Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 08 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej w Netto Arenie przy ul. Władysława Szafera 3/5/7, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2.84.2018.KK z dnia 14.11.2018 r. Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.35.2018.RA, CRU 18/0003566 z dnia 09.08.2018 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:


Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas- warsztatów „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 08 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej w Netto Arena.

Gospodarzami spotkania były Panie Nina Kaczmarek i Anita Gałek zarządzające organizacją – „Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl”. Warsztaty zostały objęte honorowym wyróżnieniem - Mecenatem Miasta Szczecin. Ponadto medialnie patronat sprawowali: Głos Szczeciński, GS24.pl, Nasze Miasto Szczecin, MM trendy.Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu folklorystycznego Kukułeczka, a następnie miał miejsce wzniosły akcent- odśpiewano hymn państwowy. Po tym odbyło się prestiżowe przywitanie przez Piotra Krzystka Prezydenta Miasta, nagraniem specjalnie przygotowanym na tę okazję. Prelegentami podczas spotkania były kobiety – przedstawicielki różnych dziedzin życia, które dotykają znacząco kobiet. Referaty i wypowiedzi dotyczyły wybranych aspektów: w zakresie prawa, biznesu i rozwoju osobistego.

Kobieta i Prawo - Anna Franecka–Mediator sądowy, „Rok 2018 - 100 lat praw Kobiet”,
Kobiecy Biznes - Daria Prochenka – założycielka szczecińskiej marki kosmetycznej - Clochee,
Agnieszka Szeremeta – wizażystka ze Szczecina, założycielka marki „Czerwona Szminka”, "Mój kawałek Kobiecości, oczyma Kobiety niepodległej"
Medycyny estetycznej - dr Anna Aseńko- specjalista chirurg.

Tematyka wypowiedzi prelegentek nawiązywała też do tematyki niepodległościowej,a uczestniczki na spotkanie przybyły w strojach stylizowanych barwami narodowymi. W spotkaniu wzięły udział kobiety z różnych środowisk, w różnej rozpiętości wiekowej
i zarejestrowano 308 uczestniczek. Uroczyste warsztaty zostały zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Warsztaty zostały przyjęte z zadowoleniem wśród obecnych. Uczestnicy spotkania przekazali wyrazy uznania dla Organizatorów, a całe wydarzenie było hołdem zebranych kobiet dla Niepodległej Polski. Wykonanie zadanie pozwoliło na włączenie się szerokiego grona Szczecinianek w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Panią Prezes Stowarzyszenia na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy: „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/11, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/11 11:53:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/11 11:53:47 nowa pozycja