Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wolno stojącego budynku garażowo-gospodarczego (dla potrzeb własnych) przy ul. Karpackiej w Szczecinie, na działce nr 61/24 z obrębu 3046.


 

 

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 424 55 69, fax +4891 424 55 86
wuiab@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Szczecin 2023-03-15

 

Nasz znak: WAiB-V.6730.3.9.2022.DF

Dotyczy:

WAiB-V.6730.78.2021.DF                                                     

UNP: 14184/WUiAB/XX/21

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz.2000) 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że w dniu 14.03.2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: WAiB-V.6730.3.9.2022.DF, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wolno stojącego budynku garażowo-gospodarczego (dla potrzeb własnych), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Karpackiej w Szczecinie, na działce nr 61/24 z obrębu 3046.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.: od dnia 16.03.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.; w tym terminie można zapoznać się z treścią decyzji.

W ww. terminie strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 255, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu), tel. 91-42-45-569.


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/03/15, odpowiedzialny/a: Dorota Furmańczyk, wprowadził/a: Dorota Furmańczyk, dnia: 2023/03/15 11:43:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Furmańczyk 2023/03/15 11:43:50 nowa pozycja