Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Okazanie granic - Krzewinkowa 38


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

 

Wykonanie czynności okazania i wznowienia znaków granicznych nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 32/2, 33 i 66/6, położone w obrębie ewidencyjnym 1068 (Śródmieście 68) w Szczecinie, przy ul. Krzewinkowej 38, zbytej w drodze przetargu.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 30 stycznia 2024 r. - godzina 13.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

"Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Uwaga. Z postępowania wyklucza się osoby - podmioty, które w okresie od dnia 01.10.2023r. do dnia złożenia ofert wykonały nieterminowo prace na rzecz Urzędu Miasta Biura Geodety Miasta i z tego tytułu zapłaciły kary umowne.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2024/01/25, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2024/01/25 13:52:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2024/01/25 13:52:23 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2024/01/25 13:07:59 nowa pozycja