Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie nr 95/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2023/02/20

Data wejścia w życie: 2023/02/20


ZARZĄDZENIE NR 95/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185), w związku z § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXX/873/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3495 z 2021 r.) zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 8/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

wz. Prezydenta Miasta Zastepca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2023/02/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Agnieszka Buczek, dnia: 2023/02/22 10:11:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Buczek 2023/02/22 10:11:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Buczek 2023/02/22 10:10:36 nowa pozycja