Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz informacji udostępnianych na wniosek

Numer sprawy Data złożenia Przedmiot wniosku Jednostka organizacyjna Data załatwienia Dokumenty *
RKP - 49485/2023 2023/02/27 dot. kontroli w Radzie Osiedla Gumieńce Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2023/03/02
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 14:16:32
 • RKP-48303/23 2023/02/26 dot. czy działka położona przy ul. Rayskiego znajduje się w strefie rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2023/02/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/29 14:22:24
 • RKP - 48302/2023 2023/02/26 dot. preferencji inwestycyjnych Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2023/03/08
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 107 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/15 14:16:35
 • RKP - 47549 - 2023 2023/02/24 dotyczy oferty wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym na zadaniu przetargowym „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III” Biuro Informacji Publicznej 2023/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:42:33
 • RKP - 47349 - 2023 2023/02/23 dotyczy ograniczenia liczby map podkładowych Biuro Informacji Publicznej 2023/03/07
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:45:00
 • RKP-47439/23 2023/02/23 dot.skanu obowiązującego projektu organizacji ruchu na ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Starkiewicza do ul. Św. Józefa Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/03/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 815 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/29 14:18:41
 • RKP - 46976 - 2023 2023/02/23 dotyczy wynagrodzenia pracowników, budżetu Miasta na dany rok - planowany dochód i wydatki, sytuacji płacowej pracownic i pracowników Urzędu Miasta itp. z lat 2020, 2021, 2022 i 2023 Biuro Informacji Publicznej 2023/03/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 847 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:40:09
 • RKP-46188/23 2023/02/22 dot. DZIAŁKI PRZY UL. HANGAROWEJ DZ. 6/61, 6/62, 6/63 I 6/60 OBR. 4404 - OBJĘCIE OBSZAREM REWITALIZACJI Biuro Rewitalizacji 2023/02/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/29 14:02:01
 • RKP - 46192/2023 2023/02/22 dot. działki przy ul. Hangarowej dz. 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60 obręb 4404 czy jest położona na obszarze ochrony zabytków, wpis do rejestru zabytków itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/03/08
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 13:18:02
 • RKP-45551/23 2023/02/21 dot. Rozkłady jazdy wraz z zezwoleniami i zaświadczeniami Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/03/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/29 14:14:00
 • RKP - 45378/2023 2023/02/21 dot. postępowań administracyjnych prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków obręb 17 Pogodno Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/03/06
 • scan (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/16 14:00:38
 • RKP-45342/23 2023/02/21 dot. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wydział Oświaty 2023/02/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/29 13:58:41
 • RKP-43875/23 2023/02/19 dot. ilości prowadzonych placówek oświatowych i tych, w których jest zatrudniony psycholog Wydział Oświaty 2023/02/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 722 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/27 15:06:51
 • RKP - 46108/2023 2023/02/19 dot. liczby decyzji wydanych w latach 2018-2022 w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z 17.10.2008 r. o zmianie imion i nazwisk Urząd Stanu Cywilnego 2023/02/27
 • scan (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/15 13:17:40
 • RKP-43273/23 2023/02/17 dot. dot. Z jakim podmiotem Gmina Miejska Szczecin w obecnym okresie zimowym ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania i oczyszczania Miasta itp. Biuro Informacji Publicznej 2023/02/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/27 15:15:00
 • RKP-43923/23 2023/02/17 dot. dot. liczby uwag zgłoszonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2023 oraz liczby zgłoszonych zgromadzeń w trybie administracyjnym i uproszczonym Biuro Informacji Publicznej 2023/02/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/27 15:12:17
 • RKP - 43636 - 2023 2023/02/17 dotyczy prowadzonych postępowań przez konserwatora zabytków, w sprawie ustalenia warunków zabudowy itp. dla wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2023/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:35:41
 • RKP-40836/23 2023/02/15 dot. linku do Strategicznej Mapy Hałasu Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska 2023/02/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 510 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 13:50:19
 • RKP-41112/23 2023/02/15 dot. występowania na terenie Gminy Miasto Szczecin pomników wymienionych we wniosku Wydział Kultury 2023/02/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 13:53:23
 • RKP-41707/23 2023/02/15 dot. organizacja ruchu drogowego na ulichach Okulickiego i Kwiatowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 983 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 14:38:30
 • RKP - 40705 - 2023 2023/02/14 dotyczy wskazania czy Miasto Szczecin (ewentualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Szczecin), jest właścicielem wskazanych nieruchomości gruntowych Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2023/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:53:02
 • RKP-40289/23 2023/02/14 dot. numerów bocznych autobusu 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:45:36
 • RKP-40317/23 2023/02/14 dot. imprez w Teatrze Letnim w Szczecinie Wydział Kultury 2023/02/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 600 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:39:22
 • RKP-40678/23 2023/02/14 dot. numeru bocznego i rejestracyjnego autobusu linii 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 636 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 13:47:15
 • RKP-38547/23 2023/02/13 dot. ewidencjonowania dróg oraz przeglądu stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 618 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 13:40:14
 • RKP-36379/23 2023/02/09 dot. oświadczeń majatkowych pracowników BAM Wydział Organizacyjny 2023/02/15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:29:46
 • RKP-36270/23 2023/02/09 dot. maksymalnych i minimalnych wartości punktowych uzyskanych w naborze do szczecińskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 Wydział Oświaty 2023/02/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:33:25
 • RKP-37004/23 2023/02/09 dot. minimalnych i maksymalnych wysokości wynagrodzeń (zasadniczych brutto) osób zatrudnionych przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Miasta Szczecin Wydział Organizacyjny 2023/02/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 272 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:37:07
 • RKP - 35077/2023 2023/02/08 dot. posiadania i eksploatowania pojazdów przyjaznych środowisku naturalnemu Biuro Informacji Publicznej 2023/02/22
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 555 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 12:13:03
 • RKP-34461/23 2023/02/07 dot. dostępu nieruchomości nr ew. 1/12, obręb 60 Pogodno do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2023/02/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:15:26
 • RKP - 34347 - 2023 2023/02/07 dotyczy dokumentacji technicznej budynku przy ul. Łukasińskiego Wydział Architektury i Budownictwa 2023/02/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:25:47
 • RKP-34832/23 2023/02/07 dot. Która jednostka zarządza parkingiem oraz chodnikiem, które znajdują się na terenie działki nr 2/47 obrębu 2008,działki nr 233 obrębu 2008,działki nr 2/69 obrębu 2008 Biuro Informacji Publicznej 2023/02/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:19:27
 • RKP - 34438 - 2023 2023/02/07 dotyczy dz. 9 i 11 obr. 4906 dąbie 906 w przedmiocie aktualnego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2023/02/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:29:02
 • RKP-34838/23 2023/02/07 dot. Usytuowania w planie zajęć lekcyjnych zajęć wychowania do życia w rodzinie. Wydział Oświaty 2023/02/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:09:01
 • RKP-34455/23 2023/02/07 dot. dostępu nieruchomości nr ew. 1/5, obręb 102-P do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2023/02/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:12:36
 • RKP - 33754/2023 2023/02/06 dot. prac porządkowych przy ulicy Przygodnej Biuro Informacji Publicznej 2023/02/13
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 12:08:31
 • RKP-33101/23 2023/02/06 dot. Diałki NR 9, 11 OBRĘB 4906 DĄBIE - POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI ITP. Biuro Rewitalizacji 2023/02/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 189 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:01:51
 • RKP-33460/23 2023/02/06 dot. oświetlenia przy ul. Starzyńskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 10:05:37
 • RKP - 33093/2023 2023/02/06 dot. pochodzenia gleb działki nr 9 oraz 11 obręb 4906 Dąbie 906 Biuro Geodety Miasta 2023/02/22
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 10:49:26
 • RKP-33086/23 2023/02/06 dot.Działki. NR 9, 11 OBRĘB 4906 DĄBIE - czy w odniesieniu do nieruchomości były roszczenia reprywatyzacyjne, były wszczynane postępowania administracyjne, roszczenia dawnych właścicieli Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2023/02/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 657 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 09:57:17
 • RKP-33104/23 2023/02/06 dot.DOT. DZ. NR 9, 11 OBRĘB 4906 DĄBIE - czy działki maja dostęp do drofi publicznej, kaki jest status tej drogi, czy działki posiadają status drogi publicznej itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 655 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 09:52:51
 • RKP - 33081/2023 2023/02/06 dot. ochrony konserwatorskiej działki nr 9 oraz 11 obręb 4906 Dąbie 906 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/02/09
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 616 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 11:59:59
 • RKP-32923/23 2023/02/06 dot. uzasadnienia ugody z dnia 09.01.2023 sygn. akt VIII Gco 893/22 Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2023/02/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 09:46:54
 • RKP - 33109 - 2023 2023/02/06 dotyczy dz. nr 9, 11 obręb 4906 Dąbie - wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,toczących się postępowań Wydział Architektury i Budownictwa 2023/02/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 592 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:22:50
 • RKP - 31164 - 2023 2023/02/02 dotyczy wniosków skierowanych do organu o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego, bądź jego zmianą Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2023/02/13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.63 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:07:31
 • RKP - 31169/2023 2023/02/02 dot. planowanej przebudowy drogi - ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2023/02/14
 • scan (.pdf, 428 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 10:38:03
 • RKP - 30419 - 2023 2023/02/02 dotyczy wydawanych zaświadczeń i przyjmowanych wniosków przez wydziały jednostki samorządu terytorialnego Biuro Informacji Publicznej 2023/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:32:45
 • RKP-29922/23 2023/02/02 dot. projektu rewitalizacji parku Chopina Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 395 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 09:41:14
 • RKP - 31140 - 2023 2023/02/02 dotyczy umowy między urzędem a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2023/02/15
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.63 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 14:09:58
 • RKP - 29843 - 2023 2023/02/01 dotyczy wydawanych zaświadczeń i przyjmowanych wniosków przez wydziały jednostki samorządu terytorialnego Biuro Informacji Publicznej 2023/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 618 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:24:24
 • RKP - 29718/2023 2023/02/01 dot. budżet Gminy na rok 2023 Biuro Informacji Publicznej 2023/02/13
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 555 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 10:34:18
 • RKP-27670/2023 2023/01/31 dot. strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów w strefie itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 854 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/02 10:49:53
 • RKP-29208/23 2023/01/31 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. E. Dembowskiego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2023/02/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1015 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/14 09:35:52
 • RKP - 28524 - 2023 2023/01/31 dotyczy działań na rzecz równego traktowania Wydział Spraw Społecznych 2023/03/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.PDF, 428 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/17 13:49:13
 • RKP - 27630/2023 2023/01/31 dot. Imprezy Kia Polmotor Arena 28-29.01.2023 g.2:30 Wydział Sportu 2023/02/06
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/03/14 10:27:09
 • RKP-25957/2023 2023/01/30 dot. kontroli przedsiębiorców prowadzących przewóz osób taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2023/02/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:28:57
 • RKP - 25438/2023 2023/01/30 dot. Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2023/02/07
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 517 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/02/28 14:15:51
 • RKP-26426/2023 2023/01/30 dot. umów na świadczenie usług w zakresie doradztwa odnośnie podatku od nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2023/02/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 386 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:32:41
 • RKP - 24825/2023 2023/01/29 dot. dawnego Hotelu Piast Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/02/10
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 285 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/02/28 14:12:50
 • RKP - 25174 - 2023 2023/01/29 dotyczy zadania publicznego BDO/SP/2023/027 o nazwie Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień Wydział Spraw Społecznych 2023/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 98 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 12:07:52
 • RKP - 25189 - 2023 2023/01/27 dotyczy wniosków o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2023/02/13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.63 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 12:14:41
 • RKP-23232/2023 2023/01/26 dot. modernizacji infrastruktury torowej miasta Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/02/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/02 09:43:23
 • RKP - 22572 - 2023 2023/01/26 dotyczy opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej z dnia 13.12. 2022 r. odnośnie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubczyńska 2" w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2023/02/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 10:10:54
 • RKP - 21137 - 2023 2023/01/25 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w roku 2023 Biuro Informacji Publicznej 2023/02/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 10:06:50
 • RKP - 21134/2023 2023/01/25 dot. Stadionu Miejskiego Biuro Informacji Publicznej 2023/02/07
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/02/28 14:09:07
 • RKP-16907/2023 2023/01/20 dot. umów zawartych ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2023/01/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:25:20
 • RKP - 17411/2023 2023/01/20 dot. informacji przekazanych przez Zarząd Klubu Miłosników Odry Zachodniej Marina Biuro Dialogu Obywatelskiego 2023/01/24
 • scan (.pdf, 243 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/02/28 13:21:34
 • RKP - 19687/2023 2023/01/20 dot. budowy III Etapu Trasy Północnej Biuro Informacji Publicznej 2023/01/31
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 607 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/02/28 14:06:32
 • RKP-16846/2023 2023/01/19 dot. Środki czystości dla RO Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/01/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 7.36 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:22:21
 • RKP - 16835 - 2023 2023/01/19 dotyczy spotkania Prezydenta Miasta Szczecin z Krzysztofem Hołowczycem Biuro Prezydenta Miasta 2023/02/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 400 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 10:03:04
 • RKP - 13531 - 2023 2023/01/17 dotyczy odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewniania bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku Biuro Informacji Publicznej 2023/01/30
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/03/07 09:58:07
 • RKP-14295/2023 2023/01/17 dot. wpływów i wydatków odnośnie liecencji na przewóz osób taksówką Biuro Informacji Publicznej 2023/01/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:17:43
 • RKP-11071/2023 2023/01/14 dot. dostaw energii cieplnej do budynków użyteczności publicznej Biuro Informacji Publicznej 2023/02/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 14:02:33
 • RKP - 10141 - 2023 2023/01/13 dotyczy nieodpłatnych porad prawnych Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2023/01/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.PDF, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/02/01 09:34:50
 • RKP-7975/2023 2023/01/11 dot. raportu z rozmowy wyjaśniającej Biuro Informacji Publicznej 2023/01/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 13:55:57
 • RKP - 7498 - 2023 2023/01/10 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2023/01/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/02/01 09:29:29
 • RKP - 7378 - 2023 2023/01/10 dotyczy progów punktowych w naborze do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022-2023 Wydział Oświaty 2023/01/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 705 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/02/01 09:27:04
 • RKP - 5475 - 2023 2023/01/09 dotyczy atwierdzonego projektu organizacji ruchu dotyczącego ul Kaszubskiej na odcinku od ul Drzymały do ul Narutowicza Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/01/11
 • Odpowiedź skan (.pdf, 33 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/02/01 09:18:30
 • RKP - 6170 - 2023 2023/01/09 dotyczy oprogramowania używanego do naboru do przedszkoli i szkół podstawowych jednostek podległych oraz ilości jednostek oświatowych podległych obsługiwanych przez program Wydział Oświaty 2023/01/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 691 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/02/01 09:22:48
 • RKP - 4593 - 2023 2023/01/07 dotyczy kamienicy po dawnym hotelu Piast w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/01/20
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 115 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:19:53
 • RKP-4731/2023 2023/01/06 dot.organizacji ruchu przy ul. Leszczynowej w okresie od 15.11.2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/01/11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 611 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 13:24:16
 • RKP-5475/2023 2023/01/05 dot. organizacji ruchu drogowego na ul. Kaszubskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/01/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 33 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 13:44:41
 • RKP - 4077 - 2023 2023/01/05 dotyczy integracyjnych placów zabaw Biuro Informacji Publicznej 2023/01/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:12:32
 • RKP - 3702 - 2023 2023/01/05 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2023/01/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:08:55
 • RKP - 4271 - 2023 2023/01/05 dotyczy wydanych środków na infrastrukturę społeczną w Mieście w roku 2021 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2023/01/11
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:16:55
 • RKP-4631/2023 2023/01/05 dot. wpływów i wydatków odnośnie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Biuro Obsługi Interesantów 2023/01/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 13:20:30
 • RKP - 3595 - 2023 2023/01/05 dotyczy zakresu czynności na stanowiskach kierownika referatu i referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2023/01/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 582 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:06:09
 • RKP-2733/2023 2023/01/04 dot. wydatków ponoszonych w roku 2021 oraz 2022 w przedzkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2023/02/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/03/01 13:14:04
 • RKP - 1919 - 2023 2023/01/03 dotyczy inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1" Biuro Informacji Publicznej 2023/01/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 14:26:15
 • RKP-1311/23 2023/01/03 dot. kosztu zakupu ozdób świącznych w roku 2022 Biuro Informacji Publicznej 2023/01/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 11:09:02
 • RKP - 2102 - 2023 2023/01/03 dotyczy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między subwencją oświatową a rzeczywiście poniesionymi kosztami na płace nauczycieli w latach 2018 - 2020 Biuro Informacji Publicznej 2023/01/11
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/30 11:00:01
 • RKP - 788 - 2023 2023/01/02 dotyczy prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych lub magazynów energii, wydanych decyzji administracyjnych Biuro Informacji Publicznej 2023/01/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 14:24:14
 • RKP-465/23 2023/01/02 dot. 14 inwestycji - na jakim są obecnie etapie Biuro Informacji Publicznej 2023/01/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 460 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/23 14:57:59
 • RKP-6/2023 2022/12/30 dot. zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na ul. Stoisława i ul. Kaszubskiej przed gmachem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i Aresztu Śledczego w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2023/01/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.08 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/23 14:43:18
 • RKP - 268 - 2023 2022/12/30 dotyczy wsparcia finansowego lub rzeczowego na rzecz podmiotów prowadzących lodowiska na terenie Miasta Szczecin w okresie od 1.01.2010 r.do 31.12.2020 r. Biuro Informacji Publicznej 2023/01/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:57:55
 • RKP-1470/2023 2022/12/29 dot. podziału działki obręb 2064 Biuro Geodety Miasta 2023/01/10
 • scan (.pdf, 942 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/23 11:53:31
 • RKP - 283081 - 2022 2022/12/28 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę wskazanego budynku mieszkalnego Wydział Architektury i Budownictwa 2023/01/05
 • Odpowiedź skan (.pdf, 36 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/23 09:02:04
 • RKP - 282553 - 2022 2022/12/27 dotyczy miejskich pasiek i utrzymywania hodowlanej pszczoły miodnej na terenie Miasta Wydział Ochrony Środowiska 2023/01/12
 • Odpowiedź skan (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/20 10:53:10
 • RKP - 281032 - 2022 2022/12/23 dotyczy przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od dz. nr 25/1 obręb 2132, zawartych w decyzjach i miejscowych planach Biuro Informacji Publicznej 2023/01/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 566 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:50:23
 • RKP-280710/22 2022/12/22 dot. religii w szkołach. Wydział Oświaty 2023/01/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:58:08
 • RKP-279113/22 2022/12/21 dot. W jakiej wysokości środki finansowe z budżetu miasta szczecin są przeznaczone na pensje nauczycieli religii. Budżet miasta na 2023 r. oraz z subwencji oświatowej Wydział Oświaty 2023/01/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 170 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:49:40
 • RKP-279112/22 2022/12/21 dot. Ile uczniów na terenie gminy miasta Szczecin było zadeklarowanych do uczęszczania na lekcje religii w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku 2022-2023 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wydział Oświaty 2022/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 662 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:45:09
 • RKP-279556/22 2022/12/21 dot. Uchwała Rady Miasta Szczecin ustalająca na terenie miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń oraz ogrodzeń, Biuro Informacji Publicznej 2022/12/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 616 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:53:30
 • RKP - 279957 - 2022 2022/12/21 dotyczy wydanej kwoty na organizację obchodów Dnia Niepodległości w 2022 roku Biuro Prezydenta Miasta 2023/01/03
 • Odpowiedź skan (.pdf, 72 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:47:56
 • RKP-278712/22 2022/12/20 dot. Jaki status ma droga na ulicy Źeńców i Oraczy? 2. Przez kogo są zarządzane ww. drogi? 3. Na czyj wniosek zostały w zeszłym tygodniu ustawione oznakowania D-52 i D-53? itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.30 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:41:33
 • RKP - 277198 - 2022 2022/12/18 dotyczy audytów wewnętrznych, firmy audytorskich w latach 2021-2022 Biuro Informacji Publicznej 2022/12/23
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:42:07
 • RKP-277024/22 2022/12/18 dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12.08.2022odnośnie nawierzchni ul. Felczaka i autobusu linii 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/12/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:30:53
 • RKP - 276432 - 2022 2022/12/16 dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. dla wskazanych nieruchomości Biuro Informacji Publicznej 2022/12/30
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:31:51
 • RKP - 276241 - 2022 2022/12/16 dotyczy decyzji budowlanej dla nieruchomości przy ul. Gwarnej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/12/29
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:33:53
 • RKP - 275425 - 2022 2022/12/14 dotyczy organizacji obchodów Dnia Niepodległości w latach 2020 - 2022 Biuro Prezydenta Miasta 2022/12/23
 • Odpowiedź skan (.pdf, 101 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:27:20
 • RKP - 273757 - 2022 2022/12/13 dotyczy łącznej kwoty wypłaconego odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin oraz liczby wypłaconych odszkodowań od roku 2000 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/12/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:25:29
 • RKP-273623/22 2022/12/12 dot. subskrypcji Microsoft Office 365 Wydział Informatyki 2023/01/05
 • scan (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/12 14:18:24
 • RKP - 273280 - 2022 2022/12/12 dotyczy powierzchni i kosztów utrzymania miejskich trawników, założonych łąk kwietnych, naturalnych łąk kwietnych/nieużytków w latach 2019 - 2022 Wydział Ochrony Środowiska 2022/12/21
 • Odpowiedź skan (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:22:25
 • RKP-271553/22 2022/12/09 dot. danych dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz identyfikacji kompletnej listy Punktów Poboru Energii Biuro Informacji Publicznej 2022/12/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:26:09
 • RKP-269006/22 2022/12/06 dot. działki nr 5 z obr. 52 Nad Odrą - czy znajduje się w strefie obszaru rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:22:31
 • RKP - 268762 - 2022 2022/12/06 dotyczy dokumentacji nieruchomości położonej przy ul. Izerskiej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/12/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 153 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 15:28:58
 • RKP-268935/22 2022/12/06 dot. węzła Łękno Wydział Inwestycji Miejskich 2022/12/28
 • scan (.pdf, 980 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/12 14:15:39
 • RKP - 267125 - 2022 2022/12/05 dotyczy realizowanych usług na rzecz mieszkańców w postaci teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat Wydział Spraw Społecznych 2022/12/12
 • Odpowiedź skan (.pdf, 611 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 15:26:01
 • RKP-267028/22 2022/12/05 dot. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w stałej organizacji ruchu w obrębie dróg publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/12/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:13:34
 • RKP-266956/22 2022/12/04 dot. ilu uczniów SP nr 10 zostało zgłoszonych na zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych Wydział Oświaty 2022/12/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:09:23
 • RKP-267057/22 2022/12/03 dot. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Wawrzyniaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/12/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 397 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:16:59
 • RKP-266373/22 2022/12/02 dot. kąpielisk wodnych w Szczecinie w roku 2022 Biuro Informacji Publicznej 2022/12/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:04:42
 • RKP - 266478 - 2022 2022/12/02 dotyczy ostateczności wskazanych decyzji Wydział Architektury i Budownictwa 2022/12/15
 • Odpowiedź skan (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 15:23:58
 • RKP-265139/22 2022/12/01 dot. progów punktowych w rekrutacji do liceów w Szczecinie - na rok szkolny 22/23 Wydział Oświaty 2022/12/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 707 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 10:01:00
 • RKP - 266008/22 2022/12/01 dot. garaży na ul. Dembowskiego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/12/09
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 618 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/26 10:31:59
 • RKP - 265874 - 2022 2022/12/01 dotyczy dochodu z wydarzenia "Żagle 2022", wyników przeprowadzonych analiz przestrzennych przy wydawaniu decyzji o lokalizacji Morskiego Centrum Nauki Biuro Informacji Publicznej 2022/12/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/16 15:18:26
 • RKP-264953/22 2022/11/30 dot. wiat przystankowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/12/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 458 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 09:51:27
 • RKP-264858/22 2022/11/30 dot. sprawozdań merytorycznych i finasowych odnośnie wydarzenia Fryderyki Wydział Kultury 2022/12/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 603 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2023/01/10 09:55:48
 • RKP - 263083 - 2022 2022/11/28 dotyczy wykonywania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/12/08
 • Odpowiedź skan (.pdf, 4.82 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 15:12:02
 • RKP - 262453 - 2022 2022/11/28 dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej- stan zatrudnienia, wydatkowane środki finansowe itp. Wydział Kultury 2022/12/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 677 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 15:05:28
 • RKP-263083/22 2022/11/28 dot. wykonywania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/12/08
 • scan (.pdf, 4.82 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/03 13:35:40
 • RKP-261180/22 2022/11/25 dot. sprawozdań RB - 28 i RB - 27 za 2021 rok Wydział Oświaty 2022/12/08
 • scan (.pdf, 863 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/03 13:02:27
 • RKP-261412/22 2022/11/25 dot. uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/12/01
