Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Wstępny test rynku dotyczący przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy nowego przedszkola przy ul. Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej o funkcji mieszkalno-usługowej

EDIT:

 

Szanowni Państwo,

Podmiot Publiczny – Gmina Miasto Szczecin,  wydłuża termin Wstępnego testowania rynku do dnia 31 marca 2021 roku ze względu na potrzebę przeprowadzenia spotkań, tele lub wideokonferencji celem omówienia/doprecyzowania Państwa odpowiedzi udzielonych w ankietach.

Jednocześnie tym z Państwa, którzy nie odesłali do dnia dzisiejszego ankiet, uprzejmie  przypominamy, że termin ich odesłania  wyznaczony został do dnia 28 lutego 2021 roku.

W marcu 2021 roku zapraszamy do spotkania z przedstawicielami Podmiotu Publicznego – terminy do ustalenia indywidualnie.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Małgorzata Bil-Modranka – kierownik Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Urząd Miasta Szczecin, e-mail: mbil@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 60

Krzysztof Gajewski – główny specjalista w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urząd Miasta Szczecin, e-mail: kgajew@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 59

Anna Petters – inspektor w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urząd Miasta Szczecin, e-mail: anizin@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 58

__________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

 

Gmina Miasto Szczecin planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

BUDOWIE NOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁOKIETKA 15 WRAZ Z REALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY FRONTOWEJ MIESZKALNO - USŁUGOWEJ PRZY ULICY ŁOKIETKA W SZCZECINIE.

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Naszą intencją jest przeprowadzenie wstępnego testu rynku celem poznania Państwa zdania / opinii na temat m.in. możliwości udziału w ww. przedsięwzięciu, atrakcyjności przedsięwzięcia z komercyjnego punktu widzenia, sposobie zagospodarowania / użytkowania terenu przeznaczonego pod nową zabudowę, określenia kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PODMIOTY

 

potencjalnie zainteresowane udziałem w planowanym przedsięwzięciu,

 

DO UDZIAŁU W TEŚCIE RYNKU

dotyczącym przedmiotowegoprzedsięwzięcia polegającego na realizacji budowy nowego przedszkola przy ul. Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej o funkcji mieszkalno-usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie.

 

Zapraszamy do wyrażenia opiniiodnośnie założeń realizacji przedsięwzięcia oraz wskazania preferowanych przez Państwa zasad współpracy, w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik (wersja edytowalna do pobrania z niniejszej strony), w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku. Odpowiedzi będą służyły doprecyzowaniu zakresu i struktury przedsięwzięcia realizowanego z udziałem partnera prywatnego.

 

Zapraszamy równieżdo spotkania się z nami / przeprowadzenia tele lub video konferencji celem omówienia / doprecyzowania Państwa odpowiedzi udzielonych w ankietach.

 

Terminy do ustalenia indywidualnie.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Małgorzata Bil-Modranka – kierownik Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Urząd Miasta Szczecin, e-mail: mbil@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 60

Krzysztof Gajewski – główny specjalista w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urząd Miasta Szczecin, e-mail: kgajew@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 59

Anna Petters – inspektor w Biurze Partnerstwa Publiczno Prywatnego Urząd Miasta Szczecin, e-mail: anizin@um.szczecin.pl, tel. 91/433 15 58

 

Licząc na owocną współpracę i wymianę uwag

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                          Ryszard Słoka

                                                                                              Sekretarz Miasta Szczecin

Załączniki:

udostępnił: Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego, wytworzono: 2020/12/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Bil - Modranka, wprowadził/a: Krzysztof Gajewski, dnia: 2021/05/11 14:09:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Gajewski 2021/05/11 14:09:04 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2021/05/11 14:05:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2021/02/22 12:25:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/12/16 11:55:52 modyfikacja wartości
Krzysztof Gajewski 2020/12/16 11:44:16 nowa pozycja