Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Szczecin tworzyMy – Historyczno-ekologiczne wędrówki zuchów po Szczecinie”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 19 października 2019 roku w Puszczy Bukowej, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego.
Kontrolę przeprowadziła:
● Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.2019.AP z dnia 17.10.2019 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Szczecin tworzyMy – Historyczno-ekologiczne wędrówki zuchów po Szczecinie”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.30.2019.RA, CRU 19/0004378 z dnia 07.10.2019 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas – jednego z elementów zadania publicznego pt. „Ekologiczny Rajd Pieczonego Ziemniaka – 2019”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Szczecin tworzMy” i miało miejsce w dniu 19 października 2019 roku w przestrzeni otwartej – w Puszczy Bukowej. Rajd rozpoczął się spotkaniem 6 Gromady Zuchowej „Zielone Żabki” wraz z opiekunami i zaproszonymi uczestnikami na parkingu przy Jeziorze Szmaragdowym. Z tego miejsca po odprawie zgodnie ze zwyczajem zuchowym, uczestnicy Rajdu, po sformułowaniu grup, udali się na wyznaczoną trasę. Każdy patrol otrzymał również na starcie worek na śmieci oraz rękawiczki jednorazowe w celu zebrania jak największej ilości odpadów znalezionych w lesie podczas całej imprezy. Na trasie marszowej w wyznaczonych punktach, zaplanowano postój oraz czas na rozwiązywanie zadań w formie rebusów, krzyżówek, szyfrów. Zadania były o tematyce ekologicznej - segregacji odpadów, recyklingu, a także o warzywach, zgodnie z hasłem Rajdu.
Finałem Rajdu było ognisko na polanie Widok, pieczone ziemniaki i kiełbaski, a także program animacyjny stworzony przez instruktorów ZHP oraz Panią hm. Joannę Druciarek. Kadra instruktorska przeprowadziła zadanie z dużym zaangażowaniem, starannością, oddaniem, poświęceniem. Dzieci miały mnóstwo atrakcji oraz wyniosły mnóstwo dobrych wrażeń. Rodzice zuchów uczestniczący w Rajdzie, również aktywnie brali udział we wszystkich zadaniach, w szczególności w ozdabianiu 300 papierowych torebek śniadaniowych na kolejną wędrówkę społeczną zaplanowaną na dzień 31 października br., tj. na bułki dla osób bezdomnych. Każdy z uczestników otrzymał przypinkę tematyczną z oznakowaniem Miasta i projektu. Wszystkie materiały były oznakowane i specjalnie na okoliczność Rajdu wykonano baner tematyczny.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Projekt został przyjęty z zadowoleniem wśród obecnych. Wykonane zadanie pozwoliło na włączenie grona odbiorców w realizację projektu pn. „Szczecin tworzyMy”. W ramach projektu zrealizowano założone cele, a mianowicie; zainteresowanie dzieci, ochroną środowiska, planety Ziemi, na której żyją. Ponadto była to doskonała forma spędzenia wolnego czasu połączona z elementami edukacjno-rekreacyjnymi. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Organizatorami na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „Szczecin tworzyMy – Historyczno-ekologiczne wędrówki zuchów po Szczecinie” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak
4. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

5. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
6. Protokół zawiera 2 strony.


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/11/18, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/11/18 14:01:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/11/18 14:01:57 nowa pozycja