudnionych (bez względu na rodzaj umowy)? Jeśli nie, wnioskujemy o jak najszybsze wdrożenie wyższych wynagrodzeń (szczególnie w okresie pandemii). Od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa do samorządów na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej trafiło już 50 mln zł. W lipcu rząd deklarował 326 milionów złotych na wsparcie DPS-ów w całej Polsce. Środki te miały były dystrybuowane przez ROPS w formie grantów dla domów pomocy społecznej. Placówki mogły wnioskować o nie bezpośrednio do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Poprzez te projekty zapewnione miało zostać przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami placówek. Prosimy o informacje, ile środków miasto pozyskało na Domy Pomocy Społecznej z wyżej opisanych programów, jak DPS zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i środki higieniczne, aby zapewnić, jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Na sesji Rady Miasta 9 kwietnia 2020 roku przyjęto stanowisko ws. zapewnienia mieszkańcom maseczek ochronnych. Czy mieszkańcy nadal mogą skorzystać z możliwości odebrania bezpłatnie maseczki ochronnej z miasta, jeśli tak, to gdzie są one dostępne (prosimy o wskazanie instytucji i adresu). Wnioskujemy również o zaopatrzenie miasta w środki ochronne i higieniczne, które będą przeznaczone dla mieszkańców miasta, szczególnie seniorów (60+, osoby w trudnej sytuacji materialnej), którzy mogliby telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie. Dystrybucja odbywałaby się poprzez służby miejskie.
4. Prosimy również o informację, jak zostanie usprawniona obsługa interesantów w Urzędzie Miasta (zgłaszane problemy szczególnie ws. działania systemu elektronicznego umawiania wizyt).Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/11/10, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/10 12:01:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/10 12:01:20 nowa pozycja