Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Szczeciński Obszar Metropolitalny

Szczeciński Obszar Metropolitalny

Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) jest miejskim obszarem funkcjonalnym o powierzchni 2 795 km2, na którym zamieszkuje 687 tys. mieszkańców (2013). Jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek i obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalną strefę zurbanizowaną wraz z ośrodkami bliskiego sąsiedztwa. Jego potencjał ludnościowy (40% ogółu mieszkańców województwa), przestrzenny (11,35% powierzchni województwa) i gospodarczy (45,8% ogółu podmiotów gospodarczych) określa rangę SOM w skali regionu zachodniopomorskiego, wskazuje także na skalę powiązań funkcjonalnych (społecznych, gospodarczych, przestrzennych, komunikacyjnych) w ramach obszaru. Gminy miejskie, wiejskie i wiejsko-miejskie SOM zajmują łącznie 12,2% obszaru województwa i stanowią 39,9% populacji regionu (2013).

SOM składa się z ośrodka centralnego – miasta wojewódzkiego Szczecina i  powiązanego z nim funkcjonalnie najbliższego otoczenia. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego[1] za najsilniej powiązany ze Szczecinem uznano obszar gmin: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Stepnica, Police, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, a także miasto Stargard Szczeciński i miasto Świnoujście.

Aglomeracja szczecińska w tak zdefiniowanym układzie terytorialnym stanowi od lat współpracujący organizm, a formalna współpraca realizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zawiązanego w 2005 r. samorządowego stowarzyszenia.

Szczecin jest jednym z dziesięciu ośrodków metropolitalnych w Polsce wskazanych przez Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Pod wpływem oddziaływania Szczecina znajduje się jednak znacznie szerszy obszar o nieco słabszych, choć wciąż silnych powiązaniach funkcjonalnych (przyrodniczych i infrastrukturalnych) budujący wspólny potencjał społeczno-gospodarczy. Obszar ten określany, jako subregion metropolitalny[2] obejmuje dalszych 13 gmin (Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów, Nowogard, Osina, Warnice, Pyrzyce, Bielice, Kozielice, Banie i Widuchowa).

Obszarem tradycyjnie ciążącym do Szczecina, jako centrum funkcjonalnego, są również tereny gmin po stronie Niemiec (część obszaru Meklemburgii Pomorza Przedniego), na które rozciąga się wpływ Szczecina głównie, jako ośrodka gospodarczego i kulturalnego, a dla których nie powstał ośrodek konkurencyjny. Obszar ten obejmujący gminy po stronie polskiej i niemieckiej stanowi strukturę przestrzenną określaną mianem transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina[3].

Szczeciński  Obszar  Metropolitalny  jest  ośrodkiem  metropolitalnym  o  unikalnym  w  skali kraju  nadgranicznym  położeniu.  Z  uwagi  na  brak  dużych  ośrodków  miejskich  mogących pełnić funkcję metropolitalne we wschodnich regionach przygranicznych Niemiec istnieją realne  szanse  na  ukształtowanie  regionalnej  strefy  oddziaływania  miasta  rdzeniowego wychodzącej poza granice kraju poprzez rozszerzenie wpływu  obszaru metropolitalnego  Szczecina  na  przygraniczne  gminy  niemieckie  (tj.  Prenzlau,  Schwedt,  Pasewalk). Jednakże podkreślić należy, że obszary znajdujące się po niemieckiej stronie granicy są terenami o wyraźnej tendencji depopulacyjnej i niskiej kondycji gospodarczej. Istotne  ograniczenie  stanowi  brak  silnych  powiązań funkcjonalnych  i  administracyjnych Szczecina i jego otoczenia z obszarem oddziaływaniana terenie Niemiec. W minionych latach  z  różnorodnym  nasileniem  występuje  zjawisko  odbudowy  powiązań w  sferze podstawowej  obsługi i  korzystania  z  wybranych  usług (zwłaszcza  w  zakresie  handlu i gastronomii).

Położenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego determinuje znaczenie tego ośrodka funkcjonalnego w rozwoju Euroregionu Pomerania i współpracy transgranicznej oraz transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Liczba ludności ogółem w JST SOM.

    Liczba ludności w JST SOM

1995

2000

2005

2009

2011

2012

 Goleniów

31176

31757

33029

34090

34 364

35381

 Stepnica

4495

4634

4687

4746

4 737

4858

 Gryfino

31283

31061

31296

31469

31 442

32177

 Stare Czarnowo

3858

3864

3885

3781

3 812

3864

 Dobra (Szczecińska)

5905

8620

11892

15581

16 601

18357

 Kołbaskowo

5265

7155

8595

10061

10 349

11251

 Nowe Warpno

1826

1616

1559

1641

1 651

1692

 Police

41477

41198

41416

41804

41 779

42033

 Stargard Szczeciński

73254

71374

70639

69870

69 633

69724

 Kobylanka

2892

3117

3626

4191

4 349

4761

 

 Przyrost naturalny w JST SOM.

Przyrost naturalny w JST SOM

1995

2000

2005

2009

2012

 Goleniów

132

84

64

115

82

 Stepnica

10

15

8

-4

-5

 Gryfino

143

91

91

105

61

 Stare Czarnowo

24

0

2

4

-1

 Dobra (Szczecińska)

9

44

76

56

99

 Kołbaskowo

42

50

64

85

96

 Nowe Warpno

3

-9

-5

0

-5

 Police

215

103

120

136

79

 Stargard Szczeciński

286

160

70

138

-36

 Kobylanka

18

13

-9

11

26

 Stargard Szczeciński

58

51

26

28

16

 M. Szczecin

-344

-662

-525

-489

-685

 M. Świnoujście

46

-39

-61

-23

-109[1]Do wyznaczenia delimitacji SOM posłużono się 3 rodzajami wskaźników: w. funkcjonalne (oparte o powiązania rdzenia MOF z obszarami przylegającymi (liczba osób dojeżdżających do pracy, liczba „przemeldowań” z rdzenia ośrodka na obszary przylegające); w. społeczno-gospodarcze: mierzące społeczno-gospodarczy aspekt urbanizacji (udział pracujących w zawodach pozarolniczych, liczba podmiotów gospodarczych, udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu); w. morfologiczne: mierzące gęstość zaludnienia oraz liczbę nowych mieszkań oddawanych do użytku.

[2]Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, 2010, str. 154-155.

[3]Określenie istniejących powiązań funkcjonalnych pozwoliło na wstępną delimitację transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina(TRMS), obejmującego łącznie 12 968 km2 powierzchni (w tym 7 835 km2 po stronie polskiej), cały obszar znajduje się w graniach Euroregionu Pomerania. Więcej w: Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska, 2011. 

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/17, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/07/17 09:11:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/07/17 09:11:17 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/17 09:10:01 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:35:34 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 08:23:32 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/06/11 14:25:32 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/06/11 14:24:01 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/06/11 10:43:45 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/26 09:40:45 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/25 13:41:00 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/17 15:58:07 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:11:13 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:28:29 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:27:33 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:25:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:23:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:15:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/10/23 10:12:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/09/04 13:54:31 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/02/23 11:05:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/02/23 11:00:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/02/23 09:58:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/02/23 09:57:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/12/04 14:33:52 nowa pozycja