Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
RKP-130174/22 2022/08/07 dot.dostępu do drogi publicznej, statusu drogi publicznej dla działek wymienionych we wniosku Biuro Informacji Publicznej 2022/06/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 12:25:52
 • RKP-24955-22 2022/06/30 dotyczy miany stawek opłat lokalnych z tyt. posiadania fotowoltaiki przez mieszkańców Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:30:46
 • RKP-147903/22 2022/06/30 dot. działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym: 4/4 (obręb: 1069 – Śródmieście 69) - objęcie nieruchomości uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziem itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 14:00:51
 • RKP-148899 2022/06/30 dot. działki nr 4/4 obr. 1069 przy ul. Południowej czy były wydane pozwolenia na budowę, czy toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 11:26:51
 • rKP-148897/22 2022/06/28 dot. wydania decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych na cele obrony Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 437 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:20:45
 • RKP-148893/22 2022/06/28 dot.podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości wymienionej we wniosku Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/07/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:16:01
 • RKP-147901/22 2022/06/28 dot. czy nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, czy jest uchwalona uchwała w sprawie obszaru rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 244 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:50:42
 • RKP-147902/22 2022/06/28 dot. objęcia nieruchomości, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 4/4, obręb 1069 Śródmieście 69, uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/11
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:55:14
 • RKP-147904/22 2022/06/28 dot. działki nr 4/4 z obr. 1069 przy ul. Południowej przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 11:22:07
 • RKP-149682/22 2022/06/27 dot. kontroli w Punkcie Opieki Dziennej przy ul. Podhalańskiej 8c Wydział Spraw Społecznych 2022/07/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:25:08
 • RKP-147016/22 2022/06/27 dot. nieruchomości wymienionej we wniosku czy jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków i czy są ustanowione parki kulturowe Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:47:15
 • RKP-146360/22 2022/06/27 dot. Działek 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 - decyzje o pozwoleniu na budowę, postępowania dot. wydania pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:11:36
 • RKP-143569/22 2022/06/26 dot. aktualnego przeznaczenia działek przy ul. Śnieżnej i Cynkowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:16:54
 • RKP-118178-22 2022/06/24 dot. inwestycji w promieniu 1 km ul. Andersena 52 Biuro Informacji Publicznej 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:34:31
 • RKP-144617/22 2022/06/24 dot. decyzja na pozwolenie na użytkowanie nieruchomości przy ul. Santockiej 42 a Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:54:18
 • RKP-145152/22 2022/06/24 dot. czy odnośnie działki wymienionej we wniosku toczyło się postępowanie reprywatyzacyjne Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:33:51
 • RKP-144038/22 2022/06/23 dot. PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ODNIESIENIU DO DZ. NR 1/3 W OBR. DĄBIE 69 ul. A. Struga GMINA MIASTA SZCZECIN, zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej, wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/07/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:48:22
 • RKP-144128/22 2022/06/23 dot. projekty stałej organizacji ruchu przy ul. Herbowej, Odrowąża, Szymanowskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:11:26
 • RKP-140484/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4 ,5 , 6/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15/3 obręb 4906, Dąbie 906 czy mają dostęp do drogi publicznej, czy droga ma status drogi publicznej w całości lub części itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:46:47
 • RKP-141013/22 2022/06/21 dot. oznakowania i zabezpieczenia zabytkowej willi Gruneberga Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:41:56
 • RKP-143577/22 2022/06/21 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, są objęte ochroną konserwatorską, archeologiczną Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:27:27
 • RKP140896/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy położone są w obszarze rewitalizacji, ujęte są gminnym programem rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:33:13
 • RKP-141585/22 2022/06/21 dot. kopii decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Potrzebowskiego 1 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:50:44
 • RKP-140139/22 2022/06/21 dot. stanu rzeczy w czasie nabycia nieruchomości przy ul. Narzędziowej 49 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:45:59
 • RKP - 56370 - 2022 2022/06/21 czy Gmina Szczecin zawarła w odniesieniu do wymienionych działek jakiekolwiek porozumienia dotyczące użytkowania, oddania pod dowolnym tytułem prawnym, zarządzania, korzystania, napraw znajdujących się we wnętrzu tworzonego przez te nieruchomości kwartału działek? Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:47:25
 • RKP-141012/22 2022/06/21 dot. oznakowania i zabezpieczenia wilii przy ul. Niklowej 11 Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:38:27
 • RKP-140899/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, czy są objęte ochroną konserwatorską i archologiczną itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:36:50
 • RKP-140892/22 2022/06/21 dot. aktualnego przeznaczenia nieruchomości działek nr: 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:51:35
 • RKP-143527/22 2022/06/20 dot. hałasdu generowanego przez centrum logistyczne przy ul. Druckiego - Lubeckiego Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:03:50
 • RKP-143576/22 2022/06/20 dot. roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń dawnych właścicieli, postępowań administracyjnych odnośnie nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:23:42
 • RKP-139268/22 2022/06/20 dot. realizacji projektów SBO 2021 i 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:42:24
 • RKP-140900/22 2022/06/20 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne, były wszczynane postępowania administracyjne mające na celu zbadanie prawidłowości nabycia nieruchomości itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/07/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:43:18
 • RKP-141899/22 2022/06/20 dot. formularzy i kart weryfikacyjnych projektów złożonych w SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:59:55
 • RKP-138285/22 2022/06/17 dot. inwestycji drogowych przy ul. Południowej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:26:49
 • RKP-138284/22 2022/06/17 dot. działek przy ul. Południowej czy były wydawane decyzje na zajęcie pasa drogowego, czy były wydawane zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:34:44
 • RKP-138103/22 2022/06/15 dot. sposobu odróżniania kotów wolno żyjących od bezdomnych Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 09:43:02
 • RKP-138382/22 2022/06/14 dot. Audytu w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina Wydział Informatyki 2022/06/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:37:34
 • RKP-135881/22 2022/06/14 dot. dokumentacji budowlanej budynku przy ul. Stanisława Kostki 7 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:13:01
 • RKP-135246/22 2022/06/14 dot. formularzy ofertowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2022/06/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 753 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:05:22
 • RKP-134473/22 2022/06/13 dot. odstrzałó redukcyjnych dzików i wykaz zwierząt, którym została udzielona pomoc w Ośrodku Zwierzogród w Wielgowie Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 99 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:16:20
 • RKP-134996/22 2022/06/13 dot. dokumentacji projektowej budynku przy ul. Północnej 19, 21 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:09:02
 • RKP-131636/22 2022/06/08 dot. obowiązywania decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 30.12.2014 Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 09:36:24
 • RKP-129876/22 2022/06/07 dot. wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń co do których Organ nie wniósł sprzeciwu odnośnie nieruchomości wskazanej we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 12:30:24
 • RKP-130202/22 2022/06/07 dot. czy wymienione we wniosku nieruchomości zostały objęte ochroną konserwatorską, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków... Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:40:49
 • RKP-130167/22 2022/06/07 dot. objęcia wymienionych we wniosku nieruchomości gminnym programem rewitalizacji lub miejscowym planem rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/06/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:30:53
 • RKP-128328/22 2022/06/06 dot. podatków lokalnych Biuro Informacji Publicznej 2022/06/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 551 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:09:15
 • RKP-129631/22 2022/06/06 dot. gospodarki odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:11:26
 • RKP-130137/22 2022/06/06 dot. gospodarki odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:24:21
 • RKP-127520/22 2022/06/03 dot. prawa użytkowania wieczystego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:21:10
 • RKP-130181/22 2022/06/02 dot. roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń dawnych właścicieli, postępowań administracyjnych odnośnie nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 886 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:36:12
 • RKP-125916/22 2022/06/02 dot. finasowej pomocy dla Ukraińców, numer konta Biuro Informacji Publicznej 2022/06/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 781 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 10:52:41
 • RKP-130146/22 2022/06/02 dot. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lubtoczących się postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla działek wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:28:00
 • RKP-133753/22 2022/06/02 dot. pochodzenia gleby Biuro Geodety Miasta 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:19:21
 • RKP-126435/22 2022/06/02 dot. systemu rowerów miejskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 10:46:32
 • RKP-130154/22 2022/06/02 dot. ustaleń miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin dla działek przy ul. Stołczyńskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:32:26
 • RKP-125305/22 2022/06/01 dot. planu wydawania i dystrybucji tabletek z jodkiem azotu w przypoadku skażenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/06
  RKP-125305/22 2022/06/01 dot. planu wydawania i dystrybucji tabletek z jodkiem azotu w przypoadku skażenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 489 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/09 13:06:44
 • RKP-123853/22 2022/05/31 dot. karty oceny oferty „Generator Festiwal” w otwartym konkursie ofert BDO/KK/2022/060 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 13:55:27
 • RKP-123659-22 2022/05/31 dot. MURAL REKLAMOWY NA ŚCIANIE BUDYNKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 Biuro Informacji Publicznej 2022/06/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 13:43:09
 • RKP-123277/22 2022/05/31 dot. kwalifikacyjnych kursów zadowych i szkół policealnych Wydział Oświaty 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 737 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 11:31:31
 • RKP-123622/22 2022/05/30 dot. karty materiałowej powłoki napinanej cząsteczki wody w Fabryce Wody Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 14:05:46
 • RKP-122780-22 2022/05/30 dot. Dokumentacja Fabryka Wody - karta materiałowa powłoki napinanej Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 12:15:28
 • RKP-121831/22 2022/05/29 dot.Stan ludności poszczególnych ulic Miasta Szczecin na dzień 31.12.2021r. Wydział Informatyki 2022/06/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 907 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 11:19:56
 • RKP-120608-22 2022/05/26 dot. czy Gmina jest lub była stroną postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kierowanego przeciwko Skarbowi Państwa/ właściwemu Wojewodzie Biuro Informacji Publicznej 2022/06/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 11:47:46
 • RKP-120573/22 2022/05/26 dot. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania dla nieruchomości położonych przy ul. Łowczych 8, ul. Tatarakowej oraz ul. Pod Lasem Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 502 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:56:46
 • RKP-119129-22 2022/05/25 dot. NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 PRZY UL. STRUGA - postępowania w sprawie rejestracji zabytku, czy były prowadzone prace archeologiczne itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:47:21
 • RKP-119133-22 2022/05/25 dot. postępowań konserwatorskich, restauratorskich itp. odnośnie DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 UL. STRUGA 66 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:41:55
 • RKP-119123-22 2022/05/25 dot. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 , OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66, GMINA MIASTO SZCZECIN, postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 93 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:53:03
 • RKP-119280-22 2022/05/25 dot. NIERUCH DZ 1/3 OBR DĄBIE 69 UL.STRUGA 66 czy planowany jest wykup lub wywłaszczenie terenów, czy przygotowywane są jakiekolwiek inwestycje miejskie na tym terenie Biuro Informacji Publicznej 2022/06/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:04:42
 • RKP-119029-22 2022/05/25 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66, GMINA MIASTO SZCZECIN, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, odnośnie wywłaszczenia nieruchomości, wznowienia granic, podziałów, scaleń nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 373 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 11:53:47
 • RKP-119427-22 2022/05/25 DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 PRZY UL. STRUGA 66, ;prowadzenie spraw przekształceń własnościowych itp. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/06/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.38 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:00:23
 • RKP-119225-22 2022/05/25 dot.NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 , OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66 - wydania pozwolenia wodnoprawnego, wywłaszczenia nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:07:58
 • RKP-117495-22 2022/05/23 dz 1/6 obr 150 ul.Południowa , dz 1/3 dz 150 ul.Południowa, pozwoleń wodnoprawnych, wywłaszczenia nieruchomości, czy były roszczenia lub odszkodowania odnośnie nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 375 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 12:32:46
 • RKP-115192-22 2022/05/20 dot. umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 117 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 11:25:59
 • RKP-115319-22 2022/05/20 dot. budowa szkoły przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej czy była przedmiotem kontroli Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 468 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 11:34:28
 • RKP-115017-22 2022/05/20 dot. wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 12:09:12
 • RKP-114374-22 2022/05/19 dot. Budowy SZKOŁY UL.PODBÓRZAŃSKAUODYW Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:09:18
 • RKP-113847-22 2022/05/19 dot. DZ. NR 1/6 I 1/3 O. 150, postępowania w zakresie podziałó nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia opłaty adiacenkiej, roszczeń reprywatyzacyjnych itd. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:15:40
 • RKP-113835-22 2022/05/19 dot. CZY DLA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 1/6, 1/3 OBRĘB POGODNO 150 TOCZYŁY SIĘ LUB TOCZĄ POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE USTALENIA INWESTYCJI LEU PUBLICZNEGO, WARUNKÓW ZABUDOWY, ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ITP. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.28 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 15:09:43
 • RKP-114576-22 2022/05/19 dot. DZ. NR 1/6, 1/3 OBRĘB 150 PRZY UL. POŁUDNIOWEJ czy nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków, prowadzone były na nich prace konserwatorskie, archeologiczne Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 624 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:00:51
 • RKP-114568-22 2022/05/19 dot. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZ. NR 1/6, 1/3 OBRĘB 150 PRZY UL. POŁUDNIOWEJ - prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych, konserwatrorskich itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 601 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 13:54:48
 • RKP-113009-22 2022/05/18 dot. ICZBY ZAREJESTROWANYCH PSÓW WG OSIEDLI SZCZECINA Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 592 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 15:05:25
 • RKP-116518/22 2022/05/18 dot. dz. 1/3, 1/6 z obrębu 2150, w okresie od 01.01.2009 do dnia złożenia wniosku, nie toczyły się i obecnie nie toczą się postępowaniaprowadzenia spraw związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowań wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:48:59
 • RKP-113224-22 2022/05/18 dot.wprowadzenia stref czystego transportu w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/05/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 15:02:01
 • RKP-113857/22 2022/05/16 dot. działek przy ul. Południowej i inwestycji realizowanych na tym terenie lub pobliskim Wydział Zarządzania Projektami 2022/07/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 754 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/15 14:34:59
 • RKP-110411-22 2022/05/15 dot. dotyczy pozyskanych środków na budowę VII etapu tzw. "obwodnicy" Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 880 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:58:04
 • RKP-109326-22 2022/05/13 dot. działań jakie zostały dotąd podjęte oraz jakie są planowane w najbliższym czasie w celu sporządzenia nowego (tym razem dobrego) projektu uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 11:03:44
 • RKP-10456 2022/05/12 dot. projektu planowanej budowy drogi na działce 3/3 i 3/155 dr obr. 3085 tj. ul. Wkrzańska Biuro Informacji Publicznej 2022/05/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 15:01:35
 • RKP-110545-22 2022/05/11 dot. miejsca zamieszczenia fotorelacji które potwierdzają załączone faktury Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:33:57
 • RKP-110546/22 2022/05/11 dot. podania danych osoby publikującej ogłoszenia na stronie internetowej Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 28 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/13 12:49:27
 • RKP-107405-22 2022/05/11 dot. dotyczy listy zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego od 2014 roku, które nie zostały zrealizowane do dnia dzisiejszego wraz ze wskazaniem powodu braku realizacji. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 10:51:23
 • RKP-108023-22 2022/05/10 dot. sposobu załatwiania przez organ wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego w budynkach jednorodzinnych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 948 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 12:50:11
 • RKP-108497-22 2022/05/10 dot. dokumentacji projektu budowlanego "Budowa Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej w Szczecinie" zawierającego wszystkie elementy wymagane Umową NR CRU/21/0002393 z dnia 26.08.2021 r. Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 13:57:37
 • RKP-106833-22 2022/05/10 dot. Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) - harmonogram i poczynione kroki Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 33 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:27:00
 • RKP-104464-22 2022/05/08 dot. opinii prawnych (stanowisk prawnych, ocen prawnych i tym podobnych dokumentów) w sprawie projektu uchwały nr 52/22 (nowy regulamin SBO) Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:15:56
 • RKP-104465-22 2022/05/06 dot. dotyczy Centrum Opieki nad dzieckiem im. Maciejewicza oraz inwestycji planowanych na działce 326201_1.2038.38/21 obręb 2038 w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych 2022/05/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 699 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:21:27
 • RKP-102533-22 2022/05/05 dot. budżetu obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 12:37:10
 • RKP-102638-22 2022/05/05 dot. miejsc do legalnego umieszczania reklam Biuro Informacji Publicznej 2022/05/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 347 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:10:05
 • RKP-103117-22 2022/05/05 dot. BUDOWA ZESPOŁU 2 BUDYNKÓW USŁ-MIESZKALNYCH UL. BAŁUKI - INWESTYCJE W PROMIENIU 1 KM Biuro Informacji Publicznej 2022/05/16
 • odpowiedź dostpna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:41:20
 • RKP-101822-22 2022/05/04 dot. Uchwały Nr XII/429/99 Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:14:55
 • RKP-102145-22 2022/05/04 dot.rocznych rozliczeń wykorzystania dotacji za rok 2016 izaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanych w 2013 r. Wydział Oświaty 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:24:52
 • RKP-100599-22 2022/05/02 dot. na jakie inwestycje, przebudowy lub elementy infrastruktury komunalnej zostały zaciągnięte kredyty w Państwa gminie w ciągu ostatnich 2 lat? I w jakiej wysokości Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2022/05/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 554 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 12:10:57
 • RKP-105514/22 2022/04/29 dot. wysokości wynagrodzeń Wiceprezydentów, Skarbnika oraz Sekretarza na Wydział Organizacyjny 2022/05/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:29:14
 • RKP - 99949/22 2022/04/29 dot. projektu zagospodarowania terenu w ramach SBO 2021 na osiedlu Kaliny obok Syriusza przy ul. Witkiewicza Biuro Informacji Publicznej 2022/05/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/30 14:44:46
 • RKP - 98926 - 2022 2022/04/28 dotyczy uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych itp. (tzw. "uchwała krajobrazowa") Biuro Informacji Publicznej 2022/05/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 348 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:12:59
 • RKP - 99477 - 2022 2022/04/28 dotyczy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 11:44:27
 • RKP - 98352 - 2022 2022/04/28 dotyczy budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Podburzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/11
 • Odpowiedź skan (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:08:34
 • RKP - 98871 - 2022 2022/04/28 dotyczy wynagrodzeń Wiceprezydentów, Skarbnika, Sekretarza Wydział Organizacyjny 2022/05/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:10:04
 • RKP-101643/22 2022/04/28 dot. dokumentacja techniczna budynków przy ul.Widuchowskiej 13 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/30 14:34:11
 • RKP - 97624 - 2022 2022/04/27 dotyczy projektu budowlanego dla lokalu niemieszkalnego przy ul. Raginisa Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:05:23
 • RKP - 96649 - 2022 2022/04/26 dotyczy projektu budowlanego dla inwestycji przy ul. mjr.Wł. Raginisa Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:57:21
 • RKP - 96769 - 2022 2022/04/26 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę w 2021 r. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:00:00
 • RKP - 96897 - 2022 2022/04/26 dotyczy dokumentów w sprawie konkursów na „Odłowy wraz z uśmierceniem dzików na terenie Gminy Miasto Szczecin” Wydział Ochrony Środowiska 2022/05/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 719 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:04:00
 • RKP - 96894 - 2022 2022/04/26 dotyczy pozwolenia na budowę 1635/10 WUiAB.IV.JD.73531/434/10 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 220 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:01:29
 • RKP - 94787 - 2022 2022/04/24 dotyczy wynagrodzeń, nagród, kosztów delegacji w UM Szczecin Wydział Organizacyjny 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 96 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:50:48
 • RKP - 93703 - 2022 2022/04/21 dotyczy przyjmowania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczniów w nowym roku szkolnym w związku z napływem dzieci i młodzieży z Ukrainy Wydział Oświaty 2022/05/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:44:47
 • RKP - 92184 - 2022 2022/04/20 dotyczy ilości kupionych/sprzedanych nieruchomości, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wydzierżawionych lub dzierżawionych, podanych do najmu Biuro Informacji Publicznej 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:43:04
 • RKP - 92172 - 2022 2022/04/20 dotyczy gminnego zasobu nieruchomości w latach 2020-2021 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:41:09
 • RKP - 91493 - 2022 2022/04/19 dotyczy realizacji umowy nr CRU 17/0003358 z dnia 28.09.2017r. zawartej pomiędzy Gmina Miasta Szczecin a Polaqua sp. z o.o. na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/05
 • Odpowiedź skan (.pdf, 681 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:39:07
 • RKP - 90789 - 2022 2022/04/19 dotyczy dot. dzierżawy działek przy ul. Bydgoskiej 326201_1.1063.5, obr. Śródmieście, dz. nr 5 Biuro Informacji Publicznej 2022/05/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 360 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:37:12
 • RKP-100411 2022/04/19 dot.liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz czasu trwania postępowań administracyjnych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/13 12:19:32
 • RKP - 90486 - 2022 2022/04/17 dotyczy dostępu do informacji niejawnych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach podległych Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:35:01
 • RKP - 90282 - 2022 2022/04/15 dotyczy liczby gospodarstw domowych niepodłączonych do kanalizacji w obrębie miasta Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/27
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 795 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:31:14
 • RKP - 89579 - 2022 2022/04/14 dotyczy stanu obiektów, przeznaczonych do obsługi uchodźców z Ukrainy pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych Biuro Informacji Publicznej 2022/04/26
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:14:39
 • RKP - 89200 - 2022 2022/04/14 dotyczy decyzji lokalizacyjnej numer 12/2014 z 10.02.2014 r. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 326 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:09:04
 • RKP - 88022 - 2022 2022/04/13 dotyczy obiektów Zajezdni Pogodno oraz dworca kolejowego Szczecin Główny w szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:04:13
 • RKP - 94144 - 2022 2022/04/13 dotyczy wycinki drzew przy ul. Przygodnej i inwestycji miejskiej z nią związanej Biuro Informacji Publicznej 2022/04/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:49:21
 • RKP - 88377 - 2022 2022/04/13 dotyczy znaku ograniczenia tonażu przy ul. Podburzańskiej 43 wjazd do WM Maciejkowa 33-39 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/20
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:06:00
 • RKP - 87992 - 2022 2022/04/13 dotyczy przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km - dz. nr 19/8 o. 3026 ul. Naruszewicza 19 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 10:02:24
 • RKP - 87987 - 2022 2022/04/12 dotyczy przebudowy placu Orła Białego Biuro Rewitalizacji 2022/04/26
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 10:00:45
 • RKP - 87366 - 2022 2022/04/12 dotyczy dostępu do drogi publicznej, status drogi publicznej dla wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:53:00
 • RKP - 87371 - 2022 2022/04/12 dotyczy położenia wskazanych nieruchomości na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, objęcia gminnym programem rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:55:51
 • RKP - 87359 - 2022 2022/04/12 dotyczy wpisania wskazanych nieruchomości do Gminnej Ewidencji Zabytków i objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/04/26
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.23 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:51:02
 • RKP - 87378 - 2022 2022/04/12 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych, postępowań administracyjnych mających na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności wskazanych działek Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/04/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.23 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:58:40
 • RKP - 87343 - 2022 2022/04/12 dotyczy objęcia wskazanych nieruchomości planem urządzania lasu/uproszczonym planem urządzania lasu lub dec. starosty z zakresu gospodarki leśnej Wydział Ochrony Środowiska 2022/04/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 925 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:48:14
 • RKP - 87318 - 2022 2022/04/12 dotyczy mineralnego lub organicznego pochodzenia gleb na działkach o numerach ewidencyjnych 4/10, 4/11, 1/29, 1/21, 2/2, 3 OBR. 52 NAD ODRĄ oraz 8/4, 8/20, 8/22, 8/26, 8/36 OBR. 5 NAD ODRĄ Wydział Ochrony Środowiska 2022/04/26
 • Odpowiedź skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:46:22
 • RKP - 85082 - 2022 2022/04/10 dotyczy "Zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie walki z uzależnieniem młodzieży od Internetu na przykładzie wybranych gmin" Wydział Spraw Społecznych 2022/04/27
