Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Debaty Transgraniczne 2010-2011

Dialog o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
– cykl debat transgranicznych

W dniu 8 września Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin, oraz Dr. Völker Böhning - Starosta powiatu Uecker-Randow) wspólnie zainicjowali cykl sześciu debat poświęconych różnym aspektom współpracy na pograniczu polsko-niemieckim. Celem projektu jest z jednej strony przedstawienie najważniejszych wydarzeń historycznych po 1945 r., a z drugiej, omówienie bieżącej współpracy i realizowanych projektów przy uwzględnieniu dynamiki procesów zachodzących na pograniczu. W trakcie ostatnich dwóch debat uczestnicy rozmawiać będą o perspektywach współpracy w kontekście przyszłych instrumentów i programów Unii Europejskiej skierowanych na wspieranie współpracy transgranicznej.
 

Pierwsza z sześciu debat odbyła się w studiu S1 Polskiego Radia Szczecin, gdzie w gronie historyków, ekspertów, polityków, przedstawicieli administracji oraz młodzieży gimnazjalnej dyskutowano o najważniejszych wydarzeniach w latach od 1945 do 1991 w relacjach polsko-niemieckich. Szczególną uwagę poświęcono tym aspektom, które miały lub mają kluczowe znaczenie dla relacji na pograniczu, a więc: znaczenie układów poczdamskich i zgorzeleckich, normalizacja stosunków w latach siedemdziesiątych i ich zamrożenie po stanie wojennym, a kończąc na podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w czerwcu 1991 r.
Za stołem prezydialnym w charakterze referentów zasiedli: prof. Heinrich Olschowsky (niemiecki publicysta, krytyk literacki, historyk i tłumacz literatury polskiej, emerytowany profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie), prof. Krzysztof Ruchniewicz (polski historyk, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz dr Tomasz Ślepowroński (wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego). Dyskusję moderowali Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński) oraz Andrzej Kotula (Urząd Miasta Szczecin). Kolejna debata odbędzie się w połowie października

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania)
 

udostępnił: Referat Współpracy Międzynarodowej, wytworzono: 2010/09/09, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Andrzej Rybacki, dnia: 2010/12/15 11:42:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Rybacki 2010/12/15 11:42:55 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 13:35:42 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/09/15 09:31:04 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/09/15 09:30:38 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/09/15 09:29:35 nowa pozycja