Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

"Fotografia dla każdego"

PROTOKÓŁ KONTROLI


Przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2021 roku podczas realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Feniks, którego Prezesem jest Pan Arkadiusz Oryszewski.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2. 85.2021.BS z dnia 17.11.2021 r.  Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Fotografia dla każdego”, w ramach umowy BPM-III.3037.30.2021.RA, CRU 21/0003041 z dnia 21.10.2021 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań plenerowych realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Fotografia dla każdego”.
Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21” i miało miejsce w dniu 20 listopada 2021 roku podczas pleneru fotograficznego, który był jednym z elementów całokształtu zadania. Przedstawiciele Organizacji wraz z uczestnikami wydarzenia spotkali się w Centrum Szczecina przy siedzibie Rady Osiedla Centrum Zachód, ul. Władysława Łokietka 22. Tam został omówiony plan przebiegu trasy plenerowej. Plener fotograficzny poprzedzony był w dniu 19 listopada – warsztatami, na których uczestnicy uczyli się robić efektywne zdjęcia swoimi aparatami, w tym smartfonami przy użyciu nietypowych akcesoriów jak: witraż, lustro, odbicie w kałuży. W plenerze godz. 11.00-13.00, udział wzięli: członkowie z Rady Osiedla Śródmieście Zachód i mieszkańcy, podopieczni Schroniska dla Osób Bezdomnych w Szczecinie.  Wśród uczestników były grupy pokoleniowe - dzieci, młodzież, osoby pracujące i w wieku senioralnym. Drugi plener odbył się w tym samym dniu na Osiedlu Stołczyn od godz. 14.00-16,00 z udziałem członków Rady Osiedla Stołczyn i mieszkańców, pensjonariuszy Schroniska dla Osób Bezdomnych w Stołczynie. Efektem finalnym plenerów będzie wystawa poplenerowa w DK Skolwin. Jej wernisaż został ustalony na dzień 23 grudnia br. Ponadto inne instytucje kultury w mieście zainteresowały  się tematyką tej wystawy i chętnie wyeksponują ją w następnym roku wg. dostępnych terminarzy.
Głównym celem projektu jest aktywna integracja podopiecznych Schroniska Stowarzyszenia Feniks z mieszkańcami Osiedla Śródmieście Zachód i Osiedla Stołczyn. To działanie przeciwstawia się ich wykluczeniu społecznemu i buduje pozytywny wizerunek Osób Bezdomnych. Projekt przeciwstawia się też wykluczeniu z powodu ubóstwa, które może dotyczyć nie tylko mieszkańców Schroniska, ale też pozostałych mieszkańców miasta. Zadanie to stwarza możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniu wszystkim mieszkańcom. Projekt pobudza twórczą aktywność, propaguje dzielenie się pasjami z mieszkańcami, inspiruje do rozwoju nowych zainteresowań, integruje lokalne społeczności. Wzmacnia także współpracę między Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.


W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Organizacja przeprowadziła zajęcia w plenerze z grupą docelową z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Przedstawicielami Stowarzyszenia podczas wizyty w miejscu realizacji zadania. Założone cele w pełni były realizowane.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy wyjaśnienia złożyli:
1. brak:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu
2. brak .........., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu brak.
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.


Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

 


Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
1. ...XXX............
Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta`, wytworzono: 2021/12/01, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2021/12/01 13:47:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2021/12/01 13:47:48 nowa pozycja