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 466 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:38:48
 • RKP - 84668 - 2022 2022/04/08 dotyczy budowy boiska o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2022/04/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 440 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:36:27
 • RKP - 84662 - 2022 2022/04/08 dotyczy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 475 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 15:00:28
 • RKP - 85692 - 2022 2022/04/07 dotyczy przetargu na budowę drogi S6 – Zachodniej Obwodnicy Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/04/06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:42:51
 • RKP - 83824 - 2022 2022/04/07 dotyczy przetargu na budowę drogi S6 – Zachodniej Obwodnicy Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/04/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:58:08
 • RKP - 82943 - 2022 2022/04/07 dotyczy danych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/14
 • Odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:55:57
 • RKP - 82784 - 2022 2022/04/06 dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”, realizowanej w latach 2014- 2015 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:53:16
 • RKP - 82764 - 2022 2022/04/06 dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”, realizowanej w latach 2014- 2015 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:51:11
 • RKP - 80570 - 2022 2022/04/05 dotyczy przetargu na budowę drogi S6 – Zachodniej Obwodnicy Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/04/06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:11:49
 • RKP - 81210 - 2022 2022/04/05 dotyczy ilości zatrudnionych pracowników w UM Szczecin i jednostkach podległych Wydział Organizacyjny 2022/04/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:46:01
 • RKP - 79019 2022/04/04 dotyczy umowy Inspektora Ochrony Danych Wydział Organizacyjny 2022/04/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 13:34:52
 • RKP - 78598 - 2022 2022/04/01 dotyczy decyzji lub pozwolenia na postawienie kontenera na działce przy ul. Francuskiej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 147 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 13:33:02
 • RKP - 77640 - 2022 2022/03/31 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla dz. 13/2 z obrębu 3053 położonej przy ul. Ornej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 12:13:35
 • RKP - 75044 - 2022 2022/03/29 dotyczy liczby zarejestrowanych aut elektrycznych Wydział Sportu 2022/04/12
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.09 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:55:05
 • RKP - 73813 - 2022 2022/03/28 dotyczy pełnej dokumentacji związanej z: posadowieniem tzw. "grzybków" z betonu przed wejściem do klatek ul. Bema 7 oraz Bema 8 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:51:45
 • RKP - 73011 - 2022 2022/03/27 dotyczy działek, na których znajduje się zajezdnia autobusowa "Dąbie" Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 93 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:50:10
 • RKP - 72500 - 2022 2022/03/25 dotyczy sposobu skutecznej naprawy stanu nawierzchni dróg gruntowych, m.in. stosowanej technologii likwidacji dziur, zapewnienia trwalszej nawierzchni dróg, srtosowanych materiałów do naprawy nawierzchni dróg Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:47:30
 • RKP - 70926 - 2022 2022/03/23 dotyczy spraw z zakresu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/29
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:40:39
 • RKP - 71564 - 2022 2022/03/23 dotyczy sesji Rady Miasta z dnia 22 marca - czy na sesji zajmowano się zadaniem inwestycyjnym w postaci remontu ul. Smoczej? Biuro Rady Miasta 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 77 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:45:40
 • RKP - 74120 - 2022 2022/03/23 dotyczy planowanych inwestycji w obrębie 1 km od ul. Jerzego Janosika 1 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:53:22
 • RKP - 70992 - 2022 2022/03/23 dotyczy zatrudniania pracowników przez podmioty prywatne Biuro Informacji Publicznej 2022/03/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:43:41
 • RKP - 67881 - 2022 2022/03/21 dotyczy odrzuconego projektu w SBO 2015 - Odbudowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim i in. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/04/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:31:55
 • RKP - 68301 - 2022 2022/03/21 dotyczy łącznej długości dróg w Szczecinie przeznaczonych dla rowerów, ścieżek rowerowych, wydatków na nie, planów itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/31
 • Odpowiedź skan (.pdf, 793 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:35:30
 • RKP - 68514 - 2022 2022/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2022/03/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 83 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:37:41
 • RKP - 66757 - 2022 2022/03/18 dotyczy m.in. wprowadzenia ulg i zwolnień dla przedsiębiorców w opłatach należności na rzecz Miasta w okresie pandemii, zabezpieczenia pracowników i interesantów w związku z zagrożeniem covid Biuro Informacji Publicznej 2022/04/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.27 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:19:53
 • RKP - 66169 - 2022 2022/03/17 dotyczy zasobów mieszkaniowych gminy, polityki mieszkaniowej, polityki remontowej, polityki czynszowej, dostępności lokali itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/29
 • Odpowiedź skan (.pdf, 940 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:14:48
 • RKP - 67192 - 2022 2022/03/17 dotyczy m. in. posadowienia tzw. "grzybków" z betonu przed wejściem do klatek ul. Bema 7 oraz Bema 8 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/04/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:29:55
 • RKP - 64445 - 2022 2022/03/15 dotyczy ewidencji obiektów ochronnych z lat 1914-2022 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/21
 • ODpowiedź skan (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 10:34:57
 • RKP - 63381 - 2022 2022/03/15 dotyczy udostępnienie statutów Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Dzieodoberek – mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Żubrów 3 Wydział Oświaty 2022/03/18
 • Odpowiedź skan (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:46:56
 • RKP - 62456 - 2022 2022/03/14 dotyczy umowy z operatorem pocztowym Biuro Informacji Publicznej 2022/04/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 12:07:02
 • RKP - 62450 - 2022 2022/03/14 dotyczy ilości złożonych deklaracji na opłatę reklamową oraz podanie kwot dochodu własnego gminy z opłaty reklamowej w roku 2020 oraz 2021, llość nośników reklamowych itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/03/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:54:24
 • RKP - 63284 - 2022 2022/03/14 dotyczy schronów - adresy i ilość dostępnych miejsc Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 936 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:51:04
 • RKP - 62377 - 2022 2022/03/14 dotyczy kar administracyjnych nałożonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w latach 2011-2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/24
 • Odpowiedź skan (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:43:08
 • RKP - 61146 - 2022 2022/03/10 dotyczy pisma i wyjaśnień Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie wydatkowania środków na przebudowę ul. Felczaka Biuro Rady Miasta 2022/03/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:38:35
 • RKP - 60799 - 2022 2022/03/10 dotyczy możliwości korzystania z komputera RO Śródmieście- Północ i możliwości uzyskania kluczy do tablic informacyjnych na terenie osiedla itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 745 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:35:59
 • RKP - 59942 - 2022 2022/03/10 dotyczy prowadzonych postępowań administracyjnych i wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:30:29
 • RKP - 58849 - 2022 2022/03/09 dotyczy finansowania bezpieczeństwa wodnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/23
 • Odpowiedź skan (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:15:22
 • RKP 58502-2022 2022/03/08 Szczecin pomaga zwierzakom - wyposażenie przychodni TOZ Wydział Ochrony Środowiska 2022/03/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 14:02:22
 • RKP 58927-2022 2022/03/08 dot. rzeźby "Labirynt" u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Więckowskiego w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:57:20
 • RKP-56647-2022 2022/03/07 Dot. oświetlenia parku przy ul. Budziszyńskiej, ul. Jagny i ul. Boryny Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:36:18
 • RKP-57146-2022 2022/03/07 dot. udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy Biuro Prezydenta Miasta 2022/03/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 315 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:39:51
 • RKP - 56492 - 2022 2022/03/07 dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla działek Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:51:50
 • RKP - 56524 - 2022 2022/03/07 dot. stałej organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 13:58:10
 • RKP - 56528 - 2022 2022/03/07 „jakie plany zagospodarowania ma GMS wobec placu położonego przy ul. Dunikowskiego 30 (działka nr 69/3) oraz ul. Dunikowskiego 34 (działki nr 3/14 i 3/47) w Szczecinie?. jaki rodzaj zabudowy przewidują plany zagospodarowania przestrzennego itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 13:54:45
 • RKP-57758-2022 2022/03/07 dot. postępowania egzekucyjnego z rekultywacja Składowiska Odpadów Przemysłowych i Komunalnych z obrębu Dołuje Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:53:49
 • RKP - 56203 - 2022 2022/03/05 dot. użytkownika wieczystego oraz właściciela działek Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 97 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:43:14
 • RKP 55707 - 2022 2022/03/05 dotyczy Statutu Miasta Szczecina Biuro Rady Miasta 2022/03/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 119 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:58:05
 • RKP 55417 - 2022 2022/03/04 dot. Programu Cyfrowa Gmina Wydział Informatyki 2022/03/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 755 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:53:06
 • RKP - 53484-2022 2022/03/03 dot. umowy dzierżawy gruntu pod obiekt Lastadia Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:22:04
 • RKP-53068-22 2022/03/02 Dot. informacji czy działka położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/03/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 12:19:00
 • RKP - 53159-2022 2022/03/02 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą przebiegu trasy Średnicowej Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:18:39
 • RKP - 53531 - 2022 2022/03/02 dotyczy inwestycji - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 553 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:38:01
 • RKP-53009-22 2022/03/02 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 11:55:42
 • RKP - 53092 - 2022 2022/03/02 dotyczy wszczętych i toczących się postępowań administracyjnych odnośnie działek wymienionych we wniosku: 8/5, 8/6, 8/7 z obrębu 326201_1.3019 oraz działki 10/1, 11/1, 12/1 z obrębu 326201_1.3101, 10 i 11 z obrębu 326201_1.3019 i 9/2 z obrębu 326201_1.30197 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 977 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:03:28
 • RKP-51739-22 2022/03/01 dot. liczby schronów i innych miejsc gdzie można się schronić przed zagrożeniami dla OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE-PÓŁNOC Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 09:28:52
 • RKP 54390-2022 2022/03/01 dot. informacji na temat inwestycji na działkach Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:30:00
 • RKP - 52024-22 2022/03/01 dot. definicji demokracji Biuro Informacji Publicznej 2022/03/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 616 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 09:36:01
 • RKP - 54765 - 2022 2022/03/01 dotyczy DZ NR 8/20 i 8/22 OBR 3005 NAD ODRĄ 5 i dz. nr 5 obr. 3052 nad Odrą 52 - ochrona archeologiczna, wpis do ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:08:44
 • RKP - 60645 - 2022 2022/02/28 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" i podjętej uchwały nr XXIX/730/17 z dn. 25.04.2017 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:33:20
 • RKP - 48850 - 2022 2022/02/25 dotyczy dotyczy zgody na budowę na terenie działki nr 79/5 w Szczecinie (Śródmieście - Północ) oraz projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 256 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 10:06:18
 • RKP - 48156 - 2022 2022/02/25 dotyczy nieruchomości położonej w Szczecinie dz. 10/4 obr. 2254, Pogodno, przy ul. Boh. Warszawy 42 - toczące się postępowania, w tym postępowania dot. roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/09
 • Odpowiedź skan (.pdf, 631 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:45:14
 • RKP - 48171 - 2022 2022/02/25 dotyczy toczących się postępowań reprywatyzacyjnych w stosunku do działek: DZ. NR 2/9, 2/10, 37/2, 2/15, 36/1, 1/6 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/09
 • Odpowiedź skan (.pdf, 763 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 15:05:32
 • RKP - 46359 - 2022 2022/02/24 dotyczy dot. Zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie oraz przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 751 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:24:52
 • RKP - 47448 - 2022 2022/02/24 dotyczy postawienia szlabanów przed posesją na ul. Marii Konopnickiej 31 A Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:40:44
 • RKP - 47291 - 2022 2022/02/23 dotyczy objęcia wskazanych nieruchości ochroną archeologiczną i konserwatorską, wpisania do gminnej ewidencji zbytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.56 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:37:42
 • RKP - 46080 - 2022 2022/02/23 dotyczy planowanych inwestycji na DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:11:34
 • RKP - 46771 -2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 i 8/22 obr 3005 i dz. 5 obr. 3052 - wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie podziału geodezyjnego Biuro Geodety Miasta 2022/03/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:32:03
 • RKP - 45887 - 2022 2022/02/23 dotyczy darmowego postoju w strefie płatnego parkowania Biuro Rady Miasta 2022/03/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:03:54
 • RKP - 54795 - 2022 2022/02/23 czy nieruchomość jest objęta jakąkolwiek formą ochrony zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:47:05
 • RKP - 46056 - 2022 2022/02/23 dotyczy objęcia DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 formą ochrony archeologicznej, wpisem do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:08:26
 • RKP - 46186 - 2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 obr. 3005, 8/22 obr. 3005, 5 obr. 3052 - uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:19:40
 • RKP - 46086 - 2022 2022/02/23 dotyczy wydanych decyzji w przedmiocie podziału geodezyjnego działek DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 Biuro Geodety Miasta 2022/03/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:15:18
 • RKP - 46560 - 2022 2022/02/23 dotyczy planowanych inwestycji dla dz. 8/20 i 8/22 obręb ewidencyjny 3005 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:29:22
 • RKP - 46177 - 2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 obr. 3005, 8/22 obr. 3005, 5 obr. 3052 - decyzje o warunkach zabudowy, decyzje w sprawie pozwolenia na budowę itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/07
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:17:46
 • RKP - 46357 - 2022 2022/02/23 dotyczy skanów obowiązującego Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ulicy Kaszubskiej, na odcinku od ul Drzymały w kierunku muru aresztu śledczego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.68 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:21:36
 • RKP - 45124 - 2022 2022/02/22 dotyczy położenia wskazanych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, prac nad uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:58:33
 • RKP - 43231 - 2022 2022/02/21 dotyczy wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych lub innych technologii OZE przez Prezydenta Miasta Szczecin Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:55:42
 • RKP - 41558 - 2022 2022/02/18 dotyczy dz. 1/21, 1/28, 1/29, 4/10, 4/11, 8/4, 8/36, 8/26, 2/2, 3 obr. 52 - uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:36:53
 • RKP - 41561 - 2022 2022/02/18 dotyczy objęcia wskazanych nieruchomości formą ochrony archeologicznej, wpisem do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:42:56
 • RKP - 41564 - 2022 2022/02/18 dotyczy planowanych inwestycji dotyczących nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1/21, 1/28, 1/29, 4/10, 4/11, 2/2, 3 w obrębie ewidencyjnym 3052, Szczecin nad Odrą 52, Szczecin oraz działek 8/4 8/36, 8/26, obręb 3005 – Szczecin nad Odrą 5 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:52:09
 • RKP - 39637 - 2022 2022/02/17 dotyczy m.in. wysokości środków z budżetu Miasta przeznaczonych dla: klubu koszykarskiego King Wilki Morskie Szczecin, klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, klubu piłki ręcznej mężczyzn Sandra Spa Pogoń Szczecin Wydział Sportu 2022/02/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:50:24
 • RKP - 39695 - 2022 2022/02/17 dotyczy zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych Biuro Rady Miasta 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 63 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:53:38
 • RKP - 39396 - 2022 2022/02/17 dotyczy dokumentacji budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Arkońskiej 46 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:47:59
 • RKP - 38189 - 2022 2022/02/16 dotyczy korespondencji prowadzonej przez Radę Osiedla Gumieńce w latach 2018-2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:44:38
 • RKP - 37285 - 2022 2022/02/16 dotyczy liczby wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/18
 • Odpowiedź skan (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:48:16
 • RKP - 38185 - 2022 2022/02/16 dotyczy testamentów allograficznyc sporządzonych w latach ‪2017 - 2022‬ r. Urząd Stanu Cywilnego 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 593 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:42:16
 • RKP - 37905 - 2022 2022/02/16 dotyczy prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych na terenie Teatru Letniego Wydział Inwestycji Miejskich 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:56:34
 • RKP - 38182 - 2022 2022/02/15 dotyczy naliczenia kar umownych w związku z realizacją inwestycji on. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/03/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:38:45
 • Odpowiedź skan (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:38:02
 • RKP - 36742 - 2022 2022/02/15 dotyczy planowanej budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg na dz. 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, dz. 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 Biuro Informacji Publicznej 2022/02/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:14:22
 • RKP - 36760 - 2022 2022/02/15 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych dla nieruchomości położonych na działkach: DZ 8/5,8/6 ORAZ 8/7 NAD ODRĄ 19, NIERUCH DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:34:28
 • RKP - 36761 - 2022 2022/02/15 dotyczy objęcia nieruchomości zlokalizowanej na działce: DZ 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 kolejowym terenem zamkniętym Biuro Geodety Miasta 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:40:35
 • RKP - 36844 - 2022 2022/02/15 dotyczy naliczonych kar wykonawcy inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:44:42
 • RKP - 37738 - 2022 2022/02/15 dotyczy konsultacji projektu rzeźby „Labirynt” u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Więckowskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:52:29
 • RKP - 35758 - 2022 2022/02/15 dotyczy zloklaizowania nieruchomości 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 na obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/02/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:30:43
 • RKP - 35503 - 2022 2022/02/14 dotyczy sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” Wydział Ochrony Środowiska 2022/03/03
 • Odpowiedź skan (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:00:23
 • RKP - 35504 - 2022 2022/02/14 dotyczy budowy torowiska tramwajowego w wzdłuż ulic 26 Kwietnia i Taczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:04:24
 • RKP - 35908 - 2022 2022/02/10 dotyczy pozwolenia na budowę obejmującego działkę nr 16/5, obręb 3030, położoną przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:09:34
 • RKP - 35909 - 2022 2022/02/10 dotyczy inwestycji współrealizowanej przez miasto Szczecin pn. Obwodnica Mierzyna Wydział Zarządzania Projektami 2022/02/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 470 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:12:56
 • RKP - 31492 - 2022 2022/02/09 dotyczy organizacji imprez artystycznych w Szczecinie Wydział Kultury 2022/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 673 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:55:19
 • RKP - 30878 - 2022 2022/02/09 dotyczy dostępu nieruchomości do drogi publicznej dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/02/22
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 522 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:46:40
 • RKP - 35912 - 2022 2022/02/08 dotyczy liczby osób oczekujących na zawarcie z Gminą Miasto Szczecin umowy najmu lokalu socjalnego w celu wykonania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/02/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 105 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:04:33
 • RKP - 35915 - 2022 2022/02/04 dotyczy realizacji budowy drogi na terenie elementarnym D.B.5048.KDW Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:09:47
 • RKP - 25896 - 2022 2022/02/03 dotyczy ulgi dla honorowych dawców krwi Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:35:07
 • RKP - 26451 - 2022 2022/02/03 dotyczy dotacji na fotowoltaikę oraz powietrzne pompy ciepła Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 649 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:51:01
 • RKP - 25995 - 2022 2022/02/03 dotyczy liczby pracowników UM Szczecin z podziałem na wiek i płeć Wydział Organizacyjny 2022/02/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:38:11
 • RKP - 24787 - 2022 2022/02/02 dotyczy ilości naruszeń danych osobowych zarejestrowanych w rejestrze naruszeń od 25 maja 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie Inspektor Ochrony Danych 2022/02/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:42:28
 • RKP-24654-22 2022/02/02 dotyczy dot. korespondencji pomiędzy UM Szczecin a spółką NIOL (operator roweru miejskiego) odnośnie rodzaju stojaków rowerowych. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.05 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:22:29
 • RKP - 25293 - 2022 2022/02/02 dotyczy dokumentu w sprawie młodzieżowej strategii Miasta Biuro Informacji Publicznej 2022/02/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:32:00
 • RKP - 24920 - 2022 2022/02/01 dotyczy wpisania nieruchomości przy ul. Andrzeja Struga 40,42,50,52,58 w Szczecinie do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 15:02:00
 • RKP-4920-22 2022/02/01 dotyczy wpisania nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga 40, 42, 50, 52 oraz 58 do Gminnej Ewidencji Zabytków, objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:29:02
 • RKP-24712-22 2022/02/01 dotyczy planowanej budowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Mieszka I Wydział Zarządzania Projektami 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.34 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:25:10
 • RKP-21351-22 2022/01/31 dotyczy szkoleń stacjonarnych, zamkniętych, on-line, zajęć z szeroko rozumianej profilaktyki dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych, materiałów reklamowych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, umów na realizację Diagnozy Rozwiązywania Problemów Społecznych, programów lojalnościowych Biuro Informacji Publicznej 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:12:00
 • RKP-22811-22 2022/01/31 dotyczy lokalizacji defibrylatorów AED Biuro Obsługi Urzędu 2022/02/11
 • Odpowiedź skan (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:15:29
 • RKP-23783-22 2022/01/30 dotyczy dot. kopii protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Gumieńce na którym była procedowana UCHWAŁA NR 20/29 Z DNIA 21.01.2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 679 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:18:50
 • RKP-21184-22 2022/01/28 dotyczy Budżetu Obywatelskiego 2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:08:40
 • Odpowiedź skan (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:08:20
 • RKP-20060-22 2022/01/28 dotyczy obwodnica śródmieścia Szczecina - etap V budowa ulicy od Duńskiej - Krasińskiego do Arkońskiej; przebudowa ulic Potulickiej i Narutowicza; przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewooraz od Pl. Żołnierza - ul. Matejki do ul. Piłsudskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 202 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:56:43
 • RKP-20213-22 2022/01/27 dotyczy zgłoszenia wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie Wydział Sportu 2022/02/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:03:29
 • RKP-18861-22 2022/01/27 dotyczy mapy przebiegu DK 10 i informację nt. planowanego poziomu hałasu w ciągu ulicy Łukasińskiego, planowanych zabezpieczeń przeciwko hałasowi oraz dopuszczalnej prędkości Biuro Informacji Publicznej 2022/02/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:42:31
 • RKP-18946-22 2022/01/27 dotyczy wpisania wskazanych nieruchomości do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ich objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 15:10:37
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 15:10:50
 • RKP-19570-22 2022/01/27 dotyczy zagospodarowania Miasta terenem roślinnym oraz programów dla infrastruktury środowiska Biuro Informacji Publicznej 2022/02/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 566 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:53:48
 • RKP-18088-22 2022/01/26 dotyczy przebudowy basenu SDS Wydział Sportu 2022/02/02
 • Odpowiedź skan (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:54:11
 • RKP-18329-22 2022/01/26 dotyczy niedozwolonego parkowania pojazdów, miejsc parkingowych, interwencji Straży Miejskiej itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 184 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:57:26
 • RKP-17750-22 2022/01/26 dotyczy zamieszczonego ogłoszenia na stronie Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 668 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 14:59:42
 • RKP-16557-22 2022/01/25 dotyczy wniosków o dodatek osłonowy oraz deklaracji "śmieciowych" Wydział Spraw Społecznych 2022/02/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:50:52
 • RKP-15145-22 2022/01/24 dotyczy liczby pozwoleń na budowę, liczby mieszkańców zameldowanych w podziale na poszczególne lata 2010 - 2021 w obrębie administracyjnym dzielnicy Gumieńce itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 990 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:40:50
 • RKP-12793-22 2022/01/20 dotyczy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2022/02/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:32:56
 • RKP-14638-22 2022/01/20 dotyczy projektu budowlanego oraz innych dokumentów budowlanych budynków znajdujących się przy ul. Ostrobramskiej 1, 3, 5-26 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:35:54
 • RKP-9629-22 2022/01/17 dotyczy pochodzenia gleb (mineralnego albo organicznego) na wskazanych działkach ewidencyjnych Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.48 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:09:29
 • RKP-9632-22 2022/01/17 dotyczy udostępnienia kopii wskazanych decyzji oraz postanowień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:11:49
 • RKP-15353-22 2022/01/17 dotyczy toczącego się postępowania w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz-Chełszcząca” w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/01/31
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:45:49
 • RKP{-8676-22 2022/01/15 dotyczy wykonania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, wykonania przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:02:09
 • RKP-6799-22 2022/01/13 dotyczy kierowania spraw na drogę postępowania sądowego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:50:52
 • RKP-5863-22 2022/01/12 dotyczy inwestycji w promieniu 1 km od działek 151/1, 30/25, 30/30 obr. 1037 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2022/01/21
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.89 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:44:34
 • RKP-5830-22 2022/01/12 dotyczy dz. 21/2 i 13/6 obr. 1047 przy ul. Kolumba 64 w Szczecinie - położenie w specjalnej strefie ekonmonicznej, w granicach parku narodowego, strefie nadgranicznej Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź skan (.pdf, 390 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:40:58
 • RKP-4719-22 2022/01/11 dotyczy kopii decyzji o podziale działki 2/12 Pgodno 52 ul. Szeroka Biuro Geodety Miasta 2022/01/17
 • Odpowiedź skan (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:30:06
