Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrola realizacji zadań publicznych

"Na spokojnie w Szczecinie"

PROTOKÓŁ KONTROLI


Przeprowadzonej w dniu 16 października 2021 roku w Stowarzyszeniu MI-GRACJA, którego Prezesem jest Pani Kateryna Zavizhenets.
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-II.2344-2.70.2021.BS z dnia 15.10.2021 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”, w ramach umowy BPM-III.3037.15.2021.RA, CRU 21/0002235 z dnia 02.08.2021 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas – spotkań psychologicznych dla Młodzieży i dorosłych realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”.
Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Codziennie Szczecin tworzyMy’21” i miało miejsce w dniu 16 października 2021 roku przy ul. Rayskiego 19/4 w siedzibie Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Symetria.
W spotkaniu, godz. 12.00, udział wzięli przedstawiciele młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi i polegało ono na rozmowie z psychologiem i rozwiązywaniu problemów związanych z adaptacją w Szczecinie. Ponadto Pani Kateryna Zavizhenets prowadziła cykl, zajęć edukacyjnych, w ramach których uczestnicy zajęć uczyli się m.in. poznawać, rozróżniać emocje w języku polskim. W tym dniu odbywały się porady - rozmowy także dla grupy osób dorosłych, godz. 16.00. Zadnie to ma na celu zaspakajanie potrzeb migrantów, przeciwdziałanie depresji izolacyjnej i adaptacyjnej. Migranci często przeżywają kryzys, zamykają się, mają poczucie lęku, obawy przed akceptacją w społeczeństwie, brakiem odnalezienia ścieżki kariery zawodowej,
a w efekcie spotykają się z depresją. Naprzeciw tym problemom wyszło Stowarzyszenie MI-GRACJA, które wypełnia potrzebę w udzielaniu nieodpłatnych porad. Ważnym aspektem projektu jest udzielanie wsparcia przez samych migrantów - osoby, które, które oprócz wymaganych kwalifikacji związanych z przeprowadzeniem terapii psychologicznej znają też w/wym. problemy z własnego doświadczenia bycia migrantem. Są też w stanie udzielić wsparcia w języku ojczystym.
Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i były prowadzone przez fachowca w dziedzinie psychologii.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Organizacja przeprowadziła zajęcia z największą starannością w przyjaznym klimacie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Panią Prezes Stowarzyszenia podczas wizyty w miejscu realizacji zadania. Realizacja tego zadania pozwala na rozwiązywanie problemów społecznych w mieście z obszaru pn. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych”

1.W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania publicznego pn. „Na spokojnie w Szczecinie”. wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

4. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

5. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2021/11/10, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2021/12/22 14:07:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2021/12/22 14:07:38 modyfikacja wartości
Renata Arent 2021/11/10 13:44:30 nowa pozycja