Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Forum Metropolitalne Szczecin – Berlin-Brandenburgia

14 października 2014 roku odbyło się polsko-niemieckie Forum Metropolitalne Szczecin – Berlin-Brandenburgia, będące płaszczyzną do wymiany poglądów na temat roli regionów metropolitalnych i ich wzajemnych powiązań, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina
i Berlina.

Z prpozycja organziacji tego wydarzenia w Szczecinie zwróciło się Samorządowe Forum Sąsiedzkie (Kommunales Nachbarschaftsforum - KNF), nieformalna organizacja funkcjonująca od 1990 roku, której celem jest pielęgnowanie kontaktów między krajami związkowymi Berlin i Brandenburgia na płaszczyźnie samorządowej. Obok KNF organizatorami po stronie niemieckiej były Berlin i Brandenburgia. Organizatorem po stronie polskiej był Urząd Miasta Szczecin wraz z Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konferencja dawała możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy partnerów z sąsiadujących obszarów metropolitalnych w dziedzinach takich jak transport i komunikacja, infrastruktura społeczna i edukacja, planowanie przestrzenne, turystyka i turystyka wodna, finansowanie współpracy z wykorzystaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz wspieranie gospodarki. Uczestnicy mieli też okazję lepszego poznania struktur administracji i kluczowych instytucji po obu stronach granicy. Organizatorzy spodziewają się, że kontakty te będą owocować w przyszłości wspólnymi projektami i przyniosą wymierne efekty wpływające na poprawę jakości życia obywateli.

 

 

Podczas Forum podpisano rezolucję zawierającą postulat o przyspieszenie prac nad modernizacją połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, odgrywającego kluczowe znaczenie dla zintensyfikowania rozwoju gospodarczego między oby metropoliami, celem przekazania jej Kolejom Niemieckim oraz właściwym ministerstwom obu krajów. W dokumencie autorzy wskazują na znaczenie tego połączenia dla poprawy dostępności obu miast, ich lotnisk i portów za pośrednictwem komunikacji kolejowej. Podkreśla się tu także znaczenie portu szczecińskiego jako „portu bałtyckiego” Berlina. Sygnatariuszami dokumentu byli przedstawiciele Miasta Szczecin i SSOM po stronie polskiej (Prezydent Piotr Krzystek) oraz Kraju Związkowego Berlin i Samorządowego Forum Sąsiedzkiego ze strony niemieckiej.

Załączniki:

udostępnił: rwm, wytworzono: 2014/10/15, odpowiedzialny/a: PC, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2014/10/30 08:42:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2014/10/30 08:42:46 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2014/10/30 08:30:52 nowa pozycja