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/03 12:56:06
 • RKP-261431/22 2022/11/25 dot. wydatków na utzrymanie i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Wydział Kultury 2022/12/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 577 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 10:46:29
 • RKP-260296/22 2022/11/24 dot. działek Nad Odrą czy są objęte ochroną zabytków i archeologiczną Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/12/06
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/07 13:51:38
 • RKP-260972/22 2022/11/24 dot.planowanych konsultacji odnośnie dopisania w kodeksie pracy alternatywy - dobrowolnej, nieobowiązkowej opcji dodatkowych 3 dni wolnych dla kobiet co 28 dni opłacanych przez ZUS Biuro Informacji Publicznej 2022/11/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/02 11:13:54
 • RKP-260075/22 2022/11/24 dot. ustanowiania obszaru rewitalizacji, położenia wskazanych działek w Specjalnej Strefie Rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/11/28
 • SCAN (.pdf, 1.07 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/23 10:45:29
 • RKP - 260333/22 2022/11/24 dot. podziału nieruchomości/działki nr 71/4 obręb 2064 Biuro Geodety Miasta 2022/12/01
 • scan (.pdf, 882 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:42:51
 • RKP-260146/22 2022/11/24 dot. opłaty adiacenckiej dla wskazanych działek Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/12/02
 • scan (.pdf, 2.32 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/03 12:44:40
 • RKP-260993/22 2022/11/24 dot. licencji Microsoft Office 365 Biuro Informacji Publicznej 2022/12/01
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/03 12:50:55
 • RKP-259416/22 2022/11/23 dot. dofinansowania wydarzenia "Fryderyk Festiwal" w roku 2021 i 2022 Wydział Kultury 2022/11/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 608 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 09:16:28
 • RKP-259250/22 2022/11/23 dot. wniosków o przystąpienie do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/11/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 803 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 09:20:44
 • RKP-258228/22 2022/11/22 dot. opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/12/02
 • scan (.pdf, 2.29 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/23 10:14:35
 • RKP-258965/22 2022/11/22 dot. działek Nad Odrą czy są objęte ochroną zabytków i archeologiczną Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/12/06
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 266 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/07 13:48:24
 • RKP-258293/22 2022/11/22 dot. zawiadomień, decyzji w sprawie opłaty planistycznej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/11/29
 • scan (.pdf, 951 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/23 10:20:03
 • RKP-257998/22 2022/11/22 dot. uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji odnośnie nieruchomości wymienionych we wniosku Biuro Rewitalizacji 2022/11/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 13:29:49
 • RKP-258070/22 2022/11/21 dot. procedur postępowania w przypadku długotrwałych braków dostaw prądu Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/12/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 592 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 10:28:21
 • RKP-256912/22 2022/11/19 dot. nieodpłatnego nabycia mienia przez Skarb Państwa Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa 2022/11/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.29 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/06 10:43:21
 • RKP-256674/22 2022/11/18 dot. zgłoszenie robót budowlanych Budzysza Wosia Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/30
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 556 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 13:29:44
 • RKP-256671/22 2022/11/18 dot. przetarg na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin nr BZP/28/22". Biuro ds. Zamówień Publicznych 2022/11/25
 • scan (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 13:23:15
 • RKP-255939/22 2022/11/17 dot. ul. Mieszka I i Milczańskiej w Szczecinie - wskazanie podstawy prawnej i kategorii dróg publicznych oraz wskazania dla działek5/4 i 4/2 obr. 137 Pogodno dostępu do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2022/11/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/02 11:10:30
 • RKP - 257799/22 2022/11/17 dot. remont ul. Smocza/Krzemienna Biuro Informacji Publicznej 2022/12/01
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 654 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:37:29
 • RKP-255493/22 2022/11/17 dot. warunków wykonania usługi pielęgnacji zieleni w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 490 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:37:54
 • RKP-253745/22 2022/11/15 dot. drogi przy ulicy Izerskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/21
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 151 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 13:12:58
 • RKP-252356/22 2022/11/14 dot. decyzji budowlanej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/21
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 13:01:47
 • RKP-251577/22 2022/11/14 dot. uchwały Rady Osiedla Gumieńce w sprawie stałej organizacji ruchu w kwartale ulic Okulickiego i Wrocławskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 26 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:34:32
 • RKP-252336/22 2022/11/14 dot. dostępu do drogi publicznej i wskazaniem numeru i kategorii drogi publicznej dla nieruchomości wymienionych we wniosku Biuro Informacji Publicznej 2022/11/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 371 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/02 11:06:28
 • RKP-250818/22 2022/11/10 dot. Inspektora Danych Osobowych Wydział Organizacyjny 2022/11/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 434 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:30:18
 • RKP-249798/22 2022/11/09 dot. teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa Wydział Spraw Społecznych 2022/11/09
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/09 12:09:42
 • RKP-249796/22 2022/11/09 dot. Uchwały Krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/11/09
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 12:58:18
 • RKP-248787/22 2022/11/08 DOT. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych 2022/11/21
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 464 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 12:54:21
 • RKP - 248398 - 2022 2022/11/08 dotyczy uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/11/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/12/01 14:06:22
 • RKP - 249255/22 2022/11/08 dot. audytu wewnetrznego Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2022/11/17
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/12 11:09:43
 • RKP-247151/22 2022/11/07 dot. czy Prezes Rady Ministrów wyznaczył w Szczecinie osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Miasta Wydział Organizacyjny 2022/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 415 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:26:45
 • RKP-247011/22 2022/11/06 dot. publikacji uchwał Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:08:39
 • RKP-246568/22 2022/11/04 dot. kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania " Budowa dróg dla rowerów w ciągu oraz ul. Ku Słońcu, ul. Bohaterów Warszawy i ul. Mieszka I Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.44 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:05:16
 • RKP-246831/22 2022/11/04 dot. wsparcia finansowego (dotacje) na rzecz Pogoń-Szczecin Wydział Sportu 2022/11/21
 • scan (.pdf, 860 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 12:19:17
 • RKP-246104/22 2022/11/04 dot. stałej organizacji ruchu ul. Ściegiennego oraz od ul. Pocztowej do al. Piastów Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:00:14
 • RKP-244780/22 2022/11/03 dot. dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: Okulickiego, Wrocławskiej i strumień Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 946 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 13:56:28
 • RKP-244815/22 2022/11/03 dot. ujęć wody oraz budowli ochronnych w Szczecinie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/11/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.31 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 14:12:04
 • RKP-244310/22 2022/11/02 dot. uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/11/09
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 618 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 11:15:23
 • RKP - 244570/22 2022/11/02 dot. status budowy obwodnicy północnej etap III Wydział Inwestycji Miejskich 2022/11/09
 • scan (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:27:59
 • RKP-244312/22 2022/11/02 dot. wydania decyzji o przeznaczeniu nieruchomości wymienionych we wniosku na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 1021 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 13:52:41
 • RKP-244309/22 2022/11/02 dot. postępowań i roszczeń reprywatyzacyjnych nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/11/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 651 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 13:47:52
 • RKP - 244306/22 2022/11/02 dot. nieruchomość Nad Odrą 203 (obręb 3203) czy objęta jest kolejowym terenem zamknietym Biuro Geodety Miasta 2022/11/09
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:17:46
 • RKP - 244346/22 2022/11/02 dot. interpretacji indywidualnych w roku 2020 i 2021 z podziałem na przedmiot (jakiego podatku lub opłaty dotyczyły). Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2022/11/08
 • scan (.pdf, 565 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:06:08
 • RKP - 244308 - 2022 2022/11/02 dotyczy wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/11/14
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/20 12:51:36
 • RKP-244145/22 2022/11/02 dot. nieruchomości gruntowej przy ul. Przestrzennej Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/11/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/05 13:44:33
 • RKP - 244314/22 2022/11/02 dot. nieruchomość Nad Odrą (obręb 3203) czy objęta jest ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/11/16
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:22:20
 • RKP - 244302/22 2022/11/02 dot.nieruchomość Nad Odrą 203 (obręb 3203) w sprawie gleby oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Biuro Geodety Miasta 2022/11/09
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/05 14:12:28
 • RKP-243385/22 2022/10/31 dot. decyzji budowlanej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/15
 • scan (.pdf, 711 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 11:11:43
 • RKP-242763/22 2022/10/29 dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/11/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 4.12 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/17 14:58:47
 • RKP-242150/22 2022/10/28 dot. kary umownej w związku z realizacją inwestycji Stadion Miejski im. Floriana Krygiera Wydział Zarządzania Projektami 2022/11/03
 • scan (.pdf, 964 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:50:02
 • RKP-242394/22 2022/10/28 dot. pozwolenie na budowę 740/15 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 13:16:09
 • RKP-241281/22 2022/10/27 dot. lokalizacji, stanu budowli ochronnych i studni głębinowych na Warszewie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/11/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 715 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/09 13:53:13
 • RKP-240019/22 2022/10/26 dot. planu zagospodarowania działki nr 47 z obrębu 1088 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 13:12:15
 • RKP-240693/22 2022/10/26 dot. przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/04
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 11:04:42
 • RKP-240301/22 2022/10/26 dot. inwestycji Rad Osiedli z Prawobrzeża Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/11/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 38 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/09 13:50:21
 • RKP-240878/22 2022/10/26 dot. ilości wykorzystania środków pieniężnych na zorganizowanie Dni Morza w 2022 roku Wydział Sportu 2022/11/02
 • scan (.pdf, 259 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 15:14:32
 • RKP-239687 2022/10/25 dot. sprawozdań za 2022 - utrzymanie czystości i porządku w gminach Wydział Ochrony Środowiska 2022/11/08
 • scan (.pdf, 594 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/16 09:44:22
 • RKP-239717/22 2022/10/25 dot.wydanych pozwoleń na budowę, inwentaryzacji powykonawczej dotyczących budynku przy ul. Ziemowita 10K obecnie ul. Dębogórskiej 28 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/23 13:23:01
 • RKP-239706/22 2022/10/25 dot. projektu Uchwały Krajobrazowej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 13:09:39
 • RKP-238290/22 2022/10/24 dot. przebudowy ul. Mieszka I (infrastruktura rowerowa) Biuro Informacji Publicznej 2022/10/27
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:42:52
 • RKP-238011/22 2022/10/22 dot. aktualnej analizy zagrożeń odnośnie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/10/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 14:25:48
 • RKP-238060/22 2022/10/21 dot. dokumentacji związanej z blaszanym garażem Wydział Architektury i Budownictwa 2022/11/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 626 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/23 13:12:04
 • RKP-238059/22 2022/10/21 dot. węzłów cieplnych placówek oświatowych Biuro Informacji Publicznej 2022/10/26
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:37:39
 • RKP-237017/22 2022/10/20 dot. wniosków o zmianę imienia i nazwiska w latach 2017-2021 Urząd Stanu Cywilnego 2022/11/02
 • scan (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/09 11:51:00
 • RKP-236859/22 2022/10/20 dot. modelu ruchu dla miasta Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2022/10/27
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:28:19
 • RKP-234989/22 2022/10/18 dot.wysokości subwencji oświatowej wypłaconej SP nr 10 w Szczecinie w roku 2022, z tytułu prowadzonych w tej szkole zajęć z języka niemieckiego jako zajęć dla mniejszości narodowej Wydział Oświaty 2022/10/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 14:22:14
 • RKP-233203/22 2022/10/17 dot.skanu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ul. Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, Rynek Sienny, ul. Rynek Nowy, Rynek Nowy, ul. Targ Rybny, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, ul. Opłotki, ul. Kurza Stopka, ul. Osiek Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 419 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 14:19:16
 • RKP-233175/22 2022/10/17 dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/10/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.02 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 14:10:37
 • RKP-235152/22 2022/10/17 dot. ankiety "Funkcjonowanie budżetów obywatelskich w Polsce w latach 2011-2021" Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/11/30
  RKP-235152/22 2022/10/17 dot. funkcjonowania budżetów obywatelskich w Polsce w latach 2011-2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/11/30
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/02 11:24:13
 • RKP-233172/22 2022/10/15 dot. dystrybucji tabletek jodku potasu do szkół podstawowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 977 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 14:07:33
 • RKP-232073/22 2022/10/14 dot.wykazu gabinetów stomatologicznych, w których bezpiecznie można usunąć wypełnienia amalgamatowe Biuro Informacji Publicznej 2022/10/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 13:01:32
 • RKP-231425/22 2022/10/14 dot. poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach miast na prawach powiatu Wydział Organizacyjny 2022/10/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 447 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 12:53:48
 • RKP-231717/22 2022/10/13 dot. transportu kolejowego i autobusowego Biuro Informacji Publicznej 2022/10/26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/07 12:57:23
 • RKP-232195/22 2022/10/13 dot. prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych Wydział Informatyki 2022/10/26
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:16:57
 • RKP-232876/22 2022/10/13 dot. pozwolenie na budowę nr 1661/18 z dnia 31.10.2018 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 13:05:44
 • RKP-231232/22 2022/10/12 dot. kopii umów Biuro Informacji Publicznej 2022/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:40:15
 • RKP-230062/22 2022/10/11 dot. oświetlenia w obrębie schodów na Wałach Chrobrego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:34:42
 • RKP-230155/22 2022/10/11 dot. liczby pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz wynagrodzenia pracowników Wydział Organizacyjny 2022/10/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:37:50
 • RKP-230327/22 2022/10/11 dot. cegieł z terenu szczecińskiej starówki Biuro Informacji Publicznej 2022/10/19
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 522 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:24:32
 • RKP-229770/22 2022/10/11 dot. toru motocrossowego na ul. Kluczborskiej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/10/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 545 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 12:58:02
 • RKP-228565/22 2022/10/10 dot. aktualnie obowiązujących porozumień zawartych przez Gminę Miasto Szczecin z rektorami szkół wyższych Biuro Informacji Publicznej 2022/10/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:32:08
 • RKP-227906/22 2022/10/10 dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/10/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.36 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:25:22
 • RKP-227406/22 2022/10/10 dot. dokumentacji projektowej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/19
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 715 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 14:37:04
 • RKP-226119/22 2022/10/06 dot. trwających lub planowanych inwestycji w szczególności inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odnośnie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 30/4 obr. 3025 Nad Odrą Biuro Informacji Publicznej 2022/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:22:06
 • RKP-225566/22 2022/10/05 dot. podziału geodezyjnego działki Biuro Geodety Miasta 2022/10/13
 • scan (.pdf, 730 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 12:14:32
 • RKP-226097/22 2022/10/05 dot. daty i podstawy prawnej utworzenia obrebu ewidencyjnego 3025 Nad Odrą Biuro Geodety Miasta 2022/10/21
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 14:11:09
 • RKP-225568/22 2022/10/05 dot. ustalenia opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/10/10
 • scan (.pdf, 1.94 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/09 11:39:48
 • RKP-226326/22 2022/10/05 dot. rozbudowa/przebudowa ulicy Hangarowej Biuro Informacji Publicznej 2022/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 12:53:53
 • RKP-225511/22 2022/10/05 dot. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uchwały o zasadach i warunkach usytuowania obiektów małej architektury, daty i podstawy prawnej utworzenia obrębu 3025 ewidencyjnego Nad Odrą Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/05
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/05 14:47:22
 • RKP-225512/22 2022/10/05 dot. czy działka 30/4 z obr. 3025 znajduje się w strefie rewitalizacji, czy są prowadzone prace nad uchwałą o rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/10/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 805 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:18:52
 • RKP-225515/22 2022/10/05 dot. działki czy objęta jest formą ochrony archeologicznej lub jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/10/19
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/15 12:04:14
 • RKP-224683/22 2022/10/05 dot. trwających, bądź planowanych inwestycji w zakresie dróg publicznych, które mogłyby oddziaływać na nieruchomość położoną na działce 30/4 obręb ewidencyjny 3025 Nad Odrą Biuro Informacji Publicznej 2022/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/22 12:47:59
 • RKP-223888/22 2022/10/04 dot.projektu Uchwały Krajobrazowej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 607 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 14:40:24
 • RKP-223813/22 2022/10/04 dot. postępowania mającego na celu przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin działki nr 24/5 z obrębu 2132 Biuro Informacji Publicznej 2022/10/11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:11:40
 • RKP-223811/22 2022/10/04 dot. decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki nr 107 obr. 3039 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 14:34:39
 • RKP-224015/22 2022/10/04 dot. ofert i kart oceny formalnej i merytorycznejw zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/10/13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:15:10
 • RKP-222260/22 2022/10/04 dot. remontu mieszkania przy ul. 3 Maja w Szczecinie (pytania 1 - 6 wniosku) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/10/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 348 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:07:36
 • RKP-224120/22 2022/10/04 dot. inspektora ochrony danych osobowych oraz audytów KRI Biuro Informacji Publicznej 2022/10/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 619 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 14:43:01
 • RKP-223001/22 2022/10/03 dot. projektu stałej organizacji ruchu na ul. Traugutta Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 13:59:36
 • RKP-223158/22 2022/10/03 dot. liczby zgłoszeń, skarg, zastrzeżeń ws. przypadków nadużyć lub naruszeń prawa pracy, mobbingu, nierównego i niesprawiedliwego traktowania, zatrudnienia pracowników w biurze ds. organizacji pozarządowych oraz biurze dialogu obywatelskiego Wydział Organizacyjny 2022/10/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 94 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/08 11:08:36
 • RKP - 223212 - 2022 2022/10/03 dotyczy liczby zgłoszeń, skarg, zastrzeżeń ws. przypadków nadużyć lub naruszeń prawa pracy oraz zatrudnienia pracowników Wydział Organizacyjny 2022/10/17
 • Odpowiedź skan (.pdf, 92 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 14:44:43
 • RKP-222577/22 2022/09/30 dot. DZ. NR 31/2 OBRĘB 1024 przy Al. Wojska Polskiego 64, przekazanie kopii aktu umowy finalizującej włączenie działki w zasób Gminy Miasto Szczecin Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 14:29:49
 • RKP-221858/22 2022/09/29 dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/10/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.93 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 11:02:41
 • RKP-221858/22 2022/09/29 dot. postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/10/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.93 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 13:56:26
 • RKP-220197/22 2022/09/27 dot. Zarządzenie ws. publicznej transmisji video posiedzeń zespołu opiniującego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/10/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 316 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 14:45:31
 • RKP-229789/22 2022/09/27 dot. DZ 30/4 OBR 3025 NAD ODRĄ - czy na terenie nieruchomości znaleziono jakiekolwiek niewybuchy lub niewypały oraz czy istnieje zagrożenie że na tej nieruchomości mogą znajdować się niewybuchy lub niewypały Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 581 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 14:28:59
 • RKP-219222/22 2022/09/27 dot. umowy pomiędzy Miastem Szczecin a Pogonią Szczecin na wynajem obiektów przy ul. Twardowskiego Wydział Sportu 2022/11/04
 • scan (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 14:18:44
 • RKP-219104/22 2022/09/26 dot. obowiązujących umów dzierżawy i rozwiązanych w ciągu ostatnich 5 lat w obrębie „ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN-HARCERZY” Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/10/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:56:16
 • RKP-218988/22 2022/09/26 dot. daty zgłoszenia (przekazania) przez organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dzieodoberek” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żubrów 3, aktualizacji statutu z 2019 r. Wydział Oświaty 2022/10/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:59:37
 • RKP-218291/22 2022/09/23 dot. inwestycji budowa szkoły podstawowej w rejonie ul.Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/10/07
 • scan (.pdf, 573 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/05 12:18:07
 • RKP-217629/22 2022/09/23 dot. głosowania na posiedzeniu zespołu z 15.09.2023 w SBO2023 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/10/07
 • odpowiedz dostepna cyfrowo (.pdf, 139 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/09 09:27:05
 • RKP-216768/22 2022/09/22 dot. Centrum Usłu Wspólnych Wydział Oświaty 2022/10/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 771 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:52:58
 • RKP-216071/22 2022/09/21 dot. powodu odrzucenia wniosku z dnia 04.01.2022 r. w ramach konkursu BDO/IK/2022/037 Wspieranie sportów walki Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/09/29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 14:26:41
 • RKP-215765/22 2022/09/21 dot. ul. Smoczej - dofinansowania remontu ulicy Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/07
 • scan (.pdf, 875 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 14:08:46
 • RKP-215195/22 2022/09/20 dot. działek wymienionych we wniosku przy ul. Hangarowej - czy są objęte formami ochrony zabytków, czy są wpisane do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/09/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 14:18:51
 • RKP-215199/22 2022/09/20 dot. inwestycji drogowej w ramach drogi D.D.4037.KD.Z oraz planowanej ulicy oznaczonej jako KD.L wzdłuż działek 14/3, 14/2 oraz 41/13 Biuro Informacji Publicznej 2022/10/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:30:55
 • RKP-213161/22 2022/09/19 dot.realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie” Biuro Informacji Publicznej 2022/09/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 627 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:21:07
 • RKP-212335/22 2022/09/16 dot. dokumentacji budowlanej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/27
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 616 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 11:38:55
 • RKP-211787/22 2022/09/16 dot. progów punktowych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23 z podziałem na profil Wydział Oświaty 2022/10/12
 • scan (.pdf, 2.96 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 13:39:53
 • RKP-211517/22 2022/09/15 dot. kartotek lokali znajdujących się w budynku przy ul. Ołotki 2 Biuro Informacji Publicznej 2022/09/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 190 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:42:09
 • RKP-211392/22 2022/09/15 dot. podstawy prawnej zwalniającej Radę Osiedla Gumieńce od wypełnienia "Formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do Budżetu Osiedlowego 2019-2024 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/09/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 32 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 12:57:05
 • RKP-215737/22 2022/09/13 dot. Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/09/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:46:32
 • RKP-207237/22 2022/09/12 dot.prowadzenia audytu wewnętrznego Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2022/09/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 13:39:06
 • RKP-207599/22 2022/09/12 dot. kopii decyzji podziałowych zatwierdzających podział działek ew. 31/6 i 117/4 oraz działki ew. 119 Biuro Geodety Miasta 2022/09/26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 231 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 14:08:15
 • RKP-207610/22 2022/09/12 dot. zatrudnienia Call Center w UM Szczecin Biuro Obsługi Interesantów 2022/09/15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 795 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:37:43
 • RKP-206362/22 2022/09/09 dot.urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zaopatrywania się w materiały eksploatacyjne (tusze, tonery) do urządzeń drukujących Biuro Informacji Publicznej 2022/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 785 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:16:49
 • RKP-205831/22 2022/09/08 dot. zaświadcvzenia o samodzielności lokalu Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:49:40
 • RKP-205853/22 2022/09/08 dot. wywłaszczenia nieruchomości w latach 2015-2021 Biuro Informacji Publicznej 2022/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:12:32
 • RKP-205828/22 2022/09/08 dot. dokumentacji odbioru i sposobu użytkowania budynku przy ul. Opłotki 2 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:56:22
 • RKP-205094/22 2022/09/07 dot. wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Przygodnej - działka nr 1/71 z obrębu 2094 przez Komisję ds.Budownictwa Mieszkalnictwa oraz kopii uchwały Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2022/09/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 69 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:00:37
 • RKP-202620/22 2022/09/05 dot. wypisu i wyrysu z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Szczecinie w rejonie ul. Jacka Soplicy i ul. Spółdzielczą Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/25 11:23:52
 • RKP-202901/22 2022/09/05 dot. kopii projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/10/10
 • scan (.pdf, 213 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 10:20:52
 • RKP - 200701/22 2022/09/02 dot. wykorzystywanych na potrzeby zarządzania kryzysowego systemów informacji przestrzennej GIS oraz przetwarzanych w nich danych i zasobów Wydział Informatyki 2022/09/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 339 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/11/08 13:32:53
 • RKP-201506/22 2022/09/02 dot. PRZEBUDOWY UL. WYZWOLENIA W SZCZECINIE (chodniki, przejścia dla pieszych - utrudnienia) Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:34:00
 • RKP-201140/22 2022/09/02 dot. instalacji gazowej w budynku mieszkanym Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/16
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 150 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 10:13:26
 • RKP-201159/22 2022/09/01 dot. klubu Ogrody Śródmieście mieszczącego się przy ul. Wielkopolskiej 19 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 10:56:52
 • RKP-201504/22 2022/09/01 dot. projektu uchwały nr XXI/659/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 września 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/13
 • scan (.pdf, 664 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 11:07:17
 • scan (.pdf, 391 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/15 11:08:43
 • RKP-188695/22 2022/09/01 dot. zmiany granic miasta Szczecin w latach 2002 - 2020 Biuro Informacji Publicznej 2022/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:47:22
 • RKP-198471/22 2022/08/31 dot. postępowań rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych Wydział Oświaty 2022/09/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.96 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/03 11:45:26
