Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Punkt Kontaktowo Doradczy w Szczecinie.

Integracja mieszkańców pogranicza oraz administracji po obu stronach granicy pozostają bardzo ważnym celem realizowanym w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy Euroregionu Pomerania dla obywateli polskich i niemieckich”. Umacnianie współpracy na różnych płaszczyznach jest podstawowym warunkiem dla pokonania istniejących barier mentalnych, kulturowych czy administracyjnych w obszarze wspólnego EUROREGIONU POMERANIA.

Partnerzy projektu dokonując bilansu pierwszej jego części dostrzegli szereg ważnych funkcji jakie realizuje ta instytucja na pograniczu polsko – niemieckim. W pierwszej części projektu, Punkt w Loecknitz był odpowiedzią na wyzwania pogranicza, jakie pojawiły się z chwilą przystąpienia Polski do strefy Schengen. W jego drugim etapie partnerzy chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Euroregionu Pomerania związanych z otwarciem rynku pracy i dającym się zaobserwować zwiększeniem mobilności społecznej, gospodarczej i kulturalnej na pograniczu, co równocześnie łączy się z intensyfikacją współpracy transgranicznej.

Tak samo jak Punkt w Loecknitz, swoją ofertę Punkt „szczeciński” kieruje przede wszystkim do mieszkańców oraz do administracji publicznej, pełniąc w tym zakresie funkcję pośrednika i doradcy wskazującego miejsce i sposób załatwienia sprawy. Kompetencje językowe personelu zatrudnionego w obu Punktach pozwalają na sprawne wyjaśnienie określonego problemu.

Wartość dodaną jaką partnerzy dostrzegają w funkcjonowaniu obu Punktów obejmuje:

  • budowanie mostów w relacjach pomiędzy administracjami obu państw i tym samym wspieranie procesu integracji;
  • poprawę dostępności urzędowej po jednej i drugiej stronie pogranicza oraz pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów;
  • efektywność urzędowa. Dzięki bardzo dobrej znajomość struktur i kompetencji administracyjnych sąsiada ułatwia się szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów mieszkańców pogranicza;
  • pomoc w pokonywaniu bariery językowej;
  • informowanie właściwych gremiów o istotnych wyzwaniach formalno-prawnych wynikających z różnych porządków prawnych;
  • ważne źródło informacji o sprawach i problemach z zakresu współpracy transgranicznej.

W najbliższej przyszłości planuje się utworzenie strony internetowej, która ma na celu dalszą poprawę dostępności do informacji i stosownych formularzy. Strona będzie również na bieżąco informować o pracy obu Punktów i spotkaniach informacyjnych o charakterze transgranicznym organizowanych przez instytucje publiczne.

Projekt „Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy Euroregionu Pomerania dla obywateli polskich i niemieckich” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (Program INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

udostępnił: rwm, wytworzono: 2011/05/26, odpowiedzialny/a: arybacki, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2011/06/14 14:23:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2011/06/14 14:23:06 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2011/05/26 09:49:18 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2011/05/26 09:44:17 modyfikacja wartości
Andrzej Rybacki 2011/05/26 09:32:54 nowa pozycja