Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Forum Metropolitalne Szczecin – Berlin-Brandenburgia

14 października 2014 roku odbyło się polsko-niemieckie Forum Metropolitalne Szczecin – Berlin-Brandenburgia, będące płaszczyzną do wymiany poglądów na temat roli regionów metropolitalnych i ich wzajemnych powiązań, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina
i Berlina.

Z prpozycja organziacji tego wydarzenia w Szczecinie zwróciło się Samorządowe Forum Sąsiedzkie (Kommunales Nachbarschaftsforum - KNF), nieformalna organizacja funkcjonująca od 1990 roku, której celem jest pielęgnowanie kontaktów między krajami związkowymi Berlin i Brandenburgia na płaszczyźnie samorządowej. Obok KNF organizatorami po stronie niemieckiej były Berlin i Brandenburgia. Organizatorem po stronie polskiej był Urząd Miasta Szczecin wraz z Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konferencja dawała możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy partnerów z sąsiadujących obszarów metropolitalnych w dziedzinach takich jak transport i komunikacja, infrastruktura społeczna i edukacja, planowanie przestrzenne, turystyka i turystyka wodna, finansowanie współpracy z wykorzystaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz wspieranie gospodarki. Uczestnicy mieli też okazję lepszego poznania struktur administracji i kluczowych instytucji po obu stronach granicy. Organizatorzy spodziewają się, że kontakty te będą owocować w przyszłości wspólnymi projektami i przyniosą wymierne efekty wpływające na poprawę jakości życia obywateli.

 

 

Podczas Forum podpisano rezolucję zawierającą postulat o przyspieszenie prac nad modernizacją połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, odgrywającego kluczowe znaczenie dla zintensyfikowania rozwoju gospodarczego między oby metropoliami, celem przekazania jej Kolejom Niemieckim oraz właściwym ministerstwom obu krajów. W dokumencie autorzy wskazują na znaczenie tego połączenia dla poprawy dostępności obu miast, ich lotnisk i portów za pośrednictwem komunikacji kolejowej. Podkreśla się tu także znaczenie portu szczecińskiego jako „portu bałtyckiego” Berlina. Sygnatariuszami dokumentu byli przedstawiciele Miasta Szczecin i SSOM po stronie polskiej (Prezydent Piotr Krzystek) oraz Kraju Związkowego Berlin i Samorządowego Forum Sąsiedzkiego ze strony niemieckiej.

Załączniki:

udostępnił: rwm, wytworzono: 2014/10/15, odpowiedzialny/a: PC, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2014/10/30 08:42:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2014/10/30 08:42:46 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2014/10/30 08:30:52 nowa pozycja