Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Konferencja Naukowa "Świat przyjazny starości"

W dniu 23 maja 2012 r. w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Świat przyjazny starości” pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Profesor Ireny Lipowicz.

Konferencję otworzył Pan Prezydent Piotr Krzystek, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są działania w kierunku stałego polepszania sytuacji życia osób starszych. Przypomniał również, że w Szczecinie powstała niedawno konsultacyjna Rada ds. Seniorów, której zadaniem jest przygotowanie do wdrożenia rozwiązań unijnych nowej perspektywy finansowania 2014-2020. Perspektywę tę będzie można wykorzystać na projekty miękkie, skierowane do określonych grup społecznych. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie rozwiązań nie tylko krótkoterminowych ale i długoterminowych.

Prezydent podkreślił, iż ważne jest, że spotykamy się na tej konferencji w wielopokoleniowym gronie, ponieważ taka relacja świadczy o tym na jakim poziomie rozwoju cywilizacyjnego się znajdujemy. Taka inicjatywa jak konferencja „Świat przyjazny starości” świadczy o tym, że kwestia osób starszych jest ważna i nie jest nam obojętna.

Następnie swój wykład wprowadzający wygłosiła Pani Rzecznik. W swoim wykładzie nawiązała do tematu Solidarności, która również narodziła się w Szczecinie, proponując, aby tę Solidarność przenieść na solidarność międzypokoleniową, która w obecnych czasach jest niezbędna ze względu na fakt, iż wiek podeszły jest traktowany jako obciążenie.

Pani Profesor stwierdziła, że w właśnie w Szczecinie znalazła najbardziej aktywne, otwarte i nowatorskie środowiska, które działają na rzecz osób starszych. Dlatego też chce uczynić Szczecin sojusznikiem w walce z wykluczeniem osób starszych.

Na konferencji mówiono o różnych inicjatywach na rzecz seniorów. Podawano różne przykłady działań, np. tworzonej w Szczecinie Karcie Seniora, planach budowy mieszkań chronionych dla seniorów, w których również będą mieszkali wychowankowie, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz projekt gorący posiłek dla seniora. Ponadto mówiono także o projektach dofinansowanych z programu INTERREG IVA, dzięki którym osoby starsze mogą być aktywne i podejmować wspólne działania, np. artystyczne – taniec, malarstwo czy też wikliniarstwo oraz spotkania pojednawcze seniorów z Polski i Niemiec.

Konferencja miała charakter międzynarodowy. Swoje referaty wygłosili również goście z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Pani Rose O’Driscoll z Uniwersytetu w Cardiff, Wielka Brytania, mówiła o instytucjach wspierających osoby starsze w Wielkiej Brytanii. Natomiast Pan Joachim Hesse z Berliner Beratungsdienst e.V. w Niemczech przedstawił temat mentoringu, którym zajmuje się jego firma. Osoby młode, zaczynające swoją karierę lub mające problemy z już prowadzoną działalnością mogą uzyskać porady od doświadczonych seniorów gospodarki.

W konferencji wzięli również udział Prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, dr Marzena Breza – Radca Ministra, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Andrzej Szynka Radca - Minister w Ambasadzie RP w Berlinie, Ulrike Geith – Radca w Ambasadzie RFN w Warszawie.

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2012/05/31, odpowiedzialny/a: PCeran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2012/05/31 12:00:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2012/05/31 12:00:58 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/05/31 11:59:54 nowa pozycja