Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Rozgraniczenie - Okrzei


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 72, która w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 28 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), natomiast w akcie notarialnym Repertorium A Numer 1186/2014 z dnia 10.02.2014 r., zawierającym umowę sprzedaży, jako działki (pierwotne parcele) nr 1697/45 i 1695/45, ujawnione wówczas tak od założenia księgi wieczystej, z nieruchomościami sąsiednimi, w tym:

  1. stanowiącą działkę ewidencyjną nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 71,
  2. stanowiącą działkę ewidencyjną nr 29 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 73,
  3. stanowiącą działkę ewidencyjną nr 50 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin,
  4. stanowiącą działkę ewidencyjną nr 213 w obrębie ewidencyjnym nr 2068 (Pogodno 68), położoną w Szczecinie, w ciągu drogi gminnej ul. Stefana Okrzei oraz ul. Budzysza Wosia, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin.

   Rozgraniczane nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste, a z wyjątkiem wymienionych w lit. c i d, są własnością osób fizycznych.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 20 marca 2023 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

"Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Uwaga. Z postępowania wyklucza się osoby - podmioty, które w okresie od dnia 01.01.2023r. wykonały nieterminowo prace na rzecz Urzędu Miasta Biura Geodety Miasta i z tego tytułu zapłaciły kary umowne.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2023/03/16, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2023/03/16 13:47:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2023/03/16 13:47:17 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2023/03/16 11:25:47 nowa pozycja