 • RKP-4437-22 2022/01/11 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzje o pozwoleniu na budowę itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 229 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:05:33
 • RKP-5561-22 2022/01/11 dotyczy karty oceny wniosków złozonych na konkurs BDO/WEA/2021/021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/01/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 427 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:33:23
 • RKP-4472-22 2022/01/10 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - czy nieruchomość stanowi grunty pod śródlądowymi wodami, jest na obszarze objętym niebezpieczeństwem powodzi Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:15:53
 • RKP-4475-22 2022/01/10 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:19:42
 • RKP-4533-22 2022/01/10 dotyczy udostępnienia kopii umowy o nieodpłatne przeniesienie własności działki ewidencyjnej nr 9/36 położonej w Szczecinie, w obr. ewidencyjnym Dąbie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/01/19
 • Odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:25:56
 • RKP-4441-22 2022/01/10 dotyczy wydania dla nieruchomości położonej przy ul. K. Kolumba nr ew. 13/6 i 21/2 decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/01/13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:17:44
 • RKP-4043_22 2022/01/10 dotyczy zarządcy nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 7b w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:46:36
 • RKP-4445-22 2022/01/10 dotyczy postępowań administracyjnych, innych postępowań lub wznowień postępowań odnośnie nieruchomości dz. nr 13/6 i 21/2 obr. 1047) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/21
  RKP-4438-22 2022/01/10 dotyczy położenia nieruchomości (dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047) na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, objęcia nieruchomości prawem pierwokupu Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:11:19
 • RKP-4434-22 2022/01/10 dotyczy objęcia ochroną konserwatorską nieruchomości położonej przy ul. Krzysztofa Kolumba w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/01/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:49:39
 • RKP-1542-22 2022/01/05 dotyczy pism wychodzących wysłanych w formie pisma elektronicznego Biuro Informacji Publicznej 2022/01/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:28:05
 • RKP-1716-22 2022/01/05 dotyczy wykonywania usługi dorożki konnej na terenie miasta Szczecin Biuro Obsługi Interesantów 2022/01/11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:33:25
 • RKP-2353-22 2022/01/05 dotyczy środków przyznanych Radzie Osiedla Śródmieście - Północ z rezerwy celowej na działalność rad osiedli w 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 681 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:38:53
 • RKP-1981-22 2022/01/05 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie np. sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych, świadczenia usług informatycznych, usług BHP itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/01/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:45:29
 • RKP-1168-22 2022/01/04 dotyczy kosztów wynajęcia świetlicy przy ul. Pawiej 1 w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 675 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:20:18
 • RKP-1154-22 2022/01/04 dotyczy zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn.: Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/18
 • odpowiedz dostepna cyfrowo (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:16:13
 • RKP-4443-22 2022/01/03 dotyczy opłaty adiacenckiej oraz postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla położonej w Szczecinie przy ulicy Krzysztofa Kolumba Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/01/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 15:14:23
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 15:14:36
 • 67132/BIP/-I/21 2021/12/31 dot. dokumentacji z kontroli Klubu Sportowego WISKORD Biuro Informacji Publicznej 2022/01/14
 • odpowiedz skan (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:49:08
 • 66672/WGK/-V/21 2021/12/30 dot. odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie 2019-2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/11
 • odpowiedz skan (.pdf, 988 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:09:19
 • 66814/WIM/-II/21 2021/12/30 dot. dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szafera w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/13
 • odpowiedz skan (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 09:49:21
 • 66639/WAiB/-XXIII/21 2021/12/29 dot. dokumentacji technicznej budynku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedz skan (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 11:01:17
 • 66655/BOI/-CIV/21 2021/12/29 dot. danych statystycznych odnośnie dokumentów, które wpłyneły do UM Szczecin od 2018 do 2021 Biuro Obsługi Interesantów 2022/01/04
 • odpowiedz skan (.PDF, 56 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:13:48
 • 66372/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/28 dot. ilości lokali mieszkalnych - adresy było sprzedanych przez Gminę Miasto Szczecin o powierzchni użytkowej poniżej 25 m2 w ciągu ostatnich 2 lat Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 14:08:35
 • 66295/WAiB/-XXIII/21 2021/12/28 dot. ilości zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 92 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:03:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 704 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:03:40
 • 66331/BDO/-XXVIII/21 2021/12/28 dot. aktualnego składu zarządu Klubu Sportowego WISKORD SZCZECIN Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/01/05
 • odpowiedz skan (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:17:47
 • 66018/WAiB/-XXIII/21 2021/12/27 dot. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla dz. 2,4,5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15/3 obr. 4906 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:58:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:57:17
 • 66323/BIP/-I/21 2021/12/27 dot. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w Gminie Sławoborze Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:57:53
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:58:26
 • 66015/WAiB/-XXIII/21 2021/12/27 dot. imnwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji dla dz. 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 obr. 4906 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 579 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 11:11:17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 11:15:14
 • 65968/BR/-I/21 2021/12/27 dot. nieruchomości wskazanych we niosku przy ul. Cynkowej i Śnieżnej- czy są położoen w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji lub obszarze specjalnej strefy rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:28:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:28:23
 • 66327/BIP/-I/21 2021/12/26 dot. pozwów w postępowaniu upominawczym skierowanych przez GMS, ZDTiM do Sądu Rejonowego w Lublinie w latach 2016- 2021 Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 13:11:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 13:11:30
 • 66013/BIP/-I/21 2021/12/24 dot. wydatków w br. na ozdoby świąteczne wywieszone na ulicach i ile wyniosły w związku z tym rachunki za energię elektryczną, jaki był dochód z opłaty targowej za stoiska podczas jarmarku bożonarodzeniowego Biuro Informacji Publicznej 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 735 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:35:40
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:35:58
 • 66067/BIP/-I/21 2021/12/24 dot. ekwiwalentu pieniężnego wypłącanego przez Gminę Miasto Szczecin dla strażaków ratowników OSP Biuro Informacji Publicznej 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:50:38
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:51:00
 • 65592/WAiB/-XXIII/21 2021/12/23 dot. objęcia nieruchomości wymienionych we wniosku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:27:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:27:55
 • 65598/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/23 dot. wszczętych postępowań reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 14:55:18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 14:55:51
 • 65621/BDO/-XXVIII/21 2021/12/23 dot. SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.94 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:44:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 669 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:44:34
 • 65601/WOŚr/-VIII/-21 2021/12/23 dot. wymienionych działek we wniosku - czy stanowią las Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 333 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 11:01:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 11:01:19
 • 65597/BIP/-I/21 2021/12/23 dot. dostępu do drogi Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:27:12
 • 65698/WAiB/-XXIII/21 2021/12/23 dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:36:59
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:37:21
 • 65605/WIM/-II/21 2021/12/23 dot. planowanych inwestycji dla nieruchomości: dz. nr 4, 5, 6/2, 7 , 8, 15/3, 10, 12, 13, 2 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:54:25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:54:49
 • 65716/WZiON/-XXXIX/21 2021/12/23 dot. opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:19:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:19:47
 • 65722/BIP/-I/21 2021/12/23 dotyczy uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Biuro Informacji Publicznej 2022/01/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:01:59
 • Odpowiedź skan (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:08:22
 • 65611/BR/-I/21 2021/12/23 dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:17:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:18:08
 • 65496/WGK/-V/21 2021/12/22 dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, budowa i przebudowa torowisk Pogodno Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:07:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:07:37
 • 655069/WOŚr/-VIII/21 2021/12/22 dot. prac leśnych w okolicah Jeziora Goplana Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 480 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:35:20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 272 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:35:42
 • 65493/BIP/-I/21 2021/12/22 dot. ilości postępowań z udziałem organizacji społecznych Biuro Informacji Publicznej 2022/02/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 588 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:35:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:35:52
 • 65343/WS/-VIII/21 2021/12/22 dot. zleconej ekspertyzy w związku z uszkodzeniem szklanych paneli budynku basenu Floating Arena Wydział Sportu 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:43:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:43:54
 • 65540/WIM/-II/21 2021/12/22 dot. przebudowy i rozbudowy Teatru Letniego im. H. Majdaniec Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 13:27:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 13:27:42
 • 65142/WAiB/-XXIII/21 2021/12/21 dot. dokumentacji technicznej domu wybudowanego na działce nr 66/3 obr. 12 przy ul. Andyjskiej 5, 5a Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 15:08:22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 15:08:43
 • 65066/WGK/-V/21 2021/12/21 dot. infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej m. in. koszy na śmieci Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:43:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 752 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:43:56
 • 65016/BMKZ/-IV/21 2021/12/20 dot. nieruchomości wymienionych we wniosku przy ul. Żwirki i Wigury w Stargardzie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:36:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 806 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:36:33
 • 64889/WGK/-V/21 2021/12/20 dot. przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz ciągu Pl. Żołnierza do Pl. Rodła Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:28:42
 • odpowiedź dostęna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:29:12
 • 64890/WIM/-II/21 2021/12/20 dot. przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 850 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:05:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:05:20
 • 64886/WIM-II/21 2021/12/20 dot. obwodnicy Śródmieścia - etap V - od ul. Duńskiej do Krasińskiego, Arkońskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:16:19
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:16:45
 • 64748/WGK/-V/21 2021/12/18 dot. środków czystości dla rad osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 14:40:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 685 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:50:54
 • 64760/WAiB/-XXIII/21 2021/12/17 dot. projektu konstruktorskiego domu przy ul. Miodowej 86 F Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 14:55:21
 • odpowiedź skan (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 14:55:00
 • 64222/BMKZ/-IV/21 2021/12/15 dot. kamienicy przy ul. Księcia Bogusława X Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:44:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:43:12
 • 64264/WIM/-II/21 2021/12/15 dot. projektu budowlanego wykonawczego przebudowy ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego i projektanta Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:35:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:36:03
 • 63897/BIP/-I/21 2021/12/14 dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szczecinie w roku 2022 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 12:04:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 12:04:25
 • 64109/WGK/-V/21 2021/12/14 dot. przebudowy torowiska z siecią trakcyjną od PL. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza -ul. Matejki-ul. Piłsudskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:08:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:08:23
 • 63960/WGK/-V/21 2021/12/14 dot. oznakowania poziomego na brukowanym odcinku ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:23:06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:23:27
 • 64075/WIM/-II/21 2021/12/14 przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 817 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:23:34
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:23:51
 • 63883/WOŚr/-VIII/21 2021/12/14 dot. decyzji o wyłączeniu gruntów wymienionych we wniosku z produkcji Wydział Ochrony Środowiska 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:00:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:00:30
 • 64102/wIM/-II/21 2021/12/14 dot. obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap V- budowa ul. Duńskiej - Krasińskiego do Arkońskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 767 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:28:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 275 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:29:00
 • 63887/WAiB/-XXIII/21 2021/12/14 dot. projektu budowlanego budowy zespołu 4 szeregowców przy ul. Rosponda od 51 do 57 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/28
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:51:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 338 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:51:01
 • 63992/WOś/-VIII/21 2021/12/13 dot. imprez organizowanych w latach 2019-20 na terenie SP nr 8 Wydział Oświaty 2021/12/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:58:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:58:29
 • 63880/BMKZ/-IV/21 2021/12/13 dot. czy nieruchomości ujęte we wniosku zostały wpisane do Rejestru Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:07:56
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:05:33
 • 63900/WAiB/-XXIII/21 2021/12/13 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę, postępowań sprzedaży dz. 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, obr. 96 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:33:23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:33:42
 • 63896/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/13 dost. nieruchomości wymienionych we wniosku czy toczą się lub toczyły postępowania administracyjne lub sądowe Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:17:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:17:41
 • 63901/WAiB/-XXIII/21 2021/12/13 dot. decyzji o warunkach zabudowy, o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dz. 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 obr. 96 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:39:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:39:50
 • 63783/BIP/-I/21 2021/12/10 dot. skrzyżowania i przejścia dla pieszych w obrębie ul. Ku Słońcu, Różanej, Źródlanej oraz Ku Słońcu i Kwiatowej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:52:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:52:40
 • 63235/BIP/-I/21 2021/12/09 dot. kwestii związanych z ochroną środowwiska , gospodarką odpadami oraz poniesionymi na nie wydatkami Biuro Informacji Publicznej 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 15:06:51
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 15:07:11
 • 63176/BIP/-I/21 2021/12/09 dot. postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości wymienionych we wniosku, przeznaczenia tych działek na utworzenie pasa drogowego lub technologicznego, pzp Biuro Informacji Publicznej 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 585 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:54:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:54:42
 • 63713/BIP/-I/21 2021/12/08 dot. wniosku o podział działki 41/14 obr. 2012 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:43:40
 • 62938/WGK/-V/21 2021/12/08 dot. przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz ciągu Pl. Żołnierza do Pl. Rodła Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:14:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:14:34
 • 62841/WIM/-II/21 2021/12/08 dot. udziału osoby wymienionej we wniosku przy dwóch inwestycjach Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:07:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:07:34
 • 63028/WGK/-V/21 2021/12/08 dot. zawieszenia kursowania autobusów na ul. Felczaka na czas rozpatrywania wniosku Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:19:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:19:57
 • 63084/WAiB/-XXIII/21 2021/12/07 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją techniczną i projektową odnośnie ul. Gryfińskiej 60A Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:31:29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 613 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:31:51
 • 62832/WOś/-VIII/21 2021/12/07 dot. listy szkół i przedszkoli, które wykonywały lub wykonują szczepienia podopiecznych, jaką szczepionką, kto był zaangażowany Wydział Oświaty 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 395 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:01:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:01:19
 • 62768/BIP/-I/21 2021/12/07 dot. decyzji o warunkach zabudowy związanych z budową farm fotowoltaicznych w latach 2020-21 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 789 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:23:32
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:24:33
 • 62791/WAiB/-XXIII/21 2021/12/07 dot.zagospodarowania terenu dla działek wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:29:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:29:38
 • 62688/BIP/-I/21 2021/12/06 dot. pelnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch inwestycji wymienionych we wniosku Biuro Informacji Publicznej 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:59:36
 • odpowiedź dostępna cyfrwowo (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:59:56
 • 62561/BIP/-I/21 2021/12/05 dot. przedłużenia linii tramwajowej do CH Ster Biuro Informacji Publicznej 2021/12/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1006 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/17 13:32:04
 • 62494/WGK/-V/21 2021/12/05 dot. poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania i spraw sądowych z tym związanych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:42:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:42:29
 • 62535/WGK/-V/21 2021/12/05 dot. kopii faktur RO Gumieńce za rok 2019 i 2020 oraz uchwał na stronie internetowej RO Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 174 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:40:35
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 804 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:39:51
 • 62470/WS/-VIII/21 2021/12/05 dot. zawalenia części budynku małego basenu SDS Wydział Sportu 2021/12/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:35:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:36:10
 • 62487/BIP/-I/21 2021/12/03 dotyczy wypadków drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny na ul. Floriana Krygiera w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/12/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:06:30
 • Odpowiedź skan (.pdf, 812 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:08:55
 • 61961/WAiB/-XXIII/21 2021/12/01 dot. czy odnośnie wskazanych we wniosku działek nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:14:23
 • odpowiedź skan (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:14:01
 • 61963/WAiB/-XXIII/21 2021/12/01 dot. wydanych pozwoleń na budowę oraz postępowań dla wskazanych we wniosku działek Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:08:08
 • odpowiedź skan (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:07:47
 • 61955/BMKZ-IV/21 2021/12/01 dot. wszystkich dokumentów odnośnie kamienicy po dawnym hotelu Piast wytworzonych i otrzymanych po 18.10.2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 921 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 11:53:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 189 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 11:53:28
 • 61995/WZiON/-XXXIX/21 2021/12/01 dot. podstawy prawnej nabycia wskazanych we niosku działek przez Skarb Państwa, dokumenty Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:27:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 416 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:27:57
 • 61989/WZKiOL/-X/21 2021/12/01 dot. czy w odniesieniu do wymienionych we wniosku wydano decyzje o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/12/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 12:44:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 12:44:31
 • 61678/BR/-I/21 2021/11/30 dot. czy działki wymienione we wniosku znajdują się w obszarze rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 253 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:23:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:24:06
 • 61754/BIP/-I/21 2021/11/30 dot. nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 48 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 697 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:55:09
 • 61768/BMKZ/-IV/21 2021/11/30 dot. wpisania nieruchomości wymienionych we wniosku do Gminnej Ewidencji Zabytków, Parków Kulturowych Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 895 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:15:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:16:11
 • 61763/WAiB/-XXIII/21 2021/11/30 dot. objęcia działek wymienionych we wniosku uchwałą o lokalizacji inwestycji towarzyszących oraz inwestycji mieszkaniowych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:08:11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:08:31
 • 61275/WIM/-II/21 2021/11/29 dot. przebudowy ul. Zalewskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 409 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:26:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:24:07
 • 60446/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/11/29 dot. eksmisji z lokali miszkalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/11/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:13:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:12:43
 • 61250/WAiB/-XXIII/21 2021/11/29 dot. liczby wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, liczby wydanych wypisów, wyrysów za lata 2017-2021 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/03
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.36 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:22:50
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 778 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:23:14
 • 61575/WOŚ/-VIII/21 2021/11/29 dot. kwoty dotacji dla przedszkoli, sprawozdań Rb-27, Rb-28 raportów z Systemu Informacji Oświatowej, metryczki części oświatowej subwencji, finansowanie dowozu dzieci do przedszkoli Wydział Oświaty 2021/12/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 561 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:29:20
 • 61226/WOŚr/-VIII/21 2021/11/28 dot. nieprawidłowości przy wykonaniu pomiarów hałasu w ciągu ul. Felczaka Wydział Ochrony Środowiska 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:49:46
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 707 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:50:09
 • 61279/WSO/-CIV/21 2021/11/27 dot. liczby zarejestrowanychmotocykli marki Honda model VFR 1200F Wydział Spraw Obywatelskich 2021/12/02
 • odpowiedż skan (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:30:58
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:31:18
 • 61213/BDO/-XXVIII/21 2021/11/27 dot. lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/12/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:34:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:34:22
 • 61270/WGK/-V/21 2021/11/27 dot. przeglądu stanu technicznego przystanku autobusowego Odrowąża przy ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 11:03:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 11:04:13
 • 61099/BIP/-I/21 2021/11/26 dot. organizacji zarządzania transporetm zbiorowym Biuro Informacji Publicznej 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:14:34
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:14:58
 • 61113/WAiB/-XXIII/21 2021/11/26 dot. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. 5 Lipca12 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:28:23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 184 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:28:46
 • 60975/BIP/-I/21 2021/11/26 dot. udostępnienia danych kontaktowych do sołtysów z terenu Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 14:40:29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 14:40:48
 • 61112/BMKZ/-IV/21 2021/11/26 dot. zgłoszeń w sprawie wymiany okien w kamienicy przy ul. 5 Lipca 12 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 15:06:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 15:06:56
 • 60997/BIP/-I/21 2021/11/25 dot. dz. 30/4 obr. 3025 pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, strefy ekonomicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.10 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 15:03:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 15:03:46
 • 60909/WIM/-II/21 2021/11/25 dot. przebudowy Teatru Letniego im. H. Majdaniec Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 14:15:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 14:16:00
 • 61076/BMKZ/-IV/21 2021/11/25 dot. dz. 30/4 obr. 3025 czy jest w rejestrze zabytków i objęty ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 14:36:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 825 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 14:36:25
 • 60826/WAiB/-XXIII/21 2021/11/24 dot. projektu budowlanego domu jednorodzinnego przy ul. Żurawiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:23:50
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:24:11
 • 60462/WZP/-IV/21 2021/11/24 dot. modernizacji dostępu drogowego do portu w Szczecinie. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza Wydział Zarządzania Projektami 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 674 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 12:02:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 12:03:17
 • 60852/WAiB/-XXIII/21 2021/11/24 dot. decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr 9/56 obr. 4002 i 9/63 obr. 4002 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 586 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 13:09:51
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 13:10:15
 • 60671/WO/-III/21 2021/11/24 dot. min. i max. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego pracowników UM Szczecin Wydział Organizacyjny 2021/11/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:33:02
 • odpowiedź skan (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:32:41
 • załącznik (.pdf, 1.25 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/25 09:24:07
 • 60895/WGK/-V/21 2021/11/23 dot. wymiany części wiat przystankowych na ekologiczne Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:51:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:51:22
 • 59877/BIP/-I/21 2021/11/22 dot. planowanej inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej , w odniesieniu do wszystkich już funkcjonujących , tych które uzyskały decyzje środowiskowe oraz warunki zabudowy Biuro Informacji Publicznej 2021/12/01
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 11:36:07
