Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Studzienna 13


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

 

    1. Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 70, 24/4  położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3033 ( Nad Odrą) w Szczecinie, przy ul. Studziennej 13 , będących własnością Gminy Miasto Szczecin.
    2. Aktualizację danych ewidencyjnych działek oraz mapy zasadniczej

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 17 kwietnia  2023 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

"Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Uwaga. Z postępowania wyklucza się osoby - podmioty, które w okresie od dnia 01.01.2023r. wykonały nieterminowo prace na rzecz Urzędu Miasta Biura Geodety Miasta i z tego tytułu zapłaciły kary umowne.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2023/04/13, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2023/04/13 14:28:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2023/04/13 14:28:03 nowa pozycja