Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Jubileusz 25lecia podpisania Traktatu

Rok 2016 jest rokiem w którym przypada Jubileusz 25lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Licznym imprezom organizowanym w tym okresie na terenie Polski i Niemiec towarzyszą dyskusje i spotkania na najwyższym szczeblu, podczas których dokonuje się podsumowania minionego okresu.

Właśnie w tym celu w dniu 3 czerwca w Poczdamie, odbyło się uroczyste i jubileuszowe posiedzenie Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Przygranicznej
i Międzyregionalnej. Bilans tej współpracy wypada bardzo korzystnie. Wskazując na liczne projekty zrealizowane przy wsparciu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży czy też Polsko – Niemieckiej Fundacji Współpracy podkreślono, że stanowią one dzisiaj solidny
i trwały fundament dla przyszłych działań. Podczas obrad o swojej pracy i projektach relacjonowały Komitety właściwe ds. współpracy przygranicznej i międzyregionalnej, edukacji i gospodarki przestrzennej.

W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel miasta Szczecin, który informował
o realizowanych przez Szczecin projektach transgranicznych zwracając uwagę na znaczenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji językowych po obu stronach granicy.

Poniżej zamieszczamy protokół przyjęty podczas posiedzenia

Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2016/06/08, odpowiedzialny/a: PC, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2016/06/08 15:50:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2016/06/08 15:50:40 nowa pozycja