 • RKP-198793/22 2022/08/31 dot. PISMA WGK-II.1431.36.2020 W SPRAWIE REMONTU UL. SMOCZEJ W SZCZECINIE Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/10/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 875 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/04 10:30:28
 • RKP-196694/22 2022/08/29 dot. dokumentów budowlanych dotyczących sieci w ulicy Kormoranów oraz przyłączy do budynku przy ul. Kormoranów 106 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 168 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/03 11:41:35
 • RKP-195651/22 2022/08/28 dot. programów tworzenia instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła, wymiany punktów oświetlenia w technologii LED w budynkach Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek podległych,kosztów energii elektrycznej Biuro Informacji Publicznej 2022/09/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 729 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/03 11:32:09
 • RKP-195202/22 2022/08/26 dot. zamówienia publicznego pn. Budowa Filharmonii Szczecińskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/09/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/03 11:23:26
 • RKP-194347/22 2022/08/26 dot. planów i dokumentacji technicznej budynku przy ul. Wąskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 385 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 15:00:39
 • RKP-194262/22 2022/08/25 dot. planowanych inwestycji drogowych w północnej części Szczecina (Skolwin) Biuro Informacji Publicznej 2022/09/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 14:55:31
 • RKP-196214/22 2022/08/25 dot.dot. sposób rejestrowania, zapisywania i udostępniania protokołów z posiedzeń Rady Miasta, sposób odbywania się posiedzeń Rady Miasta w czasie Covid - 19 Biuro Rady Miasta 2022/09/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 73 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/03 11:37:33
 • RKP-194625/22 2022/08/25 dot. oferty utworzenia strzelnicy wirtualnej Wydział Oświaty 2022/09/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 321 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 15:06:35
 • RKP-190824/22 2022/08/23 dot. ankieta zrównoważony rozwój miast w Polsce od teorii do praktyki Biuro Informacji Publicznej 2022/09/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 14:48:31
 • RKP-191021/22 2022/08/23 dot. kosztów obsługi bankowej budżetu JST w 2021 r., aktualnego oprocentowania rachunków w zł, oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Wydział Księgowości 2022/09/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 458 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 14:52:00
 • RKP-210217/22 2022/08/23 dot. pasów ruchu jezdni na ul. Swarożyca na wysokości budynku Szarotki 17 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/21 11:53:39
 • RKP-189843/22 2022/08/22 dot. dokumentacji budowlanej przy ul. Bohaterów Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa 2022/09/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 615 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 14:09:52
 • RKP-189407/22 2022/08/22 dot. dot. zbycia nieruchomości z bonifikatą od 2015 do 2022 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/08/26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 611 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 14:05:19
 • RKP-187952/22 2022/08/22 dot. warunków zabudowy dla nieruchomości przy ul. Miodowej 14 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:38:50
 • RKP-188695 (2)/22 2022/08/22 dot. zmiany granic miasta Szczecin w latach 2002-2020 Biuro Informacji Publicznej 2022/08/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 555 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:51:14
 • RKP-188356/22 2022/08/22 dot. dokończenia budowy szkoły podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Biuro ds. Zamówień Publicznych 2022/08/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 595 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:42:50
 • RKP-188142/22 2022/08/20 dot. zrównoważonego systemu żywnościowego Biuro Informacji Publicznej 2022/09/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:34:44
 • RKP-186397/22 2022/08/19 dot. budowa szkoły podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/09/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 291 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:31:53
 • RKP-187265/22 2022/08/19 dot. budowa szkoły przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 292 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:16:39
 • RKP-186844/22 2022/08/18 dot. danych wejściowych do projektu „Regionalny Plan Transportowy Województwa Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/09/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 11:18:57
 • RKP-188167/22 2022/08/18 dot. dotacje dla Klubu Sportowego Husaria Wydział Sportu 2022/08/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 432 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/08 10:35:01
 • RKP-184159 (2) 2022/08/18 dot. przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 424 KB)
  dnia: 2022/11/02 10:55:31
 • RKP-183788/22 2022/08/16 dot. pozwolenia na budowę nr 1419/20 z dnia 04.11.2020 r. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 323 KB)
  dnia: 2022/11/02 10:44:29
 • RKP-184159/22 2022/08/16 dot. przebudowa ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 782 KB)
  dnia: 2022/11/02 10:52:15
 • RKP-183906/22 2022/08/15 dot. poidełek na terenie osiedla Zawadzkiego - Klonowica Biuro Informacji Publicznej 2022/08/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 190 KB)
  dnia: 2022/11/02 10:47:58
 • RKP-182175/22 2022/08/12 dot. udostępnienie sprawozdania zastępczego z pomiarów hałasu na ul Felczaka wydanych w styczniu 2022 r Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/16
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:44:46
 • RKP-184231/22 2022/08/12 dot. budowa parku Przygodna 2 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 30 KB)
  dnia: 2022/11/02 10:59:06
 • RKP-182241/22 2022/08/12 dot. decyzji wyłaczenia gruntów z produkcji rolniczej Wydział Ochrony Środowiska 2022/08/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 648 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 15:08:17
 • RKP - 182751/22 2022/08/12 dot. stanu ul. Felczaka oraz zakresu obowiązków kierowców autobusu 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/16
 • scan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/26 09:38:47
 • rkp-181482/22 2022/08/11 dot. diagnozy cyberbezpieczeństwa w UM Szczecin Wydział Informatyki 2022/08/23
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 582 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:40:21
 • RKP-180857/22 2022/08/10 dot. czyszczenia fontann w Aleji Ja na Pawła II Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/24
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:35:08
 • RKP-177638/22 2022/08/08 dot. dokumentów wytworzonych i otrzymanych po dniu 1 kwietnia 2022 r., w związku z postępowaniem w zakresie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi elewacjami frontowymi kamienicy przy Pl. Zwycięstwa 3 (dawny Hotel „Piast”) w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/08/16
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 116 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:28:40
 • RKP-186692/22 2022/08/08 dot. pozwolenia na budowę lubzgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w obrębiezbiornika wodnego w rejonie ul. Rudzika w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/11/02 13:27:06
 • RKP-130174/22 2022/08/07 dot.dostępu do drogi publicznej, statusu drogi publicznej dla działek wymienionych we wniosku Biuro Informacji Publicznej 2022/06/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 12:25:52
 • RKP-184233/22 2022/08/05 dot. wydatków Rady Osiedla Gumieńce 2020 - 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/09/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 148 KB)
  dnia: 2022/11/02 11:12:15
 • RKP-176214/22 2022/08/05 dot. w jaki sposób Gmina odróżnia koty wolnożyjące od żbika europejskiego Wydział Ochrony Środowiska 2022/08/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:12:01
 • RKP-176441/22 2022/08/05 dot. zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:15:54
 • RKP-176467/22 2022/08/05 dot. gospodarowania odpadami i ich unieszkodliwiania Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/16
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 379 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:20:14
 • RKP-176002/22 2022/08/04 dot. pieniądzy wydatkowanych na spółkę Pogoń Szczecin Wydział Sportu 2022/11/08
 • scan (.pdf, 1.19 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 15:12:13
 • RKP-174637/22 2022/08/03 dot. dofinansowań przedszkoli niepublicznych Biuro Informacji Publicznej 2022/08/16
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 648 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:01:29
 • RKP-176867/22 2022/08/03 dot. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w obrębie zbiornika wodnego przy ul. Rudzika w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/12
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 258 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:24:10
 • RKP-177048/22 2022/08/02 dot. finansowania działających w Państwa mieście osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/23
 • scan (.pdf, 54 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 15:06:49
 • RKP-173531/22 2022/08/02 dot. wyłaczenia sterowania sygnalizacji świetlnejprzy ul. Batalionów Chłopskich i Jabłoniowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 13:41:01
 • RKP-173674/22 2022/08/02 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 841/16 wraz z załącznikami Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/12
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 144 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 13:57:15
 • RKP-172670/22 2022/08/01 dot. Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2022/08/10
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 13:36:26
 • RKP-172005/22 2022/07/31 dot. wniosków w trybie inicjatywy lokalnej Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/08/16
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 13:27:08
 • RKP - 172005 - 2022 2022/07/31 dotyczy inicjatywy lokalnej Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/08/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 324 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 15:02:05
 • RKP-171545/22 2022/07/29 dot. realizacji inwestycji Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap V budowa ulic od Duńskiej - Krasińskiego do Arkońskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/02
  RKP - 171545 - 2022 2022/07/29 dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Obwodnica śródmiejska Szczecina – etap V" Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/02
 • Odpowiedź skan (.PDF, 513 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 15:00:37
 • RKP-171185/22 2022/07/29 dot. nadzoru budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/10
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 14:34:22
 • RKP171545/22 2022/07/29 dot. inwestycji Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap V budowa ulic od Duskiej, Krasińskiego po Arkońską Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/02
  RKP - 170251 - 2022 2022/07/28 dotyczy uchwał przyjętych przez Radę Osiedla Żelechowa w 2022 roku Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/16
 • Odpowiedź skan (.PDF, 38 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:58:40
 • RKP - 169990 - 2022 2022/07/27 dotyczy zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dotyczącego ul. Jarowita na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/08
 • Odpowiedź skan (.PDF, 365 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:55:07
 • RKP-173563/22 2022/07/27 dot. planów zarządzania kryzysowego oraz zdarzeń terrorystycznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/08/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.71 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/10/28 14:06:40
 • RKP - 169840 - 2022 2022/07/27 dotyczy ostateczności decyzji administracyjnych Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/08/02
 • Odpowiedź skan (.PDF, 418 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:52:52
 • RKP - 169841 - 2022 2022/07/27 dotyczy pozwoleń na budowę domku na drzewie lub domku na wodzie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/08/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 633 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:49:08
 • RKP - 169127 - 2022 2022/07/27 dotyczy zakresu obowiązków kierowców przegubowych 28 tonowych autobusów komunikacji miejskiej linii 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/02
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/05 11:01:37
 • RKP-167532/22 2022/07/25 dot. postępowania w trybie zamówień publicznych odnośnie przebudowy Amfiteatru w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/05
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 639 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 14:25:14
 • RKP - 167384 - 2022 2022/07/23 dotyczy powołania komendanta KWP w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/08/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:34:50
 • RKP-167037/22 2022/07/22 dot. oznakowania ul. Jagiellońskiej (Szczecin), na odcinku od al. Piastów do al. Wojska Polskiego czy obowiązywał zespół znaków B-36+T24 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/02
 • scan (.pdf, 405 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/23 10:02:52
 • RKP - 165480 - 2022 2022/07/21 dotyczy wspólpracy i finansowania oraganizacji pozarządowych działających w obszarze praw konsumenckich Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/07/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 555 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:24:59
 • RKP - 166594 - 2022 2022/07/21 dotyczy postępowania w ramach zamówień publicznych na m. in. przebudowę Amfiteatru Letniego w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/08/05
 • Odpowiedź skan (.PDF, 639 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:30:37
 • RKP-165538/22 2022/07/21 dot. dokumentacji c.o Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/29
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 626 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 13:35:23
 • RKP - 164710 - 2022 2022/07/20 dotyczy kategorii dróg publicznych na wskazanych działkach Biuro Informacji Publicznej 2022/07/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 613 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:20:28
 • RKP - 165967 - 2022 2022/07/19 dotyczy liczby i daty transakcji przeniesienia w trybie bezprzetargowym własności gruntów rolnych zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz lokali mieszkalnych Biuro Informacji Publicznej 2022/08/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 203 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 14:27:36
 • RKP - 163909 - 2022 2022/07/19 dotyczy ostateczności decyzji administracyjnych Biuro Informacji Publicznej 2022/07/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:18:11
 • RKP - 163717 - 2022 2022/07/19 dotyczy lanu zabudowy działek 25/2 i 25/1 obr. 326201-1-2132 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:15:43
 • RKP - 163433/22 2022/07/18 dot. systemu sterowania ruchem Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/08/09
 • scan (.pdf, 437 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 10:35:58
 • RKP - 162050 - 2022 2022/07/15 dotyczy Rady Seniorów Wydział Spraw Społecznych 2022/07/26
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:08:27
 • RKP-162084/22 2022/07/15 dot. tablicy pamiatkowej budynku Izby Lekarskiej w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/20
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 673 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 09:34:11
 • RKP - 162267 - 2022 2022/07/15 dotyczy realizacji projektu SBO 2022 - pt. "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza" Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 260 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:11:03
 • RKP-163374/22 2022/07/14 dot. monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/07/20
 • scan (.pdf, 709 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 13:28:42
 • RKP - 160575/22 2022/07/14 dot. projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/28
 • dostepny cyfrowo (.pdf, 146 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 09:20:26
 • RKP - 161431 - 2022 2022/07/14 dotyczy wydania graficznego dokumentu wskazującego lokalizację piwnicy przy Al. Wojska Polskiego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/07/15
 • Odpowiedź skan (.PDF, 81 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:05:56
 • RKP - 161407 - 2022 2022/07/14 dotyczy granicy działek nr 73/7 i 4/1 przy ul. Miodowej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/27
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 15:00:42
 • RKP - 159686/22 2022/07/13 dot. tablicy pamiątkowej na budynku Okręgowej Izby Lekarskiej przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 11 w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/20
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 673 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/13 11:37:55
 • RKP - 160383 - 2022 2022/07/13 dotyczy wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Biuro Geodety Miasta 2022/08/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 629 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 15:09:11
 • RKP - 159275 - 2022 2022/07/12 dotyczy ustawienia ławek i koszy na śmieci w projekcie przebudowy ul. Szafera Biuro Informacji Publicznej 2022/07/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/03 14:56:28
 • RKP-159154/22 2022/07/12 dot. udzielonej dotacji na remont Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/15
 • scan (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/14 13:41:33
 • RKP - 158137/22 2022/07/11 dot. instalacji ogrzewania gazowego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/19
 • scan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/13 11:32:06
 • RKP - 157896 - 2022 2022/07/10 dotyczy czynności podjętych w okresie pandemii COVID-19 (od marca 2020 do lutego 2022) celem dostosowania organizacji pracy Urzędu do panujących warunków Biuro Informacji Publicznej 2022/07/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 385 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:52:27
 • RKP - 156797 - 2022 2022/07/08 dotyczy Budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie| Wydział Inwestycji Miejskich 2022/07/12
 • Odpowiedź skan (.PDF, 932 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:49:42
 • RKP - 155271 - 2022 2022/07/07 dotyczy projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami dla "Strefy zamieszkania Stare Miasto Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/20
 • Odpowiedź skan (.PDF, 269 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:24:32
 • RKP - 156309 - 2022 2022/07/07 dotyczy treści decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej jako: dz. 13/3, obręb 1057 Śródmieście 57 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:38:21
 • RKP - 155270 - 2022 2022/07/07 dotyczy elektronicznej ewidencji dróg Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:20:26
 • RKP - 156153 - 2022 2022/07/07 dotyczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych - opłat za zajęcie pasa drogowego oraz łącznej kwoty podatku od nieruchomości za 2022 w częsci dotyczącej budowli, ich części, związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:35:44
 • RKP - 154570 - 2022 2022/07/06 dotyczy wysokości opłaty adiacenckiej na działkach ewidencyjnych nr 5/1, 5/5 z obrębu 1086 w Szczecinie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/07/08
 • scan (.PDF, 1.85 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/05 10:36:59
 • RKP - 154318/22 2022/07/06 dot. ulokowanych przez Gminę wolnych środków na rachunkach bankowych - okres lokaty, kwota oraz oprocentowanie Wydział Księgowości 2022/07/14
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 353 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2022/12/13 14:34:42
 • RKP - 155009 - 2022 2022/07/06 dotyczy elektronicznej ewidencji dróg Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:11:16
 • RKP - 153791/22 2022/07/05 dot.terenu przy ulicy Zimowej 4 w Szczecinie czy znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/19
 • dostepna cyfrowo (.pdf, 258 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/26 10:19:51
 • RKP - 153361 - 2022 2022/07/04 dotyczy dz. 4/4, obr. 1069 ŚRÓDMIEŚCIE 69 - kategoria drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/11
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:06:36
 • RKP - 152349 - 2022 2022/07/04 dotyczy dokumentacji architektonicznej nieruchomości przy ul. H. Cegielskiego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/11
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 152 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:04:08
 • RKP - 151525 - 2022 2022/07/04 dotyczy wpisania działek nr 5/1 i 5/5 z obrębu 1086, ŚRÓDMIEŚCIE 86 do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 280 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 14:01:17
 • RKP - 151771 - 2022 2022/07/04 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych odnośnie wskazanych nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/07/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 272 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 15:14:23
 • RKP - 151390 - 2022 2022/07/01 dotyczy dostępu wskazanej nieruchomości do drogi publicznej, lokalizacji zjazdu, statusu drogi, zgody na zajęcie pasa drogowego Biuro Informacji Publicznej 2022/07/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:49:59
 • RKP - 151173 - 2022 2022/07/01 dotyczy listy zarejestrowanych przedsiębiorstw z podziałem na branże , podanie 50 największych podatników CIT Biuro Informacji Publicznej 2022/07/11
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 355 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:28:36
 • RKP -151158 - 2022 2022/07/01 dotyczy obszaru lotniska, obszaru SSE, obszaru rewitalizacji dla działek nr 5/1 i 5/5 z obrębu 1086, ŚRÓDMIEŚCIE 86 Biuro Informacji Publicznej 2022/07/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:24:38
 • RKP - 151389 - 2022 2022/07/01 dotyczy dz. nr 5/1 z obrębu 1086, ŚRÓDMIEŚCIE 86 i dz. nr 5/5 z obrębu 1086, ŚRÓDMIEŚCIE 86 - położenie nieruchomości na terenach zamkniętych Biuro Informacji Publicznej 2022/07/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 360 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:58:37
 • RKP-148899 2022/06/30 dot. działki nr 4/4 obr. 1069 przy ul. Południowej czy były wydane pozwolenia na budowę, czy toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 11:26:51
 • RKP-24955-22 2022/06/30 dotyczy miany stawek opłat lokalnych z tyt. posiadania fotowoltaiki przez mieszkańców Szczecina Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:30:46
 • RKP -151303 - 2022 2022/06/30 dotyczy dokumentacji budowlanej nieruchomości przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 702 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/09 15:06:25
 • RKP-147903/22 2022/06/30 dot. działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym: 4/4 (obręb: 1069 – Śródmieście 69) - objęcie nieruchomości uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziem itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 14:00:51
 • RKP-148900/22 2022/06/29 dot. świadczenia wychowawczego 500+ Wydział Spraw Społecznych 2022/07/01
 • dostępna cyfrowo (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/13 13:26:08
 • rKP-148897/22 2022/06/28 dot. wydania decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych na cele obrony Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 437 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:20:45
 • RKP - 150234 - 2022 2022/06/28 dotyczy DZ. NR 72/2 , 19/17 ORAZ 19/18 O. 0018 , DZ. NR 18/4 , 27/2 w Goleniowie czy te nieruchomości są objęte formy ochrony konserwatorskiej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/12
 • Odpowiedź skan (.PDF, 614 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:19:51
 • RKP-147901/22 2022/06/28 dot. czy nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, czy jest uchwalona uchwała w sprawie obszaru rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 244 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:50:42
 • RKP-147904/22 2022/06/28 dot. działki nr 4/4 z obr. 1069 przy ul. Południowej przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 11:22:07
 • RKP-148893/22 2022/06/28 dot.podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości wymienionej we wniosku Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/07/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:16:01
 • RKP-147902/22 2022/06/28 dot. objęcia nieruchomości, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 4/4, obręb 1069 Śródmieście 69, uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/11
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:55:14
 • RKP-149682/22 2022/06/27 dot. kontroli w Punkcie Opieki Dziennej przy ul. Podhalańskiej 8c Wydział Spraw Społecznych 2022/07/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:25:08
 • RKP-146360/22 2022/06/27 dot. Działek 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 - decyzje o pozwoleniu na budowę, postępowania dot. wydania pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/16 11:11:36
 • RKP-147016/22 2022/06/27 dot. nieruchomości wymienionej we wniosku czy jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków i czy są ustanowione parki kulturowe Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/07/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 13:47:15
 • RKP - 146181 - 2022 2022/06/27 dotyczy podania służbowych adresów e-mail wszystkich pracowników, radnych, sołtysów... Urzędu Miasta w Szczecinie, oraz wykazania adresów e-mail wszystkich podległych urzędowi szkół, przedszkoli, centrum kultury, ośrodka pomocy społecznej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/11
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/11/02 13:17:21
 • RKP-143569/22 2022/06/26 dot. aktualnego przeznaczenia działek przy ul. Śnieżnej i Cynkowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:16:54
 • RKP-144617/22 2022/06/24 dot. decyzja na pozwolenie na użytkowanie nieruchomości przy ul. Santockiej 42 a Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:54:18
 • RKP-118178-22 2022/06/24 dot. inwestycji w promieniu 1 km ul. Andersena 52 Biuro Informacji Publicznej 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:34:31
 • RKP-145152/22 2022/06/24 dot. czy odnośnie działki wymienionej we wniosku toczyło się postępowanie reprywatyzacyjne Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:33:51
 • RKP-144038/22 2022/06/23 dot. PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ODNIESIENIU DO DZ. NR 1/3 W OBR. DĄBIE 69 ul. A. Struga GMINA MIASTA SZCZECIN, zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej, wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/07/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:48:22
 • RKP-144128/22 2022/06/23 dot. projekty stałej organizacji ruchu przy ul. Herbowej, Odrowąża, Szymanowskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/07/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:11:26
 • RKP-143577/22 2022/06/21 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, są objęte ochroną konserwatorską, archeologiczną Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:27:27
 • RKP-140139/22 2022/06/21 dot. stanu rzeczy w czasie nabycia nieruchomości przy ul. Narzędziowej 49 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:45:59
 • RKP140896/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy położone są w obszarze rewitalizacji, ujęte są gminnym programem rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:33:13
 • RKP-141585/22 2022/06/21 dot. kopii decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Potrzebowskiego 1 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.14 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:50:44
 • RKP-140895/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 - czy wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę, czy toczą się postępowania dotyczące wydania pozwolenia na budowę. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 786 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/15 13:52:32
 • RKP-140484/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4 ,5 , 6/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15/3 obręb 4906, Dąbie 906 czy mają dostęp do drogi publicznej, czy droga ma status drogi publicznej w całości lub części itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:46:47
 • RKP-141013/22 2022/06/21 dot. oznakowania i zabezpieczenia zabytkowej willi Gruneberga Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:41:56
 • RKP-140899/22 2022/06/21 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, czy są objęte ochroną konserwatorską i archologiczną itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:36:50
 • RKP-141012/22 2022/06/21 dot. oznakowania i zabezpieczenia wilii przy ul. Niklowej 11 Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:38:27
 • RKP - 56370 - 2022 2022/06/21 czy Gmina Szczecin zawarła w odniesieniu do wymienionych działek jakiekolwiek porozumienia dotyczące użytkowania, oddania pod dowolnym tytułem prawnym, zarządzania, korzystania, napraw znajdujących się we wnętrzu tworzonego przez te nieruchomości kwartału działek? Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:47:25
 • RKP-140892/22 2022/06/21 dot. aktualnego przeznaczenia nieruchomości działek nr: 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/07/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:51:35
 • RKP-140900/22 2022/06/20 dot. działek nr 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 i 15/3 obręb 4906 Dąbie 906 czy były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne, były wszczynane postępowania administracyjne mające na celu zbadanie prawidłowości nabycia nieruchomości itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/07/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 11:43:18
 • RKP-141899/22 2022/06/20 dot. formularzy i kart weryfikacyjnych projektów złożonych w SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 314 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:59:55
 • RKP-143576/22 2022/06/20 dot. roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń dawnych właścicieli, postępowań administracyjnych odnośnie nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 606 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:23:42
 • RKP-139268/22 2022/06/20 dot. realizacji projektów SBO 2021 i 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:42:24
 • RKP-143527/22 2022/06/20 dot. hałasdu generowanego przez centrum logistyczne przy ul. Druckiego - Lubeckiego Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 14:03:50
 • RKP-138285/22 2022/06/17 dot. inwestycji drogowych przy ul. Południowej Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:26:49
 • RKP-138284/22 2022/06/17 dot. działek przy ul. Południowej czy były wydawane decyzje na zajęcie pasa drogowego, czy były wydawane zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów Biuro Informacji Publicznej 2022/07/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:34:44
 • RKP-138103/22 2022/06/15 dot. sposobu odróżniania kotów wolno żyjących od bezdomnych Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 473 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 09:43:02
 • RKP-140844/22 2022/06/15 dot. wglądu i wydania kserokopii dokumentacji projektowej budynku przy ul. Maciejkowej 19 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/13 09:53:33
