Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Greifswald kolejnym miastem partnerskim Szczecina

Greifswald - kolejnym miastem partnerskim Szczecina. Porozumienie o współpracy partnerskiej podpisali Piotr Krzystek Prezydent Szczecina oraz dr Arthur König Nadburmistrz Miasta Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Greifswald.

Umowa została podpisana 20 sierpnia br. w Greifswaldzie. Uroczystość rozpoczęła się w ratuszu miejskim ceremonią wpisu do księgi pamiątkowej Miasta Greifswaldu.


Podpisanie porozumienia odbyło się w ramach Prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w których wzięli udział m.in. Premier M-PP Erwin Sellering, a także Marszałek i Wojewoda Zachodniopomorski.

Miasto Greifswald jest dla Szczecina partnerem strategicznym w kontekście współpracy transgranicznej. Jesienią 2011 roku planowane jest przeprowadzenie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim reformy administracyjnej, w wyniku której powstanie sześć dużych powiatów. Stolicą jednego a nich, sąsiadujących bezpośrednio z Polską, będzie właśnie Greifswald. Powiat ten będzie zatem najważniejszym partnerem do współpracy transgranicznej dla Szczecina.


Historia współpracy Szczecina i Greifswaldu

Współpraca Miasta Szczecin z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald rozwija się od początku lat 90. i stanowi rozszerzenie nawiązanych wcześniej i nadal utrzymywanych kontaktów między Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie.

Do wiodących obszarów wzajemnych kontaktów odbywających się zarówno na płaszczyźnie administracji, jak i placówek naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych należą: nauka i edukacja, kultura i sprawy społeczne oraz kwestie marynistyczne i żeglarskie. Wiele z podejmowanych działań prowadzonych jest w ramach projektów unijnych dofinansowywanych z inicjatywy wspólnotowej INTERREG, co możliwe jest dzięki członkostwu obu miast w Euroregionie Pomerania. Równolegle z działaniami bezpośrednimi realizowanymi wspólnie, oba miasta współpracują także pośrednio poprzez ich członkostwo w tych samych organizacjach międzynarodowych, jak Związek Miast Bałtyckich (UBC), Związek Miast Nowej Hanzy, czy stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB).

Niezwykle istotnym, wręcz sztandarowym elementem współpracy jest wspólna polsko-niemiecka nagroda „Pomerania Nostra”, przyznawana co dwa lata osobom szczególnie zasłużonym dla Pomorza w dziedzinie kultury, nauki, polityki, spraw społecznych i gospodarki. Nagroda została ustanowiona w roku 2003 przez dwa uniwersytety: Szczeciński i Greifswaldzki oraz przez dwa dzienniki ukazujące się na Pomorzu, „Kurier Szczeciński” i „Nordkurier”. W roku 2009 do grona fundatorów dołączyły oba miasta Greifswald i Szczecin, co podniosło rangę nagrody. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli: prof. Berthold Beitz, prof. Krzysztof Skubiszewski, prof. Janina Jasnowska i prof. Michael Succow. W 2009 roku nagrodę otrzymał prof. Władysław Filipowiak.

Innym, wartym odnotowania przedsięwzięciem, koordynowanym m.in. przez Pomorską Akademię Medyczną i Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, jest projekt poświecony telemedycynie, finansowany przez inicjatywę wspólnotową INTERREG IV A. Projekt ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu świadczeń medycznych. Dzięki stworzonej specjalnie dla celów projektu sieci informatycznej wzrasta poziom profilaktyki, diagnostyki i terapii. Dotyczy to schorzeń serca, udarów mózgu, chorób nowotworowych oraz następstw powypadkowych.

Instytucje biorące udział w tym projekcie mają możliwość szybkiego przesyłania danych cyfrowych celem zasięgnięcia konsultacji specjalistycznych. W rezultacie ma to doprowadzić do zmniejszenia kosztów w związku z transportem chorych na konsultacje w innej placówce, a także do skrócenia czasu na wystawienie diagnozy. Konsultacje np. w zakresie onkologii czy neurochirurgii mogą być przeprowadzane na bieżąco i bez zbędnej straty czasu. W projekcie bierze udział ogółem 33 partnerów, w tym 22 placówki z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz 11 placówek z województwa zachodniopomorskiego.

Oba miasta mogą także pochwalić się wspólnymi projektami dofinansowywanymi ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG. W roku 2007 Miasto Szczecin realizowało przy współpracy z Miastem Greifswald projekt żeglarski, natomiast w 2010 roku był to projekt promujący muzykę Chopina wśród mieszkańców Greifswaldu i Szczecina. Z kolei Miasto Greifswald zainicjowało projekt związany z ochroną klimatu, w którym uczestniczą miasta partnerskie i zaprzyjaźnione Greifswaldu, w tym Szczecin. Projekt ten jest dofinansowywany z programu unijnego Europa dla Obywateli. Ponadto od kilku lat realizowany jest – także z inicjatywy Greifswaldu - projekt poświęcony tematyce edukacji wczesnodziecięcej, w którym uczestniczą także przedstawiciele Szczecina.

Zarówno ilość, jak i jakość utrzymywanych regularnie kontaktów świadczy o tym, że między obu miastami istnieje żywe i trwałe partnerstwo z perspektywami na przyszłość, co stanowi niewątpliwą przesłankę przemawiającą za sformalizowaniem tych kontaktów w formie porozumienia o współpracy partnerskiej.

Więcej o współpracy międzynarodowej Szczecina pod adresem:
http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59234.asp
 

udostępnił: Referat Współpracy Międzynarodowej, wytworzono: 2010/08/21, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2010/11/05 13:35:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 13:35:11 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/08/23 14:16:38 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/08/23 14:15:37 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/08/23 14:14:37 nowa pozycja