 • odpowiedż skan (.pdf, 600 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 11:35:47
 • 60004/BPM/-III/21 2021/11/22 dot. interpelacji nr 3225 złożonej w dniu 20.10.2021 Biuro Prezydenta Miasta 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:37:55
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:38:18
 • 59855/BIP/-I/21 2021/11/21 dot. ceny i zakresu prawc związanych z realizacją projektu Żywa Ulica Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:28:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:28:21
 • 59844/BIP/-I/21 2021/11/19 dot. procedury przyznania zasłużonemu obywatelowi medalu, orderu, odznaczenia, dyplomu w związku z bezpłatną pomocą świadczoną na rzecz ludzi bezdomnych lub uzależnionych Biuro Informacji Publicznej 2021/11/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1009 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 15:05:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 15:07:41
 • 59761/WAiB/-XXIII/21 2021/11/19 dot. działki 9/63 obr. 4002 Dąbie 2 położonej przy ul. Kniewskiej - pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:44:42
 • odpowiedź skan (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:44:19
 • 59624/BGM/-X/21 2021/11/18 dot. kopii decyzji podziału nieruchomości wpisanej we wniosku Biuro Geodety Miasta 2021/11/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:36:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:37:09
 • 59372/BIP/-I/21 2021/11/17 dot. firmy Elgwid Biuro Projektowo - Pomiarowe, czy wykonywała umowy, zlecenia na rzecz Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:35:14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:35:35
 • 59498/BIP/-I/21 2021/11/17 dot. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wysokości budżetu, danych demograficznych Biuro Informacji Publicznej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 761 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:50:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 619 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:50:54
 • 59075/WAiB/-XXIII/21 2021/11/17 dot. pozwolenia na budowę dz. 30/10, 30/21, 30/26 obr. 1037na Podzamczu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 639 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 11:48:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 11:48:21
 • 59304/WSS/-IV/21 2021/11/17 dot. pieczy zastępczej Wydział Spraw Społecznych 2021/11/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 103 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/22 15:01:44
 • odpowiedź skan (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/22 15:01:11
 • 59405/WAiB/-XXIII/21 2021/11/17 dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:26:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:27:01
 • 59413/WGK/-V/21 2021/11/17 dot. utrzymania kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:54:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:53:16
 • 59114/WIM/-II/21 2021/11/16 dot. dokumentacji z inwentaryzacji budowy szkoły podstawowej przy ul. Kredowej i Podbórzańskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 436 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 15:03:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 15:03:38
 • 59308/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. podziału nieruchomości, pozwolenia na użytkowanie lokalu, zawiadomienie o zakończeniu budowy dz. 41/14 obr. 326201.1.2021/41/14 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 621 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:39:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:39:29
 • 59055/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. projektó PPP prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 738 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:17:47
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:18:08
 • 59115/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. ilości kilometrów dróg, dróg nieutwardzonych, do remontu, środków przeznaczonych na remonty, budowę itp. w latach 2010-2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 883 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:26:14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:26:37
 • 58882/WAiB/-XXIII/21 2021/11/15 dot. udzielenia pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych dz. 9/56 obr. 326201-1.4002 Dąbie ul. Kniewska 9,11,13 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 13:49:13
 • odpowiedź skan (.pdf, 600 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 13:48:47
 • 58079/BIP/-I/21 2021/11/10 dot. ilości wniosków w trybie udostępnienia informacji publicznej i łącznej liczby konsultacji w 2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 469 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:50:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:51:02
 • 58297/BIP/-I/21 2021/11/10 dot. dokumentów Centrum Edukacji Ogrodniczej, przekazanie na rzecz Skarbu Państwa Biuro Informacji Publicznej 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 769 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:05:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:06:11
 • 57766/WAiB/-XXIII/21 2021/11/09 dot. planu zagospodarowania Pl. Orła Białego od ul. Łaziebnej do ul. Grodzkiej oraz projektu budowlanego dla parkingu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 15:02:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 15:02:38
 • 58069/WAiB/-XXIII/21 2021/11/09 dot. dokumentów opisu technicznego i konstrukcji dla hali przy ul. Wiosennej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/10 15:07:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/10 15:08:18
 • 58106/WOŚr/-VIII/21 2021/11/09 dot. przetargu na odłów dzików - oferty, załączniki itp. Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 10:42:41
 • odpowiedź skan (.pdf, 156 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 10:42:20
 • 57561/WIM/-II/21 2021/11/08 dot. umowy na budowę SP przy ul. Kredowej i Podburzańskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:38:14
 • odpowiedź skan (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:37:35
 • 57731/WAiB/-XXIII/21 2021/11/08 dot. decyzji Prezydenta nr 6/2020 z dn. 18.12.2020 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/22
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:11:20
 • odpowiedż skan (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:20:09
 • 57679/WGK/-V/21 2021/11/08 dot. łacznej kwoty wypłacanych środkó członkom Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:56:47
 • odpowiedź skan (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:55:45
 • 57738/WGK/-V/21 2021/11/08 dot. kosztorysu powykonawczego i protokołu robót w zakresie nawierzchni na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:13:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:13:36
 • 57457/WGK/-V/21 2021/11/07 dot. ewentualnych wzrostów cen utrzymania komunikacji publicznej przy wzroście cen energii elektrycznej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 38 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:45:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:45:47
 • 57453/WPiOL/-XX/21 2021/11/05 dot. pomocy publicznej dla osób skazanych Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2021/11/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:32:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:32:28
 • 57253/WAiB/-XXIII/21 2021/11/04 dot. rysunku dla działki 3/29 przy ul. Belgijskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/08
  57234/WIM/-II/21 2021/11/04 dot. przebudowy ul. Andersena Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/05
 • odpowiedż skan (.pdf, 747 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:05:46
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 879 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:06:08
 • 57234/WIM/-II/21 2021/11/04 dot. przebudowy ul. Andersena Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/05
  57030/WSS/-IV/21 2021/11/04 dot. sprawowania pieczy zastępczej Wydział Spraw Społecznych 2021/11/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 99 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:18:29
 • odpowiedź skan (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:18:04
 • 57019/WGK/-V/21 2021/11/04 dot. szczegółowych wytycznych, wymagań i założeń dla realizacji pomiarów i analiz ruchu drogowego, pieszego i rowerowego wykonanych w obszarze sieci drogowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:20:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:21:12
 • 57253/WAiB/-XXIII/21 2021/11/04 dot. rysunku dla działki przy ul. Belgijskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 12:03:21
 • odpowiedź skan (.pdf, 250 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 12:02:45
 • 57778/BIP/-I/21 2021/11/03 dotyczy umowy wraz z aneksami przebudowy zajezdni Pogodno w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/11/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/10 15:19:32
 • Odpowiedź skan (.pdf, 451 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:09:37
 • 56847/BIP/-I/21 2021/11/03 dot. czy miasto lub jego fragment są objęte stałą obserwacją ruchu drogowego, czy jest prowadzona ewidencja pasażerów Biuro Informacji Publicznej 2021/11/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 455 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 15:03:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 15:03:57
 • 56480/WOś/-VIII/21 2021/11/01 dot. ponowna prośna o przedstawienie zestawienia przeznaczenia środków dla SP nr 10 Wydział Oświaty 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:40:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:41:20
 • 56481/WOś/-VIII/21 2021/11/01 dot. ponowienie prośby o udzielenie odpowiedzi dlaczego SP nr 10 nie otrzymała środków z programów pomocowych Wydział Oświaty 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:51:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 604 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:52:02
 • 56468/WGK/-V/21 2021/10/31 dot. zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Wąskiej pomiędzy ul. Felczaka a ul. Wielkopolską Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 14:07:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 603 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 14:07:44
 • 56531/WAiB/-XXIII/21 2021/10/29 dot. dokumentacji związanej z inwestycją dla której wydano pozwolenie na budowę nr 1489/19 przy ul. Kościelnej 4 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 325 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 11:51:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 189 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 11:50:01
 • 56365/BMKZ/-IV/21 2021/10/29 dot. dokumentacji odnośnie zabytku kamienicy przy ul. 5 Lipca 12 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 998 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 13:48:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 13:45:30
 • 56305/WAiB/-XXIII/21 2021/10/28 dot. dz. 5/13, 5/14,5/17,5/25 obr. 2030 czy toczą się postępowania inwestycji celu publicznego Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 771 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:39:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (docx, 17 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:39:27
 • 56312/WAiB/-XXIII/21 2021/10/28 dot. dz. 5/27, 5/35, 5/12, 12, 71/3, 5/18, 5/38, 5/16, 5/27, 7 obr. 2030 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 12:28:59
 • odpowiedź skan (.pdf, 309 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 12:28:19
 • 56613/BIP/-I/21 2021/10/28 dot. wymienionych we wniosku nieruchomości - czy są objęte uchwałą reklamową lub została nałożona kara Biuro Informacji Publicznej 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:43:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 608 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:44:46
 • 56277/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/28 dot. opłaty adiacenckiej dla działek 5/13, 5/14, 5/17, 5/25 z obr. 2030 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:33:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:33:47
 • 56254/WOŚr/-VIII/21 2021/10/28 dot. wyposażenia Miasta w zakresie pomocyzwierzętom oraz transportu zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:56:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 604 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:56:49
 • 56253/WOŚr/-VIII/21 2021/10/28 dot. m.in. zdarzeń z udziałem bezdomnych zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 12:33:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 12:34:18
 • 55517/WGK/-V/21 2021/10/26 dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Reczańskiej z listopada 2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 564 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 10:30:46
 • odpowiedź skan (.pdf, 425 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 10:30:23
 • 55323/WOŚr/-VIII/21 2021/10/25 dot. liczby złożonych oświadczeń art. 27 b Prawo Łowieckie Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 163 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 09:42:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 09:46:04
 • 55539/BIP/-I/21 2021/10/25 dotyczy zarejestrowanych samochodów elektrycznych, hybrydowych oraz stacji ładowania samochodów w latach 2016 – 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:17:13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 809 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:10:07
 • 55542/BRM/-I/21 2021/10/25 dot. osób, które otzrymały tytuł honorowego obywatela Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 603 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 10:11:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 583 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 10:11:33
 • 56270/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/25 dot. kwot wypłaconych odszkodowań planistycznych Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 781 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:24:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:25:52
 • 55068/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/22 dot. liczby mieszkań komunalnych, liczby zadłużonych rodzin, kwoty zadłużenia Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 10:53:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 102 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 10:56:22
 • 54864/WGK/-V/21 2021/10/22 dot. udostępnienia wzsystkich negatywnych opinii, pism, korespondencji, skarg, na temat zmienionej trasy linii autobusowej 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:47:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:47:44
 • 54930/BMKZ/-IV/21 2021/10/22 dot. zlokalizowania nieruchomości na obszarze ochrony konserwatorskiej, w rejestrze zabytków, w gminnej ewidencji zabytkówdz. 9,10,12,13/3 obr. 706 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:22:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 434 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:22:40
 • 54856/WGK/-V/21 2021/10/21 dot. wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:30:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:30:52
 • 54926/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/21 dot. tytułów prawnych do nieruchomości 9,10,11, 12,13/3 obr. 706 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 15:06:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 15:06:43
 • 54951/WAiB/-XXIII/21 2021/10/21 dot. dokumentacji budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 124, opis techniczny, przekroje Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:51:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:53:23
 • 54921/WZKiOL/-X/21 2021/10/21 dot. przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych, działka 9,10,11,13/3 obr. 706 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:56:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 355 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:55:09
 • 54853/WGK/-V/21 2021/10/21 dot. procedury odwoławczej od rozstrzygnięcia Polskiego Centrum Akredytacji do Komitetu Odwoławczego odnośnie hałasu przy ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:22:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:23:28
 • 55092/BIP/-I/21 2021/10/21 dot. działki 28/8, obręb 3039 odnośnie umowy dzierżawy wynajmu w ciągu 20 lat, powodu rezygnacji z prowadzenia działalności myjni przez podmiot dzierżawiący działkę Biuro Informacji Publicznej 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:20:56
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:21:29
 • 54949/BR/--I/21 2021/10/21 dot. położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji specjalnej Biuro Rewitalizacji 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 10:49:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 10:49:38
 • 54631/BIP/-I/21 2021/10/20 dot. dokumentów przebudowy ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą Biuro Informacji Publicznej 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:15:42
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:16:03
 • 56718/WAiB/-XXIII/21 2021/10/20 dot. decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę dla działki 28/8 obr. 3039 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:06:30
 • odpowiedź skan (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:05:50
 • 54586/BDO/-I/21 2021/10/20 dot. budowy Centrum przesiadkowego na Pl. Zawiszy Czarnego Biuro Informacji Publicznej 2021/10/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 727 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 15:14:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 15:15:03
 • 54480/WAiB/-XXIII/21 2021/10/19 dot. pozwolenia na budowę nr 541/2008 z dn. 18.04.2020 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:47:28
 • odpowiedź skan (.pdf, 172 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:45:21
 • 54366/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/19 dot. Programu Rewitalizaji Bliżej Przestrzeni 2016-22 kwartał 36 (umowy i protokoły) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 122 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 13:35:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 13:36:25
 • 54382/BDO/-XXVIII/21 2021/10/19 dot. SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:27:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:24:17
 • 54402/WAiB/-XXIII/21 2021/10/19 dot. budowy drogi ul. Kluka 27 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 15:11:57
 • odpowiedź skan (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 15:11:34
 • 54126/BMKZ/-IV/21 2021/10/18 dot. wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/03 12:00:25
 • 54067/WOŚr/-VIII/21 2021/10/18 dot. objęcia działki 29/2 i 29/3 z obrębu 84 w uproszczonym planie urządzania lasu Wydział Ochrony Środowiska 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 794 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:26:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 794 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:27:25
 • 54071/WOŚr/-VIII/21 2021/10/18 dot. sprawozdań z umowy CRU/21/0000906 na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych oraz wynagrodzenia dla wykonawcy Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:37:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:44:21
 • 54126/BMKZ/-IV/21 2021/10/18 dot. wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 14:54:46
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 103 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 14:55:17
 • 54017/BDO/-XXVIII/21 2021/10/18 dot. Stowarzyszenia Ekologicznego Estuarium w Międzyzdrojach Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/10/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:43:34
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 590 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:43:59
 • 53562/WPiOL/-XX/21 2021/10/15 dot. zwrotów zapłaconego podatku od środków transportowych w transporcie kombinowanym Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 15:10:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:32:33
 • 53747/WIM/-II/21 2021/10/15 dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/10/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:31:07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:31:31
 • 52904/BR/-I/21 2021/10/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w specjalnej strefie rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:52:53
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:53:18
 • 52943/WZKiOL/-X/21 2021/10/12 dot. wydania dscyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych ul. Lubczyńska 37 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/10/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 418 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:28:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 432 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:30:17
 • 52931/BMKZ/-IV/21 2021/10/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.51 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:04:06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 436 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:04:33
 • 52921/BIP/-I/21 2021/10/12 dot. czy działka wymieniona we wniosku ma dostęp do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 957 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:53:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 783 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:54:07
 • 52949/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/12 dot. wszelkich postępowań dot. nieruchomości przy ul. Lubczyńskiej 37, roszczenia reprywatyzacyjne Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 573 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:43:55
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 741 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:44:24
 • 52762/WOś/VIII/21 2021/10/11 dot. skanów lub kopii dokumentów "Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych Aktywna tablica 2020 - 2024 Wydział Oświaty 2021/10/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 587 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:52:54
 • odpowiedź skan (.pdf, 145 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:52:23
 • 52661/WAiB/-XXIII/21 2021/10/11 dot. zgłoszenia robót budowlancyh w związku z inwestycją Bukówka droga spacerowo-rekreacyjna Gumieńce Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 621 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 15:05:10
 • odpowiedź skan (.pdf, 799 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 15:04:45
 • 53879/BPPP/-I/21 2021/10/11 dot. budowy Centrum przesiadkowego na Pl. Zawiszy Czarnego Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2021/10/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:38:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:39:16
 • 52488/WAiB/-XXIII/21 2021/10/10 dot. decyzji nr 225/21 z dn. 2402.21 wraz z projektem budowlanym Biuro Informacji Publicznej 2021/10/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 653 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:33:20
 • odpowiedź skan (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:32:53
 • 52506/WOś/-VIII/21 2021/10/08 dot. sprawozdań budżetowych dla placówek oświatowych Wydział Oświaty 2021/11/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:09:50
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:10:30
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:09:13
 • odpowiedź skan (.pdf, 631 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:08:45
 • 51923/WGK/-V/21 2021/10/07 dot. opinii i podziękowania odnośnie linii autobusowej 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:56:25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:56:59
 • 52105/BIP/-I/21 2021/10/07 dot. aktów normatywnych i regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Biuro Informacji Publicznej 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:13:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:13:25
 • 52325/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/07 dot. wypłacanych odszkodowań planistycznych w latach 2003 -2020 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/10/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 761 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:44:42
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:45:21
 • 51977/WGK/-V/21 2021/10/07 dot. dokumentacji wydatkó RO Gumieńce w zestawieniach miesięcznych za lata 2018-2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 11:23:48
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 11:24:19
 • 51983/BIP/-I/21 2021/10/06 dot. kontroli LO dla dorosłych i zwrotu nienależnie pobranej dotacji Biuro Informacji Publicznej 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 575 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:42:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:42:40
 • 51573/WS/-VIII/21 2021/10/05 dot. lokalu położonego przy ul. Monte Cassino Wydział Sportu 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 447 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:22:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 447 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:23:32
 • 51771/BMKZ/-IV/21 2021/10/05 dot. dokumentów po dawnym Hotelu Piast wytworzonych i otrzymanych przez Gminę Miasto Szczecin po 16.09.2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 732 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:27:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:29:16
 • 51620/WO/-III/21 2021/10/05 dot. informacji odnośnie Inspektora Danych Osobowych Wydział Organizacyjny 2021/10/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 468 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/01 14:12:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 426 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/01 14:13:02
 • 51712/BIP/-I/21 2021/10/04 dot. projektu budowlanego, wniosku o wycinkę drzew , lokalizacji drzew, pozwolenia na budowę, pozostałych dokumentów odośnie planu przestrzennego zagospodarowania Gumieńce- Derdowskiego - przedszkole ul. Przygodna Biuro Informacji Publicznej 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 863 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:07:02
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:09:12
 • odpowiedź skan (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:06:47
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:09:48
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:02:25
 • 51844/WAiB/-XXIII/21 2021/10/04 dot. planu architektonicznego budynku przy ul. Krakowskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:38:17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:38:57
 • 51195/WAiB/-XXIII/21 2021/10/03 dot. dokumentacji projektowej budynku przy ul. Żurawiej 28 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:16:34
 • odpowiedź skan (.pdf, 205 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:16:07
 • 50942/BIP/-I/21 2021/09/30 dot. badań odnośnie ile młodych ludzi wyjeżdża lub ma zamiar po maturze /studiach, dlaczego decydują się na wyjazd, czy planują wrócić Biuro Informacji Publicznej 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 458 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:44:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:45:59
 • 50304/WIM/-II/21 2021/09/28 dot. daty wystawienia świadectwa Przejęcia i Świdectwa Wykonania dla Filharmonii w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/10/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 406 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:34:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:40:27
 • 49954/WAiB/-XXIII/21 2021/09/27 dot. planu i opisu lokalu przy ul. Noakowskiego 24/9 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:36:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:40:56
 • 50213/WZP/-IV/21 2021/09/27 dot. czy został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przy modernizacji ul. Modrej i Koralowej Wydział Zarządzania Projektami 2021/10/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 14:50:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 14:53:21
 • 50073/BOI/-CIV/21 2021/09/27 dot. aktualnej liczby wydanych licencji taxi Biuro Obsługi Interesantów 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:47:12
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:46:41
 • 49654/WAiB/-XXIII/21 2021/09/22 dot. pozwolenia pod budowę dla istniejącego garażu wolnostojącego przy ul. St. Kostki 7, działka 42/4 obr. 2076 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:14:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:13:55
 • 49523/WGK/-V/21 2021/09/22 dot. projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Ku Słońcu i planu sytuacyjnego z wydanymi opiniami Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:02:42
 • odpowiedż skan (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:00:57
 • 63877/BIP/-I/21 2021/09/22 dot. wydatków łoszenia płatne w roku 2019 i 2020 w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/21 10:56:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/21 11:00:13
 • 49667/WGK/-V/21 2021/09/22 dot. ilości i łącznej wartości umów, których podstawą prawną jest art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 11:18:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 11:19:23
 • 48851/BIP-I/21 2021/09/22 dot. uwzględnienia lub nie uwzględnienia ze studium uwag na temat warsztatów Biuro Informacji Publicznej 2021/10/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 499 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:47:28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:47:51