 • RKP-135246/22 2022/06/14 dot. formularzy ofertowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2022/06/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 753 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:05:22
 • RKP-135881/22 2022/06/14 dot. dokumentacji budowlanej budynku przy ul. Stanisława Kostki 7 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:13:01
 • RKP-138382/22 2022/06/14 dot. Audytu w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina Wydział Informatyki 2022/06/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 642 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/12 09:37:34
 • RKP-134473/22 2022/06/13 dot. odstrzałó redukcyjnych dzików i wykaz zwierząt, którym została udzielona pomoc w Ośrodku Zwierzogród w Wielgowie Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 99 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:16:20
 • RKP-134996/22 2022/06/13 dot. dokumentacji projektowej budynku przy ul. Północnej 19, 21 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 14:09:02
 • RKP-131636/22 2022/06/08 dot. obowiązywania decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 30.12.2014 Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/17 09:36:24
 • rkp-130527/22 2022/06/07 dot. realizacja zadania "Budowa Netto Arena (ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowej) Wydział Sportu 2022/06/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 360 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/13 11:07:57
 • RKP-129876/22 2022/06/07 dot. wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń co do których Organ nie wniósł sprzeciwu odnośnie nieruchomości wskazanej we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 12:30:24
 • RKP-130202/22 2022/06/07 dot. czy wymienione we wniosku nieruchomości zostały objęte ochroną konserwatorską, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków... Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.54 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:40:49
 • RKP-130167/22 2022/06/07 dot. objęcia wymienionych we wniosku nieruchomości gminnym programem rewitalizacji lub miejscowym planem rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/06/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:30:53
 • RKP-129631/22 2022/06/06 dot. gospodarki odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:11:26
 • RKP-128328/22 2022/06/06 dot. podatków lokalnych Biuro Informacji Publicznej 2022/06/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 551 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:09:15
 • RKP-130137/22 2022/06/06 dot. gospodarki odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:24:21
 • RKP-127520/22 2022/06/03 dot. prawa użytkowania wieczystego Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:21:10
 • RKP-130181/22 2022/06/02 dot. roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń dawnych właścicieli, postępowań administracyjnych odnośnie nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 886 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 11:36:12
 • RKP-125916/22 2022/06/02 dot. finasowej pomocy dla Ukraińców, numer konta Biuro Informacji Publicznej 2022/06/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 781 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 10:52:41
 • RKP-130146/22 2022/06/02 dot. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lubtoczących się postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla działek wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:28:00
 • RKP-133753/22 2022/06/02 dot. pochodzenia gleby Biuro Geodety Miasta 2022/06/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/11 13:19:21
 • RKP-126435/22 2022/06/02 dot. systemu rowerów miejskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/06/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 10:46:32
 • RKP-130154/22 2022/06/02 dot. ustaleń miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin dla działek przy ul. Stołczyńskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/10 13:32:26
 • RKP-125305/22 2022/06/01 dot. planu wydawania i dystrybucji tabletek z jodkiem azotu w przypoadku skażenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/06
  RKP-125305/22 2022/06/01 dot. planu wydawania i dystrybucji tabletek z jodkiem azotu w przypoadku skażenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/06/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 489 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/08/09 13:06:44
 • RKP-123659-22 2022/05/31 dot. MURAL REKLAMOWY NA ŚCIANIE BUDYNKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 Biuro Informacji Publicznej 2022/06/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 13:43:09
 • RKP-123853/22 2022/05/31 dot. karty oceny oferty „Generator Festiwal” w otwartym konkursie ofert BDO/KK/2022/060 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 13:55:27
 • RKP-123277/22 2022/05/31 dot. kwalifikacyjnych kursów zadowych i szkół policealnych Wydział Oświaty 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 737 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 11:31:31
 • RKP-123622/22 2022/05/30 dot. karty materiałowej powłoki napinanej cząsteczki wody w Fabryce Wody Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 14:05:46
 • RKP-122780-22 2022/05/30 dot. Dokumentacja Fabryka Wody - karta materiałowa powłoki napinanej Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 12:15:28
 • RKP-121831/22 2022/05/29 dot.Stan ludności poszczególnych ulic Miasta Szczecin na dzień 31.12.2021r. Wydział Informatyki 2022/06/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 907 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 11:19:56
 • RKP-120608-22 2022/05/26 dot. czy Gmina jest lub była stroną postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kierowanego przeciwko Skarbowi Państwa/ właściwemu Wojewodzie Biuro Informacji Publicznej 2022/06/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 11:47:46
 • RKP-120562/22 2022/05/26 dot. sprawozdań policji dla burmistrza Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/05/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/13 14:36:18
 • RKP-120573/22 2022/05/26 dot. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania dla nieruchomości położonych przy ul. Łowczych 8, ul. Tatarakowej oraz ul. Pod Lasem Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 502 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:56:46
 • RKP-121563/22 2022/05/26 dot. działalności Straży Miejskiej w Szczecinie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/05/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 143 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/13 14:27:57
 • RKP-119225-22 2022/05/25 dot.NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 , OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66 - wydania pozwolenia wodnoprawnego, wywłaszczenia nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:07:58
 • RKP-119427-22 2022/05/25 DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 PRZY UL. STRUGA 66, ;prowadzenie spraw przekształceń własnościowych itp. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/06/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.38 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:00:23
 • RKP-119029-22 2022/05/25 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66, GMINA MIASTO SZCZECIN, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, odnośnie wywłaszczenia nieruchomości, wznowienia granic, podziałów, scaleń nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 373 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/28 11:53:47
 • RKP-119280-22 2022/05/25 dot. NIERUCH DZ 1/3 OBR DĄBIE 69 UL.STRUGA 66 czy planowany jest wykup lub wywłaszczenie terenów, czy przygotowywane są jakiekolwiek inwestycje miejskie na tym terenie Biuro Informacji Publicznej 2022/06/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 15:04:42
 • RKP-118741/22 2022/05/25 dot. budowa szkoły podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 265 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/14 10:17:28
 • RKP-118505/22 2022/05/25 dot. kompletnej dokumentacji projektu budowlanego "Budowa Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej w Szczecinie, w tym pełne opracowanie dotyczące zieleni Wydział Inwestycji Miejskich 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/14 13:47:43
 • RKP-119123-22 2022/05/25 dot. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/3 , OBRĘB DĄBIE 69, POŁOŻONEJ PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 66, GMINA MIASTO SZCZECIN, postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 93 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:53:03
 • RKP-119133-22 2022/05/25 dot. postępowań konserwatorskich, restauratorskich itp. odnośnie DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 UL. STRUGA 66 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:41:55
 • RKP-119129-22 2022/05/25 dot. NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 1/3 OBR. DĄBIE 69 PRZY UL. STRUGA - postępowania w sprawie rejestracji zabytku, czy były prowadzone prace archeologiczne itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 14:47:21
 • RKP-118503/22 2022/05/24 dot. odpisu projektu „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej położonego przy ul. Przygodnej w Szczecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/14 14:07:26
 • RKP-117495-22 2022/05/23 dz 1/6 obr 150 ul.Południowa , dz 1/3 dz 150 ul.Południowa, pozwoleń wodnoprawnych, wywłaszczenia nieruchomości, czy były roszczenia lub odszkodowania odnośnie nieruchomości itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 375 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 12:32:46
 • RKP - 116037/22 2022/05/21 dot. przebudowy budynku Technikum Technologii Cyfrowej w Szczecinie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2022/05/30
 • scan (.pdf, 582 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/26 10:05:37
 • RKP-116035/22 2022/05/21 dot. nabywania nieruchomości w drodze sprzedaży pod infrastrukturę drogową przez Gminę Miasto Szczecin Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/05/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 945 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/14 11:56:33
 • RKP-115557/22 2022/05/20 dot. ekspertyzy technicznej ścian z bloczków silikatowych wewnątzr szkoły przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 733 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/14 11:43:16
 • RKP-115319-22 2022/05/20 dot. budowa szkoły przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej czy była przedmiotem kontroli Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 468 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 11:34:28
 • RKP-115192-22 2022/05/20 dot. umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 117 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 11:25:59
 • RKP-115017-22 2022/05/20 dot. wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/27 12:09:12
 • RKP-114374-22 2022/05/19 dot. Budowy SZKOŁY UL.PODBÓRZAŃSKAUODYW Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 345 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:09:18
 • RKP-113835-22 2022/05/19 dot. CZY DLA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 1/6, 1/3 OBRĘB POGODNO 150 TOCZYŁY SIĘ LUB TOCZĄ POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE USTALENIA INWESTYCJI LEU PUBLICZNEGO, WARUNKÓW ZABUDOWY, ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ITP. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.28 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 15:09:43
 • RKP-114576-22 2022/05/19 dot. DZ. NR 1/6, 1/3 OBRĘB 150 PRZY UL. POŁUDNIOWEJ czy nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków, prowadzone były na nich prace konserwatorskie, archeologiczne Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 624 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:00:51
 • RKP-113847-22 2022/05/19 dot. DZ. NR 1/6 I 1/3 O. 150, postępowania w zakresie podziałó nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia opłaty adiacenkiej, roszczeń reprywatyzacyjnych itd. Biuro Informacji Publicznej 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 14:15:40
 • RKP-114568-22 2022/05/19 dot. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZ. NR 1/6, 1/3 OBRĘB 150 PRZY UL. POŁUDNIOWEJ - prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych, konserwatrorskich itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 601 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/22 13:54:48
 • RKP-116518/22 2022/05/18 dot. dz. 1/3, 1/6 z obrębu 2150, w okresie od 01.01.2009 do dnia złożenia wniosku, nie toczyły się i obecnie nie toczą się postępowaniaprowadzenia spraw związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowań wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/06/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:48:59
 • RKP-113009-22 2022/05/18 dot. ICZBY ZAREJESTROWANYCH PSÓW WG OSIEDLI SZCZECINA Wydział Ochrony Środowiska 2022/06/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 592 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 15:05:25
 • RKP-113224-22 2022/05/18 dot.wprowadzenia stref czystego transportu w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/05/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 359 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 15:02:01
 • RKP-113857/22 2022/05/16 dot. działek przy ul. Południowej i inwestycji realizowanych na tym terenie lub pobliskim Wydział Zarządzania Projektami 2022/07/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 754 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/15 14:34:59
 • RKP-110411-22 2022/05/15 dot. dotyczy pozyskanych środków na budowę VII etapu tzw. "obwodnicy" Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 880 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:58:04
 • RKP-109326-22 2022/05/13 dot. działań jakie zostały dotąd podjęte oraz jakie są planowane w najbliższym czasie w celu sporządzenia nowego (tym razem dobrego) projektu uchwały krajobrazowej Biuro Informacji Publicznej 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 11:03:44
 • RKP-10456 2022/05/12 dot. projektu planowanej budowy drogi na działce 3/3 i 3/155 dr obr. 3085 tj. ul. Wkrzańska Biuro Informacji Publicznej 2022/05/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 15:01:35
 • RKP-108456/22 2022/05/12 dot. projektu planowanej budowy drogi na działce 3/3 i 3/155 dr obr. 3085 na ul. Wkrzańskiej Biuro Informacji Publicznej 2022/05/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/07 09:49:22
 • RKP-110546/22 2022/05/11 dot. podania danych osoby publikującej ogłoszenia na stronie internetowej Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 28 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/13 12:49:27
 • RKP-110545-22 2022/05/11 dot. miejsca zamieszczenia fotorelacji które potwierdzają załączone faktury Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 25 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:33:57
 • RKP-107405-22 2022/05/11 dot. dotyczy listy zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego od 2014 roku, które nie zostały zrealizowane do dnia dzisiejszego wraz ze wskazaniem powodu braku realizacji. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 10:51:23
 • RKP-108497-22 2022/05/10 dot. dokumentacji projektu budowlanego "Budowa Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej w Szczecinie" zawierającego wszystkie elementy wymagane Umową NR CRU/21/0002393 z dnia 26.08.2021 r. Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.21 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/15 13:57:37
 • RKP-106833-22 2022/05/10 dot. Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) - harmonogram i poczynione kroki Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 33 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:27:00
 • RKP-108023-22 2022/05/10 dot. sposobu załatwiania przez organ wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego w budynkach jednorodzinnych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 948 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 12:50:11
 • RKP-104464-22 2022/05/08 dot. opinii prawnych (stanowisk prawnych, ocen prawnych i tym podobnych dokumentów) w sprawie projektu uchwały nr 52/22 (nowy regulamin SBO) Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:15:56
 • RKP-104465-22 2022/05/06 dot. dotyczy Centrum Opieki nad dzieckiem im. Maciejewicza oraz inwestycji planowanych na działce 326201_1.2038.38/21 obręb 2038 w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych 2022/05/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 699 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:21:27
 • RKP-102638-22 2022/05/05 dot. miejsc do legalnego umieszczania reklam Biuro Informacji Publicznej 2022/05/06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 347 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 14:10:05
 • RKP-102533-22 2022/05/05 dot. budżetu obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/05/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 365 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 12:37:10
 • RKP-103117-22 2022/05/05 dot. BUDOWA ZESPOŁU 2 BUDYNKÓW USŁ-MIESZKALNYCH UL. BAŁUKI - INWESTYCJE W PROMIENIU 1 KM Biuro Informacji Publicznej 2022/05/16
 • odpowiedź dostpna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/20 14:41:20
 • RKP-101822-22 2022/05/04 dot. Uchwały Nr XII/429/99 Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:14:55
 • RKP-102145-22 2022/05/04 dot.rocznych rozliczeń wykorzystania dotacji za rok 2016 izaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanych w 2013 r. Wydział Oświaty 2022/05/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:24:52
 • RKP-100599-22 2022/05/02 dot. na jakie inwestycje, przebudowy lub elementy infrastruktury komunalnej zostały zaciągnięte kredyty w Państwa gminie w ciągu ostatnich 2 lat? I w jakiej wysokości Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2022/05/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 554 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/14 12:10:57
 • RKP-105514/22 2022/04/29 dot. wysokości wynagrodzeń Wiceprezydentów, Skarbnika oraz Sekretarza na Wydział Organizacyjny 2022/05/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 571 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/14 10:29:14
 • RKP - 99949/22 2022/04/29 dot. projektu zagospodarowania terenu w ramach SBO 2021 na osiedlu Kaliny obok Syriusza przy ul. Witkiewicza Biuro Informacji Publicznej 2022/05/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/30 14:44:46
 • RKP - 98926 - 2022 2022/04/28 dotyczy uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych itp. (tzw. "uchwała krajobrazowa") Biuro Informacji Publicznej 2022/05/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 348 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:12:59
 • RKP-99381/22 2022/04/28 dot. planowanych i odbytych spotkaniach kierownictwa Biuro Prezydenta Miasta 2022/05/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.48 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/16 09:31:52
 • RKP - 99477 - 2022 2022/04/28 dotyczy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/05/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 11:44:27
 • RKP - 98352 - 2022 2022/04/28 dotyczy budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Podburzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/11
 • Odpowiedź skan (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:08:34
 • RKP - 98871 - 2022 2022/04/28 dotyczy wynagrodzeń Wiceprezydentów, Skarbnika, Sekretarza Wydział Organizacyjny 2022/05/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 374 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:10:04
 • RKP-101643/22 2022/04/28 dot. dokumentacja techniczna budynków przy ul.Widuchowskiej 13 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 200 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/06/30 14:34:11
 • RKP - 97624 - 2022 2022/04/27 dotyczy projektu budowlanego dla lokalu niemieszkalnego przy ul. Raginisa Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:05:23
 • RKP - 96649 - 2022 2022/04/26 dotyczy projektu budowlanego dla inwestycji przy ul. mjr.Wł. Raginisa Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:57:21
 • RKP - 96769 - 2022 2022/04/26 dotyczy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę w 2021 r. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:00:00
 • RKP - 96897 - 2022 2022/04/26 dotyczy dokumentów w sprawie konkursów na „Odłowy wraz z uśmierceniem dzików na terenie Gminy Miasto Szczecin” Wydział Ochrony Środowiska 2022/05/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 719 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:04:00
 • RKP - 96894 - 2022 2022/04/26 dotyczy pozwolenia na budowę 1635/10 WUiAB.IV.JD.73531/434/10 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 220 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 15:01:29
 • RKP - 94787 - 2022 2022/04/24 dotyczy wynagrodzeń, nagród, kosztów delegacji w UM Szczecin Wydział Organizacyjny 2022/05/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 96 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:50:48
 • RKP-94819/22 2022/04/22 dot. wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2022/04/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 319 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/15 12:06:16
 • RKP - 93703 - 2022 2022/04/21 dotyczy przyjmowania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczniów w nowym roku szkolnym w związku z napływem dzieci i młodzieży z Ukrainy Wydział Oświaty 2022/05/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:44:47
 • RKP - 92184 - 2022 2022/04/20 dotyczy ilości kupionych/sprzedanych nieruchomości, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wydzierżawionych lub dzierżawionych, podanych do najmu Biuro Informacji Publicznej 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:43:04
 • RKP - 92172 - 2022 2022/04/20 dotyczy gminnego zasobu nieruchomości w latach 2020-2021 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:41:09
 • RKP-100411 2022/04/19 dot.liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz czasu trwania postępowań administracyjnych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/05/10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/07/13 12:19:32
 • RKP - 91493 - 2022 2022/04/19 dotyczy realizacji umowy nr CRU 17/0003358 z dnia 28.09.2017r. zawartej pomiędzy Gmina Miasta Szczecin a Polaqua sp. z o.o. na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/05/05
 • Odpowiedź skan (.pdf, 681 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:39:07
 • RKP - 90789 - 2022 2022/04/19 dotyczy dot. dzierżawy działek przy ul. Bydgoskiej 326201_1.1063.5, obr. Śródmieście, dz. nr 5 Biuro Informacji Publicznej 2022/05/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 360 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:37:12
 • RKP - 90486 - 2022 2022/04/17 dotyczy dostępu do informacji niejawnych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach podległych Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2022/04/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:35:01
 • RKP - 90282 - 2022 2022/04/15 dotyczy liczby gospodarstw domowych niepodłączonych do kanalizacji w obrębie miasta Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/27
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 795 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:31:14
 • RKP - 89579 - 2022 2022/04/14 dotyczy stanu obiektów, przeznaczonych do obsługi uchodźców z Ukrainy pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych Biuro Informacji Publicznej 2022/04/26
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:14:39
 • RKP - 89200 - 2022 2022/04/14 dotyczy decyzji lokalizacyjnej numer 12/2014 z 10.02.2014 r. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 326 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:09:04
 • rKP-89283/22 2022/04/14 dot. opisu i rzutu lokalu przy ul. Budziszyńskiej 28 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/04/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/15 11:55:30
 • RKP - 88377 - 2022 2022/04/13 dotyczy znaku ograniczenia tonażu przy ul. Podburzańskiej 43 wjazd do WM Maciejkowa 33-39 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/20
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:06:00
 • RKP - 87992 - 2022 2022/04/13 dotyczy przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km - dz. nr 19/8 o. 3026 ul. Naruszewicza 19 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 10:02:24
 • rkp-90084/22 2022/04/13 DOT. zestawienia wydatków RO Gumieńce za lata 2014-2017 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/15 11:24:34
 • RKP - 94144 - 2022 2022/04/13 dotyczy wycinki drzew przy ul. Przygodnej i inwestycji miejskiej z nią związanej Biuro Informacji Publicznej 2022/04/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/31 14:49:21
 • RKP - 88022 - 2022 2022/04/13 dotyczy obiektów Zajezdni Pogodno oraz dworca kolejowego Szczecin Główny w szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 11:04:13
 • RKP - 87371 - 2022 2022/04/12 dotyczy położenia wskazanych nieruchomości na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, objęcia gminnym programem rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:55:51
 • RKP - 87378 - 2022 2022/04/12 dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych, postępowań administracyjnych mających na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności wskazanych działek Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/04/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.23 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:58:40
 • RKP - 87318 - 2022 2022/04/12 dotyczy mineralnego lub organicznego pochodzenia gleb na działkach o numerach ewidencyjnych 4/10, 4/11, 1/29, 1/21, 2/2, 3 OBR. 52 NAD ODRĄ oraz 8/4, 8/20, 8/22, 8/26, 8/36 OBR. 5 NAD ODRĄ Wydział Ochrony Środowiska 2022/04/26
 • Odpowiedź skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:46:22
 • RKP - 87359 - 2022 2022/04/12 dotyczy wpisania wskazanych nieruchomości do Gminnej Ewidencji Zabytków i objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/04/26
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.23 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:51:02
 • RKP - 87343 - 2022 2022/04/12 dotyczy objęcia wskazanych nieruchomości planem urządzania lasu/uproszczonym planem urządzania lasu lub dec. starosty z zakresu gospodarki leśnej Wydział Ochrony Środowiska 2022/04/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 925 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:48:14
 • RKP - 87987 - 2022 2022/04/12 dotyczy przebudowy placu Orła Białego Biuro Rewitalizacji 2022/04/26
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 448 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 10:00:45
 • RKP - 87366 - 2022 2022/04/12 dotyczy dostępu do drogi publicznej, status drogi publicznej dla wskazanych działek Biuro Informacji Publicznej 2022/04/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:53:00
 • RKP - 85082 - 2022 2022/04/10 dotyczy "Zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie walki z uzależnieniem młodzieży od Internetu na przykładzie wybranych gmin" Wydział Spraw Społecznych 2022/04/27
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 466 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:38:48
 • RKP-85666/22 2022/04/08 dot. posadowienia obiektów małej architektury przy ul. Bema Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 628 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/15 11:12:14
 • RKP - 84668 - 2022 2022/04/08 dotyczy budowy boiska o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2022/04/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 440 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/17 09:36:27
 • RKP - 84662 - 2022 2022/04/08 dotyczy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/20
 • Odpowiedź skan (.pdf, 475 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 15:00:28
 • RKP - 82943 - 2022 2022/04/07 dotyczy danych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/14
 • Odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:55:57
 • RKP - 82784 - 2022 2022/04/06 dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”, realizowanej w latach 2014- 2015 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:53:16
 • RKP - 82764 - 2022 2022/04/06 dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”, realizowanej w latach 2014- 2015 Biuro Informacji Publicznej 2022/04/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:51:11
 • RKP - 81210 - 2022 2022/04/05 dotyczy ilości zatrudnionych pracowników w UM Szczecin i jednostkach podległych Wydział Organizacyjny 2022/04/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:46:01
 • RKP - 80570 - 2022 2022/04/05 dotyczy przetargu na budowę drogi S6 – Zachodniej Obwodnicy Szczecina Wydział Zarządzania Projektami 2022/04/06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 584 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 14:11:49
 • RKP - 79019 2022/04/04 dotyczy umowy Inspektora Ochrony Danych Wydział Organizacyjny 2022/04/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 13:34:52
 • RKP - 78598 - 2022 2022/04/01 dotyczy decyzji lub pozwolenia na postawienie kontenera na działce przy ul. Francuskiej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 147 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 13:33:02
 • RKP - 77640 - 2022 2022/03/31 dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla dz. 13/2 z obrębu 3053 położonej przy ul. Ornej Wydział Architektury i Budownictwa 2022/04/06
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 12:13:35
 • RKP - 75044 - 2022 2022/03/29 dotyczy liczby zarejestrowanych aut elektrycznych Wydział Sportu 2022/04/12
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.09 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:55:05
 • RKP - 73813 - 2022 2022/03/28 dotyczy pełnej dokumentacji związanej z: posadowieniem tzw. "grzybków" z betonu przed wejściem do klatek ul. Bema 7 oraz Bema 8 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:51:45
 • RKP - 73026/22 2022/03/27 dot. dokumentów kamienicy po dawnym Hotelu Piast w Szczecinie, wytworzonych i otrzymanych przez Gminę Miasto Szczecin po dniu 13 grudnia 2021 roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/04/08
 • scan (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/26 12:31:31
 • RKP - 73011 - 2022 2022/03/27 dotyczy działek, na których znajduje się zajezdnia autobusowa "Dąbie" Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 93 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:50:10
 • RKP - 72500 - 2022 2022/03/25 dotyczy sposobu skutecznej naprawy stanu nawierzchni dróg gruntowych, m.in. stosowanej technologii likwidacji dziur, zapewnienia trwalszej nawierzchni dróg, srtosowanych materiałów do naprawy nawierzchni dróg Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:47:30
 • RKP - 70926 - 2022 2022/03/23 dotyczy spraw z zakresu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/29
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:40:39
 • RKP - 71564 - 2022 2022/03/23 dotyczy sesji Rady Miasta z dnia 22 marca - czy na sesji zajmowano się zadaniem inwestycyjnym w postaci remontu ul. Smoczej? Biuro Rady Miasta 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 77 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:45:40
 • RKP - 74120 - 2022 2022/03/23 dotyczy planowanych inwestycji w obrębie 1 km od ul. Jerzego Janosika 1 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/04/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:53:22
 • RKP - 70992 - 2022 2022/03/23 dotyczy zatrudniania pracowników przez podmioty prywatne Biuro Informacji Publicznej 2022/03/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:43:41
