Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Niepodległa na sportowo”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 11 listopada 2018 roku w hali sportowej Netto Arena i na jej przyległym terenie przy ul. Szafera 3/5/7, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2. .2018.KK z dnia .11.2018 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Niepodległa na sportowo”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.58.2018.RA, CRU 18/0004602 z dnia 19.10.2018 r.Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas - festynu rodzinnego i meczu „Niepodległa na sportowo”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 11 listopada 2018 roku w hali sportowej Netto Arena i na jej przyległym terenie.
Gospodarzami wydarzenia byli członkowie wraz z Zarządem Stowarzyszenia.Wydarzenie to zostało wpisane do programu „Niepodległa”, koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nad wydarzeniem patronat medialny sprawowali: Polskie Radio Szczecin. Na zaproszenie Stowarzyszenia przybył na mecz Konsul Honorowy Finlandii Adolf Wysocki.
Projekt składał się z części wystawienniczej, artystycznej i sportowej. Dla uczestników wydarzenia przygotowano poczęstunek, ciasteczka okolicznościowe, ekspozycję szczecińskich klubów Honorowych Dawców Krwi. Przez cały czas trwania projektu stał autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, w którym można było oddać honorowo krew. Uczestnikom rozdawano kotyliony w barwach narodowych, flagi, naklejki w kształcie serca. Organizatorzy zapewnili także dużo atrakcji dla najmłodszych - dmuchane, zamki, zabawy z laserowymi urządzeniami, słodkości, występy artystyczne. Przed meczem z udziałem najmłodszych uczestników zostało wypuszczone 100 szt. balonów biało-czerwonych napełnionych helem. Wszystkie aktywności i wejście na mecz były nieodpłatne.
Częścią sportową był mecz w ramach europejskich pucharów EHF Challenge Cup, rozegrany pomiędzy SPR Pogoń Szczecin – HIFK Helsinki, który był wielkim świętem dla sympatyków piłki ręcznej. Szczypiornistki wystąpiły w specjalnie zaprojektowanych strojach z symbolami i barwami narodowymi. W przerwie meczu przeprowadzono konkursy z nagrodami.W trakcie meczu została zaprezentowana największa halowa flaga narodowa o wymiarze 1200 m2 . Znaczna część kibiców była w strojach stylizowanych barwami narodowymi.
Zadanie zostało zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Projekt został przyjęty z zadowoleniem wśród obecnych. Wykonane zadanie pozwoliło na włączenie grona kibiców wraz z rodzinami w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”. W ramach projektu zrealizowano założone cele, a mianowicie; budowanie tożsamości, wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w przystępnej i atrakcyjnej formie symboli narodowych. Ponadto była to doskonała forma spędzenia rodzinnie wolnego czasu.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Organizatorami na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „Niepodległa na sportowo” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni
od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.

 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/11, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/11 11:46:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/11 11:46:53 nowa pozycja