Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Debata transgraniczna 8 marca 2011

Debata Transgraniczna, Szczecin 08.03.11

W dniu 8 marca br. w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin odbyła się piąta z cyklu sześciu organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin i Powiat Uecker Randow debat transgranicznych. Tym razem dyskutowano o efektywnych formach współpracy transgranicznej.

W dyskusji wzięli udział: Dr Volker Böhning – Starosta Powiatu Uecker Randow, Pan Peter Heise – Dyrektor Związku Gmin Europaregion Pomerania, Pan Paweł Bartnik – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pan Jürgen Oser – kierownik komórki odpowiedzialnej za współpracę transgraniczną przy Prezydium Okręgu we Freiburgu.  Dyskusję moderował Pan Patrycjusz Ceran – Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Pani Irena Stróżyńska – Pełnomocnik Marszałka Województwa we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löcknitz.

Spotkanie rozpoczęło się próbą podsumowania 15 lat działalności Euroregionu Pomerania. Peter Heise zaznaczył, że pomimo początkowych trudności, z perspektywy czasu można z zadowoleniem obserwować polsko-niemiecką współpracę, w której w zasadzie osiągnięto większość zakładanych na tym etapie celów, w każdym bądź razie nie było większych niepowodzeń. Paweł Bartnik odniósł się do przyszłości Euroregionu i transgranicznej współpracy, podkreślił że jest zwolennikiem utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Pomerania.

W kontekście EUWT jako instrumentu współpracy, który z pewnością wynosi ją na wyższy poziom instytucjonalny, głos zabrał Jürgen Oser, umiarkowanie odnosząc się do panującego po polskiej stronie entuzjazmu. Wskazał on przede wszystkim na fakt, że EUWT samo w sobie nie jest lekarstwem na wszelkie problemy transgranicznej kooperacji. O ile EUWT jest instrumentem prawa wspólnotowego, jego funkcjonowanie opiera na prawie wewnętrznym któregoś z partnerów. Nie bez znaczenia są też problemy kadr, a zwłaszcza znalezienia osoby odpowiedniej do kierowania ugrupowaniem, która reprezentowałaby interesy i rozumiała potrzeby wszystkich partnerów. Oczywiście wszelkie inicjatywy skierowane na polepszenie i szukanie nowych możliwości współpracy są słuszne, należy przy tym jednak pamiętać, aby w pracy tej korzystać z wiedzy i uczyć się na błędach innych.

Projekt „Debaty Transgraniczne” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

udostępnił: arybacki, wytworzono: 2011/03/11, odpowiedzialny/a: arybacki, wprowadził/a: Andrzej Rybacki, dnia: 2011/03/11 12:14:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Rybacki 2011/03/11 12:14:16 nowa pozycja