 • RKP - 67881 - 2022 2022/03/21 dotyczy odrzuconego projektu w SBO 2015 - Odbudowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim i in. Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/04/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 544 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:31:55
 • RKP - 68301 - 2022 2022/03/21 dotyczy łącznej długości dróg w Szczecinie przeznaczonych dla rowerów, ścieżek rowerowych, wydatków na nie, planów itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/31
 • Odpowiedź skan (.pdf, 793 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:35:30
 • RKP - 68514 - 2022 2022/03/21 dotyczy Młodzieżowej Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2022/03/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 83 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:37:41
 • RKP - 66757 - 2022 2022/03/18 dotyczy m.in. wprowadzenia ulg i zwolnień dla przedsiębiorców w opłatach należności na rzecz Miasta w okresie pandemii, zabezpieczenia pracowników i interesantów w związku z zagrożeniem covid Biuro Informacji Publicznej 2022/04/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.27 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:19:53
 • RKP - 67192 - 2022 2022/03/17 dotyczy m. in. posadowienia tzw. "grzybków" z betonu przed wejściem do klatek ul. Bema 7 oraz Bema 8 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/04/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 186 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:29:55
 • RKP - 66169 - 2022 2022/03/17 dotyczy zasobów mieszkaniowych gminy, polityki mieszkaniowej, polityki remontowej, polityki czynszowej, dostępności lokali itp. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/29
 • Odpowiedź skan (.pdf, 940 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 11:14:48
 • RKP - 64445 - 2022 2022/03/15 dotyczy ewidencji obiektów ochronnych z lat 1914-2022 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/21
 • ODpowiedź skan (.pdf, 45 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/04 10:34:57
 • RKP - 63381 - 2022 2022/03/15 dotyczy udostępnienie statutów Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Dzieodoberek – mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Żubrów 3 Wydział Oświaty 2022/03/18
 • Odpowiedź skan (.pdf, 270 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:46:56
 • RKP - 63284 - 2022 2022/03/14 dotyczy schronów - adresy i ilość dostępnych miejsc Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 936 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:51:04
 • RKP - 62456 - 2022 2022/03/14 dotyczy umowy z operatorem pocztowym Biuro Informacji Publicznej 2022/04/12
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/08/10 12:07:02
 • RKP - 62450 - 2022 2022/03/14 dotyczy ilości złożonych deklaracji na opłatę reklamową oraz podanie kwot dochodu własnego gminy z opłaty reklamowej w roku 2020 oraz 2021, llość nośników reklamowych itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/03/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:54:24
 • RKP - 62377 - 2022 2022/03/14 dotyczy kar administracyjnych nałożonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w latach 2011-2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/24
 • Odpowiedź skan (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:43:08
 • RKP - 61146 - 2022 2022/03/10 dotyczy pisma i wyjaśnień Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie wydatkowania środków na przebudowę ul. Felczaka Biuro Rady Miasta 2022/03/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:38:35
 • RKP - 59942 - 2022 2022/03/10 dotyczy prowadzonych postępowań administracyjnych i wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:30:29
 • RKP - 60799 - 2022 2022/03/10 dotyczy możliwości korzystania z komputera RO Śródmieście- Północ i możliwości uzyskania kluczy do tablic informacyjnych na terenie osiedla itp. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 745 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:35:59
 • RKP - 58849 - 2022 2022/03/09 dotyczy finansowania bezpieczeństwa wodnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/23
 • Odpowiedź skan (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:15:22
 • RKP 58502-2022 2022/03/08 Szczecin pomaga zwierzakom - wyposażenie przychodni TOZ Wydział Ochrony Środowiska 2022/03/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.20 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 14:02:22
 • RKP 58927-2022 2022/03/08 dot. rzeźby "Labirynt" u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Więckowskiego w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:57:20
 • RKP-56647-2022 2022/03/07 Dot. oświetlenia parku przy ul. Budziszyńskiej, ul. Jagny i ul. Boryny Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:36:18
 • RKP - 56492 - 2022 2022/03/07 dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla działek Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:51:50
 • RKP - 56524 - 2022 2022/03/07 dot. stałej organizacji ruchu Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.52 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 13:58:10
 • RKP-57146-2022 2022/03/07 dot. udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy Biuro Prezydenta Miasta 2022/03/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 315 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:39:51
 • RKP-57758-2022 2022/03/07 dot. postępowania egzekucyjnego z rekultywacja Składowiska Odpadów Przemysłowych i Komunalnych z obrębu Dołuje Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/30 13:53:49
 • RKP - 56528 - 2022 2022/03/07 „jakie plany zagospodarowania ma GMS wobec placu położonego przy ul. Dunikowskiego 30 (działka nr 69/3) oraz ul. Dunikowskiego 34 (działki nr 3/14 i 3/47) w Szczecinie?. jaki rodzaj zabudowy przewidują plany zagospodarowania przestrzennego itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 13:54:45
 • RKP - 56203 - 2022 2022/03/05 dot. użytkownika wieczystego oraz właściciela działek Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 97 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 12:43:14
 • RKP 55707 - 2022 2022/03/05 dotyczy Statutu Miasta Szczecina Biuro Rady Miasta 2022/03/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 119 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:58:05
 • RKP 55417 - 2022 2022/03/04 dot. Programu Cyfrowa Gmina Wydział Informatyki 2022/03/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 755 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:53:06
 • RKP - 53484-2022 2022/03/03 dot. umowy dzierżawy gruntu pod obiekt Lastadia Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 500 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:22:04
 • RKP-53068-22 2022/03/02 Dot. informacji czy działka położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/03/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 388 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 12:19:00
 • RKP - 53159-2022 2022/03/02 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą przebiegu trasy Średnicowej Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:18:39
 • RKP - 53092 - 2022 2022/03/02 dotyczy wszczętych i toczących się postępowań administracyjnych odnośnie działek wymienionych we wniosku: 8/5, 8/6, 8/7 z obrębu 326201_1.3019 oraz działki 10/1, 11/1, 12/1 z obrębu 326201_1.3101, 10 i 11 z obrębu 326201_1.3019 i 9/2 z obrębu 326201_1.30197 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 977 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:03:28
 • RKP-53009-22 2022/03/02 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 11:55:42
 • RKP - 53531 - 2022 2022/03/02 dotyczy inwestycji - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/03/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 553 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:38:01
 • RKP-51739-22 2022/03/01 dot. liczby schronów i innych miejsc gdzie można się schronić przed zagrożeniami dla OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE-PÓŁNOC Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/03/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 09:28:52
 • RKP - 54765 - 2022 2022/03/01 dotyczy DZ NR 8/20 i 8/22 OBR 3005 NAD ODRĄ 5 i dz. nr 5 obr. 3052 nad Odrą 52 - ochrona archeologiczna, wpis do ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:08:44
 • RKP 54390-2022 2022/03/01 dot. informacji na temat inwestycji na działkach Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:30:00
 • RKP - 52024-22 2022/03/01 dot. definicji demokracji Biuro Informacji Publicznej 2022/03/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 616 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/05/02 09:36:01
 • RKP - 60645 - 2022 2022/02/28 dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" i podjętej uchwały nr XXIX/730/17 z dn. 25.04.2017 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 13:33:20
 • RKP - 48850 - 2022 2022/02/25 dotyczy dotyczy zgody na budowę na terenie działki nr 79/5 w Szczecinie (Śródmieście - Północ) oraz projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 256 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/15 10:06:18
 • RKP - 48171 - 2022 2022/02/25 dotyczy toczących się postępowań reprywatyzacyjnych w stosunku do działek: DZ. NR 2/9, 2/10, 37/2, 2/15, 36/1, 1/6 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/09
 • Odpowiedź skan (.pdf, 763 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 15:05:32
 • RKP - 48156 - 2022 2022/02/25 dotyczy nieruchomości położonej w Szczecinie dz. 10/4 obr. 2254, Pogodno, przy ul. Boh. Warszawy 42 - toczące się postępowania, w tym postępowania dot. roszczeń reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/03/09
 • Odpowiedź skan (.pdf, 631 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:45:14
 • RKP - 46359 - 2022 2022/02/24 dotyczy dot. Zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie oraz przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/03/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 751 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:24:52
 • RKP - 47448 - 2022 2022/02/24 dotyczy postawienia szlabanów przed posesją na ul. Marii Konopnickiej 31 A Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:40:44
 • RKP - 47291 - 2022 2022/02/23 dotyczy objęcia wskazanych nieruchości ochroną archeologiczną i konserwatorską, wpisania do gminnej ewidencji zbytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.56 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:37:42
 • RKP - 46080 - 2022 2022/02/23 dotyczy planowanych inwestycji na DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:11:34
 • RKP - 46771 -2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 i 8/22 obr 3005 i dz. 5 obr. 3052 - wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie podziału geodezyjnego Biuro Geodety Miasta 2022/03/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:32:03
 • RKP - 46056 - 2022 2022/02/23 dotyczy objęcia DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 formą ochrony archeologicznej, wpisem do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:08:26
 • RKP - 46186 - 2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 obr. 3005, 8/22 obr. 3005, 5 obr. 3052 - uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:19:40
 • RKP - 46086 - 2022 2022/02/23 dotyczy wydanych decyzji w przedmiocie podziału geodezyjnego działek DZ. NR 1/21, 1/28, 1/29,4/10,4/11,8/4, 8/36, 8/26, 2/2,3 Biuro Geodety Miasta 2022/03/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:15:18
 • RKP - 46770 - 2022 2022/02/23 dotyczy ustalonej opłaty adiacenckiejn dla wskazanej nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/23 10:17:41
 • RKP - 54795 - 2022 2022/02/23 czy nieruchomość jest objęta jakąkolwiek formą ochrony zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/06/21 11:47:05
 • RKP - 45887 - 2022 2022/02/23 dotyczy darmowego postoju w strefie płatnego parkowania Biuro Rady Miasta 2022/03/08
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 68 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:03:54
 • RKP - 46560 - 2022 2022/02/23 dotyczy planowanych inwestycji dla dz. 8/20 i 8/22 obręb ewidencyjny 3005 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:29:22
 • RKP - 46357 - 2022 2022/02/23 dotyczy skanów obowiązującego Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ulicy Kaszubskiej, na odcinku od ul Drzymały w kierunku muru aresztu śledczego. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.68 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:21:36
 • RKP - 46177 - 2022 2022/02/23 dotyczy dz. 8/20 obr. 3005, 8/22 obr. 3005, 5 obr. 3052 - decyzje o warunkach zabudowy, decyzje w sprawie pozwolenia na budowę itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/07
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 14:17:46
 • RKP - 45124 - 2022 2022/02/22 dotyczy położenia wskazanych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, prac nad uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji itp. Biuro Rewitalizacji 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:58:33
 • RKP - 43231 - 2022 2022/02/21 dotyczy wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych lub innych technologii OZE przez Prezydenta Miasta Szczecin Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:55:42
 • RKP - 41558 - 2022 2022/02/18 dotyczy dz. 1/21, 1/28, 1/29, 4/10, 4/11, 8/4, 8/36, 8/26, 2/2, 3 obr. 52 - uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:36:53
 • RKP - 41561 - 2022 2022/02/18 dotyczy objęcia wskazanych nieruchomości formą ochrony archeologicznej, wpisem do gminnej ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/03/04
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:42:56
 • RKP - 41564 - 2022 2022/02/18 dotyczy planowanych inwestycji dotyczących nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1/21, 1/28, 1/29, 4/10, 4/11, 2/2, 3 w obrębie ewidencyjnym 3052, Szczecin nad Odrą 52, Szczecin oraz działek 8/4 8/36, 8/26, obręb 3005 – Szczecin nad Odrą 5 Biuro Informacji Publicznej 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 192 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 13:52:09
 • RKP - 39637 - 2022 2022/02/17 dotyczy m.in. wysokości środków z budżetu Miasta przeznaczonych dla: klubu koszykarskiego King Wilki Morskie Szczecin, klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, klubu piłki ręcznej mężczyzn Sandra Spa Pogoń Szczecin Wydział Sportu 2022/02/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 472 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:50:24
 • RKP - 39695 - 2022 2022/02/17 dotyczy zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych Biuro Rady Miasta 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 63 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:53:38
 • RKP - 39396 - 2022 2022/02/17 dotyczy dokumentacji budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Arkońskiej 46 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/03/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:47:59
 • RKP - 37285 - 2022 2022/02/16 dotyczy liczby wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/18
 • Odpowiedź skan (.pdf, 576 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:48:16
 • RKP - 38189 - 2022 2022/02/16 dotyczy korespondencji prowadzonej przez Radę Osiedla Gumieńce w latach 2018-2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 24 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:44:38
 • RKP - 38185 - 2022 2022/02/16 dotyczy testamentów allograficznyc sporządzonych w latach ‪2017 - 2022‬ r. Urząd Stanu Cywilnego 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 593 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:42:16
 • RKP - 37905 - 2022 2022/02/16 dotyczy prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych na terenie Teatru Letniego Wydział Inwestycji Miejskich 2022/03/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:56:34
 • RKP - 38182 - 2022 2022/02/15 dotyczy naliczenia kar umownych w związku z realizacją inwestycji on. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/03/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:38:45
 • Odpowiedź skan (.pdf, 410 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 11:38:02
 • RKP - 36742 - 2022 2022/02/15 dotyczy planowanej budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg na dz. 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, dz. 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 Biuro Informacji Publicznej 2022/02/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:14:22
 • RKP - 36750 - 2022 2022/02/15 dotyczy wysokości stawki opłaty adiacenckiej dla wskazanych nieruchomości Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 288 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/20 14:58:23
 • RKP - 36755 - 2022 2022/02/15 dotyczy występowania na wskazanym terenie złóż kopalin, terenów górniczych, obszarów górniczych Wydział Ochrony Środowiska 2022/03/03
 • Odpowiedź skan (.pdf, 572 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/23 09:50:18
 • RKP - 35758 - 2022 2022/02/15 dotyczy zloklaizowania nieruchomości 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 na obszarze rewitalizacji lub obszarze zdegradowanym, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/02/25
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 245 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:30:43
 • RKP - 36760 - 2022 2022/02/15 dotyczy postępowań reprywatyzacyjnych dla nieruchomości położonych na działkach: DZ 8/5,8/6 ORAZ 8/7 NAD ODRĄ 19, NIERUCH DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:34:28
 • RKP - 36761 - 2022 2022/02/15 dotyczy objęcia nieruchomości zlokalizowanej na działce: DZ 8/5,8/6 oraz 8/7 NAD ODRĄ 19, DZ 10/1,11/1,12/1 NAD ODRĄ 101, DZ 10 I 11 NAD ODRĄ ,DZ 9/2 NAD ODRĄ 97 kolejowym terenem zamkniętym Biuro Geodety Miasta 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 541 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:40:35
 • RKP - 36844 - 2022 2022/02/15 dotyczy naliczonych kar wykonawcy inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/02/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:44:42
 • RKP - 37738 - 2022 2022/02/15 dotyczy konsultacji projektu rzeźby „Labirynt” u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Więckowskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/03/01
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:52:29
 • RKP - 35503 - 2022 2022/02/14 dotyczy sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” Wydział Ochrony Środowiska 2022/03/03
 • Odpowiedź skan (.pdf, 622 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:00:23
 • RKP - 35504 - 2022 2022/02/14 dotyczy budowy torowiska tramwajowego w wzdłuż ulic 26 Kwietnia i Taczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:04:24
 • RKP - 35908 - 2022 2022/02/10 dotyczy pozwolenia na budowę obejmującego działkę nr 16/5, obręb 3030, położoną przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:09:34
 • RKP - 35909 - 2022 2022/02/10 dotyczy inwestycji współrealizowanej przez miasto Szczecin pn. Obwodnica Mierzyna Wydział Zarządzania Projektami 2022/02/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 470 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 15:12:56
 • RKP - 31492 - 2022 2022/02/09 dotyczy organizacji imprez artystycznych w Szczecinie Wydział Kultury 2022/02/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 673 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:55:19
 • RKP - 30878 - 2022 2022/02/09 dotyczy dostępu nieruchomości do drogi publicznej dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/02/22
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 522 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:46:40
 • RKP - 35912 - 2022 2022/02/08 dotyczy liczby osób oczekujących na zawarcie z Gminą Miasto Szczecin umowy najmu lokalu socjalnego w celu wykonania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/02/21
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 105 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:04:33
 • RKP - 35915 - 2022 2022/02/04 dotyczy realizacji budowy drogi na terenie elementarnym D.B.5048.KDW Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/14 10:09:47
 • RKP - 25896 - 2022 2022/02/03 dotyczy ulgi dla honorowych dawców krwi Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:35:07
 • RKP - 26451 - 2022 2022/02/03 dotyczy dotacji na fotowoltaikę oraz powietrzne pompy ciepła Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 649 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:51:01
 • RKP - 25995 - 2022 2022/02/03 dotyczy liczby pracowników UM Szczecin z podziałem na wiek i płeć Wydział Organizacyjny 2022/02/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:38:11
 • RKP - 24787 - 2022 2022/02/02 dotyczy ilości naruszeń danych osobowych zarejestrowanych w rejestrze naruszeń od 25 maja 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie Inspektor Ochrony Danych 2022/02/16
 • Odpowiedź skan (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/13 14:42:28
 • RKP-24654-22 2022/02/02 dotyczy dot. korespondencji pomiędzy UM Szczecin a spółką NIOL (operator roweru miejskiego) odnośnie rodzaju stojaków rowerowych. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.05 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:22:29
 • RKP - 25293 - 2022 2022/02/02 dotyczy dokumentu w sprawie młodzieżowej strategii Miasta Biuro Informacji Publicznej 2022/02/16
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 14:32:00
 • RKP - 24920 - 2022 2022/02/01 dotyczy wpisania nieruchomości przy ul. Andrzeja Struga 40,42,50,52,58 w Szczecinie do Gminnej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/07/12 15:02:00
 • RKP-24712-22 2022/02/01 dotyczy planowanej budowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Mieszka I Wydział Zarządzania Projektami 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.34 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:25:10
 • RKP-4920-22 2022/02/01 dotyczy wpisania nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga 40, 42, 50, 52 oraz 58 do Gminnej Ewidencji Zabytków, objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:29:02
 • RKP-22811-22 2022/01/31 dotyczy lokalizacji defibrylatorów AED Biuro Obsługi Urzędu 2022/02/11
 • Odpowiedź skan (.pdf, 501 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:15:29
 • RKP-21351-22 2022/01/31 dotyczy szkoleń stacjonarnych, zamkniętych, on-line, zajęć z szeroko rozumianej profilaktyki dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych, materiałów reklamowych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, umów na realizację Diagnozy Rozwiązywania Problemów Społecznych, programów lojalnościowych Biuro Informacji Publicznej 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 195 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:12:00
 • RKP-23783-22 2022/01/30 dotyczy dot. kopii protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Gumieńce na którym była procedowana UCHWAŁA NR 20/29 Z DNIA 21.01.2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 679 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/30 14:18:50
 • RKP-21184-22 2022/01/28 dotyczy Budżetu Obywatelskiego 2021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:08:40
 • Odpowiedź skan (.pdf, 518 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:08:20
 • RKP-20060-22 2022/01/28 dotyczy obwodnica śródmieścia Szczecina - etap V budowa ulicy od Duńskiej - Krasińskiego do Arkońskiej; przebudowa ulic Potulickiej i Narutowicza; przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewooraz od Pl. Żołnierza - ul. Matejki do ul. Piłsudskiego Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 202 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:56:43
 • RKP-18946-22 2022/01/27 dotyczy wpisania wskazanych nieruchomości do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ich objęcia ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/02/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 15:10:37
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 15:10:50
 • RKP-18861-22 2022/01/27 dotyczy mapy przebiegu DK 10 i informację nt. planowanego poziomu hałasu w ciągu ulicy Łukasińskiego, planowanych zabezpieczeń przeciwko hałasowi oraz dopuszczalnej prędkości Biuro Informacji Publicznej 2022/02/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 176 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:42:31
 • RKP-20213-22 2022/01/27 dotyczy zgłoszenia wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie Wydział Sportu 2022/02/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 14:03:29
 • RKP-19570-22 2022/01/27 dotyczy zagospodarowania Miasta terenem roślinnym oraz programów dla infrastruktury środowiska Biuro Informacji Publicznej 2022/02/19
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 566 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/19 13:53:48
 • RKP-18088-22 2022/01/26 dotyczy przebudowy basenu SDS Wydział Sportu 2022/02/02
 • Odpowiedź skan (.pdf, 780 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:54:11
 • RKP-18329-22 2022/01/26 dotyczy niedozwolonego parkowania pojazdów, miejsc parkingowych, interwencji Straży Miejskiej itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/02/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 184 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:57:26
 • RKP-17750-22 2022/01/26 dotyczy zamieszczonego ogłoszenia na stronie Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/02/15
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 668 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/18 14:59:42
 • RKP-16557-22 2022/01/25 dotyczy wniosków o dodatek osłonowy oraz deklaracji "śmieciowych" Wydział Spraw Społecznych 2022/02/04
 • Odpowiedź skan (.pdf, 617 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:50:52
 • RKP-15145-22 2022/01/24 dotyczy liczby pozwoleń na budowę, liczby mieszkańców zameldowanych w podziale na poszczególne lata 2010 - 2021 w obrębie administracyjnym dzielnicy Gumieńce itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/02/18
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 990 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:40:50
 • RKP-280732/22 2022/01/21 dot. nieruchomości przy ul. Mieszka I 73 i 67 - czy jest objęta formą ochrony zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2023/01/04
 • scan (.pdf, 1.53 MB)
  Opublikował(a): Marta Rup, dnia: 2023/01/12 15:08:01
 • RKP-12793-22 2022/01/20 dotyczy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2022/02/02
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:32:56
 • RKP-14638-22 2022/01/20 dotyczy projektu budowlanego oraz innych dokumentów budowlanych budynków znajdujących się przy ul. Ostrobramskiej 1, 3, 5-26 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/02/01
 • Odpowiedź skan (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:35:54
 • RKP-9632-22 2022/01/17 dotyczy udostępnienia kopii wskazanych decyzji oraz postanowień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:11:49
 • RKP-9629-22 2022/01/17 dotyczy pochodzenia gleb (mineralnego albo organicznego) na wskazanych działkach ewidencyjnych Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/28
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.48 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:09:29
 • RKP-15353-22 2022/01/17 dotyczy toczącego się postępowania w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz-Chełszcząca” w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2022/01/31
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/13 14:45:49
 • RKP - 8820 - 2022 2022/01/15 dotyczy programu rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2022/01/21
 • Odpowiedź skan (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/20 14:00:57
 • RKP{-8676-22 2022/01/15 dotyczy wykonania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, wykonania przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/28
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/04/01 15:02:09
 • RKP-6799-22 2022/01/13 dotyczy kierowania spraw na drogę postępowania sądowego Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 369 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:50:52
 • RKP-5863-22 2022/01/12 dotyczy inwestycji w promieniu 1 km od działek 151/1, 30/25, 30/30 obr. 1037 Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2022/01/21
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.89 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:44:34
 • RKP-5830-22 2022/01/12 dotyczy dz. 21/2 i 13/6 obr. 1047 przy ul. Kolumba 64 w Szczecinie - położenie w specjalnej strefie ekonmonicznej, w granicach parku narodowego, strefie nadgranicznej Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź skan (.pdf, 390 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:40:58
 • RKP-6601/22 2022/01/12 dot. minitorowania przebiegu postępowań upadłościowych Biuro Informacji Publicznej 2022/01/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/12/20 11:02:26
 • RKP-4719-22 2022/01/11 dotyczy kopii decyzji o podziale działki 2/12 Pgodno 52 ul. Szeroka Biuro Geodety Miasta 2022/01/17
 • Odpowiedź skan (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:30:06
 • RKP-5561-22 2022/01/11 dotyczy karty oceny wniosków złozonych na konkurs BDO/WEA/2021/021 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/01/25
 • Odpowiedź skan (.pdf, 427 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:33:23
 • RKP-4437-22 2022/01/11 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzje o pozwoleniu na budowę itp. Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 229 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:05:33
 • RKP-4533-22 2022/01/10 dotyczy udostępnienia kopii umowy o nieodpłatne przeniesienie własności działki ewidencyjnej nr 9/36 położonej w Szczecinie, w obr. ewidencyjnym Dąbie Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/01/19
 • Odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:25:56
 • RKP-4441-22 2022/01/10 dotyczy wydania dla nieruchomości położonej przy ul. K. Kolumba nr ew. 13/6 i 21/2 decyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022/01/13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 638 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:17:44
 • RKP-4475-22 2022/01/10 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/22
 • Odpowiedź skan (.pdf, 226 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:19:42
 • RKP-4472-22 2022/01/10 dotyczy dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047 - czy nieruchomość stanowi grunty pod śródlądowymi wodami, jest na obszarze objętym niebezpieczeństwem powodzi Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/30 11:15:53
 • RKP-4043_22 2022/01/10 dotyczy zarządcy nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 7b w Szczecinie Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.03 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:46:36
 • RKP-4445-22 2022/01/10 dotyczy postępowań administracyjnych, innych postępowań lub wznowień postępowań odnośnie nieruchomości dz. nr 13/6 i 21/2 obr. 1047) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/21
  RKP-4438-22 2022/01/10 dotyczy położenia nieruchomości (dz. 13/6 i 21/2 obr. 1047) na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, objęcia nieruchomości prawem pierwokupu Biuro Informacji Publicznej 2022/01/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/28 15:11:19
 • RKP-4434-22 2022/01/10 dotyczy objęcia ochroną konserwatorską nieruchomości położonej przy ul. Krzysztofa Kolumba w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022/01/24
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:49:39
 • RKP-1542-22 2022/01/05 dotyczy pism wychodzących wysłanych w formie pisma elektronicznego Biuro Informacji Publicznej 2022/01/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:28:05
 • RKP-1716-22 2022/01/05 dotyczy wykonywania usługi dorożki konnej na terenie miasta Szczecin Biuro Obsługi Interesantów 2022/01/11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:33:25
