Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

"Fotografia dla każdego"

PROTOKÓŁ KONTROLI


Przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2021 roku podczas realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Feniks, którego Prezesem jest Pan Arkadiusz Oryszewski.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2. 85.2021.BS z dnia 17.11.2021 r.  Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Fotografia dla każdego”, w ramach umowy BPM-III.3037.30.2021.RA, CRU 21/0003041 z dnia 21.10.2021 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań plenerowych realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Fotografia dla każdego”.
Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21” i miało miejsce w dniu 20 listopada 2021 roku podczas pleneru fotograficznego, który był jednym z elementów całokształtu zadania. Przedstawiciele Organizacji wraz z uczestnikami wydarzenia spotkali się w Centrum Szczecina przy siedzibie Rady Osiedla Centrum Zachód, ul. Władysława Łokietka 22. Tam został omówiony plan przebiegu trasy plenerowej. Plener fotograficzny poprzedzony był w dniu 19 listopada – warsztatami, na których uczestnicy uczyli się robić efektywne zdjęcia swoimi aparatami, w tym smartfonami przy użyciu nietypowych akcesoriów jak: witraż, lustro, odbicie w kałuży. W plenerze godz. 11.00-13.00, udział wzięli: członkowie z Rady Osiedla Śródmieście Zachód i mieszkańcy, podopieczni Schroniska dla Osób Bezdomnych w Szczecinie.  Wśród uczestników były grupy pokoleniowe - dzieci, młodzież, osoby pracujące i w wieku senioralnym. Drugi plener odbył się w tym samym dniu na Osiedlu Stołczyn od godz. 14.00-16,00 z udziałem członków Rady Osiedla Stołczyn i mieszkańców, pensjonariuszy Schroniska dla Osób Bezdomnych w Stołczynie. Efektem finalnym plenerów będzie wystawa poplenerowa w DK Skolwin. Jej wernisaż został ustalony na dzień 23 grudnia br. Ponadto inne instytucje kultury w mieście zainteresowały  się tematyką tej wystawy i chętnie wyeksponują ją w następnym roku wg. dostępnych terminarzy.
Głównym celem projektu jest aktywna integracja podopiecznych Schroniska Stowarzyszenia Feniks z mieszkańcami Osiedla Śródmieście Zachód i Osiedla Stołczyn. To działanie przeciwstawia się ich wykluczeniu społecznemu i buduje pozytywny wizerunek Osób Bezdomnych. Projekt przeciwstawia się też wykluczeniu z powodu ubóstwa, które może dotyczyć nie tylko mieszkańców Schroniska, ale też pozostałych mieszkańców miasta. Zadanie to stwarza możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniu wszystkim mieszkańcom. Projekt pobudza twórczą aktywność, propaguje dzielenie się pasjami z mieszkańcami, inspiruje do rozwoju nowych zainteresowań, integruje lokalne społeczności. Wzmacnia także współpracę między Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.


W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Organizacja przeprowadziła zajęcia w plenerze z grupą docelową z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Przedstawicielami Stowarzyszenia podczas wizyty w miejscu realizacji zadania. Założone cele w pełni były realizowane.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy wyjaśnienia złożyli:
1. brak:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu
2. brak .........., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu brak.
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.


Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

 


Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
1. ...XXX............
Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta`, wytworzono: 2021/12/01, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2021/12/01 13:47:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2021/12/01 13:47:48 nowa pozycja