 • 48434/WO/-III/21 2021/09/21 dot. inspektora ochrony danych i osoby do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT (system cyberbezpieczeństwa) Wydział Organizacyjny 2021/09/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:34:36
 • odpowiedź skan (.pdf, 915 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:40:11
 • 48804/WIM/-II/21 2021/09/21 dot. dokumentów i oświadczeń dot. umowy na budowę szkoły podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 13.81 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:18:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 444 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:17:13
 • 48465/BIP/-I/21 2021/09/20 dot. inwestycji i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2, budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha, przebudowa, remont Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/29
 • odpowiedż dostępna cyfrowa (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 13:51:44
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 13:50:16
 • 48551/WGK/-V/21 2021/09/20 dot. projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Sambora na dzień 20.09.2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:49:08
 • odpowiedź skan (.pdf, 5.07 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:48:04
 • 48796/BIP/-I/21 2021/09/19 dotyczy aktów prawnych w sprawie praw człowieka Biuro Informacji Publicznej 2021/09/30
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:49:14
 • Odpowiedź skan (.pdf, 674 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:49:01
 • 48065/WOś/-VIII/21 2021/09/17 dot. progów punktowych dla szkół ponadpodstawowych z naboru 2021/2022 Wydział Oświaty 2021/09/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 904 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 15:02:39
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.04 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 15:02:04
 • 47620/WAiB/-XXIII/21 2021/09/17 dot. przekroju oraz dokumentacji technicznej budynku przy ul. E. Gierczak 19 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:13:41
 • skan dpowiedzi (.pdf, 289 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:12:54
 • 47665/WK/-I/21 2021/09/17 dot. wynagrodzeń dla zarządcy samorządowej instytucji kultury , skany umów o zarządzanie instytucją kultury Wydział Kultury 2021/09/22
 • odpowiedż skan (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:28:10
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:28:38
 • 47680/WAiB/-XXIII/21 2021/09/16 dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie ulic Lubczyńskiej, Goleniowskiej, Kaniewskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:39:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:39:20
 • 47349/WAiB/-XXIII/21 2021/09/16 dot. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu Studium, znak uchwały, data, miejsce publikacji, na jakim etapie jest Studium Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:52:01
 • odpowiedź skan (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:51:10
 • 47479/WGK/--V/21 2021/09/16 dot. danych zebranych przez liczniki automatycznie zliczające ruch rowerowy Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:50:28
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.63 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:39:49
 • 46844/BNW/-I/21 2021/09/15 dot. zarobków za rok 2019 i 2020 prezersów podmiotów odpowiadających za wodociągi Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:29:20
 • skan odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:28:11
 • 47014/WGK/-V/21 2021/09/15 dot. decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu w ciągu Al. Wojska Polskiego na czas trwania turnieju tenisowego 13-19.09.2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 14:26:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 693 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 14:29:04
 • 47648/USC/-XXIV/21 2021/09/15 dot. aktów zgonów i urodzeń od 1946 a za lata 2018 - 2021 w rozbiciu miesięcznym Urząd Stanu Cywilnego 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 808 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:22:20
 • odpowiedź skan (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:21:36
 • 46939/WAiB/-XXIII/21 2021/09/15 dot. miejscowego planu zagospodarowania, studium Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:02:37
 • skan odpowiedzi (.pdf, 162 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:01:59
 • 46707/WAiB/XXIII/21 2021/09/14 dot. projektu, pozwolenia na budowę obiektu na działce 61/22 Pogodno 140 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 438 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 12:59:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 12:53:05
 • 46745/WGK/-V/21 2021/09/14 dot. ankieta "Porównanie dzielnic Krakowa na tle innych miast wojewódzkich" Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:26:47
 • odpowiedź skan (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:26:07
 • 47973/WAiB/-XXIII/21 2021/09/13 dot. czy nieruchomości z obrębu 4906, Dąbie 906 są objęte planem zagospodarowania przestrzennego miasta, jeśli tak to jakie jest ich przeznaczenie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:57:41
 • odpowiedź skan (.pdf, 975 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:57:04
 • 47065/WZiON/XXXIX/21 2021/09/13 dot. opłaty adiacenckiej dla nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/09/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:46:26
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:36:58
 • 46239/WIM/-II/21 2021/09/13 dot. umowy na projekt "Budowa centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej w Szczecinie" CRU 21/0002393 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 14:29:06
 • odpowiedż skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 14:25:28
 • 46677/WGK/-V/21 2021/09/13 dot. bieżącego utrzymania naprawy dróg, poprawy bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:02:50
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:04:18
 • 48848/BIP/-I/21 2021/09/13 dot. czy radny Jaskulski jest zatrudniony w UM Szczecin i ile wynosi jego wynagrodzenie miesięczne Biuro Informacji Publicznej 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 178 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 10:37:32
 • skan odpowiedzi (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 10:31:41
 • 46110/WAiB/-XXIII/21 2021/09/12 dot. decyzji lub innych postępowań dla wymienionych działek z obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:00:45
 • odpowiedź skan (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:56:53
 • 46544/BR/-I/21 2021/09/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, czy są prowadzone prace nad uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/09/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 10:53:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 10:54:24
 • 45933/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/12 dot. postępowań w stosunku do nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:31:17
 • 45943/WIM/-II/21 2021/09/12 dot. inwestycji na działkach obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 12:52:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 657 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 14:57:29
 • 46123/WAiB/-XXIII/21 2021/09/12 dot. podjętej uchwały o zasadach sytuowania obiektów małej architektury dla wymienionych działek w obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:10:26
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:58:52
 • 45945/BMKZ/-IV/21 2021/09/12 dot. objęcia wskazanych nieruchomości w Dąbiu ochroną zabytków, ochroną archeologiczną itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 12:41:55
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.64 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 13:34:34
 • 48794/BIP/-I/21 2021/09/11 dotyczy kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z ustawą "dekomunizacyjną" Biuro Informacji Publicznej 2021/09/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:59:07
 • Odpowiedź skan (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:58:57
 • 46079/BIP/-I/2021 2021/09/11 dot. ruchu rowerowego, przejazdy komunikacją zbiorową Biuro Informacji Publicznej 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:47:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 645 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:52:22
 • 45701/BIiRO/-I/21 2021/09/10 dot. podstawy prawnej grodzenia terenu Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/09/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:23:54
 • 45717/BIiRO/-I/21 2021/09/10 dot. wycinki drzew oraz zgody na wycinke Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:28:14
 • 43667/BIP/-I/21 2021/09/09 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja loterii promocyjnej Biuro Informacji Publicznej 2021/08/30
 • skan odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 09:43:11
 • 46321/BOU/-I/21 2021/09/09 dot. aktualnego sprawozdania z wyników badań ujęć wody pitnej znajdujących się w budynku UM Szczecin Biuro Obsługi Urzędu 2021/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 12:51:49
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 139 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 12:30:02
 • 45547/BIP/-I/21 2021/09/08 dot. położenia gruntu pod śródlądowymi wodami stojącymi dla działek Biuro Informacji Publicznej 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:09:47
 • 45620/BR/-I/21 2021/09/08 dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:18:40
 • 45221/BRM/-I/21 2021/09/08 dot. procedur manipulowania treścią składanych skarg do Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2021/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 654 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:25:28
 • 45587/WZION/-XXXIX/21 2021/09/08 dot. informacji czy nieruchomość znaduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/09/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 164 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:05:28
 • 44901/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/08 dot. roszczeń z tytułu wadliwego nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:15:50
 • 45042/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/07 dot. zawiadomienia o postępowaniu w sprawie o opróżnienie lokalu, ilości spraw gdzie GMS przystąpiła do postępowania Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:15:38
 • 44933/BIP/-I/21 2021/09/06 dot. postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Biuro Informacji Publicznej 2021/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:11:25
 • 44892/BPM/-III/21 2021/09/06 dot. informacji na temat publikacji na stronie www.wiadomości.szczecin.eu Biuro Prezydenta Miasta 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:33:28
 • 44845/BMKZ/-IV/21 2021/09/06 dot. wszystkich dokumentów dotyczących kamienicy po dawnym hotelu Piast w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/17
 • skan odpowiedzi (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:17:45
 • 44729/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/03 dot. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/08
 • skan odpowiedzi (.pdf, 7.92 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:03:58
 • 44802/WZKiOL/-X/21 2021/09/03 dot. czy nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:07:11
 • 443639/WGK/-V/21 2021/09/03 dot. organizacji ruchu na ul. Felczaka i pomiarów poziomu hałasu Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/14
 • skan odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:47:18
 • 45269/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/03 dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:52:32
 • 44853/BMKZ/-IV/21 2021/09/03 dot. czy nieruchomość wpisana jest do Gmiennej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/17
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:12:04
 • 44692/WOŚr/-VIII/21 2021/09/02 dot. akcji chipowania zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 433 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:44:47
 • 44127/BDO/-XXVIII/21 2021/09/01 dot. frekwencji w głosowaniu na projekty SBO z trzech ostatnich edycji Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/09/15
 • skan odpowiedzi (.pdf, 763 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:36:39
 • 44066/WUIAB/-XXIII/21 2021/09/01 dot. pozwolenia na budowę garażu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:26:35
 • 44023/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/01 dot. pozwolenia na budowę pomieszczeń nad garażem oraz w garażu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 479 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:13:00
 • 44167/WZFM/-I/21 2021/09/01 dot. przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od działki Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 775 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:39:17
 • 44069/WZFM/-I/21 2021/08/31 dot. przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km na nieruchomości Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 771 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:17:26
 • 43858/BIP/-I/21 2021/08/31 dotyczy usunięcia drzew pod budowę przedszkola przy ul. Przygodnej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:42:43
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:42:33
 • 43667/BIP/-I/21 2021/08/30 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie organizacja loterii promocyjnej Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/10/04 11:26:26
 • 43643/BIP/-I/21 2021/08/30 dot. spraw karnych, karno skarbowych, cywilnych i kancelarii adwokackich i radców prawnych, którzy świadczyli swoje usługi dla Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/10/11
 • skan odpowiedzi (.pdf, 478 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 09:17:44
 • 44172/BIP/-I/21 2021/08/30 dotyczy działki i przejścia dla pieszych przy ul. Lnianej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:34:06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:33:55
 • 43608/BIP/-I/21 2021/08/29 dotyczy działek i adresów przy ul. Wiosennej i ul Struga w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 685 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:29:45
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.08 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:29:30
 • 43611/BIP/-I/21 2021/08/29 dotyczy własności gruntów na Gumieńcach Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:24:05
 • Odpowiedź skan (.pdf, 828 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:23:53
 • 43482/WZP/-V/21 2021/08/29 dot. hulanóg elektrycznych Wydział Zarządzania Projektami 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 55 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 08:54:12
 • 43529/WOŚ/-VIII/21 2021/08/27 dot. dodatkowych funduszy na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodwej Wydział Oświaty 2021/09/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/11/12 14:10:56
 • 43521/WOś/-VIII/21 2021/08/27 dot. programów Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + Wydział Oświaty 2021/09/02
 • skan odpowiedzi (.pdf, 786 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 08:50:23
 • 43401/BOI/-CIV/21 2021/08/27 dot. kontroli Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Biuro Obsługi Interesantów 2021/09/03
 • skan odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 07:53:17
 • 43058/WGK/-V/21 2021/08/25 dot. remontu ulicy Smoczej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:51:36
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:51:51
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:52:06
 • 42743/BRM/-I/21 2021/08/24 Dot. załączników do protokołu nr 0063-11/11/07 z posiedzenia Mijeskiej Komisji Wyborczej z dnia 21.11.2007 r. Biuro Rady Miasta 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/23 14:32:24
 • 42697/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/08/24 dot. programu "Zielone Podwórka 2021" Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:25:15
 • 42889/WS/-VIII/21 2021/08/24 dot. zgłoszenia lokalu do ewidencji obiektów, w których sa świadczone usługi hotelarskie Wydział Sportu 2021/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:35:53
 • 42741/BIP/-I/21 2021/08/23 dot. zgody właściciela terenu na użycie materiałów pirotechnicznych - Wieża Bismarck Gocław - Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:21:27
 • 42804/BIP/-I/21 2021/08/23 dot. publikacji medialnych i wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 842 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 09:04:39
 • 42236/WINF/-I/21 2021/08/20 Dot. piramidy ludności według wieku i płci w roku 2008 i 2018 Wydział Informatyki 2021/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 10:28:25
 • 42424/BIP/-I/21 2021/08/20 dot. właściciela działek Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 14:44:22
 • 42213/BIP/-I/21 2021/08/19 Dot. kosztów delegacji służbowych, umów na obsługę prawną urzędu i koszty wynagrodzeń w 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 966 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/07 10:24:36
 • 42054/BIP/-I/21 2021/08/18 Dot. Izby wytrzeźwień - ilość zgonów, liczba skarg Biuro Informacji Publicznej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 467 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 10:34:24
 • 41740/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/17 dot. odbiorów technicznych budynków Wydział Architektury i Budownictwa 2021/08/25
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 507 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:28:45
 • 41473/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/17 dot. pozwolenia na użytkowanie Wydział Architektury i Budownictwa 2021/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:36:00
 • 41756/BIP/-I/21 2021/08/17 dot. nieruchomości i opłat z nią związanych oraz przekształcenia prawa wieczystego Biuro Informacji Publicznej 2021/08/24
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:24:56
 • 41229/WZKIOL/-X/21 2021/08/16 dot. rejestracji zgromadzeń publicznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/08/31
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:20:06
 • 41176/WGK/-V/21 2021/08/14 dot. wykonania pomiarów hałasu przy ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/30 11:14:59
 • 41108/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/13 dot. ilości budów i obiektów budowlanych, zmianie sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem z COVID-19 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/09
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:14:22
 • 41097/BIP/-I/21 2021/08/13 dot. zespołu strategicznego ds. równości GMS i inne Biuro Informacji Publicznej 2021/08/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 942 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:26:34
 • 40871/WO/-III/21 2021/08/12 Dot. Inspektora Danych Osobowych Wydział Organizacyjny 2021/08/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 11:02:01
 • 40553/WOŚr/-VIII/21 2021/08/11 dot. zanieczyszczenia naturalnego zbiornika na osiedlu Bukowym przy ul. Smutnej w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/30 11:05:58
 • 40596/BDO/-XXVIII/21 2021/08/11 dot. rejestru przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2018 - 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 14:17:23
 • 40530/BIP/-I/21 2021/08/11 dot. systemu monitoringu miejskiego, eksmisji Biuro Informacji Publicznej 2021/08/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 504 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 10:51:51
 • 40792/WKs/-IV/21 2021/08/11 got. prowadzonej obsługi bankowej Wydział Księgowości 2021/08/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 14:39:51
 • 40073/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. planowanego zakupu toalet publicznych w 2021 i 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 14:08:08
 • 40222/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. komunikacji autobusowej na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 13:56:10
 • 40265/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. ankiety w sprawie segregacji odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/19
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 14:29:49
 • 39640/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/08/04 dot. postepowań w spr. działek Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/08/06
 • ODPOWIEDŹ DOSTĘPNA (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 13:32:30
 • 39290/BIP/-I/21 2021/08/03 dot. ilości osób, których obecnym lub ostatnim miejscem zameldowania/zamieszkania było miasto Szczecin, mających orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu środek karny określony w art. 39 pkt 1 art. 39 pkt 2 oraz 39 pkt 2a KK oraz ile w latach 2010 - 2020 wpłynęło wyroków prawomocnie zasądzających jeden z w/w środków karnych Biuro Informacji Publicznej 2021/08/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/29 12:54:32
 • 39067/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/02 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwa Bukówka droga spacerowo - rekreacyjna dla Gumieniec Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/11
 • skan odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 12:14:17
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 12:13:47
 • 38901/BIP/-I/21 2021/08/01 dot. wolnych miejsc w domu pomocy społecznej, lokale socjalne w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 708 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/29 14:18:24
 • 38644/WUIAB/XXIII/21 2021/07/29 dot. daty wpływu ponownego wniosku i powodu jego złożenia oraz daty wydania, pozytywnej decyzji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/30
  38525/WOŚ/-VIII/21 2021/07/28 dot. załączników 4a rezerwy do wniosków o JST zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 Wydział Oświaty 2021/07/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:22:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:22:28
 • 38144/WOŚ/-VIII/21 2021/07/27 dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji na 2021 Wydział Oświaty 2021/07/29
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:15:34
 • odpowiedź skan (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:16:21
 • 37992/WUiAB/-XXIII/21 2021/07/26 dot. pozwolenia na budowę, projektu i decyzji o warunkach zabudowy masztu antenowego przy ul. Cynkowej, ul. Irydowej i ul. Uranowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/06
 • skan odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:06:36
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:08:51
 • 38131/WGK/-V/21 2021/07/26 Segregacja biodpadów Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 912 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/14 13:14:37
 • 37931/BIP/-I/21 2021/07/23 dot. promocji miasta oraz wydatków na promocję w latach 2016-2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/08/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 694 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:58:24
 • skan dostępny (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:58:51
 • 37767/BDO/-XXVIII/21 2021/07/23 Korespondencja dotycząca postępowania nadzorczego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:28:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:29:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:29:37
 • 37783/WGK/-V/21 2021/07/23 dot. przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/26 14:38:55
 • 37527/BDO/-XXVIII/21 2021/07/22 dot. realizacji zadań z własniej inicjatywy organizacji pozarządowych Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 720 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/27 14:39:41
 • 37630/WUIAB/-XXIII/21 2021/07/22 projektu budowlanego adaptacji strychu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 677 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:05:20
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 554 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:11:34
 • 37718/WO/-III/21 2021/07/22 dot. nagród pieniężnych pracowników UM w 2020 roku i w I półroczu 2021 roku Wydział Organizacyjny 2021/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:47:04
 • załącznik 1 (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:53:05
 • załącznik 2 (.pdf, 346 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:53:32
 • 37752/WUiAB/XXIII/21 2021/07/22 dot. projektu konstrukcyjnego mieszkania Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.doc, 38 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 10:24:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 10:24:31
 • 37725/WOŚr/-VIII/21 2021/07/22 dot. sprawozdań z wykonania umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego zwierząt łowczych Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:32:44
 • odpowiedź skan (.pdf, 210 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:32:17
 • 36803/WUiAB/-XXIII/21 2021/07/22 dot. pozwolenia na budowę oraz dokumentacji nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:34:04
 • odpowiedź skan (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:34:29
 • 377525/WOŚr/-VIII/21 2021/07/22 dot. sprawozdań z wykonania umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego zwierząt łowczych Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/04
  37099/WUIAB/XXIII/21 2021/07/20 dot. udostępnienia duplikatu pozwolenia naużytkowanie Wydział Architektury i Budownictwa 2021/07/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 753 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/28 11:58:49
 • 36872/WOŚ/-VIII/21 2021/07/19 dot. m.in. zasad przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli Wydział Oświaty 2021/07/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 404 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/27 14:03:53
 • 37020/WMIRSPN/XXIII/21 2021/07/19 dot. banerów reklamowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/28 11:47:11
 • 36869/WSS/-IV/21 2021/07/19 dot. faktycznej kwoty przekazanej w 2018 roku w ramach gminnego programu dla Izby Wytrzeźwień Wydział Spraw Społecznych 2021/07/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 210 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/25 14:39:51
 • 36628/WGK/-V/21 2021/07/16 dot. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w marciu 2019 roku i w marcu 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/25 14:34:44
 • 36660/WIM/-II/21 2021/07/16 dot. budowy Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 631 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/24 14:49:53
 • 37484/BIP/-I/21 2021/07/15 dotyczy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/07/22
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 629 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:13:39
 • Odpowiedź skan (.pdf, 649 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:13:26
 • 36281/BIP/-I/21 2021/07/14 dot. wykazu uchwał zarządu miasta i zarządzeń prezydenta, które nie sa udostępnione na BIP Biuro Informacji Publicznej 2021/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 556 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/17 12:36:23
 • 36573/WIM/-II/21 2021/07/14 dot. przebudowy ul. Potulickiej, ul. Narutowicza, ul. Niemierzyńskiej, ul. Arkońskiej oraz przebudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 641 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/24 14:45:10
 • 36856/BIP/-I/21 2021/07/14 dot. rewitalizacji terenów zielonych Biuro Informacji Publicznej 2021/07/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 809 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/17 12:40:56
 • 29429/WGK/-V/21 2021/07/14 dotyczy pracowników ZDiTM weryfikujących nawierzchnię przy ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 07:41:15
 • 35702/WUIAB/XXIII/21 2021/07/12 dot. drogi wewnętrznej na działce, dokumentacji archiwalnej i pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 507 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/12 10:27:46
 • 35754/WUIAB/XXIII/21 2021/07/12 dot. treści wydanych decyzji i pozwoleń Wydział Architektury i Budownictwa 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 828 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/28 11:35:05
 • 35555/WGK/-V/21 2021/07/08 dot. oceny stanu nawiechrzni na brukowanym odcinku ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/27 11:41:34
 • 35857/WGK/-V/21 2021/07/08 dot. projektów stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Słowackiego, od ul. Żupanskiego do ul. Jana Pawła II Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/17 12:49:02
 • 35448/WIM/-II/21 2021/07/08 dot. dokumentacji projektowej przebudowy ul. Andersena, ul. Północnej, ul. Wapiennej oraz Miodowej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 851 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/12 10:19:53
 • 35536/BIP/-I/21 2021/07/08 dotyczy planowanych inwestycji na działce przy ul. Podgórnej oraz wyburzenia garaży Biuro Informacji Publicznej 2021/07/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 619 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:05:54
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:06:20
 • 35189/WZION/-XXXIX/21 2021/07/07 dot. nieruchomosci sprzedanych z bonifikata w latach 2008 - 2020 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/07/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 634 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/12 09:33:51
 • 35244/WUIAB/-XXIII/21 2021/07/07 dot. dokumentacji budynku wielorodzinnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/12/15 11:24:32
 • 35106/BMKZ/-IV/21 2021/07/07 dot. wszystkich dokumentów dotyczących kamienicy po dawnym Hotelu Piast po 07.05.2021 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/07/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 851 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/23 14:54:56
