Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Przeciw samotności w Święta: wsparcie psychologiczne młodzieży z grup mniejszościowych”

PROTOKÓŁ Z KONTROLI


z dnia 21 grudnia 2021 r. przeprowadzonej przez Renatę Arent. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Przeciw samotności w Święta: wsparcie psychologiczne młodzieży z grup mniejszościowych”, które było przeprowadzone w ramach projektu Zamawiającego pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21”. Wykonawcą zadania było Stowarzyszenie Lambda Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin. Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę z Organizacją w dniu 08.12.2021 r., Nr BPM-III.3037.38.2021.RA, CRU 21/0003638.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez: Renatę Arent

na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-32.101.2021.KR z dnia 21.12.2021 r.
Kontrolą objęto:  
Część zadania polegającą na organizacji spotkania świątecznego, na które zaproszono osoby korzystające ze wsparcia psychologicznego w bieżącym roku, w tym także z grupy rodziców najmłodszych członków społeczności. Spotkaniu temu towarzyszył miły klimat, który wprowadziła Pani Monika Tichy – Prezes tej Organizacji poprzez wspaniały kontakt z podopiecznymi, miłe ciepłe słowa kierowane do młodzieży, dzieci i ich rodziców. Uczestnicy spotkania przygotowali świąteczne potrawy, dzielili się swoimi dobrami z innymi. Był to też czas do wstępnego omówienia planu pracy na kolejny rok. Ponadto spotkanie to było połączone z „przedpremierowym” otwarciem nowej siedziby Organizacji przy pl. Adamowicza, otrzymanej z zasobów Gminy Miasta Szczecin, która jest w trakcie urządzania i nie miała jeszcze oficjalnej inauguracji. To spotkanie było wzbogacone lekcją psychologiczną, poprzez którą podopieczni i uczestnicy mogli pogłębić i zrozumieć bardziej metody dotyczące budowania relacji ze sobą i z innymi w oparciu o wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękami i stresem, negatywnymi emocjami, oraz nabranie odwagi bycia sobą i wzmocnienie własnego autorytetu.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Ten element zadania był przeprowadzony z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z uczestnikami i Panią Prezes Stowarzyszenia – Moniką Tichy.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał:
brak

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
brak

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu do protokołu
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2022/01/17, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2022/01/17 10:34:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2022/01/17 10:34:37 nowa pozycja