Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

ustalenie warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Karpackiej w Szczecinie, dz. 61/38 obr. 3046


WAiB-V.6730.369.2021.AD                                                                                  Szczecin, dnia 25.05.2023r.

UNP: 57418/WAiB/-XX/21

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.)

w odniesieniu do ponownie prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nabudowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Karpackiej w Szczecinie, dz. 61/38 obr. 3046

 

        Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 i  5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503 ze zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie, ul. Mieszka I 33,o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego oraz ustalenie warunków wg właściwości. Teren inwestycji stanowią grunty rolne (grunty orne klasa bonitacyjna IVa).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 25.05.2023r. do dnia 08.06.2023r. 


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/05/25, odpowiedzialny/a: Aneta Dudaczyk, wprowadził/a: Aneta Dudaczyk, dnia: 2023/05/25 11:25:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Dudaczyk 2023/05/25 11:25:16 nowa pozycja