Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Przyszłość współpracy transgranicznej po roku 2013

Debata Transgraniczna 13.05.2011 - Przyszłość wspólpracy transgranicznej po roku 2013

W dniu 13 maja br. w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin odbyła się ostatnia z cyklu sześciu debat poświęconych współpracy transgranicznej. Gościem specjalnym debaty była Pani Danuta Hübner, która wspólnie z prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem, Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem oraz partnerami z Niemiec dyskutowała o przyszłości współpracy na pograniczu. W trakcie dyskusji rozmawiano przede wszystkim o strukturach     i możliwych ramach finansowania współpracy w przyszłym okresie finansowania 2014 – 2020. Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim ramy instytucjonalne przyszłej współpracy oraz ewentualne środki finansowe na tę współpracę.

W wystąpieniu rozpoczynającym debatę prof. Hübner zaznaczyła, że istnieje konsensus między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim w kwestii konieczności zwiększenia nakładów finansowych na 3 Cel Polityki Spójności, jakim jest Europejska Współpraca Terytorialna. Podkreśliła ona, że konieczność wzmocnienia współpracy potrzebne jest dla przezwyciężenia negatywnych skutków działania granic, które w rezultacie wpływają negatywnie na konkurencyjność i zdolność integracji europejskiej. Nadal największym wyzwaniem pozostają różnice wynikające z różnych porządków prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, różnice infrastrukturalne, a także różnice kulturowe. Czynniki te ograniczają wykorzystanie zasobów i potencjałów „drzemiących” na pograniczach.

Na szczeblu europejskim postuluje się uproszczenie regulacji dotyczących Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aby była bardziej związana z celami strategicznymi Europy i aby uwzględniała i była skierowana do specyficznych uwarunkowań poszczególnych regionów transgranicznych w Unii Europejskiej.

Prezydent Krzystek podkreślił, ze bez doświadczenia ostatnich dwudziestu lat funkcjonowania Euroregionu Pomerania rozmowa o przyszłości współpracy transgranicznej byłaby dziś znacznie utrudniona. Posiadając liczne doświadczenia można dziś łatwiej definiować cele i zadania. Główne obszary działań, w których prezydent postulował pogłębienie współpracy to edukacja(szczególnie dwujęzyczna), kultura oraz gospodarka. 

 

udostępnił: rwm, wytworzono: 2011/05/16, odpowiedzialny/a: arybacki, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2011/06/14 14:28:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2011/06/14 14:28:50 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2011/05/16 08:46:51 nowa pozycja