Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

"Na spokojnie w Szczecinie"

PROTOKÓŁ KONTROLI


Przeprowadzonej w dniu 16 października 2021 roku w Stowarzyszeniu MI-GRACJA, którego Prezesem jest Pani Kateryna Zavizhenets.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2.70.2021.BS z dnia 15.10.2021 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”, w ramach umowy BPM-III.3037.15.2021.RA, CRU 21/0002235 z dnia 02.08.2021 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas – spotkań psychologicznych dla Młodzieży i dorosłych realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”.
Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21” i miało miejsce w dniu 16 października 2021 roku przy ul. Rayskiego 19/4 w siedzibie Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Symetria.
W spotkaniu, godz. 12.00, udział wzięli przedstawiciele młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi i polegało ono na rozmowie z psychologiem i rozwiązywaniu problemów związanych z adaptacją w Szczecinie. Ponadto Pani Kateryna Zavizhenets prowadziła cykl, zajęć edukacyjnych, w ramach których uczestnicy zajęć uczyli się m.in. poznawać, rozróżniać emocje w języku polskim. W tym dniu odbywały się porady - rozmowy także dla grupy osób dorosłych, godz. 16.00. Zadnie to ma na celu zaspakajanie potrzeb migrantów, przeciwdziałanie depresji izolacyjnej i adaptacyjnej. Migranci często przeżywają kryzys, zamykają się, mają poczucie lęku, obawy przed akceptacją w społeczeństwie, brakiem odnalezienia ścieżki kariery zawodowej,
a w efekcie spotykają się z depresją. Naprzeciw tym problemom wyszło Stowarzyszenie MI-GRACJA, które wypełnia potrzebę w udzielaniu nieodpłatnych porad. Ważnym aspektem projektu jest udzielanie wsparcia przez samych migrantów - osoby, które, które oprócz wymaganych kwalifikacji związanych z przeprowadzeniem terapii psychologicznej znają też w/wym. problemy z własnego doświadczenia bycia migrantem. Są też w stanie udzielić wsparcia w języku ojczystym.
Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i były prowadzone przez fachowca w dziedzinie psychologii.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Organizacja przeprowadziła zajęcia z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Panią Prezes Stowarzyszenia podczas wizyty w miejscu realizacji zadania. Realizacja tego zadania pozwala na rozwiązywanie problemów społecznych w mieście z obszaru pn. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych”

1.W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”. wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

4. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

5. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2021/11/10, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2021/12/22 14:07:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2021/12/22 14:07:38 modyfikacja wartości
Renata Arent 2021/11/10 13:44:30 nowa pozycja