Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Konferencja Roczna Programu Południowy Bałtyk w Szczecinie

Prezydent Miasta Piotr Krzystek uczestniczył w rocznej konferencji Programu Południowy Bałtyk, której celem było podsumowanie transgranicznej współpracy miast i regionów nadbałtyckich oraz omówienie rezultatów. Prezentowano najlepsze praktyki płynące ze zrealizowanych projektów transgranicznych. Jednocześnie partnerzy projektów rozmawiali o przyszłości programu. 4 państwa zwiększyły swój wkład finansowy, przez co w kolejnym okresie budżet programu wzrośnie z 60 do 83 mln Euro. Tegoroczne obrady odbyły się 26 listopada 2013 r. na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prezydent uczestniczył w konferencji nie tylko jako gospodarz miasta, w którym zorganizowana została konferencja, ale także jako beneficjent dwóch projektów realizowanych przez Urząd Miasta. Projekt Marriage - lepsze zarządzenie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku, którego celem jestwymiana doświadczeń w zakresie zarządzania marinami, tworzenia strategii i planów rozwoju terenów nadwodnych oraz projekt HPWM (Household Participation in Waste Management), którego celem jest zwiększenie ilości powtórnie wykorzystywanych odpadów w rejonie Morza Bałtyckiego m.in. poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa nt. możliwości powtórnego wykorzystania odpadów, podniesienie wiedzy w zakresie zarządzania gospodarką odpadami wśród urzędników, zarządców nieruchomości, pracowników firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu w zakresie gospodarki odpadami.

Prezydent wskazywał na korzyści płynące ze wzajemnych doświadczeń skandynawskich dotyczących unieszkodliwiania odpadów. Podkreślił, że Szczecin nie jest już głównym zanieczyszczającym, i dzięki poczynionym inwestycjom Szczecin doprowadza do Odry czystą, praktycznie pitną wodę, przyczyniając się do poprawy jakości nie tylko polskich, ale  także międzynarodowych wód.

W kontekście turystyki wskazał na rozwijanie oferty wypoczynkowej na Bałtyku. Dla miasta, oprócz ochrony środowiska, rozwoju gospodarki morskiej ważnym punktem jest również turystyka. Tegoroczny Zlot Wielkich Żaglowców przyciągnął do Miasta ok. 2,7 gości. Ta liczba ukazuje, jak ważną jest kwestia wody i turystyki wodnej. Budowa marin, wspólna struktura, konkurencyjne do siebie transgraniczne miejsca wypoczynku, to tylko niektóre z wymienionych ważnych celów rozwoju tej gałęzi.

Na koniec Prezydent podkreślił, jak ważne jest w tej współpracy stawianie na młodych ludzi, otwarcie się na głos młodzieży, a także zaangażowanie ludności we wszystkie ważne działania. Tam gdzie inicjatywę przejmują mieszkańcy, tam można spodziewać się największych sukcesów. Dodatkowo zaznaczył, że liczy na ponowne rozważenie kwestii zmiany rodzaju finansowania w programie Południowy Bałtyk, na zaliczkowanie. Ten sposób ułatwiłby wielu gminom i stowarzyszeniom włączenie się w działanie programu.

Integralną częścią spotkania była biblioteka Południowego Bałtyku, w której można było zapoznać się z różnymi publikacjami i opracowaniami ze zrealizowanych projektów programu.

Obrady zakończyło zwiedzanie  symulatorów w Centrum Technologii Przewozów LNG Akademii Morskiej w Szczecinie .

W okresie 2007-2013 z województwa zachodniopomorskiego w 27 projektach uczestniczyło 33 partnerów.  W sumie  zrealizowano projekty na ogólna kwotę 4,3 mln Euro.

Dodatkowe informacje na stronie: http://en.southbaltic.eu/index

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2013/11/28, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2014/02/07 12:02:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2014/02/07 12:02:25 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2013/11/28 12:12:37 nowa pozycja