Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

V Konferencja Transgraniczna "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"

Konferencje transgraniczne poświęcone zacieśnianiu współpracy Polski i Niemiec odbywają się w Szczecinie już od pięciu lat. V edycja Konferencji pn. „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką” zorganizowana przez Miasto Szczecin we współpracy z Powiatami Uckermark i Vorpommern-Greifswald miała miejsce 10 grudnia 2012 r. w Hotelu SILVER w Szczecinie.

Podczas tegorocznej konferencji poruszana była tematyka Europejskiej Współpracy Terytorialnej, stanu aktualizacji Strategii Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020 oraz współpraca transgraniczna w obszarze turystyki, komunikacji i edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin – Krzysztof Soska, który w swoim wystąpieniu podziękował za duże zainteresowanie wydarzeniem oraz podkreślił innowacyjność tegorocznej konferencji polegającą na wprowadzeniu warsztatów ją poprzedzających, podczas których przedstawiciele strony Polskiej i Niemieckiej wspólnie opracowywali pomysły i projekty przyszłej współpracy.

Następnie głos zabrała Pani Karina Dörk, Zastępca Starosty Powiatu Uckermark, wyrażając zadowolenie z inicjatyw dążących do zacieśnienia współpracy polsko-niemieckiej. Ponadto Pani Dörk stwierdziła, iż w związku z zauważalnym przypływem mieszkańców z polskiej strony do Powiatu Uckermark musimy nauczyć się wspólnie żyć, rozumieć siebie i swoje potrzeby.

Podczas swojego wystąpienia wspomniał o zmianie struktury i powstaniu nowego powiatu Pan Dennis Gutgessel, Zastępca Starosty Powiatu Vorpommern-Greifswald oraz podkreślił wagę polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

Następnie referat na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczących Polityki Spójności  Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wygłosił Pan Filip Skawiński, Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Mówił o głównych zmianach jakie zajdą w Polityce Spójności, jaki jest jej stan obecny, jaki jest możliwy podział funduszy oraz o przyszłości współpracy terytorialnej.

Pani Dorota Trapczyńska, przedstawiciel Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. poruszyła temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020, w szczególności w zakresie alokacji środków, warunków współpracy, zasad kwalifikowalności, obszarów wsparcia czy też priorytetów inwestycyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wystąpieniu przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego głos zabrał Pan Peter Heise, Dyrektor Biuria Kommunagemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., który omówił m.in. stan aktualizacji Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania po stronie niemieckiej.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Paweł Bartnik przedstawił prezentację dotyczącą stanu aktualizacji Strategii Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Jak zaznaczył ocena procesów zachodzących w obszarze Euroregionu Pomerania jest pochodną zmian demograficznych oraz zmian w gospodarce, jakości i dostępności usług publicznych, stanu finansów JST, brak wiedzy o „sytuacji sąsiada” i barier komunikacyjnych. Ponadto wspomniał o priorytetach współpracy transgranicznej, tj. wsparcia edukacji, badań, wykorzystania nowych technologii, innowacji dla wzrostu zatrudnienia i poprawy dostępności centrów gospodarczych. Omówił również szczegółowo propozycje projektów programu współpracy transgranicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki sesji warsztatowych poprzedzających V Konferencję Transgraniczną w obszarze turystyki i komunikacji oraz edukacji. W części dotyczącej turystyki i komunikacji skupiono się na propozycji projektów pn. „Pomerania Ticket Plus”, „Transgraniczna sieć ścieżek rowerowych” i „Transgraniczny produkt turystyki wodnej”. Projekty prezentowane były przez przedstawicieli polskich i niemieckich JST, instytucji oraz placówek podległych urzędom miast i gmin - Burkharda Preiβlera (Dyerktora Wydziału Rozwoju Powiatu Vorpommern-Greifswald), Andrzeja Grabca (Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin) i Filipa Gruszczyńskiego (pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin).

Celem projektu „Pomerania Ticket Plus” jest rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności transgranicznej pasażerskiej komunikacji regionalnej autobusowej i kolejowej, głównie poprzez rozszerzenie biletu Pomerania Ticket o możliwość korzystania z komunikacji miejskiej na terenie Szczecina. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych zakłada natomiast zinwentaryzowanie istniejących szlaków i ścieżek rowerowych po stronie polskiej i niemieckiej oraz wydanie mapy rowerowej. Postulatem „Transgranicznego produktu turystyki wodnej” jest wzrost ruchu turystycznego na akwenach transgranicznych – zarówno rozwój i wzrost oraz zwiększenie zatrudnienia w branży turystyki wodnej, jak i zbudowanie wspólnego wizerunku tej turystyki po obu stronach granicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części dotyczącej edukacji zaprezentowane zostały dwa projekty: „„Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny. Porozumienie ponad granicami” – program współpracy transgranicznej na pograniczu polsko – niemieckim w obszarze edukacji dwujęzycznejoraz Centrum Wspierania Nauczania Języka Niemieckiego. Projekt dotyczący porozumienia ponad granicami zakłada rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w językach partnerów projektu, przy wykorzystaniu elementów kulturowych, artystycznych i przyrodniczych polsko-niemieckiego pogranicza. Moduły projektu przewidują wprowadzenie dwujęzyczności do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kształcenie nauczycieli pedagogiki, opracowanie programów dydaktycznych oraz wsparcie kadry zarządzającej. Drugi projekt ma natomiast na celu integrację i promocję działań na rzecz dwujęzyczności na pograniczu polsko-niemieckim. Twórcy projektu omówili korzyści dla regionu płynące z jego realizacji, a także szanse, zagrożenia oraz silne i słabe strony związane z jego wdrażaniem. Proponowane przedsięwzięcia zaprezentowane zostały przez Panią Beatę Wierzbę – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie oraz Pana Bogdana Chęcia – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 61 w Szczecinie.

 

 

Konferencję zakończyła debata (dyskusja moderowana), której tematem przewodnim były możliwości instytucjonalnego zacieśnienia współpracy wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów z udziałem władz lokalnych i regionalnych, referentów i osób wyznaczonych z poszczególnych warsztatów. Prowadzący konferencję odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników spotkania dotyczące m.in. prezentowanych projektów

Zdjęcia z warsztatów poprzedzających konferencję:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2012/12/17, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2012/12/18 14:22:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2012/12/18 14:22:57 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 09:26:07 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 09:17:38 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 09:15:41 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 09:05:05 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 09:02:26 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 08:43:41 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/18 08:26:56 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/17 14:27:43 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2012/12/17 13:43:22 nowa pozycja