Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. popularyzacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer: 1411
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/05/13

Szanowny Panie Prezydencie,

Zbliża się kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto często z roku na rok, informuje o tym, że środki na ten cel zostają zwiększane. Jednak mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie m.in. w kwestii unieważniania głosów, opóźnienia terminu podawania wyników konkursu, co rodzi podejrzenie o braku rzetelności i odpowiedzialności ze strony miasta.
Ponadto w sprawie frekwencji w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim należy zauważyć, że doszło do niezrozumiałej zmiany polegającej, że w tym roku każdy mieszkaniec będzie mógł oddać, aż 5 głosów gdy rok wcześniej miał do dyspozycji 3 głosy. Liczba oddanych głosów będzie większa, niż w poprzednich latach. Jednak rzeczywisty udział mieszkańców w głosowaniu może oznaczać spadek. Takie zmiany mogą powodować błędy w głosowaniach i skutkować unieważnianiem głosów, co nie budzi zaufania do rzetelności końcowych wyników. Mieszkańcy powinni mieć większą możliwość zaangażowania poprzez wprowadzenie konsultacji społecznych i powinni oddawać jeden głos.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie następujących informacji:

1. Jakie działania podjęło miasta w celu popularyzacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz ile środków skierowano na to zadanie.
2. Jakie działania planuje miasto w celu promocji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok, aby zwiększyć aktywność mieszkańców w tym zakresie.
3. Ilu mieszkańców bierze udział czynnie i zgłasza wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego ze wskazaniem ostatnich 5 lat?
4. Ilu mieszkańców bierze udział biernie i głosuje nad projektami Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w ostatnich 5 latach?
5. Jakie były powody unieważnienia części głosów w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim głosowanym w 2019 roku? Czy miało na to wpływ oddawanie, aż 3 głosów przez jednego mieszkańca?
6. Jakie działania zostaną podjęte, aby uniknąć sytuacji z 2019 roku, kiedy to unieważniono głosy mieszkańców, co przyczyniło się do naruszenia zaufania do projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/05/13, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/05/13 14:18:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/05/13 14:18:32 nowa pozycja