Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Konińskiej 9 w Szczecinie, na działce nr 96 z obr 4114


 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 570, fax +4891 42 45 586
wuiab@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2022-09-26

 

 WAiB-V.6730.4.47.2022.AZ     

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.   49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia, że zostało wydane  postanowienie o zawieszeniu  postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego,  wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną  przy ul. Konińskiej 9 w Szczecinie, na działce nr 96  z obr 4114.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj:  od dnia 27.09.2022 r., do dnia 11.10.2022 r., w tym terminie  można  zapoznać się treścią postanowienia  w  Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Architektury  i Budownictwa -  pok. 253 , tel.  914245570.

          W oparciu o art. 49b ww. ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego,  w  przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2022/09/27, odpowiedzialny/a: Alicja Zawadzka, wprowadził/a: Alicja Zawadzka, dnia: 2022/09/27 14:29:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Zawadzka 2022/09/27 14:29:57 nowa pozycja