 • RKP-2353-22 2022/01/05 dotyczy środków przyznanych Radzie Osiedla Śródmieście - Północ z rezerwy celowej na działalność rad osiedli w 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 681 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 14:38:53
 • RKP-1981-22 2022/01/05 dotyczy korzystania przez Urząd z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie np. sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych, świadczenia usług informatycznych, usług BHP itp. Biuro Informacji Publicznej 2022/01/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:45:29
 • RKP-1168-22 2022/01/04 dotyczy kosztów wynajęcia świetlicy przy ul. Pawiej 1 w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 675 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:20:18
 • RKP-1154-22 2022/01/04 dotyczy zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn.: Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/18
 • odpowiedz dostepna cyfrowo (.pdf, 361 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/03/22 10:16:13
 • RKP-4443-22 2022/01/03 dotyczy opłaty adiacenckiej oraz postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla położonej w Szczecinie przy ulicy Krzysztofa Kolumba Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2022/01/14
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 15:14:23
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.28 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 15:14:36
 • RKP - 545 - 2022 2022/01/03 dotyczy odbioru inwestycji pn. „Budowa Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do Osiedla Kijewo” Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/17
 • Odpowiedź skan (.pdf, 864 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2023/01/20 14:30:40
 • 67132/BIP/-I/21 2021/12/31 dot. dokumentacji z kontroli Klubu Sportowego WISKORD Biuro Informacji Publicznej 2022/01/14
 • odpowiedz skan (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:49:08
 • 66672/WGK/-V/21 2021/12/30 dot. odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie 2019-2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2022/01/11
 • odpowiedz skan (.pdf, 988 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:09:19
 • 66814/WIM/-II/21 2021/12/30 dot. dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szafera w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/13
 • odpowiedz skan (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 09:49:21
 • 66639/WAiB/-XXIII/21 2021/12/29 dot. dokumentacji technicznej budynku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedz skan (.pdf, 34 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 11:01:17
 • 66655/BOI/-CIV/21 2021/12/29 dot. danych statystycznych odnośnie dokumentów, które wpłyneły do UM Szczecin od 2018 do 2021 Biuro Obsługi Interesantów 2022/01/04
 • odpowiedz skan (.PDF, 56 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:13:48
 • 66372/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/28 dot. ilości lokali mieszkalnych - adresy było sprzedanych przez Gminę Miasto Szczecin o powierzchni użytkowej poniżej 25 m2 w ciągu ostatnich 2 lat Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/01/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 14:08:35
 • 66295/WAiB/-XXIII/21 2021/12/28 dot. ilości zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 92 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:03:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 704 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:03:40
 • 66331/BDO/-XXVIII/21 2021/12/28 dot. aktualnego składu zarządu Klubu Sportowego WISKORD SZCZECIN Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/01/05
 • odpowiedz skan (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/17 12:17:47
 • 66323/BIP/-I/21 2021/12/27 dot. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w Gminie Sławoborze Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:57:53
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 12:58:26
 • 66018/WAiB/-XXIII/21 2021/12/27 dot. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla dz. 2,4,5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15/3 obr. 4906 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:58:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:57:17
 • 65968/BR/-I/21 2021/12/27 dot. nieruchomości wskazanych we niosku przy ul. Cynkowej i Śnieżnej- czy są położoen w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji lub obszarze specjalnej strefy rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 257 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:28:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:28:23
 • 66015/WAiB/-XXIII/21 2021/12/27 dot. imnwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji dla dz. 2, 4, 5, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13 obr. 4906 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 579 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 11:11:17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 11:15:14
 • 66327/BIP/-I/21 2021/12/26 dot. pozwów w postępowaniu upominawczym skierowanych przez GMS, ZDTiM do Sądu Rejonowego w Lublinie w latach 2016- 2021 Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 13:11:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 13:11:30
 • 66013/BIP/-I/21 2021/12/24 dot. wydatków w br. na ozdoby świąteczne wywieszone na ulicach i ile wyniosły w związku z tym rachunki za energię elektryczną, jaki był dochód z opłaty targowej za stoiska podczas jarmarku bożonarodzeniowego Biuro Informacji Publicznej 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 735 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:35:40
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 194 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:35:58
 • 66067/BIP/-I/21 2021/12/24 dot. ekwiwalentu pieniężnego wypłącanego przez Gminę Miasto Szczecin dla strażaków ratowników OSP Biuro Informacji Publicznej 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:50:38
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:51:00
 • 65598/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/23 dot. wszczętych postępowań reprywatyzacyjnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 14:55:18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 14:55:51
 • 65621/BDO/-XXVIII/21 2021/12/23 dot. SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2022/02/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.94 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:44:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 669 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:44:34
 • 65601/WOŚr/-VIII/-21 2021/12/23 dot. wymienionych działek we wniosku - czy stanowią las Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 333 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 11:01:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 11:01:19
 • 65597/BIP/-I/21 2021/12/23 dot. dostępu do drogi Biuro Informacji Publicznej 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:27:12
 • 65698/WAiB/-XXIII/21 2021/12/23 dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 610 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:36:59
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:37:21
 • 65592/WAiB/-XXIII/21 2021/12/23 dot. objęcia nieruchomości wymienionych we wniosku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:27:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:27:55
 • 65716/WZiON/-XXXIX/21 2021/12/23 dot. opłaty adiacenckiej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:19:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/11 11:19:47
 • 65605/WIM/-II/21 2021/12/23 dot. planowanych inwestycji dla nieruchomości: dz. nr 4, 5, 6/2, 7 , 8, 15/3, 10, 12, 13, 2 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:54:25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:54:49
 • 65722/BIP/-I/21 2021/12/23 dotyczy uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury Biuro Informacji Publicznej 2022/01/03
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:01:59
 • Odpowiedź skan (.pdf, 452 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:08:22
 • 65611/BR/-I/21 2021/12/23 dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 251 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:17:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:18:08
 • 65496/WGK/-V/21 2021/12/22 dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, budowa i przebudowa torowisk Pogodno Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:07:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 11:07:37
 • 65540/WIM/-II/21 2021/12/22 dot. przebudowy i rozbudowy Teatru Letniego im. H. Majdaniec Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 13:27:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 13:27:42
 • 65343/WS/-VIII/21 2021/12/22 dot. zleconej ekspertyzy w związku z uszkodzeniem szklanych paneli budynku basenu Floating Arena Wydział Sportu 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:43:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:43:54
 • 655069/WOŚr/-VIII/21 2021/12/22 dot. prac leśnych w okolicah Jeziora Goplana Wydział Ochrony Środowiska 2022/01/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 480 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:35:20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 272 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/21 10:35:42
 • 65493/BIP/-I/21 2021/12/22 dot. ilości postępowań z udziałem organizacji społecznych Biuro Informacji Publicznej 2022/02/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 588 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:35:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 524 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:35:52
 • 65142/WAiB/-XXIII/21 2021/12/21 dot. dokumentacji technicznej domu wybudowanego na działce nr 66/3 obr. 12 przy ul. Andyjskiej 5, 5a Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 15:08:22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 15:08:43
 • 65066/WGK/-V/21 2021/12/21 dot. infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej m. in. koszy na śmieci Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 569 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:43:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 752 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:43:56
 • 65016/BMKZ/-IV/21 2021/12/20 dot. nieruchomości wymienionych we wniosku przy ul. Żwirki i Wigury w Stargardzie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:36:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 806 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:36:33
 • 64889/WGK/-V/21 2021/12/20 dot. przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz ciągu Pl. Żołnierza do Pl. Rodła Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:28:42
 • odpowiedź dostęna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:29:12
 • 64890/WIM/-II/21 2021/12/20 dot. przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 850 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:05:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:05:20
 • 64886/WIM-II/21 2021/12/20 dot. obwodnicy Śródmieścia - etap V - od ul. Duńskiej do Krasińskiego, Arkońskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/31
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.11 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:16:19
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 278 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/08 10:16:45
 • 64748/WGK/-V/21 2021/12/18 dot. środków czystości dla rad osiedli Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 14:40:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 685 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:50:54
 • 64760/WAiB/-XXIII/21 2021/12/17 dot. projektu konstruktorskiego domu przy ul. Miodowej 86 F Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 14:55:21
 • odpowiedź skan (.pdf, 340 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/20 14:55:00
 • 64222/BMKZ/-IV/21 2021/12/15 dot. kamienicy przy ul. Księcia Bogusława X Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:44:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 182 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:43:12
 • 64264/WIM/-II/21 2021/12/15 dot. projektu budowlanego wykonawczego przebudowy ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego i projektanta Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:35:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 776 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:36:03
 • 63675/BIP/-I/21 2021/12/14 dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szczecinie w roku 2022 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 12:04:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 12:04:25
 • 64109/WGK/-V/21 2021/12/14 dot. przebudowy torowiska z siecią trakcyjną od PL. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza -ul. Matejki-ul. Piłsudskiego Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:08:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 367 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:08:23
 • 63960/WGK/-V/21 2021/12/14 dot. oznakowania poziomego na brukowanym odcinku ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:23:06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:23:27
 • 64075/WIM/-II/21 2021/12/14 przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza Wydział Inwestycji Miejskich 2022/01/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 817 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:23:34
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:23:51
 • 63883/WOŚr/-VIII/21 2021/12/14 dot. decyzji o wyłączeniu gruntów wymienionych we wniosku z produkcji Wydział Ochrony Środowiska 2021/12/27
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.60 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:00:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 559 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:00:30
 • 64102/wIM/-II/21 2021/12/14 dot. obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap V- budowa ul. Duńskiej - Krasińskiego do Arkońskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 767 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:28:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 275 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 11:29:00
 • 63887/WAiB/-XXIII/21 2021/12/14 dot. projektu budowlanego budowy zespołu 4 szeregowców przy ul. Rosponda od 51 do 57 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/28
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:51:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 338 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:51:01
 • 63992/WOś/-VIII/21 2021/12/13 dot. imprez organizowanych w latach 2019-20 na terenie SP nr 8 Wydział Oświaty 2021/12/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:58:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 240 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:58:29
 • 63880/BMKZ/-IV/21 2021/12/13 dot. czy nieruchomości ujęte we wniosku zostały wpisane do Rejestru Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.18 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:07:56
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:05:33
 • 63900/WAiB/-XXIII/21 2021/12/13 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę, postępowań sprzedaży dz. 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, obr. 96 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:33:23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:33:42
 • 63901/WAiB/-XXIII/21 2021/12/13 dot. decyzji o warunkach zabudowy, o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dz. 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 obr. 96 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:39:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:39:50
 • 63896/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/12/13 dost. nieruchomości wymienionych we wniosku czy toczą się lub toczyły postępowania administracyjne lub sądowe Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 330 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:17:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 10:17:41
 • 63783/BIP/-I/21 2021/12/10 dot. skrzyżowania i przejścia dla pieszych w obrębie ul. Ku Słońcu, Różanej, Źródlanej oraz Ku Słońcu i Kwiatowej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:52:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/07 09:52:40
 • 63235/BIP/-I/21 2021/12/09 dot. kwestii związanych z ochroną środowwiska , gospodarką odpadami oraz poniesionymi na nie wydatkami Biuro Informacji Publicznej 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 15:06:51
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 15:07:11
 • 63176/BIP/-I/21 2021/12/09 dot. postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości wymienionych we wniosku, przeznaczenia tych działek na utworzenie pasa drogowego lub technologicznego, pzp Biuro Informacji Publicznej 2021/12/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 585 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:54:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:54:42
 • 62938/WGK/-V/21 2021/12/08 dot. przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz ciągu Pl. Żołnierza do Pl. Rodła Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:14:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 363 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:14:34
 • 63713/BIP/-I/21 2021/12/08 dot. wniosku o podział działki 41/14 obr. 2012 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:43:40
 • 63028/WGK/-V/21 2021/12/08 dot. zawieszenia kursowania autobusów na ul. Felczaka na czas rozpatrywania wniosku Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/17
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:19:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:19:57
 • 62841/WIM/-II/21 2021/12/08 dot. udziału osoby wymienionej we wniosku przy dwóch inwestycjach Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 380 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:07:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:07:34
 • 62832/WOś/-VIII/21 2021/12/07 dot. listy szkół i przedszkoli, które wykonywały lub wykonują szczepienia podopiecznych, jaką szczepionką, kto był zaangażowany Wydział Oświaty 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 395 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:01:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 526 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:01:19
 • 63084/WAiB/-XXIII/21 2021/12/07 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją techniczną i projektową odnośnie ul. Gryfińskiej 60A Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:31:29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 613 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 14:31:51
 • 62768/BIP/-I/21 2021/12/07 dot. decyzji o warunkach zabudowy związanych z budową farm fotowoltaicznych w latach 2020-21 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 789 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:23:32
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:24:33
 • 62791/WAiB/-XXIII/21 2021/12/07 dot.zagospodarowania terenu dla działek wymienionych we wniosku Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:29:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:29:38
 • 62688/BIP/-I/21 2021/12/06 dot. pelnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch inwestycji wymienionych we wniosku Biuro Informacji Publicznej 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:59:36
 • odpowiedź dostępna cyfrwowo (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:59:56
 • 62561/BIP/-I/21 2021/12/05 dot. przedłużenia linii tramwajowej do CH Ster Biuro Informacji Publicznej 2021/12/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 1006 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/17 13:32:04
 • 62494/WGK/-V/21 2021/12/05 dot. poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania i spraw sądowych z tym związanych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:42:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 368 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:42:29
 • 62535/WGK/-V/21 2021/12/05 dot. kopii faktur RO Gumieńce za rok 2019 i 2020 oraz uchwał na stronie internetowej RO Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 174 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:40:35
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 804 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/06 13:39:51
 • 62470/WS/-VIII/21 2021/12/05 dot. zawalenia części budynku małego basenu SDS Wydział Sportu 2021/12/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 294 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:35:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 274 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:36:10
 • 62487/BIP/-I/21 2021/12/03 dotyczy wypadków drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny na ul. Floriana Krygiera w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/12/17
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:06:30
 • Odpowiedź skan (.pdf, 812 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:08:55
 • 61963/WAiB/-XXIII/21 2021/12/01 dot. wydanych pozwoleń na budowę oraz postępowań dla wskazanych we wniosku działek Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:08:08
 • odpowiedź skan (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:07:47
 • 61995/WZiON/-XXXIX/21 2021/12/01 dot. podstawy prawnej nabycia wskazanych we niosku działek przez Skarb Państwa, dokumenty Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 313 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:27:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 416 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:27:57
 • 61955/BMKZ-IV/21 2021/12/01 dot. wszystkich dokumentów odnośnie kamienicy po dawnym hotelu Piast wytworzonych i otrzymanych po 18.10.2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 921 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 11:53:09
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 189 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 11:53:28
 • 61989/WZKiOL/-X/21 2021/12/01 dot. czy w odniesieniu do wymienionych we wniosku wydano decyzje o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/12/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 12:44:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 422 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 12:44:31
 • 61961/WAiB/-XXIII/21 2021/12/01 dot. czy odnośnie wskazanych we wniosku działek nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 366 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:14:23
 • odpowiedź skan (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 13:14:01
 • 61678/BR/-I/21 2021/11/30 dot. czy działki wymienione we wniosku znajdują się w obszarze rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/12/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 253 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:23:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:24:06
 • 61754/BIP/-I/21 2021/11/30 dot. nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 48 Biuro Informacji Publicznej 2021/12/13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 697 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 13:55:09
 • 61768/BMKZ/-IV/21 2021/11/30 dot. wpisania nieruchomości wymienionych we wniosku do Gminnej Ewidencji Zabytków, Parków Kulturowych Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/15
 • odpowiedź skan (.pdf, 895 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:15:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 254 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:16:11
 • 61763/WAiB/-XXIII/21 2021/11/30 dot. objęcia działek wymienionych we wniosku uchwałą o lokalizacji inwestycji towarzyszących oraz inwestycji mieszkaniowych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 358 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:08:11
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:08:31
 • 61275/WIM/-II/21 2021/11/29 dot. przebudowy ul. Zalewskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 409 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:26:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 14:24:07
 • 61250/WAiB/-XXIII/21 2021/11/29 dot. liczby wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, liczby wydanych wypisów, wyrysów za lata 2017-2021 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/03
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.36 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:22:50
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 778 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:23:14
 • 61575/WOŚ/-VIII/21 2021/11/29 dot. kwoty dotacji dla przedszkoli, sprawozdań Rb-27, Rb-28 raportów z Systemu Informacji Oświatowej, metryczki części oświatowej subwencji, finansowanie dowozu dzieci do przedszkoli Wydział Oświaty 2021/12/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 561 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/12 10:29:20
 • 60446/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/11/29 dot. eksmisji z lokali miszkalnych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/11/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:13:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:12:43
 • 61226/WOŚr/-VIII/21 2021/11/28 dot. nieprawidłowości przy wykonaniu pomiarów hałasu w ciągu ul. Felczaka Wydział Ochrony Środowiska 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.01 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:49:46
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 707 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:50:09
 • 61279/WSO/-CIV/21 2021/11/27 dot. liczby zarejestrowanychmotocykli marki Honda model VFR 1200F Wydział Spraw Obywatelskich 2021/12/02
 • odpowiedż skan (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:30:58
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/04 11:31:18
 • 61213/BDO/-XXVIII/21 2021/11/27 dot. lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/12/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 149 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:34:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 520 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:34:22
 • 61270/WGK/-V/21 2021/11/27 dot. przeglądu stanu technicznego przystanku autobusowego Odrowąża przy ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/12/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 11:03:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 11:04:13
 • 61113/WAiB/-XXIII/21 2021/11/26 dot. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. 5 Lipca12 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:28:23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 184 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/30 10:28:46
 • 61099/BIP/-I/21 2021/11/26 dot. organizacji zarządzania transporetm zbiorowym Biuro Informacji Publicznej 2021/12/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.00 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:14:34
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 219 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/05 14:14:58
 • 61112/BMKZ/-IV/21 2021/11/26 dot. zgłoszeń w sprawie wymiany okien w kamienicy przy ul. 5 Lipca 12 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 430 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 15:06:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 15:06:56
 • 60975/BIP/-I/21 2021/11/26 dot. udostępnienia danych kontaktowych do sołtysów z terenu Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 352 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 14:40:29
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 179 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 14:40:48
 • 60997/BIP/-I/21 2021/11/25 dot. dz. 30/4 obr. 3025 pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, strefy ekonomicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 2.10 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 15:03:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 15:03:46
 • 60909/WIM/-II/21 2021/11/25 dot. przebudowy Teatru Letniego im. H. Majdaniec Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 14:15:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 528 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 14:16:00
 • 61076/BMKZ/-IV/21 2021/11/25 dot. dz. 30/4 obr. 3025 czy jest w rejestrze zabytków i objęty ochroną konserwatorską Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/12/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 14:36:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 825 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 14:36:25
 • 60826/WAiB/-XXIII/21 2021/11/24 dot. projektu budowlanego domu jednorodzinnego przy ul. Żurawiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/01
 • odpowiedź skan (.pdf, 429 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:23:50
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 12:24:11
 • 60671/WO/-III/21 2021/11/24 dot. min. i max. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego pracowników UM Szczecin Wydział Organizacyjny 2021/11/30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 235 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:33:02
 • odpowiedź skan (.pdf, 241 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:32:41
 • załącznik (.pdf, 1.25 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/25 09:24:07
 • 60852/WAiB/-XXIII/21 2021/11/24 dot. decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr 9/56 obr. 4002 i 9/63 obr. 4002 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 586 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 13:09:51
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 13:10:15
 • 60462/WZP/-IV/21 2021/11/24 dot. modernizacji dostępu drogowego do portu w Szczecinie. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza Wydział Zarządzania Projektami 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 674 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 12:02:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 538 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 12:03:17
 • 60895/WGK/-V/21 2021/11/23 dot. wymiany części wiat przystankowych na ekologiczne Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:51:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 13:51:22
 • 59877/BIP/-I/21 2021/11/22 dot. planowanej inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej , w odniesieniu do wszystkich już funkcjonujących , tych które uzyskały decyzje środowiskowe oraz warunki zabudowy Biuro Informacji Publicznej 2021/12/01
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 11:36:07
 • odpowiedż skan (.pdf, 600 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 11:35:47
 • 60004/BPM/-III/21 2021/11/22 dot. interpelacji nr 3225 złożonej w dniu 20.10.2021 Biuro Prezydenta Miasta 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 402 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:37:55
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 445 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:38:18
 • 59855/BIP/-I/21 2021/11/21 dot. ceny i zakresu prawc związanych z realizacją projektu Żywa Ulica Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 322 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:28:00
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 11:28:21
 • 59844/BIP/-I/21 2021/11/19 dot. procedury przyznania zasłużonemu obywatelowi medalu, orderu, odznaczenia, dyplomu w związku z bezpłatną pomocą świadczoną na rzecz ludzi bezdomnych lub uzależnionych Biuro Informacji Publicznej 2021/11/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 1009 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 15:05:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 15:07:41
