Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Aktualizacja - Narutowicza


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

 

Aktualizację danych ewidencyjnych budynków w zakresie ich pomiaru oraz określenia liczby kondygnacji i ich zasięgów: 

- ID 326201_1.1040.16_BUD – położony na działce nr 110 w obrębie 1040,

- ID 326201_1.1040.47_BUD i ID 326201_1.1040.48_BUD – położone na działce 14/18 w obrębie 1040.

Przedmiotowe działki są współwłasnością Gminy Miasto Szczecin i właścicieli lokali wyodrębnionych.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 30 października  2023 r. - godzina 13.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

"Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Uwaga. Z postępowania wyklucza się osoby - podmioty, które w okresie od dnia 01.03.2023r. wykonały nieterminowo prace na rzecz Urzędu Miasta Biura Geodety Miasta i z tego tytułu zapłaciły kary umowne.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2023/10/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2023/10/26 14:15:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2023/10/26 14:15:37 nowa pozycja