Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Wstępny test rynku dotyczący przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie

EDIT:

Szanowni Państwo,

 

Na wniosek jednego z potencjalnych Partnerów Prywatnych z prośbą o wydłużenie terminu na przesłanie ankiety w ramach prowadzonego Wstępnego testowania rynku, uprzejmie informujemy, że Podmiot Publiczny - Gmina Miasto Szczecin – przedłuża termin Wstępnego testowania rynku do dnia  16 marca 2020 roku.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Gmina Miasto Szczecin planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

BUDOWIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO Z PARKINGIEM KUBATUROWYM ORAZ OBIEKTEM WIELOFUNKCYJNYM NA PLACU ZAWISZY CZARNEGO
W SZCZECINIE.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Naszą intencją jest przeprowadzenie wstępnego testu rynku celem poznania Państwa zdania / opinii na temat m.in. możliwości udziału w ww. przedsięwzięciu, atrakcyjności przedsięwzięcia z komercyjnego punktu widzenia, sposobie zagospodarowania/użytkowania obiektu wielofunkcyjnego, określenia kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PODMIOTY

potencjalnie zainteresowane udziałem w planowanym przedsięwzięciu,

 

DO UDZIAŁU W TEŚCIE RYNKU

dotyczącym przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie.

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii odnośnie założeń realizacji przedsięwzięcia oraz wskazania preferowanych przez Państwa zasad współpracy, w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik  (wersja edytowalna do pobrania z niniejszej strony) w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Odpowiedzi będą służyły doprecyzowaniu zakresu i struktury przedsięwzięcia realizowanego z udziałem partnera prywatnego.

 

Zapraszamy również  do spotkania się z nami celem omówienia / doprecyzowania Państwa odpowiedzi udzielonych w ankietach.

Terminy do ustalenia indywidualnie pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi, proponujemy spotkania na przełomie  stycznia / lutego i w miesiącu lutym 2020 roku.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Małgorzata Bil-Modranka – kierownik Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Urząd Miasta Szczecin, e-mail: mbil@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 60;

Krzysztof Gajewski – główny specjalista w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Urząd Miasta Szczecin, e-mail: kgajew@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 59.

 

Licząc na owocna współpracę i wymianę uwag

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                          Ryszard Słoka

                                                                                                Sekretarz Miasta Szczecin


 

Informujemy, że w ramach trwającego Wstępnego testowania rynku dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie udostępniliśmy potencjalnym partnerom prywatnym wersje elektroniczne następujących opracowań:

  1. Opinia na temat nośności nawierzchni dróg przyległych do Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie,
  2. Ekspertyza techniczna schronu podziemnego nr ewid. S-1 7705/012 zlokalizowanego pod obszarem dz. Nr 34 obręb 1040 przy Placu Zawiszy Czarnego oraz dz. Nr 7 obręb 1039 pod ul. Korzeniowskiego w Szczecinie,
  3. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowe na dz. nr 34 przy Pl. Zawiszy Czarnego (obręb nr 1040) oraz dz. nr 7 przy ul. Korzeniowskiego (obręb nr 1039) w Szczecinie,

            oraz Informację o aktualnie obowiązującej Strefie Płatnego Parkowania w otoczeniu lokalizacji przedsięwzięcia.

 Zainteresowanych zapraszam do kontaktu z Biurem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urzędu Miasta Szczecin pod nr telefonu 91/433 15 59, 433 15 58 lub e-mail: bppp@um.szczecin.pl

Załączniki:

udostępnił: Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: Małgorzata Bil Modranka, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2020/02/28 15:47:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2020/02/28 15:47:40 modyfikacja wartości
Anna Petters 2020/02/28 15:45:24 modyfikacja wartości
Anna Petters 2020/02/28 15:44:40 modyfikacja wartości
Anna Petters 2020/02/28 15:42:46 modyfikacja wartości
Anna Petters 2020/02/28 15:39:52 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/02/14 13:24:40 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/02/14 13:15:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/01/07 13:39:07 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/01/07 13:26:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/01/07 13:24:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/01/07 13:05:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/01/07 12:38:01 nowa pozycja