 • 59761/WAiB/-XXIII/21 2021/11/19 dot. działki 9/63 obr. 4002 Dąbie 2 położonej przy ul. Kniewskiej - pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/12/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 539 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:44:42
 • odpowiedź skan (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:44:19
 • 59624/BGM/-X/21 2021/11/18 dot. kopii decyzji podziału nieruchomości wpisanej we wniosku Biuro Geodety Miasta 2021/11/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 412 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:36:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:37:09
 • 59372/BIP/-I/21 2021/11/17 dot. firmy Elgwid Biuro Projektowo - Pomiarowe, czy wykonywała umowy, zlecenia na rzecz Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:35:14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:35:35
 • 59498/BIP/-I/21 2021/11/17 dot. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wysokości budżetu, danych demograficznych Biuro Informacji Publicznej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 761 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:50:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 619 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:50:54
 • 59075/WAiB/-XXIII/21 2021/11/17 dot. pozwolenia na budowę dz. 30/10, 30/21, 30/26 obr. 1037na Podzamczu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 639 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 11:48:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 362 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/25 11:48:21
 • 59304/WSS/-IV/21 2021/11/17 dot. pieczy zastępczej Wydział Spraw Społecznych 2021/11/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 103 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/22 15:01:44
 • odpowiedź skan (.pdf, 262 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/22 15:01:11
 • 59405/WAiB/-XXIII/21 2021/11/17 dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/30
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.15 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:26:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 14:27:01
 • 59413/WGK/-V/21 2021/11/17 dot. utrzymania kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 75 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:54:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 372 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:53:16
 • 59308/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. podziału nieruchomości, pozwolenia na użytkowanie lokalu, zawiadomienie o zakończeniu budowy dz. 41/14 obr. 326201.1.2021/41/14 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 621 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:39:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 779 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:39:29
 • 59114/WIM/-II/21 2021/11/16 dot. dokumentacji z inwentaryzacji budowy szkoły podstawowej przy ul. Kredowej i Podbórzańskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/12/01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 436 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 15:03:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 382 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 15:03:38
 • 59055/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. projektó PPP prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/11/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 738 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:17:47
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 295 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:18:08
 • 59115/BIP/-I/21 2021/11/16 dot. ilości kilometrów dróg, dróg nieutwardzonych, do remontu, środków przeznaczonych na remonty, budowę itp. w latach 2010-2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 883 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:26:14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/23 10:26:37
 • 58882/WAiB/-XXIII/21 2021/11/15 dot. udzielenia pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych dz. 9/56 obr. 326201-1.4002 Dąbie ul. Kniewska 9,11,13 Wydział Architektury i Budownictwa 2022/01/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 568 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 13:49:13
 • odpowiedź skan (.pdf, 600 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/28 13:48:47
 • 58079/BIP/-I/21 2021/11/10 dot. ilości wniosków w trybie udostępnienia informacji publicznej i łącznej liczby konsultacji w 2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 469 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:50:31
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:51:02
 • 58297/BIP/-I/21 2021/11/10 dot. dokumentów Centrum Edukacji Ogrodniczej, przekazanie na rzecz Skarbu Państwa Biuro Informacji Publicznej 2021/11/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 769 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:05:44
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/04/01 14:06:11
 • 57766/WAiB/-XXIII/21 2021/11/09 dot. planu zagospodarowania Pl. Orła Białego od ul. Łaziebnej do ul. Grodzkiej oraz projektu budowlanego dla parkingu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 580 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 15:02:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 15:02:38
 • 58069/WAiB/-XXIII/21 2021/11/09 dot. dokumentów opisu technicznego i konstrukcji dla hali przy ul. Wiosennej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 307 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/10 15:07:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 514 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/10 15:08:18
 • 58106/WOŚr/-VIII/21 2021/11/09 dot. przetargu na odłów dzików - oferty, załączniki itp. Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 10:42:41
 • odpowiedź skan (.pdf, 156 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/24 10:42:20
 • 57731/WAiB/-XXIII/21 2021/11/08 dot. decyzji Prezydenta nr 6/2020 z dn. 18.12.2020 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/22
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 516 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:11:20
 • odpowiedż skan (.pdf, 277 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:20:09
 • 57561/WIM/-II/21 2021/11/08 dot. umowy na budowę SP przy ul. Kredowej i Podburzańskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 446 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:38:14
 • odpowiedź skan (.pdf, 632 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:37:35
 • 57679/WGK/-V/21 2021/11/08 dot. łacznej kwoty wypłacanych środkó członkom Rady Osiedla Gumieńce Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 547 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:56:47
 • odpowiedź skan (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 14:55:45
 • 57738/WGK/-V/21 2021/11/08 dot. kosztorysu powykonawczego i protokołu robót w zakresie nawierzchni na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:13:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:13:36
 • 57457/WGK/-V/21 2021/11/07 dot. ewentualnych wzrostów cen utrzymania komunikacji publicznej przy wzroście cen energii elektrycznej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 38 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:45:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:45:47
 • 57453/WPiOL/-XX/21 2021/11/05 dot. pomocy publicznej dla osób skazanych Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2021/11/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:32:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 329 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 13:32:28
 • 57253/WAiB/-XXIII/21 2021/11/04 dot. rysunku dla działki 3/29 przy ul. Belgijskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/08
  57234/WIM/-II/21 2021/11/04 dot. przebudowy ul. Andersena Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/05
  57234/WIM/-II/21 2021/11/04 dot. przebudowy ul. Andersena Wydział Inwestycji Miejskich 2021/11/05
 • odpowiedż skan (.pdf, 747 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:05:46
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 879 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 12:06:08
 • 57030/WSS/-IV/21 2021/11/04 dot. sprawowania pieczy zastępczej Wydział Spraw Społecznych 2021/11/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 99 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:18:29
 • odpowiedź skan (.pdf, 201 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 13:18:04
 • 57019/WGK/-V/21 2021/11/04 dot. szczegółowych wytycznych, wymagań i założeń dla realizacji pomiarów i analiz ruchu drogowego, pieszego i rowerowego wykonanych w obszarze sieci drogowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 193 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:20:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 14:21:12
 • 57253/WAiB/-XXIII/21 2021/11/04 dot. rysunku dla działki przy ul. Belgijskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 12:03:21
 • odpowiedź skan (.pdf, 250 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/04 12:02:45
 • 57778/BIP/-I/21 2021/11/03 dotyczy umowy wraz z aneksami przebudowy zajezdni Pogodno w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/11/10
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 521 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/10 15:19:32
 • Odpowiedź skan (.pdf, 451 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:09:37
 • 56847/BIP/-I/21 2021/11/03 dot. czy miasto lub jego fragment są objęte stałą obserwacją ruchu drogowego, czy jest prowadzona ewidencja pasażerów Biuro Informacji Publicznej 2021/11/12
 • odpowiedź skan (.pdf, 455 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 15:03:37
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 357 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 15:03:57
 • 56481/WOś/-VIII/21 2021/11/01 dot. ponowienie prośby o udzielenie odpowiedzi dlaczego SP nr 10 nie otrzymała środków z programów pomocowych Wydział Oświaty 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 290 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:51:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 604 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:52:02
 • 56480/WOś/-VIII/21 2021/11/01 dot. ponowna prośna o przedstawienie zestawienia przeznaczenia środków dla SP nr 10 Wydział Oświaty 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:40:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 525 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:41:20
 • 56468/WGK/-V/21 2021/10/31 dot. zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Wąskiej pomiędzy ul. Felczaka a ul. Wielkopolską Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 14:07:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 603 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 14:07:44
 • 56531/WAiB/-XXIII/21 2021/10/29 dot. dokumentacji związanej z inwestycją dla której wydano pozwolenie na budowę nr 1489/19 przy ul. Kościelnej 4 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 325 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 11:51:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 189 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/08 11:50:01
 • 56365/BMKZ/-IV/21 2021/10/29 dot. dokumentacji odnośnie zabytku kamienicy przy ul. 5 Lipca 12 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 998 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 13:48:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 171 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 13:45:30
 • 56305/WAiB/-XXIII/21 2021/10/28 dot. dz. 5/13, 5/14,5/17,5/25 obr. 2030 czy toczą się postępowania inwestycji celu publicznego Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 771 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:39:08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (docx, 17 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:39:27
 • 56613/BIP/-I/21 2021/10/28 dot. wymienionych we wniosku nieruchomości - czy są objęte uchwałą reklamową lub została nałożona kara Biuro Informacji Publicznej 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:43:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 608 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:44:46
 • 56312/WAiB/-XXIII/21 2021/10/28 dot. dz. 5/27, 5/35, 5/12, 12, 71/3, 5/18, 5/38, 5/16, 5/27, 7 obr. 2030 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 12:28:59
 • odpowiedź skan (.pdf, 309 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 12:28:19
 • 56277/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/28 dot. opłaty adiacenckiej dla działek 5/13, 5/14, 5/17, 5/25 z obr. 2030 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/11/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 401 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:33:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 282 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:33:47
 • 56254/WOŚr/-VIII/21 2021/10/28 dot. wyposażenia Miasta w zakresie pomocyzwierzętom oraz transportu zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 646 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:56:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 604 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 11:56:49
 • 56253/WOŚr/-VIII/21 2021/10/28 dot. m.in. zdarzeń z udziałem bezdomnych zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/09
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.50 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 12:33:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 609 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 12:34:18
 • 55517/WGK/-V/21 2021/10/26 dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Reczańskiej z listopada 2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 564 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 10:30:46
 • odpowiedź skan (.pdf, 425 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/07 10:30:23
 • 55539/BIP/-I/21 2021/10/25 dotyczy zarejestrowanych samochodów elektrycznych, hybrydowych oraz stacji ładowania samochodów w latach 2016 – 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/11/05
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/12 15:17:13
 • Odpowiedź skan (.pdf, 809 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/05/13 14:10:07
 • 55323/WOŚr/-VIII/21 2021/10/25 dot. liczby złożonych oświadczeń art. 27 b Prawo Łowieckie Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 163 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 09:42:01
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 09:46:04
 • 55542/BRM/-I/21 2021/10/25 dot. osób, które otzrymały tytuł honorowego obywatela Miasta Szczecin Biuro Rady Miasta 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 603 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 10:11:10
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 583 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 10:11:33
 • 56270/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/25 dot. kwot wypłaconych odszkodowań planistycznych Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 781 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:24:52
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 284 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/28 13:25:52
 • 54864/WGK/-V/21 2021/10/22 dot. udostępnienia wzsystkich negatywnych opinii, pism, korespondencji, skarg, na temat zmienionej trasy linii autobusowej 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:47:16
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:47:44
 • 54930/BMKZ/-IV/21 2021/10/22 dot. zlokalizowania nieruchomości na obszarze ochrony konserwatorskiej, w rejestrze zabytków, w gminnej ewidencji zabytkówdz. 9,10,12,13/3 obr. 706 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.55 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:22:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 434 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:22:40
 • 55068/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/22 dot. liczby mieszkań komunalnych, liczby zadłużonych rodzin, kwoty zadłużenia Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 10:53:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 102 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 10:56:22
 • 54856/WGK/-V/21 2021/10/21 dot. wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:30:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 536 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:30:52
 • 54853/WGK/-V/21 2021/10/21 dot. procedury odwoławczej od rozstrzygnięcia Polskiego Centrum Akredytacji do Komitetu Odwoławczego odnośnie hałasu przy ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/28
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:22:59
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:23:28
 • 55092/BIP/-I/21 2021/10/21 dot. działki 28/8, obręb 3039 odnośnie umowy dzierżawy wynajmu w ciągu 20 lat, powodu rezygnacji z prowadzenia działalności myjni przez podmiot dzierżawiący działkę Biuro Informacji Publicznej 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:20:56
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:21:29
 • 54949/BR/--I/21 2021/10/21 dot. położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji specjalnej Biuro Rewitalizacji 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 252 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 10:49:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 10:49:38
 • 54926/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/21 dot. tytułów prawnych do nieruchomości 9,10,11, 12,13/3 obr. 706 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 503 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 15:06:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 15:06:43
 • 54951/WAiB/-XXIII/21 2021/10/21 dot. dokumentacji budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 124, opis techniczny, przekroje Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 513 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:51:26
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 597 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/01 09:53:23
 • 54921/WZKiOL/-X/21 2021/10/21 dot. przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych, działka 9,10,11,13/3 obr. 706 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:56:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 355 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 14:55:09
 • 54586/BDO/-I/21 2021/10/20 dot. budowy Centrum przesiadkowego na Pl. Zawiszy Czarnego Biuro Informacji Publicznej 2021/10/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 727 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 15:14:43
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 204 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 15:15:03
 • 56718/WAiB/-XXIII/21 2021/10/20 dot. decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę dla działki 28/8 obr. 3039 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:06:30
 • odpowiedź skan (.pdf, 310 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/02/23 11:05:50
 • 54631/BIP/-I/21 2021/10/20 dot. dokumentów przebudowy ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą Biuro Informacji Publicznej 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:15:42
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/31 13:16:03
 • 54382/BDO/-XXVIII/21 2021/10/19 dot. SBO 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:27:03
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:24:17
 • 54480/WAiB/-XXIII/21 2021/10/19 dot. pozwolenia na budowę nr 541/2008 z dn. 18.04.2020 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 537 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:47:28
 • odpowiedź skan (.pdf, 172 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 14:45:21
 • 54366/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/19 dot. Programu Rewitalizaji Bliżej Przestrzeni 2016-22 kwartał 36 (umowy i protokoły) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/25
 • odpowiedź skan (.pdf, 122 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 13:35:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 185 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/28 13:36:25
 • 54402/WAiB/-XXIII/21 2021/10/19 dot. budowy drogi ul. Kluka 27 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/11/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 15:11:57
 • odpowiedź skan (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 15:11:34
 • 54126/BMKZ/-IV/21 2021/10/18 dot. wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/03 12:00:25
 • 54071/WOŚr/-VIII/21 2021/10/18 dot. sprawozdań z umowy CRU/21/0000906 na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych oraz wynagrodzenia dla wykonawcy Wydział Ochrony Środowiska 2021/11/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:37:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 267 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:44:21
 • 54126/BMKZ/-IV/21 2021/10/18 dot. wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 866 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 14:54:46
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 103 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/26 14:55:17
 • 54017/BDO/-XXVIII/21 2021/10/18 dot. Stowarzyszenia Ekologicznego Estuarium w Międzyzdrojach Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/10/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:43:34
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 590 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:43:59
 • 54067/WOŚr/-VIII/21 2021/10/18 dot. objęcia działki 29/2 i 29/3 z obrębu 84 w uproszczonym planie urządzania lasu Wydział Ochrony Środowiska 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 794 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:26:57
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 794 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 14:27:25
 • 53747/WIM/-II/21 2021/10/15 dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/10/20
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.02 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:31:07
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 268 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:31:31
 • 53562/WPiOL/-XX/21 2021/10/15 dot. zwrotów zapłaconego podatku od środków transportowych w transporcie kombinowanym Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 2021/11/02
 • odpowiedź skan (.pdf, 706 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 15:10:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 625 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:32:33
 • 52921/BIP/-I/21 2021/10/12 dot. czy działka wymieniona we wniosku ma dostęp do drogi publicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 957 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:53:30
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 783 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:54:07
 • 52949/WMiRSPN/-XXIII/21 2021/10/12 dot. wszelkich postępowań dot. nieruchomości przy ul. Lubczyńskiej 37, roszczenia reprywatyzacyjne Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/10/14
 • odpowiedź skan (.pdf, 573 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:43:55
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 741 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:44:24
 • 52943/WZKiOL/-X/21 2021/10/12 dot. wydania dscyzji o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych ul. Lubczyńska 37 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/10/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 418 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:28:04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 432 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:30:17
 • 52931/BMKZ/-IV/21 2021/10/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w ewidencji zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/10/26
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.51 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:04:06
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 436 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 12:04:33
 • 52904/BR/-I/21 2021/10/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w specjalnej strefie rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 228 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:52:53
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:53:18
 • 53879/BPPP/-I/21 2021/10/11 dot. budowy Centrum przesiadkowego na Pl. Zawiszy Czarnego Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2021/10/22
 • odpowiedź skan (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:38:05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 552 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 14:39:16
 • 52762/WOś/VIII/21 2021/10/11 dot. skanów lub kopii dokumentów "Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych Aktywna tablica 2020 - 2024 Wydział Oświaty 2021/10/25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 587 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:52:54
 • odpowiedź skan (.pdf, 145 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:52:23
 • 52661/WAiB/-XXIII/21 2021/10/11 dot. zgłoszenia robót budowlancyh w związku z inwestycją Bukówka droga spacerowo-rekreacyjna Gumieńce Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 621 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 15:05:10
 • odpowiedź skan (.pdf, 799 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 15:04:45
 • 52488/WAiB/-XXIII/21 2021/10/10 dot. decyzji nr 225/21 z dn. 2402.21 wraz z projektem budowlanym Biuro Informacji Publicznej 2021/10/20
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 653 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:33:20
 • odpowiedź skan (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:32:53
 • 52506/WOś/-VIII/21 2021/10/08 dot. sprawozdań budżetowych dla placówek oświatowych Wydział Oświaty 2021/11/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:09:50
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 558 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:10:30
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.22 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:09:13
 • odpowiedź skan (.pdf, 631 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 11:08:45
 • 51923/WGK/-V/21 2021/10/07 dot. opinii i podziękowania odnośnie linii autobusowej 87 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:56:25
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:56:59
 • 52105/BIP/-I/21 2021/10/07 dot. aktów normatywnych i regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Biuro Informacji Publicznej 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 714 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:13:02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 14:13:25
 • 51977/WGK/-V/21 2021/10/07 dot. dokumentacji wydatkó RO Gumieńce w zestawieniach miesięcznych za lata 2018-2020 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/11/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 148 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 11:23:48
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/27 11:24:19
 • 52325/WZiON/-XXXIX/21 2021/10/07 dot. wypłacanych odszkodowań planistycznych w latach 2003 -2020 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/10/13
 • odpowiedź skan (.pdf, 761 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:44:42
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 343 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 10:45:21
 • 51983/BIP/-I/21 2021/10/06 dot. kontroli LO dla dorosłych i zwrotu nienależnie pobranej dotacji Biuro Informacji Publicznej 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 575 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:42:15
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:42:40
 • 51771/BMKZ/-IV/21 2021/10/05 dot. dokumentów po dawnym Hotelu Piast wytworzonych i otrzymanych przez Gminę Miasto Szczecin po 16.09.2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/10/19
 • odpowiedź skan (.pdf, 732 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:27:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 187 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:29:16
 • 51620/WO/-III/21 2021/10/05 dot. informacji odnośnie Inspektora Danych Osobowych Wydział Organizacyjny 2021/10/07
 • odpowiedź skan (.pdf, 468 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/01 14:12:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 426 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/03/01 14:13:02
 • 51573/WS/-VIII/21 2021/10/05 dot. lokalu położonego przy ul. Monte Cassino Wydział Sportu 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 447 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:22:33
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 447 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:23:32
 • 51712/BIP/-I/21 2021/10/04 dot. projektu budowlanego, wniosku o wycinkę drzew , lokalizacji drzew, pozwolenia na budowę, pozostałych dokumentów odośnie planu przestrzennego zagospodarowania Gumieńce- Derdowskiego - przedszkole ul. Przygodna Biuro Informacji Publicznej 2021/11/10
 • odpowiedź skan (.pdf, 863 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:07:02
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.10 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:09:12
 • odpowiedź skan (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:06:47
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:09:48
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 356 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 12:02:25
 • 51844/WAiB/-XXIII/21 2021/10/04 dot. planu architektonicznego budynku przy ul. Krakowskiej Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/18
 • odpowiedź skan (.pdf, 217 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:38:17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 533 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 13:38:57
 • 51195/WAiB/-XXIII/21 2021/10/03 dot. dokumentacji projektowej budynku przy ul. Żurawiej 28 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:16:34
 • odpowiedź skan (.pdf, 205 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/25 13:16:07
 • 50942/BIP/-I/21 2021/09/30 dot. badań odnośnie ile młodych ludzi wyjeżdża lub ma zamiar po maturze /studiach, dlaczego decydują się na wyjazd, czy planują wrócić Biuro Informacji Publicznej 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 458 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:44:45
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 180 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:45:59
 • 50304/WIM/-II/21 2021/09/28 dot. daty wystawienia świadectwa Przejęcia i Świdectwa Wykonania dla Filharmonii w Szczecinie Wydział Inwestycji Miejskich 2021/10/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 406 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:34:39
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:40:27
 • 50213/WZP/-IV/21 2021/09/27 dot. czy został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przy modernizacji ul. Modrej i Koralowej Wydział Zarządzania Projektami 2021/10/08
 • odpowiedź skan (.pdf, 396 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 14:50:12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 14:53:21
 • 49954/WAiB/-XXIII/21 2021/09/27 dot. planu i opisu lokalu przy ul. Noakowskiego 24/9 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/11
 • odpowiedź skan (.pdf, 169 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:36:13
