Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

Konferencja: „Szczecin w 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 27 października 2018 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Senat Obywateli Szczecina”.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2.93.2018.KK z dnia 26.10.2018 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. Konferencja: „Szczecin w 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.13.2018.RA, CRU15/0000601 z dnia 25.05.2018 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas Konferencji „Szczecin w 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 27 października 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gospodarzem Spotkania był Marszałek Józef Gawłowicz i członkowie Stowarzyszenia „Senat Obywateli Szczecina”. Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka. Ponadto medialnie patronat sprawowali: Kurier Szczeciński, Radio Szczecin, TVP 3 Szczecin. Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele z czterech uczelni szczecińskich: Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Morskiej. Referaty na temat wybranych aspektów powstania państwa Polskiego w 1918 roku oraz wybitnych osiągnięć nauki polskiej po uzyskaniu niepodległości wygłosili specjaliści:
z dziedziny historii Polski - Prof. Janusz Farys – „Cud Niepodległości. Odbudowa państwa polskiego 1918-1920”, dr Tadeusz Ślepowroński - „Szczecińscy profesorowie II Rzeczypospolitej. Rzecz o korzeniach zachodniopomorskiej nauki”, nauk technicznych - Prof. dr hab. Włodzimierz Kiernożycki – „70 lat tradycji na akademickiej na Pomorzu Zachodnim”, medycyny - dr hab. Anna Kładna - „Polscy lekarze II Rzeczypospolitej a reforma studiów medycznych”, szkolnictwa morskiego - kpt. ż.w. Józef Gawłowicz - „Pionierzy szkolnictwa morskiego i floty w Szczecinie”.
Konferencja rozpoczęła się Mszą św., która była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Wydarzenie zakończył koncert w wykonaniu chórów: Akademii Morskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod ierownictwem artystycznym Prof. dr hab. Bohdana Boguszewskiego. Tematyka koncertu miała charakter niepodległościowy, a artyści wstąpili w strojach stylizowanych barwami narodowymi. Aula, w której miało miejsce wydarzenie była udekorowana elementami narodowymi: duży kosz z biało czerwonymi kwiatami, flagi narodowe, szarfa biało- czerwona pod godłem. Całość konferencji moderował Pan Andrzej Oryl.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ze środowisk kombatanckich, kulturalnych, naukowych, studenckich.
Uroczysta konferencja została zorganizowana z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z troską o ludzi w podeszłym wieku, zgodnie z ich oczekiwaniami, z ogromną starannością i zaangażowaniem Prezesa Stowarzyszenia Pana Józefa Gawłowicza i członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Konferencja została przyjęta z zadowoleniem. Uczestnicy spotkania przekazali wyrazy uznania dla Organizatorów, a całe wydarzenie było hołdem dla Niepodległej Polski. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Prezesem Stowarzyszenia podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy: Konferencja: „Szczecin w 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody) ..... .
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.

 


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/12/21, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2021/12/22 13:57:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2021/12/22 13:57:58 modyfikacja wartości
Renata Arent 2018/12/21 13:27:29 modyfikacja wartości
Renata Arent 2018/12/21 13:17:17 nowa pozycja