Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin

Zestawienie przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin w krajowych związkach i stowarzyszeniach

 

Organizacja

Dziedziny działalności

Przedstawiciel

Unia Metropolii Polskich

Działalność fundacji opiera się na pracach w tematycznych komisjach i zespołach: ds. integracji europejskiej i spójności Polski z UE, ds. finansów, majątku i inwestycji publicznych, ds. edukacji i sportu oraz kultury i mediów, ds. ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, ds. administracji miejskiej oraz bezpieczeństwa obywateli, ds. infrastruktury, rozwoju przestrzennego, polityki regionalnej oraz środowiska, ds. obszarów metropolitalnych, miast i dzielnic oraz Zespole ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Piotr Krzystek

Związek Miast i Gmin Morskich

Działalność związku opiera się na dążeniu do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego.

Michał Przepiera

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Działalność stowarzyszenia polega na podejmowaniu inicjatyw, promowaniu oraz aktywnym popieraniu wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Krzysztof Soska, Daniel Wacinkiewicz, Bazyli Baran, Maciej Ussarz, Mirosław Żylik, Anna Szlesińska

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

Działania organizacji skupiają się na upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju.

Piotr Krzystek

 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem działalności organizacji jest kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji, zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa, zwiększenie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie, działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki.

Marcin Gregorczyk

Stowarzyszenie Konwent Gmin i Powiatów RP współpracujących  z samorządami Republiki Ukrainy

Celami Konwentu są: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz współpracy i realizacji wspólnych interesów członków Konwentu; inicjowanie i realizacja na obszarach gmin i powiatów – członków Konwentu projektów służących współpracy z samorządami Republiki Ukrainy; informowanie opinii publicznej o idei i praktyce współpracy polskich i ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego; pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł dla realizacji idei współpracy.

Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2023/03/17 10:27:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2023/03/17 10:27:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/02/02 12:03:03 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/04/27 11:41:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/01/25 13:25:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/01/25 13:19:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/05/08 13:45:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/25 10:30:29 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/03/01 15:09:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/05 11:01:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/05 11:01:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/14 11:27:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/14 11:26:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/14 11:21:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/04 12:03:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/04 12:01:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/11 12:17:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/05/12 11:28:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 10:29:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 10:25:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 10:23:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 10:23:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 11:22:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 11:21:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 11:21:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 11:21:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 11:20:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2009/08/03 09:54:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/10/29 13:27:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/10/08 13:02:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/10/08 13:00:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2007/01/16 12:49:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2007/01/16 12:42:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2007/01/16 11:39:10 nowa pozycja