 • 35168/BMKZ/-IV/21 2021/07/07 dot. zgody na dobudowanie balkonów do budynku przy ul. Ściegiennego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/07/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 264 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/12 09:37:38
 • 34912/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/07/06 dot. postępowań reprywatyzacyjnych, prawidłowości nabycia działek Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 338 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/12 09:22:35
 • 34901/BIP/-I/21 2021/07/06 dotyczy przekazania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" drogi gminnej (dz. 1/35 obr.1018) Biuro Informacji Publicznej 2021/07/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/15 11:45:16
 • 35017/WO/III/21 2021/07/06 dot. uchwał Rady Miasta lub Zarządu Miasta wprowadzającej Regul. Org. od 1990 roku Wydział Organizacyjny 2021/07/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.08 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/25 10:53:09
 • 34775/WIM/-II/21 2021/07/05 dotyczy przebudowy ul. Bułgarskiej wraz z budową prakingu Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 220 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/20 11:16:21
 • 34705/BIP/-I/21 2021/07/04 dotyczy inwestora, lokalizacji, mocy przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych dla których od 2016 roku są wydane lub procedowane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje Biuro Informacji Publicznej 2021/07/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 489 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/13 11:18:10
 • 34679/WZP/-IV/21 2021/07/04 dotyczy zmiany granic Miasta Szczecin w latach 2002-2020 Wydział Zarządzania Projektami 2021/07/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 671 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/20 11:12:20
 • 34356/BIP/-I/21 2021/07/02 dotyczy wydatków na ogłoszenia płatne w prasie w latach 2019 i 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 466 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 13:38:47
 • 34645/WIM/-II/21 2021/07/02 dotyczy pętli tramwajowej Mierzyn (C. H. STER) Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/20 11:02:30
 • 33911/WZION/-XXXIX/21 2021/06/29 dot. operatu szacunkowego rzeczoznawcy Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/07/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.25 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/25 11:12:03
 • 33598/WUIAB/-XXIII/21 2021/06/29 dot. decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2021/07/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 561 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/25 11:05:42
 • 33360/WUIAB/-XXIII/21 2021/06/28 dotyczy kopii dokumentacji budowlanej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 11:15:19
 • 33500/BIP/-I/21 2021/06/28 dot. raportu na temat ekspozycji cyfrowej samorządów Biuro Informacji Publicznej 2021/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 328 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/12/15 10:43:55
 • 33390/WIM/-II/21 2021/06/28 dotyczy zadan przy budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 253 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 10:39:20
 • 33427/WGK/-V/21 2021/06/28 dot. kopii zatwierdzonego obowiązującego oznakowania na ul. Wiosny Ludów w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/17 10:43:16
 • 33512/WO/-III/21 2021/06/28 dotyczy stanu zatrudnienia w UM Szczecin Wydział Organizacyjny 2021/06/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 354 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 11:09:11
 • 33446/BIP/-I/21 2021/06/27 dotyczy finansowania ochrony zabytków w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/07/09
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/13 11:12:18
 • Załącznik do odpowiedzi (.xls, 40 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/13 11:12:42
 • 33111/BRM/-I/21 2021/06/27 dot. wykazu referendów lokalnych i wykazu inicjatyw uchwałodawczych począwszy od 1990 roku Biuro Rady Miasta 2021/07/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/26 12:42:37
 • 33074/BIP/-I/21 2021/06/25 dotyczy wycinki drzew na działce Biuro Informacji Publicznej 2021/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 384 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 10:28:09
 • 32828/WGK/-V/21 2021/06/25 dotyczy zatewierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w 2016 roku dla ul. Świętego Ducha w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 10:15:13
 • 32578/WK/-I/21 2021/06/23 dotyczy nazw stowarzyszeń, których reprezentanci udzielali opinii przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury Wydział Kultury 2021/07/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 691 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 14:32:56
 • 32668/WIM/-II/21 2021/06/23 dotyczy budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 10:02:33
 • 32568/WIM/-II/21 2021/06/23 dot. zamówień publicznych: budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, przebudowa ul. Potulickiej, ul. Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2021/07/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/25 13:28:01
 • 32360/WIM/-II/21 2021/06/22 dotyczy modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą Wydział Inwestycji Miejskich 2021/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 647 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 13:49:17
 • 33063/BIP/-I/21 2021/06/21 dotyczy kwoty przeznaczonej na zakup wody butelkowej w latach 2020 i 2021 przez UM Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 10:25:45
 • 32232/WUIAB/XXIII/21 2021/06/21 dotyczy dokumentacji projektowej bydunku mieszkalnego przy ul. Zielonej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 13:33:02
 • 31683/WK/-I/21 2021/06/18 dotyczy Willi Lentza Wydział Kultury 2021/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 13:23:33
 • 31746/WGK/-V/21 2021/06/17 dotyczy organizacji ruchu na ul. Królowej Korony na odcinku ul. Monte Cassino do ul. Ogińskiego w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/07/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 347 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 13:54:40
 • 31384/WGK/-V/21 2021/06/17 dot. czytelnej kopii zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu ul. Wąska, ul. Felczaka, ul. Wielkopolska Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 154 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/17 12:05:05
 • 31248/WIM/-II/21 2021/06/16 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej - dla realizacji zadania - Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn Wydział Inwestycji Miejskich 2021/06/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 12:55:54
 • 31272/WS/--VIII/21 2021/06/16 dotyczy wymiany posadzki sportowejw hali w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Wydział Sportu 2021/06/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 14:03:57
 • 31245/WSS/-IV/21 2021/06/16 dotyczy miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych 2021/06/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 12:23:28
 • 31311/WGK/-V/21 2021/06/15 dotczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych - przebudowa zajezdni Pogodno Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 12:19:50
 • 31377/WUIAB/XXIII/21 2021/06/15 dotyczy obowiazującego pozwolenia na budowę dla działki nr 41/14 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 13:17:25
 • 31241/WUIAB/XXIII/21 2021/06/15 dotyczy decyzji o pozwoleniu na przebudowę kortów tenisowych przy al.Wojska Polskiego w Szczecinie 127 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 13:02:12
 • 31243/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/06/15 dotyczy siedziby i danych Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Krasińskiego 70 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/06/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 105 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 12:16:05
 • 30998/BIP/-I/21 2021/06/14 dotyczy spraw prowadzonych w stosunku do działki Biuro Informacji Publicznej 2021/06/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 564 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 13:57:58
 • 30591/BIP/-I/21 2021/06/11 dotyczy miejsc parkingowych dla urzędników i radnych Biuro Informacji Publicznej 2021/07/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 464 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:48:14
 • 32479/BIP/-I/21 2021/06/11 dotyczy przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/07/30
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 977 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/13 11:07:27
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/10/13 11:07:39
 • 30252/WSS/-IV/21 2021/06/10 dotyczy szczegółowego sposobu wydatkowania kwot zaplanowanych w budżecie Miasta Szczecin za 2020 rok Wydział Spraw Społecznych 2021/06/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 237 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:36:05
 • 30457/WOŚR/-VIII/21 2021/06/10 dotyczy emisji Co2 w Gmienie Miasto Szczecin Wydział Ochrony Środowiska 2021/06/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 671 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:44:38
 • 30531/WGK/-V/21 2021/06/10 dotyczy uspokojenia ruchu na ulicach Darniowej i Krzewinkowej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 962 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 14:09:20
 • 30146/WZION/-XXXIX/21 2021/06/09 dotycz prawa pierwokupu Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 835 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:31:16
 • 30026/BMKZ/-IV/-21 2021/06/09 dotyczy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/06/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:15:28
 • 30098/BIP/-I/21, 30144/BIP/-I/21, 30148/BIP/-I/21 2021/06/09 dotyczy dostępu do drogi publicznej, toczących sie postępowań reprywatyzacyjnych i planowanych inwestycji Biuro Informacji Publicznej 2021/06/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 10:21:00
 • 30032/BAM/-I/21 2021/06/09 dotyczy objęcia nieruchomości Specjalną Strefą Rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2021/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 10:25:49
 • 30163/BPM/-III/21 2021/06/09 dotyczy ilości i dat oficjalnych spotkań prezydenta z mieszkańcami miasta od 01.01.2021 r. 10.06.2021 r. Biuro Prezydenta Miasta 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:21:40
 • 30040/BIP/-I/21 2021/06/09 dotyczy objecia nieruchomości uchwałą małej architektury Biuro Informacji Publicznej 2021/06/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 10:29:21
 • 30039/WUIAB/XXIII/21 2021/06/09 dotyczy objęcia nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennnego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 676 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 10:17:03
 • 30132/WZION/-XXXIX/21 2021/06/09 dotyczy opłaty adiancenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/06/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 11:27:36
 • 30022/WZKIOL/-X/21 2021/06/09 dotyczy objecia nieruchomości decyzja na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/06/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 10:32:53
 • 30243/WZFM/-I/21 2021/06/08 dotyczy przewidywanych inwestycji w promieniu 1 km od nieruchomości Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.97 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 09:58:14
 • 29451/WOŚR/-VIII/21 2021/06/07 dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Wydział Ochrony Środowiska 2021/06/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 160 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 09:41:49
 • 29275/BIP/-I/21 2021/06/06 dotyczy wykazu dokumentów strategicznych i informacji na temat komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/06/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 14:26:06
 • 29569/BPM/-III/21 2021/06/05 dotyczy najnowszego raportu o stanie miasta Biuro Prezydenta Miasta 2021/06/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 09:46:28
 • 29364/WGK/-V/21 2021/06/04 dotyczy udostępnienia umowy na przebudowę ul. Jana Pawła II w Szczecinie wraz z harmonogramem prac Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 07:37:41
 • 29436/WGK/-V/21 2021/06/04 dotyczy wysokości kosztu odnowienia oznakowania poziomego przy ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 07:44:25
 • 29585/BPM/-III/21 2021/06/02 dotyczy oficjalnego profilu Miasta Szczecina facebooku, reklamy Miasta w mediach społecznosciowych Biuro Prezydenta Miasta 2021/06/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 824 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/14 10:29:41
 • 29316/BIP/-I/21 2021/06/02 dotyczy informacji czy nieruchomość objeta jest planem zagospodarowania przestrzennego Biuro Informacji Publicznej 2021/06/08
 • udzielono informacji (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 08:36:02
 • 29610/WZION/-XXXIX/21 2021/06/01 dotyczy opłat adiacenckich obowiązujach na terenie miasta Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/06/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.19 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/12 09:57:07
 • 29150/BIP/-I/21, 29177/BIP/-I/21 2021/06/01 dotyczy objęcia wskazanej nieruchomości uchwałą reklamową oraz wskazania zarządcy drogi Biuro Informacji Publicznej 2021/06/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 720 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 12:42:27
 • 29179/BIP/-I/21 2021/06/01 dotyczy standardów planowania i urządzania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/06/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 12:39:53
 • 29133/BAM/-I/21 2021/06/01 dotyczy objęcia wskazanej działki obszarem rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2021/06/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 12:47:57
 • 29141/WUiAB/-XXIII/21 2021/06/01 dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wskazanej działki Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 624 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 12:51:26
 • 29159/BMKZ/-IV/21 2021/06/01 dotyczy objęcia wskazanego terenu ochroną zabytków i wpisem do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/06/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 13:01:36
 • 28631/BIP/-I/21 2021/05/31 dotyczy e - usług w UM Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/06/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 12:46:00
 • 29248/WZiON/-XXXIX/21 2021/05/31 dotyczy decyzji komunalizacyjnej z 19.02.1992 r. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/06/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 344 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/29 13:04:54
 • 28472/WINF/-I/21 2021/05/29 dotyczy liczby budynków m.in. rad osiedli, przedszkoli, żłobków Wydział Informatyki 2021/06/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 12:41:33
 • 28364/WGK/-V/21 2021/05/28 dotyczy pobierania opłat w SPP na ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/06/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 12:20:12
 • 27907/WSO/-CIV/21 2021/05/26 dotyczy liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Szczecin od marca 2020 r. do marca 2021 r. Wydział Spraw Obywatelskich 2021/06/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 398 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 07:24:10
 • 27502/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/25 dotyczy kopii zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia - remont odcinka drogi ul. Buczynowa w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/13 09:52:51
 • 27291/WOŚR/-VIII/21 2021/05/24 dotyczy ilości środków finansowych na ochrone zwierząt i pielęgnację roślin Wydział Ochrony Środowiska 2021/06/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.42 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 12:13:17
 • 27503/BIP/-I/21 2021/05/23 dotyczy utworzenia osiedli w Szczecinie konsultacji społecznych prowadzonych przez Rady Osiedli Biuro Informacji Publicznej 2021/06/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 12:33:03
 • 27276/BIP/-I-21 2021/05/23 dotyczy zarządzania drogami zarządzania ruchem Biuro Informacji Publicznej 2021/06/02
  27264/BIiRO/-I/21 2021/05/22 dotyczy oceny ornitologicznej oraz nadzoru przyrodniczego na działce 1/50 ob. 2094 Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/05/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/08 14:46:13
 • 26950/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/05/21 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych dla nieruchomości przy ul. Kniewskiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/05/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 572 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:41:24
 • 27313/BMKZ/-IV/21 2021/05/21 dotyczy wpisania wskazanych nieruchomosci do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/06/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 12:21:10
 • 28088/WOŚ/-VIII/21 2021/05/21 dotyczy silowni pod chmurką za SP 59 w Szczecinie Wydział Oświaty 2021/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 12:06:08
 • 26952/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/21 dotyczy objęcia nieruchomości przy ul. Kniewskiej uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 253 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:46:16
 • 26916/BAM/-I/21 2021/05/21 dotyczy działki w obrębie rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2021/05/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 172 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:23:56
 • 27057/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/21 dotyczy pozwolenia na budwoę działek 9/38 i 9/59 ob. 4002 przy ul. Kniewskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/06/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.12 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:49:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:49:36
 • 26840/WUIAB/XXIII/21 2021/05/20 dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Heyki 1 i 2 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:31:09
 • 26868/BMKZ/-IV/21 2021/05/20 dotyczy wpisania nieruchomości do rejestru zabytków ul. Heyki 1 i 2 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/06/02
  26826/BMKZ/-IV/21 2021/05/20 dotyczy wpisania nieruchomości do rejestru zabytków przy ul. Heyki 1 i 2 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/06/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:37:38
 • 26707/USC/-XXIV/21 2021/05/20 dotyczy liczby spraw w których Urządzie Stanu Cywilnego doszło uznania zagranicznego orzeczenia o zmianie imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego 2021/05/26
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:21:03
 • 26845/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/20 dotyczy decyzji zabudowy ul. Heyki 1 i 2 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:27:27
 • 26417/WOŚ/-VIII/21 2021/05/19 dotyczy dofinansowania w ramach rezerwy części oświatowej i subwencji ogólnej na rok 2021 Wydział Oświaty 2021/06/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 718 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:04:07
 • 26447/BliRO/-I/21 2021/05/19 dotyczy przedszkola przy ul. Przygodnej w Szczecinie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/05/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:15:40
 • 26262/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/19 dotyczy m. in. pozwolenia na budowę obiektu zaprojektowanego na działkach 47 i 13/1 przy ul. Heyki w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:00:29
 • 26445/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/19 dotyczy pozwolenia nr 1878/19 przy ul. Dzikich Plaż w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 592 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 10:11:45
 • 26100/BIP/-I/21 2021/05/17 dotyczy szczepień HPV, 5G i szczepień COVID Biuro Informacji Publicznej 2021/05/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 09:54:48
 • 25951/BIP/-I/21 2021/05/17 dotyczy wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych lub innych technologi OZE Biuro Informacji Publicznej 2021/05/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 590 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 14:45:53
 • 25796/BDO/XXVIII/21 2021/05/16 dotyczy ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/05/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 14:41:19
 • 25636/WGK/-V/21 2021/05/13 dotyczy kosztu wynajęcia toalet przenoszonych na Jasnych Błoniach Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 14:37:09
 • 25017/WGK/-V/21 2021/05/11 dotyczy kosztu usługi, konserwacji punktu świetlnegooświetlenia ulicznego - umowy zawartej z Enea oświetlenie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 14:12:31
 • 25339/WUIAB/XXIII/21 2021/05/11 w sprawie decyzji o pozwolenie na budowę Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/12/21 10:18:16
 • 24684/WOŚR/-VIII/21 2021/05/08 dotyczy działan mających na celu ochronę zwierząt w latach 2020 i 2021 Wydział Ochrony Środowiska 2021/05/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 316 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 13:44:43
 • 24729/WZION/-XXXIX/21 2021/05/07 dotyczy cen transakcji nieruchomości z Szczecinie pezy ul. Bauki z latach 2020-2021 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/05/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 13:36:09
 • 24513/WGK/-V/21 2021/05/06 dotyczy kopii umowy dzierżawy Targowiska Zdroje Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 10:18:21
 • 24328/BIP/-I/21 2021/05/06 dotyczy osób zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w szkoleniach, narzędzi z jakich korzystają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Biuro Informacji Publicznej 2021/05/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 10:13:01
 • 24528/WGK/-V/21 2021/05/06 dotyczy kopii dokumentów dla Targowiska Zdroje Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 10:16:08
 • 24535/WUIAB/-XXIII/21 2021/05/06 dotyczy wglądu i wydania kserokopii dokumentacji projektowej budynku przy ul. Podolskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 246 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 10:24:59
 • 24100/WGK/-V/21 2021/05/05 dotyczy nieczynnego składowiska odpadów w Dołujach Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 229 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 10:11:23
 • 24313/WGK/-V/21 2021/05/05 dotyczy zestawienia wszystkich umów, wydatków poniesionych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w latch 2015-2020 do kwoty 30 000 euro Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 09:52:30
 • 23807/BIiRO/-I/21 2021/05/04 dotyczy budowy przedszkola przu ul. Przygodnej w Szczecinie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 716 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 10:00:31
 • 24728/BRM/-I/21 2021/05/04 dotyczy interpelacji i zapytań radnych od roku 2000, których odpowiedzi nie zostały opbulikowanew Biuletynie Informacji Publicznej Biuro Rady Miasta 2021/05/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/06 13:57:56
 • 23798/WUiAB/-XXIII/21 2021/05/03 dotyczy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. 5 Lipca w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 662 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 09:10:16
 • 23777/BDO/-XXVIII/21 2021/05/03 dotyczy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/05/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 750 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 09:06:11
 • 23717/BDO/-XXVIII/21 2021/05/02 dotyczy finansowania organizacji pozarządowych przez Gminę Miasto Szczecin w 2020 i 2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/05/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 11:53:03
 • 23812/WUiAB/-XXIII/21 2021/04/30 dotyczy decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego dla działek przy ul. Zagonowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 09:23:49
 • 23872/WUAB/-XXIII/21 2021/04/29 dotyczy dokumentacji projektwej obiektu handlowo - usługowego przy ul. Miłosławskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 09:26:33
 • 23203/WKiAW/-I/21 2021/04/28 dotyczy liczby kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecin przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w latach 2010 - 2020 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2021/05/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 160 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 14:47:05
 • 23153/BIP/-I/21 2021/04/28 dotyczy zestawienia za okres ostatnich 6 miesięcy obejmującego rozpatrywanie pism nazwanych przez nadawców petycjami, skargami lub wnioskami Biuro Informacji Publicznej 2021/05/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 14:38:25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 14:38:34
 • 23103/WIM/-II/21 2021/04/28 dotyczy projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego dlazadania pn. "Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. sosabowskiego" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/05/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 566 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:13:09
 • 23262/WGK/-V/21 2021/04/28 dotyczy planowanego remontu ulic Tama Pomorzańska i Szczawiowa Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 14:31:21
 • 23116/WIM/-II/21 2021/04/28 dotyczy pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła "Łękno"..." Wydział Inwestycji Miejskich 2021/05/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 587 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:04:44
 • 23271/WOŚr/-VIII/21 2021/04/28 dotyczy naboru wniosków do programu MEWA 2012 Wydział Ochrony Środowiska 2021/05/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 991 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/07 14:32:05
 • 23204/WSS/-IV/21 2021/04/28 dotyczy liczby wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych za lata 2016 - 2020 Wydział Spraw Społecznych 2021/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 482 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/07 14:24:31
 • 22981/WZP/-IV/21 2021/04/28 dotyczy przebudowy ukladu drogowego na Łasztowni - ul. Rybnicka i ul. Hryniewieckiego Wydział Zarządzania Projektami 2021/05/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 11:42:30
 • 22959/WK/-I/21 2021/04/27 dotyczy umowy/umów najmu powierzchni handlowej, gastronomicznej w Domu Kultury "Krzemień" Wydział Kultury 2021/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 557 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 13:59:56
 • 22591/BOI/-CIV/21 2021/04/26 dotyczy liczby aktywnych licencji na wykonywanie transportu taksówką za styczeń - marzec 2021 Biuro Obsługi Interesantów 2021/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 14:30:02
 • 24048/BIP/-I/21 2021/04/25 dotyczy kosztów utrzymania Urzędu Miasta - energia, gaz, intrnet, telefony itp. Biuro Informacji Publicznej 2021/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 14:32:04
 • 22566/WGK/-V/21 2021/04/25 dotyczy skanów umów z lat 2015-2021 na przebudowę, remont torowisk oraz w spr. modernizacji i zakupu taboru tramwajowego Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 14:10:35
 • 22550/BIP/-I/21 2021/04/25 dotyczy łącznej powierzchni pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/05/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:16:03
 • 22394/WO/-III/21 2021/04/25 dotyczy zwiększenia zatrudnienia w dziale kadr po wprowadzeniu PPK Wydział Organizacyjny 2021/04/29
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 630 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:32:05
 • 22331/BIP/-I/21 2021/04/25 dotyczy informacji w sprawie zabytku przy ul. Niklowej 11 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/05/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:55:30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 560 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:57:37
 • 23391/WOŚ/-VIII/21 2021/04/24 dotyczy listy placówek oświatowych prowadzących nauczanie zdalne od września 2020 do lutego 2021 Wydział Oświaty 2021/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 72 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/07 14:37:08
 • 22560/WGK/-V/21 2021/04/24 dotyczy dochodów GMS z tytułu płatnego parkowania oraz liczby wydawanych abonamentów w SPP Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/09 11:02:39
 • 22543/WO/-III/21 2021/04/24 dotyczy ilości pracowników Urzędu Miasta przebywających na kwarantannie, chorych z powodu zagrożenia SARS - COV - 2 Wydział Organizacyjny 2021/06/10
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 557 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:06:06
 • 22191/BIP/-I/21 2021/04/23 dotyczy listy pojazdów służbowych oraz modeli samochodów i przebiegu użytkowanych w Urządzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 932 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 13:32:06
 • 22253/BMKZ-IV/21 2021/04/23 dotyczy dokumentów w sprawie kamienicy po dawnym Hotelu "Piast" przy Pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 792 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/02 13:23:51
 • 22900/WOŚ/-VIII/21 2021/04/23 dotyczy listy placówek mogących ubiegać się o dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. - wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych Wydział Oświaty 2021/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.81 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/01 14:27:57
 • 22901/BIP/-I/21 2021/04/23 dotyczy planowanych inwestycji w ramach których powstaną nowe pomieszczenia w szkołach i przedszkolach Biuro Informacji Publicznej 2021/05/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 436 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/01 14:19:33
