Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Przyszłość współpracy transgranicznej po roku 2013

Debata Transgraniczna 13.05.2011 - Przyszłość wspólpracy transgranicznej po roku 2013

W dniu 13 maja br. w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin odbyła się ostatnia z cyklu sześciu debat poświęconych współpracy transgranicznej. Gościem specjalnym debaty była Pani Danuta Hübner, która wspólnie z prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem, Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem oraz partnerami z Niemiec dyskutowała o przyszłości współpracy na pograniczu. W trakcie dyskusji rozmawiano przede wszystkim o strukturach     i możliwych ramach finansowania współpracy w przyszłym okresie finansowania 2014 – 2020. Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim ramy instytucjonalne przyszłej współpracy oraz ewentualne środki finansowe na tę współpracę.

W wystąpieniu rozpoczynającym debatę prof. Hübner zaznaczyła, że istnieje konsensus między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim w kwestii konieczności zwiększenia nakładów finansowych na 3 Cel Polityki Spójności, jakim jest Europejska Współpraca Terytorialna. Podkreśliła ona, że konieczność wzmocnienia współpracy potrzebne jest dla przezwyciężenia negatywnych skutków działania granic, które w rezultacie wpływają negatywnie na konkurencyjność i zdolność integracji europejskiej. Nadal największym wyzwaniem pozostają różnice wynikające z różnych porządków prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, różnice infrastrukturalne, a także różnice kulturowe. Czynniki te ograniczają wykorzystanie zasobów i potencjałów „drzemiących” na pograniczach.

Na szczeblu europejskim postuluje się uproszczenie regulacji dotyczących Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aby była bardziej związana z celami strategicznymi Europy i aby uwzględniała i była skierowana do specyficznych uwarunkowań poszczególnych regionów transgranicznych w Unii Europejskiej.

Prezydent Krzystek podkreślił, ze bez doświadczenia ostatnich dwudziestu lat funkcjonowania Euroregionu Pomerania rozmowa o przyszłości współpracy transgranicznej byłaby dziś znacznie utrudniona. Posiadając liczne doświadczenia można dziś łatwiej definiować cele i zadania. Główne obszary działań, w których prezydent postulował pogłębienie współpracy to edukacja(szczególnie dwujęzyczna), kultura oraz gospodarka. 

 

udostępnił: rwm, wytworzono: 2011/05/16, odpowiedzialny/a: arybacki, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2011/06/14 14:28:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2011/06/14 14:28:50 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2011/05/16 08:46:51 nowa pozycja