Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

"Nie taki diabeł straszny! Poradnik o tym, jak radzić sobie "

PROTOKÓŁ Z KONTROLI


z dnia 23 listopada 2021 r. przeprowadzonej przez Renatę Arent. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Nie taki diabeł straszny! Poradnik o tym, jak radzić sobie z wykluczeniem w czasie pandemii kryzysu”, które było przeprowadzone w ramach projektu Zamawiającego pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21”. Wykonawcą zadania była Fundacja Morze Kultury, ul. Piotra Skargi 9- 11, 70-695 Szczecin. Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę z Organizacją w dniu 13.10.2021 r. Nr BPM-III.3037.27.2021.RA,
CRU 21/0002984.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez: Renatę Arent

na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-32.70.2021.BS z dnia 23.11.2021 r.
Kontrolą objęto:
Zadanie publiczne składało się z cyklu wykładów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem z powodu skutków pandemii, trudnych sytuacji życiowych. Podczas wykładów uczestnicy mogli poznać i zrozumieć nowe metody dotyczące budowania relacji ze sobą i z innymi w oparciu o wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękami i stresem, negatywnymi emocjami, oraz nabranie odwagi bycia sobą i wzmocnienie własnego autorytetu. Przedmiotem kontroli był jeden z wykładów pn. „Pod dyktando mózgu czy w rytmie serca - rozum vs intuicja”, który prowadziła pani Małgorzata Krawczak – specjalista couchingowy. Zadanie było realizowane w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Przebiegało ono w przyjaznej atmosferze i w dobrej relacji Pani Małgorzaty Krawczak z uczestnikami. Wykład był wzbogacony prezentacją multimedialną i był też dostępny w wersji on-line.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Ten element zadania był przeprowadzony z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Panią Prezes Fundacji - Iwoną Wiśniewską-Salamon,
a także z Wykładowczynią-Małgorzatą Krawczak. Obecni uczestnicy byli zainteresowani wykładem i nawiązali dobre relacje z prelegentem, zadając dużo pytań.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał:
brak

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
brak

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu do protokołu

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2021/12/22, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2022/01/12 13:55:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2022/01/12 13:55:57 modyfikacja wartości
Renata Arent 2021/12/22 13:56:27 nowa pozycja