Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Rocznicowa Wystawa Filatelistyczna pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2018 roku w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica przy ul. Podgórnej 15/16, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Filatelistów - Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-91.2018.KK z dnia 16.11.2018 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. Rocznicowa Wystawa Filatelistyczna pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.24.2018.RA, CRU 18/0003376 z dnia 22.08.2018 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas – wernisażu Rocznicowej Wystawy Filatelistycznej pt. „100- lecie Odzyskania Niepodległości”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 19 listopada 2018 roku w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Sali pod Piramidą. Ta wystawa była połączona z ekspozycją przygotowaną przez pracowników Książnicy Pomorskiej pn. "1918 – rok odzyskania przez Polskę niepodległości". Gospodarzami wydarzenia byli: Lucjan Bąbolewski Dyrektor Książnicy Pomorskiej
im. Stanisława Staszica oraz członkowie wraz z Zarządem Polskiego Związku Filatelistów - Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego. Nad wydarzeniem patronat medialny sprawowało Polskie Radio Szczecin.
Uroczystość składała się z dwóch części: debaty nt. niepodległości Polski oraz prezentacji części ekspozycyjnej wybranych zbiorów. Gośćmi debaty byli znani szczecińscy historycy: prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab. prof. Henryk Walczak i prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak, którzy są autorami opracowania naukowego pn. „Wspomnienia i dokumenty płk. Stanisława Springwalda z walk na Polesiu w latach 1919-1920”. Treść publikacji była jednym z tematów w dyskusji.
Wśród uczestników wydarzenia byli znani szczecińscy kolekcjonerzy: Bohdan Walknowski, Andrzej Awtuszewski, dr Wojciech Lizak, Bogdan Turski. Ponadto był Pan Dyrektor Poczty Polskiej - Józef Rafał Sekuła, Stanisław Krzywicki - wieloletni Prezes Polskiego Związku Filatelistów - Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego, a także duża liczba odbiorców zainteresowanych sztuką, historią, filatelistyką.
Przez cały czas trwania wydarzenia było wyeksponowane stoisko pocztowe, na którym nieodpłatnie można było wysłać okazjonalne karty pocztowe tematyczne wraz z znaczkiem i okolicznościowym stemplem. Ilustracje do okolicznościowej karty oraz znaczka pocztowego wykonał Edward Rogalski, a projekt graficzny jest dziełem Pana Dariusza Janowskiego – Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistów. Pan Dariusz Janowski zaprojektował także wzór stempla okolicznościowego. Także można było obejrzeć wyeksponowane najciekawsze prace z konkursu filatelistycznego ogłoszonego dla młodzieży w trzech kategoriach wiekowych. W dalszej realizacji zadania trzy pierwsze prace z poszczególnych kategorii posłużą jako materiał ilustracyjny do wydruku kart pocztowych. Dla podkreślenia wagi wydarzenia organizatorzy posiadali kotyliony w barwach narodowych.
Zadanie zostało zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Projekt został przyjęty z zadowoleniem wśród obecnych. Wykonane zadanie pozwoliło na włączenie grona odbiorców w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”. W ramach projektu zrealizowano założone cele,
a mianowicie; budowanie tożsamości, wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci, młodzieży jak i dorosłych dziejami Polski i Polaków w sposób niekonwencjonalny. Ponadto była to doskonała forma spędzenia wolnego czasu i wzbudzenie wśród odbiorców pasji
do kolekcjonerstwa. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Organizatorami na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „Niepodległa na sportowo” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni
od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/11, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/11 11:39:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/11 11:39:19 nowa pozycja