 • 22501/WOŚR/-VIII/21 2021/04/22 dotyczy cen jednostkowych usług świadczonych w zakresie utrzymania czystości i porządku Wydział Ochrony Środowiska 2021/05/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 244 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 14:05:56
 • 21976/WGK/-V/21 2021/04/22 dotyczy cen jednostkowych usług świadczonych w ramach utrzymania czystości i porządku w Mieście Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 949 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 14:07:12
 • 22188/WOŚ/-VIII/21 2021/04/22 dotyczy lekcji etyki i religii w roku szkolnym 2020.2021 Wydział Oświaty 2021/05/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 82 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/01 14:11:41
 • 23284/BIP/-I/21 2021/04/22 dotyczy projektu zagospodarowania wnetrza kwartału 34 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji lub Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Informacji Publicznej 2021/05/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 865 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/02 13:24:09
 • 23061/BIP/-I/21 2021/04/22 dotyczy zmiany studium uwarunkowań dla wskazanej działki z obrębu Pogodno 38 Biuro Informacji Publicznej 2021/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 510 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/01 12:49:32
 • 21773/WOŚr/-VIII/21 2021/04/21 dotyczy wyceny wartości rzew i krzewów z okresu 5 lat Wydział Ochrony Środowiska 2021/06/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 971 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 14:16:20
 • 21698/WUiAB/-VIII/21 2021/04/21 dotyczy decyzj o warunkach zabudowy dla działki przy ul. Polanka w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 416 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 14:03:37
 • 21429/WSS/-IV/21 2021/04/21 dotyczy osób w kryzysie bezdomności i mieszkań chronionych Wydział Spraw Społecznych 2021/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 816 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 13:55:47
 • 21423/WGK/-V/21 2021/04/20 dotyczy ścieżki rowerowej na ul. Okulickiego - projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 160 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 13:05:35
 • 21416/WOŚ/-VIII/21 2021/04/20 dotyczywynagrodzeń dla nauczycieli religii w roku szkolnym 2019/2020 Wydział Oświaty 2021/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 13:23:49
 • 21033/BIP/-I/21 2021/04/19 dotyczy dokumentów związanych z pozwoleniem na usytuowanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Łyszczyńskiego Biuro Informacji Publicznej 2021/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 12:56:05
 • 20878/WZFM/-I/21 2021/04/19 dotyczy informacji o obowiązujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w promieniu 1 km od działek 3/25 Przylep/Kołbaskowo Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/04/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 811 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 12:54:57
 • 20865/BIP/-I/21 2021/04/17 dotyczy informacji na temat terenów zielonych, wodnych, zurbanizowanych, rolnych itp. Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2021/04/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 441 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 12:50:11
 • 20600/WZP/-IV/21 2021/04/16 dotyczy dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej Miasta Szczecin" Wydział Zarządzania Projektami 2021/04/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 760 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 11:38:25
 • 20807/BSiMSP/-I/21 2021/04/16 dotyczy spadków nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w latach 2017 - 2019 Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2021/04/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.72 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/30 12:46:20
 • 20322/BIP/-I/21 2021/04/14 dotyczy badań ewaluacyjnych zrealizowany przez Urząd Miasta Szczecin w latach 2010 - 2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/04/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 13:14:24
 • 20349/WSO/CIV/21 2021/04/14 dotyczy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz odzyskaniu uprawnień po zdaniu egzaminu kontrolnego Wydział Spraw Obywatelskich 2021/04/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 13:54:53
 • 19749/WIM/-II/21 2021/04/13 dotyczy inwentaryzaji robót z zakresu instalacji sanitarnych oraz inwentaryzacji materiałów w ramach inwestycji pn. budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/04/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:08:39
 • 19815/WO/-III/21 2021/04/13 dotyczy zwiększenia zatrudnienia w związku z wprowadzeniem PPK Wydział Organizacyjny 2021/04/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 166 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 13:38:44
 • 19751/BOI/-CIV/21 2021/04/13 dotyczy rejestru wydawanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu w 2020 roku Biuro Obsługi Interesantów 2021/04/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 375 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 12:12:05
 • 19813/WGL/-V/21 2021/04/13 dotyczy sposobu gospodarowania odpadami odebranymi od właścicieli nieruchomości w 2020 roku Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 426 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 12:16:43
 • 19668/WGK/-V/21 2021/04/13 dotyczy dokumentów w sprawie wydawanych decyzji tymczasowych organizacji ruchu dla objazdu węzła Łękno przez linię autobusową nr 67 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/04/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/07/07 12:44:00
 • 19711/WKS/-IV/21 2021/04/13 dotyczy transakcji finansowych z kont Gminy Miasto Szczecin Wydział Księgowości 2021/04/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.58 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/30 12:04:28
 • 19381/WUIAB/XXIII/-21 2021/04/12 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę farm fotowoltaicznych, turbin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/04/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 51 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/29 14:02:39
 • 19495/WGK/-V/21 2021/04/12 dot. opiniowania projektu uchwały Rady Miasta 187/20 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie powiększenia SPP i wprowadzenia lini autobusowej nr 90 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/04/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/29 14:09:31
 • 19379/BPPP/-I/21 2021/04/12 dotyczy kopii dokumentów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2021/04/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/29 13:56:20
 • 19522/BAM/-I/21 2021/04/12 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin Biuro Architekta Miasta 2021/04/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 831 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/06/29 14:17:18
 • 19251/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/04/08 dotyczy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żaglowej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 163 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/29 15:06:23
 • 19006/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/04/08 dotyczy umów najmu, dzierżawy i użyczenia dot. nieruchomości połozonej w rejonie ul. Tama Pomorzańska Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/29 15:03:44
 • 18888/WGK/-V/21 2021/04/07 dotyczy projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego Park Przygodna II Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/04/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/29 13:58:47
 • 18896/BIP/-I/21 2021/04/07 dotyczy wycinki drzew w ramach projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego Park Przygodna II Biuro Informacji Publicznej 2021/04/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 900 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/29 14:10:05
 • 20266/WOŚr/-VIII/21 2021/04/07 dotyczy wyceny wartości drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska 2021/04/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/29 13:48:49
 • 18971/BDO/-XXVIII/21 2021/04/07 dotyczy oferty realizacji zadania publicznego "Imaginarium Szczecińskie - Szczecin jest fantastyczny" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/04/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/01 12:39:43
 • 18530/WOŚr/-VIII/21 2021/04/07 dotyczy odstrzału dzików na Cmentarzu Centralnym Wydział Ochrony Środowiska 2021/04/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/22 15:22:26
 • 18499/WOŚr/-VIII/21 2021/04/06 dotyczy odstrzału dzików na Cmentarzu Centralnym Wydział Ochrony Środowiska 2021/04/20
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 859 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/22 14:35:12
 • 19658/BIP/-I/21 2021/04/05 dotyczy mandatów karnych nałożonych przez Staraż Miejską w latach 2010 - 2015 Biuro Informacji Publicznej 2021/04/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/20 15:18:34
 • 23998/BRM/-I/21 2021/04/04 dotyczy posiedzeń Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z ostatnich 6 miesięcy Biuro Rady Miasta 2021/05/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 830 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/08 10:06:48
 • 18479/WUiAB/-XXIII/21 2021/04/02 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek przy ul. Przestrzennej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/22 13:47:51
 • 18491/WUiAB/-XXIII/21 2021/04/02 dotyczy pozwolenia na budowę inwestycji na działkach przy ul. Baśniowej i Ogrodniczej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/04/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/22 13:54:39
 • 18132/BMKZ/-IV/21 2021/04/01 dotyczy dokumentów w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy Pl. Zwycięstwa 3 (dawny Hotel Piast) w Szczecinie Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2021/04/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1010 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/21 14:50:30
 • 18181/WS/-VIII/21 2021/03/31 dotyczy środków na promocję poprzez sport oraz szkolenie dzieci i młodzieży w latach 2019 - 2021 Wydział Sportu 2021/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 341 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 10:32:36
 • 18631/WIM/-II/21 2021/03/31 dotyczy budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Urlopowej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/04/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 746 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/25 09:57:18
 • 18149/BIP/-I/21 2021/03/31 dotyczy pracy zdalnej oraz e-usług w UM Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/04/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 870 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/17 14:58:24
 • 18187/BIP-I/21 2021/03/31 dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biuro Informacji Publicznej 2021/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 650 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/17 15:12:21
 • 18192/BIP/-/21 2021/03/31 dotyczy dzierżawy działek przy ul. Bydgoskiej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 645 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/17 15:10:25
 • 18146/BIP/-I/21 2021/03/31 dotyczy Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Szczecin na lata 2016 - 2021 Biuro Geodety Miasta 2021/04/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/20 15:10:08
 • 17801/BIP/-I/21 2021/03/30 dotyczy danych o terenach inwestycyjnych Biuro Informacji Publicznej 2021/06/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 843 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 13:15:19
 • 17731/BIP/-I/21 2021/03/30 dotyczy dokumentów w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/04/06
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 12:34:08
 • 17768/BRM/-I/21 2021/03/30 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2021/04/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1008 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 14:44:59
 • 17735/WOŚ/-VIII/21 2021/03/30 dotyczy wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w przedszkolach w latach 2011 - 2016 Wydział Oświaty 2021/04/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 14:41:48
 • 17492/BDO/-XXVIII/21 2021/03/29 dotyczy zmiany uchwały w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskeigo Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/04/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 984 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 14:16:27
 • 17809/BIP/-I/21 2021/03/29 dotyczy udzielonej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 udzielanej przedsiębiorcom Biuro Informacji Publicznej 2021/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/09 15:37:46
 • 17317/WO/-III/21 2021/03/26 dotyczy ilości osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Miasta oraz miesięcznego wynagrodzenia wg stanu na dzień 1.03.2021 r. Wydział Organizacyjny 2021/04/13
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.86 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 14:09:27
 • 17294/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/26 dotyczy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul. Gwarnej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/04/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 14:38:19
 • 16608/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/24 dotyczy projektu budowlanego nieruchomości przy ul. Chełmońskiego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 184 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 12:44:38
 • 16534/BDO/-XXVIII/21 2021/03/23 dotyczy karty oceny merytorycznej i karty oceny formalnej zadania pn. "Imaginarium Szczecińskie - Szczecin jest fantastyczny!" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/04/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 145 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 14:19:07
 • 16768/BOI/-CIV/21 2021/03/23 dotyczy danych w sprawie przewozu osób taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2021/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 12:39:01
 • 16244/BIP/-I/21 2021/03/22 dotyczy Galerii pod Trasą Zamkową Biuro Informacji Publicznej 2021/03/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 406 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 13:39:31
 • 16183/WZFM/-I/21 2021/03/22 dotyczy informacji o obowiązujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w promieniu 1 km od działki 12/26 obr. 2148 w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.80 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 14:13:30
 • 16826/WZFM/-I/21 2021/03/22 dotyczy inwestycji w promieniu 1 km od działek 1/1, 1/2 obr. 3097 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/03/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.32 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 12:47:25
 • 16326/BIP/-I/21, 17080/BIP/-I/21 2021/03/22 dotyczy dziennika budowy lub dziennika montażu dla zadania "Przebudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie" Biuro Informacji Publicznej 2021/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 497 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 14:06:47
 • 16332/WUiAB/XXIII/21, 16566/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/22 dotyczy zgłoszenia i pozwoleń na reklamy oraz legalności tablic i urządzeń reklamowych na Pl. Rodła, Al. Wyzwolenia, ul. Niepodległości itp. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/05/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 745 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 14:14:05
 • 16195/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/22 dotyczy pozwolenia na ustawienie tablicy reklamowej przy ul. Duńskiej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.16 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 15:14:30
 • 16165/BIP/-I/21 2021/03/22 dotyczy danych demograficznych Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2021/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/08 13:34:19
 • 15951/WOŚ/-VIII/21 2021/03/19 dotyczy wykazu placówek oświatowych kawlifikujących się do programów rządowych Aktywna Tablica i Modułowe Prawocnie Przyrodnicze Wydział Oświaty 2021/03/23
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.37 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 13:32:09
 • 15956/WInf/-I/21 2021/03/19 dotyczy kosztów Systemu Informacji Przestrzennej, utrzymania infrastruktury informatycznej za lata 2018, 2019 i 2020 Wydział Informatyki 2021/03/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 940 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 11:15:31
 • 15976/WZiON/-XXXIX/21 2021/03/19 dotyczy ofert, opinii, ekspertyz w ramach przetargu nieograniczonego na sprzedaż terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Ostrowskiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 12:18:14
 • 15588/BIP/-I/21 2021/03/19 dotyczy instalacji szyldów, tablic reklamowych lokalu "Babcia gotuje" przy ul. Niepodległości 18-22 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 815 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 13:06:22
 • 15478/BPM/-III/21 2021/03/17 dotyczy wydatków na portale społecznościowe w latach 2019-2020 oraz planu na rok 2021 Biuro Prezydenta Miasta 2021/03/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 421 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:25:42
 • 15682/WOŚ/-VIII/21 2021/03/17 dotyczyb dostępu uczniów do psychologa szkolnego Wydział Oświaty 2021/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.46 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:31:15
 • 15257/BDO/-XXVIII/21 2021/03/16 dotyczy karty obiegowej oraz uzasadnienia odrzucenia oferty w trybie pozakonkursowym Nr 76/MD/2021/WE-A/01 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/28 15:22:08
 • 15245/WIM/-II/21 2021/03/16 dotyczy sieci teleinformatycznej w ramach przebudowy ulic Andersena/Północna Wydział Inwestycji Miejskich 2021/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 39 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 10:53:25
 • 15332/BIP/-I/21 2021/03/15 dotyczy odnalezionych Prezydenta Piotra Zaremby Biuro Informacji Publicznej 2021/03/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.04 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 12:56:21
 • 15022/WSS/-IV/21 2021/03/15 dotyczy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2017 - 2020 oraz danych sprawozdawczych w tym zakresie Wydział Spraw Społecznych 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.79 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/21 15:25:34
 • 15290/WOŚ/-VIII/21 2021/03/15 dotyczy liczby dzieci bioracych udział w naborze do przedszkoli publicznych w latach 2015 - 2020 Wydział Oświaty 2021/04/07
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/21 15:22:24
 • 15114/WSS/-IV/21 2021/03/15 dotyczy zwycięskich ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. Wydział Spraw Społecznych 2021/03/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 850 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 16:08:56
 • 14854/WO/-III/21 2021/03/14 dotyczy ilości pracowników zatrudnionych w Urzedzie Miasta Szczecin oraz miesięcznego wynagrodzenia brutto Wydział Organizacyjny 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.42 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/14 15:01:41
 • 15108/BIP/-I/21 2021/03/14 dotyczy kolizji i wypadków samochodowych ze skutkiem śmiertelnym od roku 2015 Biuro Informacji Publicznej 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/03/23 14:50:33
 • 14511/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/03/11 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Hołdu Pruskiego w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/03/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/14 14:46:11
 • 14970/WInf/-I/21 2021/03/09 dotyczy informacji w sprawie drzew - portal Systemu Informacji Przestrzennej Wydział Informatyki 2021/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 11:13:19
 • 15238/BIP/-I/21 2021/03/09 dotyczy danych o terenach inwestycyjnych Biuro Informacji Publicznej 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 456 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/06/09 13:13:35
 • 13211/WSS/-IV/21 2021/03/05 dotyczy sposobu przyjmowania do domów pomocy społecznej i załatwiania spraw dotyczących realizacji postanowień sądu Wydział Spraw Społecznych 2021/03/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/21 15:38:02
 • 15561/WIM/-II/21 2021/03/05 dotyczy realizacji inwestycji "Przebudowa ul. Lubczyńskiej na odcinku od ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej" oraz przyznanych środków Wydział Inwestycji Miejskich 2021/03/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 585 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/14 13:12:11
 • 15415/BIP/-I/21 2021/03/04 dotyczy toczących się lub zakończonych postępowań w sprawie wskazanej niezabudowanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 12:48:42
 • 13324/WGK/-V/21 2021/03/04 dotyczy chodników w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/03/17
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/21 15:34:55
 • 15577/WIM/-II/21 2021/03/04 dotyczy pełnienia funkcji kierownika robót w ramach inwestycji pn. Przebudowa ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie..." Wydział Inwestycji Miejskich 2021/04/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 502 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/14 13:08:48
 • 13322/WGK/-V/21 2021/03/03 dotyczy wykorzystania przesadzarki do drzew w roku 2019 i 2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 327 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/21 15:32:23
 • 15414/BIP/-I/21 2021/03/03 dotyczy danych na temat placówek oświatowych Biuro Informacji Publicznej 2021/03/31
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 689 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 12:38:26
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 878 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 12:38:38
 • 12158/WOŚ/-VIII/21 2021/03/02 dotyczy subwencji oświatowej ogólnej z 0,4 % rezerwy - wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne Wydział Oświaty 2021/03/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.12 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:28:06
 • 12053/WOŚr/-VIII/21 2021/03/01 dotyczy eliminacji glifosatu z żywności Wydział Ochrony Środowiska 2021/03/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 146 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:23:10
 • 12414/WUiAB/-XXIII/21 2021/03/01 dotyczy liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz czasu trawania postępowań administracyjnych Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 920 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 14:54:21
 • 14810/BIP/-I/21 2021/03/01 dotyczy liczby interwencji i mandatów nałozonych przez Straż Miejską Biuro Informacji Publicznej 2021/03/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:36:21
 • 12067/BIP/-I/21 2021/03/01 dotyczy interwencji Straży Miejskiej Biuro Informacji Publicznej 2021/03/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 677 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:20:06
 • 12028/WZKiOL/-X/21 2021/03/01 dotyczy imprez masowych i bezpieczeństwa Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/03/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.01 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 11:59:53
 • 11698/WO/-III/21 2021/02/26 dotyczy wynagrodzenia Prezydenta Miasta od 4.12.2006 r. Wydział Organizacyjny 2021/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 275 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 15:40:54
 • 11777/WIM/-II/21 2021/02/26 dotyczy Przebudowy ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie - etap I i II - budowa nowych mostów przez Odrę i Regalicę Wydział Inwestycji Miejskich 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 878 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 12:39:12
 • 11812/WIM/-II/21 2021/02/26 dotyczy Przebudowy ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie - etap I i II - budowa nowych mostów przez Odrę i Regalicę Wydział Inwestycji Miejskich 2021/03/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 12:43:16
 • 11821/WOŚr/-VIII/21 2021/02/26 dotyczy pogotowia dla zwierząt w latach 2014 - 2020 Wydział Ochrony Środowiska 2021/03/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 627 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:11:58
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:12:33
 • 11529/WGK/-V/21 2021/02/25 dotyczy projektu organizacji ruchu przy Pl. Zwycięstwa u zabiegu ulic z ul. Kaszubską Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/03/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 157 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 11:51:54
 • 11531/WGK/-V/21 2021/02/25 dotyczy zakresu i harmonogramu prac związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 11:25:17
 • 12914/WZFM/-I/21 2021/02/24 dotyczy kwoty udzielonej pomocy przez Rząd RP dla Gminy Miasto Szczecin na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w 2020 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.41 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 12:39:44
 • 11168/BIP/-I/21 2021/02/24 dotyczy postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Dunikowo" Biuro Informacji Publicznej 2021/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 505 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 13:03:42
 • 10989/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/23 dotyczy dokumentacji projektowej w sprawie pozwolenia na budowę obiekttu hotelowego przy ul. Jana Pawła II Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 838 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/13 14:56:42
 • 11152/BIP/-I/21 2021/02/23 dotyczy pozwu Miasta Szczecin przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej w sprawach subwencji oświatowej Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 13:13:07
 • 11161/WInf/-I/21 2021/02/23 dotyczy oprogramowania w Urzędzie Miasta Szczecin oraz w jednostkach budżetowych Wydział Informatyki 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 565 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 11:10:24
 • 10689/WO/-III/21 2021/02/22 dotyczy liczby zatrudnionych pracowników samorządowych oraz minimalnej i maksymalnej wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2021/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 14:41:58
 • 10736/WSS/-IV/21 2021/02/22 dotyczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej i umowy Gminy Kołbaskowo z Gmina Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych 2021/03/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 344 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 10:37:49
 • 11300/BIP/-I/21 2021/02/22 dotyczy c\zystości w centrum Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2021/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 13:16:30
 • 10492/BIP/-I/21 2021/02/22 dotyczy wypłaconych odszkodowań, wykupu nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy ul. Dworskiej i Pl. Tobruckiego Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.25 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/03/23 15:03:59
 • 10739/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/22 dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki przy ul. Ostoi Zagórskiego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 15:07:48
 • 10332/WIM/-II/21 2021/02/19 dotyczy realizacji inwestycji przy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/03/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 12:57:22
 • 10516/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/19 dotyczy wniosku inwestora o wydanie pozowlenia na budowę oraz kopię decyzji o pozwolenie na budowę dla działki 63/2 obr. 1073 w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 12:45:20
 • 10510/BIP/-I/21 2021/02/19 dotyczy wniosku o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z budynku przy ul. Wszystkich Świętych 70 oraz ogłaszania przetargów przez NiOL Biuro Informacji Publicznej 2021/03/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 766 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/06 13:24:12
 • 10382/BMKZ/-IV/21 2021/02/18 dotyczy rejestru zabytków na terenie Miasta Szczecina Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/03/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.34 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/21 14:47:06
 • 10132/BIP/-I/21 2021/02/18 dotyczy danych demograficznych Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2021/02/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 09:31:12
 • 10247/WOŚr/-VIII/21 2021/02/18 dotyczy umowy "Dron - dbamy o jakośc powietrza w Szczecinie" oraz nałożonych mandatów Wydział Ochrony Środowiska 2021/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 399 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 09:48:52
 • 9928/BMRK/-II/21 2021/02/18 dotyczy informacji o działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2021/02/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 16:02:39
 • 10101/WOŚ/-VIII/21 2021/02/18 dotyczy placówek mogących ubiegać się o środki finansowe w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2021 r. - wyposażenie w pomoce dydaktyczne Wydział Oświaty 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 726 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:38:51
 • 11577/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/18 dotyczy dokumentów budowlanych dotyczących budynku przy ul. Milewskiego Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 582 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 13:49:50
