Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie z udziałem stron o nieznanym adresie lub nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 49 Kpa)

ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży wraz z infrastr. techn., drogą dojazdową przy ul. Handlowej w Szczecinie, część działek nr 11/24, 12/7 i 16/2 obr.4153


WAiB-V.6730.4.194.2023.AD                                                                     Szczecin, dnia 11.12.2023r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową przy ul. Handlowej w Szczecinie, na terenie obejmującym część działek nr 11/24, 12/7 i 16/2 obr. 4153.     

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 254, w terminie 7 dni od daty dokonanego zawiadomienia - po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, tel. 91 424 5793.

Jednocześnie zawiadamiam, że tut. Wydział wystąpił do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego oraz ustalenie zapisów wynikających z przepisów szczególnych wg kompetencji.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 11.12.2023r. do dnia 25.12.2023r.


Data wygaśnięcia: 25.12.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/12/11, odpowiedzialny/a: Aneta Dudaczyk, wprowadził/a: Aneta Dudaczyk, dnia: 2023/12/11 09:33:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Dudaczyk 2023/12/11 09:33:55 nowa pozycja