Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

budowa bateryjnych magazynów energii elektrycznej, stacji transformatorowych, o mocy do 50 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Transportowej w Szczecinie na cz.dz. nr 1/19 obr.4193


WAiB-V. 6730.4.196.2023.AZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.   49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie bateryjnych  magazynów energii elektrycznej, stacji transformatorowych o mocy do 50 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Transportowej  w Szczecinie na części dz. nr 1/19  obr. 4193,  że  zgodnie z  art. 53 ust 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), wystąpił o uzgodnienie projektu  decyzji  o warunkach zabudowy w wyżej wymienionej sprawie do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 6 oraz do Regionalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z siedzibą ul. T. Firlika 20.Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 253, po wcześniejszym umówieniu,  tel. 91 4802029.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj:  od dnia 17.02.2024 r.,  do dnia 01.03.2024.r.


udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa pok. 253, wytworzono: 2024/02/16, odpowiedzialny/a: Alicja Zawadzka, wprowadził/a: Alicja Zawadzka, dnia: 2024/02/16 14:35:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Zawadzka 2024/02/16 14:35:57 modyfikacja wartości
Alicja Zawadzka 2024/02/16 14:34:57 nowa pozycja