 • 10114/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/18 dotyczy wniosków o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości przy ul. Do Rajkowa Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/03/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/11 12:31:51
 • 10580/BIP/-I/21 2021/02/17 dotyczy zmian w budżecie Miasta w wyniku których nastąpiło usunięcie zadań z budżetu obywatelskiego, liczby projektów oraz kwoty przeznaczonej na realizację zadań w 2020 r. Biuro Informacji Publicznej 2021/03/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 733 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/03/23 14:59:35
 • 9965/WZFM/-I/21 2021/02/17 dotyczy inwestycji w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Uczniowskiej 1B Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 5.34 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 12:34:32
 • 9596/BDO/-XXVIII/21 2021/02/17 dotyczy opinii prawnych sporządzonych w sprawie nowych zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/03/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 15:55:48
 • 9610/BOI/-CIV/21 2021/02/17 dotyczy ilości punktów handlujących alkoholem, ilości sprzedawanych napojów alkoholowych w latach 2019 - 2020 Biuro Obsługi Interesantów 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 15:58:36
 • 9786/WZFM/-I/21 2021/02/16 dotyczy inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od ul. Janosika w Szczecinie Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/23 12:31:24
 • 9323/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/16 dotyczy projektu zagospodarowania terenu przy ul. Bogumińskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 14:57:20
 • 9522/WO/-III/21 2021/02/16 dotyczy nagród dla pracowników w 2020 r. - kwota wraz z uzasadnieniem Wydział Organizacyjny 2021/04/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 426 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 15:51:25
 • Załącznik do odpowiedzi (.pdf, 22.74 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/07 15:51:45
 • 9049/WIM/-II/21 2021/02/15 dotyczy inwestycji: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Trawmwaju, przebudowy: ulic Potulicka, Narutowicza oraz przebudowy ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej, do Al. Wojska Polskiego etap III Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.06 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 10:58:53
 • 8986/BIP/-I/21 2021/02/12 dotyczy zmian zasad przyznawania bonu opiekuńczego od roku 2016, liczby urodzeń dzieci w Szczecinie oraz liczby małżeństw zawartych w 2020 r. oraz 2016 r. Biuro Informacji Publicznej 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 14:27:15
 • 8886/WIM/-II/21 2021/02/12 dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie założenia geodezyjnych znaków pomiarowych dla zadania pn." Budowa Szkoły Podstawowej z zagospdarowaniem terenu w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 758 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 11:02:41
 • 8581/WOSr/-VIII/21 2021/02/10 dotyczy drona monitorującego rodzaj dymów wydobywających się z kominów, liczby lotów kontrolnych dronem w latach 2020 - 2021, liczby nałożonych mandatów za złą jakość paliwa Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:48:49
 • 11198/BRM/-I/21 2021/02/10 dotyczy skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta Szczecin w okresie od początku obecnej kadencji Rady do dnia 10.02.2021 r. Biuro Rady Miasta 2021/02/24
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.89 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/30 10:42:39
 • 8357/WIM/-II/21 2021/02/09 dotyczy wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej(...)" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 10:38:25
 • 8038/WS/--VIII/21 2021/02/08 dotyczy reklam i logo Pogoni Szczecin na stadionie miejskim w Szczecinie Wydział Sportu 2021/02/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 774 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 10:28:38
 • 8039/WS/-VIII/21 2021/02/08 dotyczy umowy najmu i zasad korzystania ze stadionu miejskiego oraz dotacji dla Pogoni Szczecin w latach 2005 - 2020 Wydział Sportu 2021/02/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 872 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/22 10:29:45
 • 7766/WOŚr/-VIII/21 2021/02/06 dotyczy sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/18
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 643 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 13:07:46
 • 7734/BIP/-I/21 2021/02/05 dotyczy wyroku WSA w Szczecinie z 26 listopada 2020 r. II SAB/Sz 53/20 oraz w zakresie spraw sądowych Biuro Informacji Publicznej 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.07 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 10:48:45
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/05/12 10:50:19
 • 7564/WOŚr/-VIII/21 2021/02/05 dotyczy informacji na temat odstrzału dzików Wydział Ochrony Środowiska 2021/03/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/21 14:16:47
 • 7759/WS/-VIII/21 2021/02/05 dotyczy środków publicznych przekazanych Klubowi Pogoń Szczecin w roku 2020 oraz innej pomocy publicznej Wydział Sportu 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 13:14:19
 • 7524/BDO/-XXVIII/21 2021/02/04 dotyczy realizacji inicjatywy lokalnej w latach 2018, 2019 i 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/02/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 14:36:00
 • 7525/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/04 dotyczy decyzji nr 1899/18 w sprawie budowy budynków mieszkalnych na działce nr 26/5, 4 obr. 2059 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 334 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/21 14:01:14
 • 7154/WIM/-II/21 2021/02/03 dotyczy przebudowy torowiska w ramach zadania "Przebudowa ulic: Potulickiej - Narutowicza w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 450 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 13:37:44
 • 7143/WIM/-II/21 2021/02/03 dotyczy zadania pn"Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)" w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi_1 (.pdf, 698 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 14:42:55
 • Udzielono odpowiedzi_2 (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 14:43:09
 • 8638/WOŚr/VIII/21 2021/02/02 dotyczy decyzji o odłowie i odstrzale redukcyjnym zwierzyny za rok 2019 i 2020 na terenie Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/19
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:52:20
 • 6811/BIP/-I/21 2021/02/02 dotyczy ilości zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej oraz udzielonych w tym trybie odpowiedzi w latach 2018, 2019 i 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/02/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 469 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:18:07
 • 6878/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy roszczeń o zwrot lub innych postępowań dotyczących roszczeń do tytułu prawnego w stosunku do wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:22:56
 • 6310/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy informacji nt. wolnych lokali mieszkalnych w zasobach miejskich Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 665 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 12:59:32
 • 6587/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy wskazania zarządcy garaży przy ul.Asnyka/ Boguchwały w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:09:21
 • 6882/WUiAB/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej przy Pl Brama Portowa 1 i 2 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 612 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/16 15:03:08
 • 6875/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy dostępu wskazanych nieruchomości do drogi publicznej oraz uchwały kategoryzacyjnej drogi Biuro Informacji Publicznej 2021/02/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:14:38
 • 6880/WOŚr/-VII/21 2021/02/01 dotyczy objęcia nieruchomości położonych przy Pl. Brama Portowa 1 i 2 uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej Wydział Ochrony Środowiska 2021/02/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 14:31:10
 • 6886/WZKiOL/-X/21 2021/02/01 dotyczy wskazania czy nieruchomość położona przy Bramie Portowej 1 i 2 znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi Biuro Informacji Publicznej 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/03/23 15:14:22
 • 6870/BIP/-I/21 2021/02/01 dotyczy określenia czy wskazane nieruchomości są położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, obszarze rewitalizacji, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Informacji Publicznej 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 740 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:20:57
 • 6672/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/02/01 dotyczy wszczętych postępowań dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych/restytucyjnych dla wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 223 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:20:22
 • 6304/WGK/-V/21 2021/02/01 dotyczy poziomu hałasu na ul. Felczaka w związku z wprowadzeniem tras linii autobusów miejskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:42:31
 • 7168/BMKZ/-IV/21 2021/02/01 dotyczy określenia statusu konserwatorskiego dla nieruchomości położonych na działce przy Pl. Brama Portowa w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/02/15
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.05 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/04/21 14:57:10
 • 6106/WZFM/-I/21 2021/01/30 dotyczy stanu zobowiązań Miasta Szczecin na dzień 31.12.2020 r. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 15:34:54
 • 6919/WMiRSPN/-XIII/21 2021/01/29 dotyczy wszczętych postępowań w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych/restytucyjnych w stosunku do wskazanej nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:29:10
 • 6810/BIP/-I/21 2021/01/29 dotyczy planowanych wydatków w budżecie Miasta Szczecin 2021 związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła, remontami dachów Biuro Informacji Publicznej 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 09:02:30
 • 6007/BDO/-XXVIII/21 2021/01/29 dotyczy liczby głosujących na poszczególne projekty w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/02/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 167 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 15:38:07
 • 5683/WZFM/-I/21 2021/01/28 dotyczy informacji o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w promieniu 1 km od inwestycji przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Zakładowej Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/02/05
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1021 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 15:28:17
 • 6122/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/01/28 dotyczy nieruchomości gruntowej przy ul. Drzymały i Potulickiej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 12:54:14
 • 5453/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/01/28 dotyczy przeznaczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Mazurskiej 19a Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 12:51:37
 • 5821/BIP/-I/21 2021/01/28 dotyczy wskazania terenów pod budowę farm fotowoltaicznych Biuro Informacji Publicznej 2021/02/09
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 645 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:24:11
 • 5811/WOŚ/-VIII/21 2021/01/27 dotyczy kwoty brutto oraz daty wystawienia faktury do umowy CRU/20/0000683 Wydział Oświaty 2021/02/02
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 13:33:26
 • 5358/BIP/-I/21 2021/01/26 dotyczy zakupu map ewidencyjnych wskazanej działki w Dąbiu Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:12:03
 • 4809/BIP/-I/21 2021/01/25 dotyczy umowy na świadczenie usług w zakresie serwisów rowerów, stacji samoobsługowych/samodzielnych napraw rowerów lub sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych Biuro Informacji Publicznej 2021/02/03
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:39:54
 • 5509/BIP/-I/21 2021/01/25 dotyczy dezycji oraz postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 332 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 08:59:45
 • 4749/WOŚ/-VIII/21 2021/01/23 dotyczy wydatków z tytułu sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku I ACa 305/19 Wydział Oświaty 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 10:25:45
 • 4279/WOŚ/-VIII/21 2021/01/22 dotyczy wykazu placówek publicznych w Szczecinie, które mają w swojej ofercie bezpłatne zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Wydział Oświaty 2021/01/25
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 722 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 10:21:52
 • 4003/WIM/-II/21 2021/01/22 dotyczy zadania pn. "Przebudowa ulic: Potulickiej - Narutowicza w Szczecinie" Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/28
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 572 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 13:35:09
 • 5420/BIP/-I/21 2021/01/22 dotyczy konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 937 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:36:51
 • 4260/BDO/-XXVIII/21 2021/01/22 dotyczy wniosków o realizację zadań publicznych z własnej inicjatywy organizacji Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 10:18:18
 • 4468/BIP/-I/21 2021/01/22 dotyczy umowy/umów z Klubem Motorowym Szczecin, na podstawie której Klub dyspnuje tytułem prawnym do gminnej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 651 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:27:03
 • 3920/BMRK/-II/21 2021/01/21 dotyczy wykazu osób świadczących nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wskazanych w ofertach Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 234 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/22 13:02:37
 • 4061/WZP/-IV/21 2021/01/21 dotyczy dokumentów w sprawie budowy stadionu Pogoni w Szczecinie Wydział Zarządzania Projektami 2021/02/04
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 431 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/23 09:58:40
 • 3425/WO/-III/21 2021/01/20 dotyczy wieku i płci pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz liczby zatrudnionych Wydział Organizacyjny 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 15:44:18
 • 3249/WGK/-V/21 2021/01/18 dotyczy informacji na temat rozmów, spotkań i ustaleń w sprawie organizacji ruchu na ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/02/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 15:47:30
 • 3764/BIP/-I/21 2021/01/16 dotyczy przyszłych zakładanych realizacji w Gminie Miasto Szczecin związanych z budową lokalnych lub przyobiektowych oczyszczalni ścieków w latach 2021 - 2023 Biuro Informacji Publicznej 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/12 15:33:21
 • 2711/BZP/-I/21 2021/01/16 dotyczy prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych. Biuro ds. Zamówień Publicznych 2021/01/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 902 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:27:46
 • 2627/WS/-III/21 2021/01/15 dotyczy dokumentów w oparciu o które wybrano firmę Netto jako sponsora hali sportowej Wydział Sportu 2021/01/29
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 682 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/19 13:09:21
 • 2205/WUiAB/-XXVIII/21 2021/01/14 dotyczy wskazanej decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 318 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:23:18
 • 2708/BDO/-XXVIII/21 2021/01/14 dotyczy kart oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn."Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 r." Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/01/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 793 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 15:29:38
 • 2185/WUiAB/-XXIII/21 2021/01/13 dotyczy pozowlenia na budowę oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji przy ul. Miodowej w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/26
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 931 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 15:07:42
 • 1763/WUiAB/-XXVIII/21 2021/01/12 dotyczy pozwolenia na budowę wskazanej nieruchomości. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 327 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:09:45
 • 1453/BOI/-CIV/21 2021/01/11 dotyczy licencji na przewóz osób taksówką. Biuro Obsługi Interesantów 2021/01/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 224 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:02:48
 • 1888/WZFM/-I/21 2021/01/11 dotyczy wysokości kwoty pomocy finansowej jaką otrzymała Gmina Miasto Szczecin w roku 2020 na walkę ze skutkami pandemii od Rządu RP. Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/01/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1011 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:13:06
 • 1314/WIM/-II/21 2021/01/11 dotyczy projektu przebudowy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.27 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 13:00:19
 • 1827/BIiRO/-I/21 2021/01/08 dotyczy korespondencji z projektantem zadania "Budowa boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie" Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/01/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.99 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 14:59:56
 • 1114/WOŚ/-VIII/21 2021/01/08 dotyczy wysokości wyngrodzenia duchownych zatrudnionych w szkołach. Wydział Oświaty 2021/01/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 728 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:33:53
 • 900/BIP/-I/21 2021/01/07 dotyczy planowanych inwestycji kanalizacyjnych w 2019 r. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/01/14 10:36:08
 • 886/WZiON/-XXXIX/21 2021/01/07 dotyczy podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa wskazanej nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2021/01/12
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/17 09:06:21
 • 3793/BIP/-I/21 2021/01/07 dotyczy korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 810 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:31:11
 • 548/WIM/-II/21 2021/01/06 dotyczy remontu ul. Lubczyńskiej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2021/01/12
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:27:27
 • 4/WOŚ/-VIII/21 2021/01/04 dotyczy wysokości subwencji dla placówki na wszytskie dzieci z orzeczeniami, przeznaczenie tych subwencji i wskazany czas na wykorzystanie. Wydział Oświaty 2021/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.51 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:14:04
 • 166/BIP/-I/21 2021/01/04 dotyczy wskazanych inwestycji. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 3.11 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:18:35
 • 3/BIP/-I/21 2021/01/03 dotyczy liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Miasta Szczecin w latach 2005, 2010, 2015, 2020. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/26 12:10:46
 • 69502/BIP/-I/20 2020/12/31 dotyczy błędów na kartach do głosowania. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/14 13:32:39
 • 68633/BPM/-III/20 2020/12/28 dotyczy rozdawania przez Prezydenta Miasta Szczecin żywności Biuro Prezydenta Miasta 2021/01/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/01/11 13:42:35
 • 68307/BAM/-I/20 2020/12/24 dotyczy Katalogu Mebli Miejskich. Biuro Architekta Miasta 2021/01/07
 • udzielono odpowiedzi (docx, 11 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:49:37
 • 68269/WZiON/-XXXIX/20 2020/12/23 dotyczy podstawy prawnej nabycia nieruchomości zlokalizowanej na działce 21/4 i 22/4 obr. 4214 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/12/30
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 769 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/30 11:23:31
 • 68271/WZiON/-XXXIX/20 2020/12/23 dotyczy podstawy prawnej nabycia wskazanych działek. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/01/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 705 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:40:12
 • 68119/BAM/-I/20 2020/12/22 dotyczy wskazania czy dana działka znajduje się na obszarze rewitalizacji. Biuro Architekta Miasta 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 50 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:36:06
 • 68132/WZKiOL/-X/20 2020/12/22 dotyczy wydania decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych w stosunku do wskazanych nieruchomości. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/01/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:31:07
 • 68670/WS/-VIII/20 2020/12/22 dotyczy opracowań wykonanych w ramach oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia pn." Wybór operatora hali widowiskowo - sportowej przy ul. Szafera". Wydział Sportu 2020/12/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/02/19 13:05:33
 • 67877/BIP/-I/20 2020/12/22 dotyczy wniosku wraz z załącznikami złożonego przez Wiskord Szczecin do BDO/IK/2021/006 oraz ewentualnych kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. Biuro Informacji Publicznej 2021/01/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:23:54
 • 68141/BMKZ/-IV/20 2020/12/22 dotyczy wskazania czy dane nieruchomości widnieją w Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.62 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/11 12:44:41
 • 67754/BIP/-I/20 2020/12/20 dotyczy protokołu przeglądu kończącego gwarancję obiektu Centrum Dialogu Przełomy Biuro Informacji Publicznej 2020/12/21
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 598 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/30 12:06:26
 • 67647/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/18 dotyczy uchwalenia Uchwały Rady Miasta Szczecin dotyczącej działek położonych przy ul. Wolframowej, ul. Kobaltowej w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/31
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 12:39:13
 • 67988/BIP/-I/20 2020/12/18 dotyczy wskazania terenów pod farmy fotowoltaiczne Biuro Informacji Publicznej 2020/12/22
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 817 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/30 12:03:36
 • 67386/BMKZ/-IV/20 2020/12/18 dotyczy dokumentów w zakresie kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecinie wytworzonych i otrzymanych przez GMS po dniu 17 października 2019 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:57:00
 • 67653/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/18 dotyczy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 336 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 12:42:44
 • 67479/BIP/-I/20 2020/12/18 dotyczy wniosków o usunięcie drzew. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/31
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 4.19 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/07/13 09:51:22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 499 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:51:16
 • 67187/BOI/-CIV/20 2020/12/17 dotyczy liczby aktywnych i nieaktywnych instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii. Biuro Obsługi Interesantów 2020/12/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 11:09:33
 • 66998/WIM/-II/20 2020/12/16 dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Potulickiej w Szczecinie". Wydział Inwestycji Miejskich 2020/12/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 909 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:45:24
 • 66481/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/14 dotyczy wskazanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/05 10:40:21
 • 66380/WZKiOL/-X/20 2020/12/11 dotyczy oceny prawno-karnej Akcji Stop Pedofilii. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2020/12/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:33:14
 • 66337/WGK/-V/20 2020/12/11 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Św. Marcina i Kazimierza Królewicza Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 142 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:16:25
 • 66137/BRM/-I/20 2020/12/10 dotyczy interpelacji składanych przez radnych Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2020/12/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:07:52
 • 66196/BIP/-I/20 2020/12/08 dotyczy nadania ul. Narzędziowej statusu drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2020/12/11
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 477 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:40:34
 • 65306/BIP/-I/20 2020/12/07 dotyczy umowy na wzniesienie pomnika Świętej Jadwigi Andegaweńskiej Królowej Polski Biuro Informacji Publicznej 2020/12/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 486 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/09 10:38:35
 • 66832/BIP/-I/20 2020/12/05 dotyczy audytu bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 626 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:29:53
 • 65131/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy stałej organizacji ruchu przy ul. Felczaka w Szczecinie. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:21:19
 • 65115/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy decyzji w sprawie zamknięcia Cmentarza Centralnego w Szczecinie w dniach 1 i 2 listopada 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/08
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:26:21
 • 66605/BIP/-I/20 2020/12/04 dotyczy wskazania zatwierdzonych firm podwykonawczych oraz terminu zakończenia robót na wskazanych inwestycjach. Biuro Informacji Publicznej 2020/12/15
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 777 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:18:03
 • 65243/WGK/-V/20 2020/12/04 dotyczy inwestycji "Park Przygodna II" Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/10
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:28:29
 • 65137/WGK/-V/20 2020/12/03 dotyczy raportu z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji ulic Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/16
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 13:59:01
 • 64947/WUiAB/-XXIII/20 2020/12/03 dotyczy inwestycji przy ul. Waryńskiego 21a, 21 b w Szczecinie. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2020/12/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 10:28:11
 • 64832/USC/-XXXIV/20 2020/12/03 dotyczy danych nt. urodzeń, liczby małżeństw itp. w latach 2018- 2020. Urząd Stanu Cywilnego 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 13:08:31
 • 63914/WGK/-V/20 2020/11/30 dotyczy raportu końcowego i sprawozdań w ramach umowy CRU/20/0000483 w sprawie remontu mostu nad Jeziorem Rusałka w Parku Kasprowicza Wydział Gospodarki Komunalnej 2020/12/14
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/17 14:56:32
 • 64061/WZiON/-XXXIX/20 2020/11/30 dotyczy wniosków Prezydenta Miasta Szczecin o udzielenie bonifikaty, o której mowa w art.68 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za okres od 01.01.2007r. do dnia 30 listopada 2020r. w odniesieniu do nieruchomości sprzedawanych osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 902 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/30 10:52:20
 • 63316/WIM/-II/20 2020/11/25 dotyczy budowy ulicy Urlopowej w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich 2020/12/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 648 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:33:29
 • 63372/WOŚ/-VIII/20 2020/11/25 dotyczy ostatnich 3 decyzji w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej od szkoły lub przedszkola publicznego. Wydział Oświaty 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 512 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:37:52
 • 63586/BIP/-I/20 2020/11/25 dotyczy pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2020/12/01
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/03 14:09:34
 • 63192/WMiRSPN/-XXIII/20 2020/11/24 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/12/01
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/01 12:51:56
 • 63234/BMKZ/-IV/20 2020/11/24 dotyczy nieruchomości nr 4/1 obr. 4002- czy obiekty widnieją w Gminnej Ewidencji Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 2.02 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2021/01/28 11:47:35
 • 63330/BMKZ/-IV/20 2020/11/24 dotyczy umów zawartych z p. Demkowieczem Henrykiem przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:44:13
 • 63254/BDO/-XXVIII/20 2020/11/24 dotyczy naboru wniosków do budżetu obywatelskiego w zakresie listy poparcia. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 981 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/29 12:02:42
 • 63218/WZiON/-XXXIX/20 2020/11/24 dotyczy podstaw prawnych nabycia wskazanej działki. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/11/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 672 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:25:26
 • 62899/BDO/-XXVIII/20 2020/11/23 dotyczy inicjatywy lokalnej polegającej na wykonaniu elementów infrastruktury. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2020/12/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 147 KB)
  Opublikował(a): Adriana Zwolińska, dnia: 2020/12/07 12:09:52
 • 63071/BAM/-I/20 2020/11/23 dotyczy informacji czy wskazana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji Biuro Architekta Miasta 2020/11/27
 • Udzielono odpowiedzi (.pdf, 50 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2020/12/01 13:14:35
 • 63086/WOŚr/-VIII/20 2020/11/23 dotyczy nieruchomości 4/11 z obr. 4002 - czy znajduje się na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Wydział Ochrony Środowiska 2020/12/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Adri