Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Punkt Kontaktowo Doradczy - podsumownie pracy w latach 2009-2014

W dniu 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Szczecin miała miejsce konferencja prasowa, podsumowująca działalność Punktów Kontaktowo-Doradczych Euroregionu Pomerania w Szczecinie i w Löcknitz.

Projekt „Punkt Kontaktowo – Doradczy Euroregionu Pomerania”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IV A oraz przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Landu Mecklenburg-Vorpommern a w drugiej fazie również przez Gminę Miasto Szczecin, działał w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2011 r.  (I faza/ Löcknitz) oraz od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. (II faza/ Löcknitz i Szczecin).  Głównym celem projektu było wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, jak również tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, poprawa efektywności działania i dostępności urzędów po obu stronach granicy oraz reakcja na przejawy nietolerancji czy ksenofobii.

Punkty działają transgranicznie, z jednej strony wykorzystując utworzoną sieć urzędów i podmiotów trzecich, stanowi łącznik na linii urząd – obywatel, z drugiej strony ułatwia funkcjonowanie podmiotom publicznym w realiach transgranicznych z uwagi na transgraniczną wiedzę i kompetencje zatrudnionych pracowników.  W Punktach udzielane są porady i informacje polskim niemieckim obywatelom odnośnie prawnych i socjalnych aspektów ich pobytu w Niemczech i w Polsce, świadczona jest pomoc w wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu otrzymanej korespondencji i innych dokumentów, pośrednictwo w rozmowach z urzędami i innymi instytucjami. Punkty doradcze współpracują z właściwymi urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań interesantów i wspierają urzędy w wykonywaniu ich funkcji publicznych w sprawach transgranicznych.

W trakcie realizacji II fazy projektu, Punkty Kontaktowo-Doradcze udzieliły pomocy łącznie w 24.296 sprawach. Działalność Punktu Kontaktowo-Doradczego zdecydowanie przyczyniła się do poprawy poziomu integracji społecznej, poprawy komunikacji pomiędzy urzędami obu państw, usprawnienia przepływu informacji na linii urząd – obywatel. Jednocześnie największa przeszkoda w komunikacji – bariera językowa – została w dużym stopniu zniesiona.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie cieszy się dużą i rosnącą popularnością i ponad 98% interesantów jest zadowolonych z pracy Punktów i uważa dalsze istnienie projektu za zasadne (wg danych z przeprowadzonej wśród interesantów Punktu Kontaktowo – Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie ankiety), Prezydent Gminy Miasta Szczecin, Piotr Krzystek i przewodniczący - prezes związku gmin Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Peter Heise, wyrazili gotowość kontynuowania projektu do 2020 roku. Kolejne wdrożenie projektu, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V A,  planowane jest w drugiej połowie 2015 r.

W chwili obecnej realizowana jest III faza projektu „Punkt Kontaktowo – Doradczy” w Szczecinie ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin oraz w Niemczech w oparciu o dotacje celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu Landu Mecklenburg – Vorpommern dla powiatu Vorpommern – Greifswald.

udostępnił: Refarat Współpracy Międzynarodowej, wytworzono: 2014/06/16, odpowiedzialny/a: PC, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2014/07/02 09:04:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2014/07/02 09:04:17 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2014/07/02 08:58:25 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2014/07/02 08:39:19 nowa pozycja