Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

„Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 08 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej w Netto Arenie przy ul. Władysława Szafera 3/5/7, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2.84.2018.KK z dnia 14.11.2018 r. Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.35.2018.RA, CRU 18/0003566 z dnia 09.08.2018 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:


Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas- warsztatów „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Polskę tworzMy” i miało miejsce w dniu 08 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej w Netto Arena.

Gospodarzami spotkania były Panie Nina Kaczmarek i Anita Gałek zarządzające organizacją – „Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl”. Warsztaty zostały objęte honorowym wyróżnieniem - Mecenatem Miasta Szczecin. Ponadto medialnie patronat sprawowali: Głos Szczeciński, GS24.pl, Nasze Miasto Szczecin, MM trendy.Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu folklorystycznego Kukułeczka, a następnie miał miejsce wzniosły akcent- odśpiewano hymn państwowy. Po tym odbyło się prestiżowe przywitanie przez Piotra Krzystka Prezydenta Miasta, nagraniem specjalnie przygotowanym na tę okazję. Prelegentami podczas spotkania były kobiety – przedstawicielki różnych dziedzin życia, które dotykają znacząco kobiet. Referaty i wypowiedzi dotyczyły wybranych aspektów: w zakresie prawa, biznesu i rozwoju osobistego.

Kobieta i Prawo - Anna Franecka–Mediator sądowy, „Rok 2018 - 100 lat praw Kobiet”,
Kobiecy Biznes - Daria Prochenka – założycielka szczecińskiej marki kosmetycznej - Clochee,
Agnieszka Szeremeta – wizażystka ze Szczecina, założycielka marki „Czerwona Szminka”, "Mój kawałek Kobiecości, oczyma Kobiety niepodległej"
Medycyny estetycznej - dr Anna Aseńko- specjalista chirurg.

Tematyka wypowiedzi prelegentek nawiązywała też do tematyki niepodległościowej,a uczestniczki na spotkanie przybyły w strojach stylizowanych barwami narodowymi. W spotkaniu wzięły udział kobiety z różnych środowisk, w różnej rozpiętości wiekowej
i zarejestrowano 308 uczestniczek. Uroczyste warsztaty zostały zorganizowane z zachowaniem wymogów dla tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica niepodległości, z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Warsztaty zostały przyjęte z zadowoleniem wśród obecnych. Uczestnicy spotkania przekazali wyrazy uznania dla Organizatorów, a całe wydarzenie było hołdem zebranych kobiet dla Niepodległej Polski. Wykonanie zadanie pozwoliło na włączenie się szerokiego grona Szczecinianek w obchody Święta Niepodległości, a zadanie doskonale wpisało się w akcję „Codziennie Polskę tworzyMy”. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Panią Prezes Stowarzyszenia na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy: „Arena Kobiet vol. 4 Oczyma Kobiety Niepodległej” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/11, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/01/11 11:53:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/01/11 11:53:47 nowa pozycja