Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„100 lat Niepodległej Polski i 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 06 grudnia 2018 roku w auli konferencyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 71-79, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „100 lat Niepodległej Polski i 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.48.2018.RA, CRU 18/0003913 z dnia 02.10.2018 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas - głównych uroczystości rocznicowych projektu „100 lat Niepodległej Polski i 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 06 grudnia 2018 roku w auli konferencyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gospodarzami spotkania był Zarząd i Członkowie Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Uroczystości jubileuszowe zostały objęte Honorowym Patronatem Senator Anny Marii Anders, Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Prezydenta Miasta Szczecina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Głównym uroczystościom jubileuszu towarzyszyła wystawa tematyczna poświęconej 100–leciu Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystawa składała się z eksponatów w tym z historycznych mundurów, bojowego oporządzenia kawalerzysty, siodła. Wystawę ubogaciły przede wszystkim dokumenty, zdjęcia oraz medale i odznaczenia pochodzące z archiwum Koła Żołnierzy i prywatnej kolekcji jednego z sympatyków Stowarzyszenia. Otwarcie oficjalne wystawy odbyło się w obecności dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. US Urszuli Chęcińskiej oraz Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US dr hab. prof. US Adama Makowskiego miało miejsce w dniu 28.11.2018 r. Ekspozycja ta była dostępna do zwiedzania do 10.12.2018 r.
Główne uroczystości odbyły się w dniach 6–7.12.2018 r. Miały one podwójny wymiar. 100 – lecie Koła Żołnierzy wpisało się również w 50 – lecie Wydziału Humanistycznego i Instytutu Historii US. Na zaproszenie spośród przedstawicieli administracji samorządowej i organów państwowych odpowiedzieli m.in. przedstawiciel komendanta Głównego Policji w Szczecinie, delegacja dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecina, który odczytał list gratulacyjny. Ponadto obecni byli oficerowie i podoficerowie rezerwy, kadra naukowo – dydaktyczna US, członkowie Koła Żołnierzy i inni zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się od prezentacji opracowania naukowego wydanego z okazji jubileuszu pt. „12 Pułk Ułanów Podolskich. Wspomnienia i materiały”. Autorami publikacji są: prof. prof. Aleksander Smoliński (UMK), Renata Gałaj – Dempniak (US), Andrzej Wojtaszak (US) oraz członek Koła Żołnierzy dr hab. prof. US Henryk Walczak. Po prezentacji książki nastąpiła szczecińska premiera filmu dokumentalno – fabularyzowanego pt. „Więcej niż sztandar. Rzecz o 12 Pułku Ułanów Podolskich” w reżyserii Macieja Kuszewskiego. Po emisji filmu w trakcie przerwy, można było nabyć książki domu wydawniczego z Grajewa (wydawca powyższego opracowania) oraz prowadzono dyskusje kuluarowe. Następnie miała miejsce prezentacja kilku diaporam autorstwa artysty fotografika i Diaporamisty Cezarego Dubiela. Jedna z diaporam dotyczyła historii 12 Pułku Ułanów Podolskich i miała swoją premierę.
W kontynuacji obchodów w dniu 7 grudnia miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kawaleria polska i obca w XIX i XX wieku.” w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uroczystości zostały zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Wydarzenia w ramach uroczystości zostały przyjęte z zadowoleniem wśród obecnych. Uczestnicy spotkania przekazali wyrazy uznania dla profesjonalizmu Organizatorów, a całe wydarzenie było hołdem dla Niepodległej Polski. Wykonanie zadanie pozwoliło na włączenie się Organizacji w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy podczas kontroli.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „100 lat Niepodległej Polski i 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/15 10:11:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/15 10:11:20 nowa pozycja