Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Rocznicowa Wystawa Filatelistyczna pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2018 roku w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica przy ul. Podgórnej 15/16, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Filatelistów - Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-91.2018.KK z dnia 16.11.2018 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. Rocznicowa Wystawa Filatelistyczna pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.24.2018.RA, CRU 18/0003376 z dnia 22.08.2018 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas – wernisażu Rocznicowej Wystawy Filatelistycznej pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 19 listopada 2018 roku w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Sali pod Piramidą. Ta wystawa była połączona z ekspozycją przygotowaną przez pracowników Książnicy Pomorskiej pn. "1918 – rok odzyskania przez Polskę niepodległości". Gospodarzami wydarzenia byli: Lucjan Bąbolewski Dyrektor Książnicy Pomorskiej
im. Stanisława Staszica oraz członkowie wraz z Zarządem Polskiego Związku Filatelistów - Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego. Nad wydarzeniem patronat medialny sprawowało Polskie Radio Szczecin.
Uroczystość składała się z dwóch części: debaty nt. niepodległości Polski oraz prezentacji części ekspozycyjnej wybranych zbiorów. Gośćmi debaty byli znani szczecińscy historycy: prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab. prof. Henryk Walczak i prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak, którzy są autorami opracowania naukowego pn. „Wspomnienia i dokumenty płk. Stanisława Springwalda z walk na Polesiu w latach 1919-1920”. Treść publikacji była jednym z tematów w dyskusji.
Wśród uczestników wydarzenia byli znani szczecińscy kolekcjonerzy: Bohdan Walknowski, Andrzej Awtuszewski, dr Wojciech Lizak, Bogdan Turski. Ponadto był Pan Dyrektor Poczty Polskiej - Józef Rafał Sekuła, Stanisław Krzywicki - wieloletni Prezes Polskiego Związku Filatelistów - Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego, a także duża liczba odbiorców zainteresowanych sztuką, historią, filatelistyką.
Przez cały czas trwania wydarzenia było wyeksponowane stoisko pocztowe, na którym nieodpłatnie można było wysłać okazjonalne karty pocztowe tematyczne wraz z znaczkiem i okolicznościowym stemplem. Ilustracje do okolicznościowej karty oraz znaczka pocztowego wykonał Edward Rogalski, a projekt graficzny jest dziełem Pana Dariusza Janowskiego – Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistów. Pan Dariusz Janowski zaprojektował także wzór stempla okolicznościowego. Także można było obejrzeć wyeksponowane najciekawsze prace z konkursu filatelistycznego ogłoszonego dla młodzieży w trzech kategoriach wiekowych. W dalszej realizacji zadania trzy pierwsze prace z poszczególnych kategorii posłużą jako materiał ilustracyjny do wydruku kart pocztowych. Dla podkreślenia wagi wydarzenia organizatorzy posiadali kotyliony w barwach narodowych.
Zadanie zostało zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Projekt został przyjęty z zadowoleniem wśród obecnych. Wykonane zadanie pozwoliło na włączenie grona odbiorców w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”. W ramach projektu zrealizowano założone cele,
a mianowicie; budowanie tożsamości, wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci, młodzieży jak i dorosłych dziejami Polski i Polaków w sposób niekonwencjonalny. Ponadto była to doskonała forma spędzenia wolnego czasu i wzbudzenie wśród odbiorców pasji
do kolekcjonerstwa. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Organizatorami na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „Niepodległa na sportowo” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni
od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/11, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/11 11:39:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/11 11:39:19 nowa pozycja