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 596 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:40:56
 • 50073/BOI/-CIV/21 2021/09/27 dot. aktualnej liczby wydanych licencji taxi Biuro Obsługi Interesantów 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 840 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:47:12
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 13:46:41
 • 49654/WAiB/-XXIII/21 2021/09/22 dot. pozwolenia pod budowę dla istniejącego garażu wolnostojącego przy ul. St. Kostki 7, działka 42/4 obr. 2076 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/05
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 605 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:14:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 175 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:13:55
 • 63877/BIP/-I/21 2021/09/22 dot. wydatków łoszenia płatne w roku 2019 i 2020 w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej Biuro Informacji Publicznej 2021/12/16
 • odpowiedź skan (.pdf, 527 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/21 10:56:21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 183 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/21 11:00:13
 • 49667/WGK/-V/21 2021/09/22 dot. ilości i łącznej wartości umów, których podstawą prawną jest art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/10/06
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 11:18:27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 11:19:23
 • 49523/WGK/-V/21 2021/09/22 dot. projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Ku Słońcu i planu sytuacyjnego z wydanymi opiniami Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:02:42
 • odpowiedż skan (.pdf, 305 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 12:00:57
 • 48851/BIP-I/21 2021/09/22 dot. uwzględnienia lub nie uwzględnienia ze studium uwag na temat warsztatów Biuro Informacji Publicznej 2021/10/05
 • odpowiedź skan (.pdf, 499 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:47:28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/05/06 11:47:51
 • 48804/WIM/-II/21 2021/09/21 dot. dokumentów i oświadczeń dot. umowy na budowę szkoły podstawowej przy ul. Podbórzańskiej i Kredowej Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 13.81 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:18:19
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 444 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/21 10:17:13
 • 48434/WO/-III/21 2021/09/21 dot. inspektora ochrony danych i osoby do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT (system cyberbezpieczeństwa) Wydział Organizacyjny 2021/09/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 351 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:34:36
 • odpowiedź skan (.pdf, 915 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:40:11
 • 48465/BIP/-I/21 2021/09/20 dot. inwestycji i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2, budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha, przebudowa, remont Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/29
 • odpowiedż dostępna cyfrowa (.pdf, 198 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 13:51:44
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 13:50:16
 • 48551/WGK/-V/21 2021/09/20 dot. projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Sambora na dzień 20.09.2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 549 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:49:08
 • odpowiedź skan (.pdf, 5.07 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/18 14:48:04
 • 48796/BIP/-I/21 2021/09/19 dotyczy aktów prawnych w sprawie praw człowieka Biuro Informacji Publicznej 2021/09/30
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 523 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:49:14
 • Odpowiedź skan (.pdf, 674 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:49:01
 • 48065/WOś/-VIII/21 2021/09/17 dot. progów punktowych dla szkół ponadpodstawowych z naboru 2021/2022 Wydział Oświaty 2021/09/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 904 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 15:02:39
 • odpowiedź skan (.pdf, 3.04 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 15:02:04
 • 47620/WAiB/-XXIII/21 2021/09/17 dot. przekroju oraz dokumentacji technicznej budynku przy ul. E. Gierczak 19 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/08
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 529 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:13:41
 • skan dpowiedzi (.pdf, 289 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:12:54
 • 47665/WK/-I/21 2021/09/17 dot. wynagrodzeń dla zarządcy samorządowej instytucji kultury , skany umów o zarządzanie instytucją kultury Wydział Kultury 2021/09/22
 • odpowiedż skan (.pdf, 255 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:28:10
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 602 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:28:38
 • 47479/WGK/--V/21 2021/09/16 dot. danych zebranych przez liczniki automatycznie zliczające ruch rowerowy Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 181 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:50:28
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.63 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:39:49
 • 47349/WAiB/-XXIII/21 2021/09/16 dot. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu Studium, znak uchwały, data, miejsce publikacji, na jakim etapie jest Studium Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 531 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:52:01
 • odpowiedź skan (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:51:10
 • 47680/WAiB/-XXIII/21 2021/09/16 dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie ulic Lubczyńskiej, Goleniowskiej, Kaniewskiej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:39:58
 • odpowiedź skan (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:39:20
 • 47014/WGK/-V/21 2021/09/15 dot. decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu w ciągu Al. Wojska Polskiego na czas trwania turnieju tenisowego 13-19.09.2021 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź skan (.pdf, 161 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 14:26:58
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 693 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 14:29:04
 • 47648/USC/-XXIV/21 2021/09/15 dot. aktów zgonów i urodzeń od 1946 a za lata 2018 - 2021 w rozbiciu miesięcznym Urząd Stanu Cywilnego 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 808 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:22:20
 • odpowiedź skan (.pdf, 667 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:21:36
 • 46939/WAiB/-XXIII/21 2021/09/15 dot. miejscowego planu zagospodarowania, studium Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:02:37
 • skan odpowiedzi (.pdf, 162 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:01:59
 • 46844/BNW/-I/21 2021/09/15 dot. zarobków za rok 2019 i 2020 prezersów podmiotów odpowiadających za wodociągi Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2021/09/28
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 206 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:29:20
 • skan odpowiedzi (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 13:28:11
 • 46707/WAiB/XXIII/21 2021/09/14 dot. projektu, pozwolenia na budowę obiektu na działce 61/22 Pogodno 140 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/12
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 438 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 12:59:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 519 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 12:53:05
 • 46745/WGK/-V/21 2021/09/14 dot. ankieta "Porównanie dzielnic Krakowa na tle innych miast wojewódzkich" Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:26:47
 • odpowiedź skan (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:26:07
 • 47973/WAiB/-XXIII/21 2021/09/13 dot. czy nieruchomości z obrębu 4906, Dąbie 906 są objęte planem zagospodarowania przestrzennego miasta, jeśli tak to jakie jest ich przeznaczenie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 542 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:57:41
 • odpowiedź skan (.pdf, 975 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/10 14:57:04
 • 47065/WZiON/XXXIX/21 2021/09/13 dot. opłaty adiacenckiej dla nieruchomości wymienionych we wniosku Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/09/17
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 271 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:46:26
 • odpowiedź skan (.pdf, 1.61 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/19 12:36:58
 • 46239/WIM/-II/21 2021/09/13 dot. umowy na projekt "Budowa centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej w Szczecinie" CRU 21/0002393 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 263 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 14:29:06
 • odpowiedż skan (.pdf, 688 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/12/13 14:25:28
 • 48848/BIP/-I/21 2021/09/13 dot. czy radny Jaskulski jest zatrudniony w UM Szczecin i ile wynosi jego wynagrodzenie miesięczne Biuro Informacji Publicznej 2021/09/27
 • odpowiedż dostępna cyfrowo (.pdf, 178 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 10:37:32
 • skan odpowiedzi (.pdf, 457 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/19 10:31:41
 • 46677/WGK/-V/21 2021/09/13 dot. bieżącego utrzymania naprawy dróg, poprawy bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/23
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:02:50
 • odpowiedź skan (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 13:04:18
 • 46110/WAiB/-XXIII/21 2021/09/12 dot. decyzji lub innych postępowań dla wymienionych działek z obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/10/18
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 546 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:00:45
 • odpowiedź skan (.pdf, 550 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:56:53
 • 46123/WAiB/-XXIII/21 2021/09/12 dot. podjętej uchwały o zasadach sytuowania obiektów małej architektury dla wymienionych działek w obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/09/21
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:10:26
 • odpowiedź skan (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:58:52
 • 45943/WIM/-II/21 2021/09/12 dot. inwestycji na działkach obr. 4906, Dąbie 906 Wydział Inwestycji Miejskich 2021/09/14
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 12:52:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 657 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 14:57:29
 • 46544/BR/-I/21 2021/09/12 dot. czy nieruchomości wymienione we wniosku znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, czy są prowadzone prace nad uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/09/21
 • odpowiedź skan (.pdf, 211 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 10:53:49
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2022/01/20 10:54:24
 • 45933/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/12 dot. postępowań w stosunku do nieruchomości Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 236 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:31:17
 • 45945/BMKZ/-IV/21 2021/09/12 dot. objęcia wskazanych nieruchomości w Dąbiu ochroną zabytków, ochroną archeologiczną itp. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 435 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 12:41:55
 • odpowiedż skan (.pdf, 1.64 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 13:34:34
 • 46079/BIP/-I/2021 2021/09/11 dot. ruchu rowerowego, przejazdy komunikacją zbiorową Biuro Informacji Publicznej 2021/09/24
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 535 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 13:47:25
 • odpowiedź skan (.pdf, 645 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/17 14:52:22
 • 48794/BIP/-I/21 2021/09/11 dotyczy kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z ustawą "dekomunizacyjną" Biuro Informacji Publicznej 2021/09/24
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:59:07
 • Odpowiedź skan (.pdf, 376 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:58:57
 • 45701/BIiRO/-I/21 2021/09/10 dot. podstawy prawnej grodzenia terenu Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/09/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 543 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:23:54
 • 45717/BIiRO/-I/21 2021/09/10 dot. wycinki drzew oraz zgody na wycinke Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 2021/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:28:14
 • 43667/BIP/-I/21 2021/09/09 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja loterii promocyjnej Biuro Informacji Publicznej 2021/08/30
 • skan odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 09:43:11
 • 46321/BOU/-I/21 2021/09/09 dot. aktualnego sprawozdania z wyników badań ujęć wody pitnej znajdujących się w budynku UM Szczecin Biuro Obsługi Urzędu 2021/09/22
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 276 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/18 12:51:49
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 139 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/11/16 12:30:02
 • 44901/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/08 dot. roszczeń z tytułu wadliwego nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/07
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 233 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:15:50
 • 45587/WZION/-XXXIX/21 2021/09/08 dot. informacji czy nieruchomość znaduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/09/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 164 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:05:28
 • 45221/BRM/-I/21 2021/09/08 dot. procedur manipulowania treścią składanych skarg do Rady Miasta Biuro Rady Miasta 2021/09/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 654 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:25:28
 • 45620/BR/-I/21 2021/09/08 dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 177 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:18:40
 • 45547/BIP/-I/21 2021/09/08 dot. położenia gruntu pod śródlądowymi wodami stojącymi dla działek Biuro Informacji Publicznej 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.29 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 14:09:47
 • 45042/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/09/07 dot. zawiadomienia o postępowaniu w sprawie o opróżnienie lokalu, ilości spraw gdzie GMS przystąpiła do postępowania Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/09/14
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 208 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:15:38
 • 44933/BIP/-I/21 2021/09/06 dot. postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Biuro Informacji Publicznej 2021/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 387 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:11:25
 • 44892/BPM/-III/21 2021/09/06 dot. informacji na temat publikacji na stronie www.wiadomości.szczecin.eu Biuro Prezydenta Miasta 2021/09/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:33:28
 • 44845/BMKZ/-IV/21 2021/09/06 dot. wszystkich dokumentów dotyczących kamienicy po dawnym hotelu Piast w Szczecinie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/17
 • skan odpowiedzi (.pdf, 599 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:17:45
 • 45269/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/03 dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/16
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 287 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:52:32
 • 44729/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/03 dot. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa 2021/10/08
 • skan odpowiedzi (.pdf, 7.92 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 13:03:58
 • 44802/WZKiOL/-X/21 2021/09/03 dot. czy nieruchomość jest przedmiotem świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 242 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:07:11
 • 44853/BMKZ/-IV/21 2021/09/03 dot. czy nieruchomość wpisana jest do Gmiennej Ewidencji Zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2021/09/17
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.35 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 11:12:04
 • 443639/WGK/-V/21 2021/09/03 dot. organizacji ruchu na ul. Felczaka i pomiarów poziomu hałasu Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/14
 • skan odpowiedzi (.pdf, 21 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:47:18
 • 44692/WOŚr/-VIII/21 2021/09/02 dot. akcji chipowania zwierząt Wydział Ochrony Środowiska 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 433 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:44:47
 • 44127/BDO/-XXVIII/21 2021/09/01 dot. frekwencji w głosowaniu na projekty SBO z trzech ostatnich edycji Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/09/15
 • skan odpowiedzi (.pdf, 763 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:36:39
 • 44066/WUIAB/-XXIII/21 2021/09/01 dot. pozwolenia na budowę garażu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 534 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:26:35
 • 44167/WZFM/-I/21 2021/09/01 dot. przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od działki Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 775 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:39:17
 • 44023/WUiAB/-XXIII/21 2021/09/01 dot. pozwolenia na budowę pomieszczeń nad garażem oraz w garażu Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/07
 • skan odpowiedzi (.pdf, 479 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:13:00
 • 44069/WZFM/-I/21 2021/08/31 dot. przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km na nieruchomości Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 771 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 10:17:26
 • 43858/BIP/-I/21 2021/08/31 dotyczy usunięcia drzew pod budowę przedszkola przy ul. Przygodnej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/13
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 304 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:42:43
 • Odpowiedź skan (.pdf, 2.18 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:42:33
 • 44172/BIP/-I/21 2021/08/30 dotyczy działki i przejścia dla pieszych przy ul. Lnianej w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 532 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:34:06
 • Odpowiedź skan (.pdf, 563 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:33:55
 • 43667/BIP/-I/21 2021/08/30 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie organizacja loterii promocyjnej Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 515 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/10/04 11:26:26
 • 43643/BIP/-I/21 2021/08/30 dot. spraw karnych, karno skarbowych, cywilnych i kancelarii adwokackich i radców prawnych, którzy świadczyli swoje usługi dla Gminy Miasto Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/10/11
 • skan odpowiedzi (.pdf, 478 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 09:17:44
 • 43608/BIP/-I/21 2021/08/29 dotyczy działek i adresów przy ul. Wiosennej i ul Struga w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 685 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:29:45
 • Odpowiedź skan (.pdf, 1.08 MB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:29:30
 • 43482/WZP/-V/21 2021/08/29 dot. hulanóg elektrycznych Wydział Zarządzania Projektami 2021/09/09
 • skan odpowiedzi (.pdf, 55 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 08:54:12
 • 43611/BIP/-I/21 2021/08/29 dotyczy własności gruntów na Gumieńcach Biuro Informacji Publicznej 2021/09/09
 • Odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 540 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:24:05
 • Odpowiedź skan (.pdf, 828 KB)
  Opublikował(a): Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/11/24 11:23:53
 • 43521/WOś/-VIII/21 2021/08/27 dot. programów Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + Wydział Oświaty 2021/09/02
 • skan odpowiedzi (.pdf, 786 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 08:50:23
 • 43401/BOI/-CIV/21 2021/08/27 dot. kontroli Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Biuro Obsługi Interesantów 2021/09/03
 • skan odpowiedzi (.pdf, 420 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/03/16 07:53:17
 • 43529/WOŚ/-VIII/21 2021/08/27 dot. dodatkowych funduszy na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodwej Wydział Oświaty 2021/09/02
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 509 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/11/12 14:10:56
 • 43058/WGK/-V/21 2021/08/25 dot. remontu ulicy Smoczej w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/09/08
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:51:36
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:51:51
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 41 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:52:06
 • 42743/BRM/-I/21 2021/08/24 Dot. załączników do protokołu nr 0063-11/11/07 z posiedzenia Mijeskiej Komisji Wyborczej z dnia 21.11.2007 r. Biuro Rady Miasta 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 225 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/23 14:32:24
 • 42697/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/08/24 dot. programu "Zielone Podwórka 2021" Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 196 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:25:15
 • 42889/WS/-VIII/21 2021/08/24 dot. zgłoszenia lokalu do ewidencji obiektów, w których sa świadczone usługi hotelarskie Wydział Sportu 2021/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 331 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:35:53
 • 42804/BIP/-I/21 2021/08/23 dot. publikacji medialnych i wniosków o udostępnienie informacji publicznej Biuro Informacji Publicznej 2021/09/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 842 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 09:04:39
 • 42741/BIP/-I/21 2021/08/23 dot. zgody właściciela terenu na użycie materiałów pirotechnicznych - Wieża Bismarck Gocław - Szczecin Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 491 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/02/01 10:21:27
 • 42424/BIP/-I/21 2021/08/20 dot. właściciela działek Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 548 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 14:44:22
 • 42236/WINF/-I/21 2021/08/20 Dot. piramidy ludności według wieku i płci w roku 2008 i 2018 Wydział Informatyki 2021/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 442 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 10:28:25
 • 42213/BIP/-I/21 2021/08/19 Dot. kosztów delegacji służbowych, umów na obsługę prawną urzędu i koszty wynagrodzeń w 2020 Biuro Informacji Publicznej 2021/08/27
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 966 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/07 10:24:36
 • 42054/BIP/-I/21 2021/08/18 Dot. Izby wytrzeźwień - ilość zgonów, liczba skarg Biuro Informacji Publicznej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 467 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 10:34:24
 • 41740/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/17 dot. odbiorów technicznych budynków Wydział Architektury i Budownictwa 2021/08/25
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 507 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:28:45
 • 41756/BIP/-I/21 2021/08/17 dot. nieruchomości i opłat z nią związanych oraz przekształcenia prawa wieczystego Biuro Informacji Publicznej 2021/08/24
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 1.17 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:24:56
 • 41473/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/17 dot. pozwolenia na użytkowanie Wydział Architektury i Budownictwa 2021/08/30
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 199 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:36:00
 • 41229/WZKIOL/-X/21 2021/08/16 dot. rejestracji zgromadzeń publicznych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2021/08/31
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 299 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:20:06
 • 41176/WGK/-V/21 2021/08/14 dot. wykonania pomiarów hałasu przy ul. Felczaka w Szczecinie Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/30 11:14:59
 • 41108/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/13 dot. ilości budów i obiektów budowlanych, zmianie sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem z COVID-19 Wydział Architektury i Budownictwa 2021/09/09
 • UDZIELONO ODPOWIEDZI (.pdf, 1.57 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 13:14:22
 • 41097/BIP/-I/21 2021/08/13 dot. zespołu strategicznego ds. równości GMS i inne Biuro Informacji Publicznej 2021/08/24
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 942 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:26:34
 • 40871/WO/-III/21 2021/08/12 Dot. Inspektora Danych Osobowych Wydział Organizacyjny 2021/08/21
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.13 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/10/08 11:02:01
 • 40553/WOŚr/-VIII/21 2021/08/11 dot. zanieczyszczenia naturalnego zbiornika na osiedlu Bukowym przy ul. Smutnej w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/18
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 247 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/30 11:05:58
 • 40596/BDO/-XXVIII/21 2021/08/11 dot. rejestru przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2018 - 2020 Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/08/25
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 461 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 14:17:23
 • 40792/WKs/-IV/21 2021/08/11 got. prowadzonej obsługi bankowej Wydział Księgowości 2021/08/17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 712 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 14:39:51
 • 40530/BIP/-I/21 2021/08/11 dot. systemu monitoringu miejskiego, eksmisji Biuro Informacji Publicznej 2021/08/19
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 504 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 10:51:51
 • 40265/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. ankiety w sprawie segregacji odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/19
 • skan odpowiedzi (.pdf, 1.43 MB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 14:29:49
 • 40222/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. komunikacji autobusowej na ul. Felczaka Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/20
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 13:56:10
 • 40073/WGK/-V/21 2021/08/09 dot. planowanego zakupu toalet publicznych w 2021 i 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/30 14:08:08
 • 39640/WMIRSPN/-XXIII/21 2021/08/04 dot. postepowań w spr. działek Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/08/06
 • ODPOWIEDŹ DOSTĘPNA (.pdf, 197 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 13:32:30
 • 39290/BIP/-I/21 2021/08/03 dot. ilości osób, których obecnym lub ostatnim miejscem zameldowania/zamieszkania było miasto Szczecin, mających orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu środek karny określony w art. 39 pkt 1 art. 39 pkt 2 oraz 39 pkt 2a KK oraz ile w latach 2010 - 2020 wpłynęło wyroków prawomocnie zasądzających jeden z w/w środków karnych Biuro Informacji Publicznej 2021/08/13
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 1.09 MB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/29 12:54:32
 • 39067/WUIAB/-XXIII/21 2021/08/02 dot. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwa Bukówka droga spacerowo - rekreacyjna dla Gumieniec Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/11
 • skan odpowiedzi (.pdf, 209 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 12:14:17
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 188 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/20 12:13:47
 • 38901/BIP/-I/21 2021/08/01 dot. wolnych miejsc w domu pomocy społecznej, lokale socjalne w Szczecinie Biuro Informacji Publicznej 2021/08/11
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 708 KB)
  Opublikował(a): Małgorzata Łogisz, dnia: 2021/09/29 14:18:24
 • 38644/WUIAB/XXIII/21 2021/07/29 dot. daty wpływu ponownego wniosku i powodu jego złożenia oraz daty wydania, pozytywnej decyzji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/30
  38525/WOŚ/-VIII/21 2021/07/28 dot. załączników 4a rezerwy do wniosków o JST zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 Wydział Oświaty 2021/07/29
 • odpowiedź skan (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:22:40
 • odpowiedź skan (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:22:28
 • 38144/WOŚ/-VIII/21 2021/07/27 dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji na 2021 Wydział Oświaty 2021/07/29
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 614 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:15:34
 • odpowiedź skan (.pdf, 191 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:16:21
 • 37992/WUiAB/-XXIII/21 2021/07/26 dot. pozwolenia na budowę, projektu i decyzji o warunkach zabudowy masztu antenowego przy ul. Cynkowej, ul. Irydowej i ul. Uranowej Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/06
 • skan odpowiedzi (.pdf, 232 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:06:36
 • odpowiedź dostępna (.pdf, 530 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 12:08:51
 • 38131/WGK/-V/21 2021/07/26 Segregacja biodpadów Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/05
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 912 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/14 13:14:37
 • 37931/BIP/-I/21 2021/07/23 dot. promocji miasta oraz wydatków na promocję w latach 2016-2021 Biuro Informacji Publicznej 2021/08/04
 • odpowiedź skan (.pdf, 694 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:58:24
 • skan dostępny (.pdf, 474 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:58:51
 • 37767/BDO/-XXVIII/21 2021/07/23 Korespondencja dotycząca postępowania nadzorczego Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 364 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:28:50
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 173 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:29:17
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 413 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/29 13:29:37
 • 37783/WGK/-V/21 2021/07/23 dot. przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II Wydział Gospodarki Komunalnej 2021/08/06
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 31 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/08/26 14:38:55
 • 37527/BDO/-XXVIII/21 2021/07/22 dot. realizacji zadań z własniej inicjatywy organizacji pozarządowych Biuro Dialogu Obywatelskiego 2021/07/22
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 720 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2021/09/27 14:39:41
 • 37630/WUIAB/-XXIII/21 2021/07/22 projektu budowlanego adaptacji strychu Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/03
 • odpowiedź skan (.pdf, 677 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:05:20
 • odpowiedź dostepna cyfrowo (.pdf, 554 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:11:34
 • 37718/WO/-III/21 2021/07/22 dot. nagród pieniężnych pracowników UM w 2020 roku i w I półroczu 2021 roku Wydział Organizacyjny 2021/08/04
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 221 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:47:04
 • załącznik 1 (.pdf, 311 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:53:05
 • załącznik 2 (.pdf, 346 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/31 11:53:32
 • 37752/WUiAB/XXIII/21 2021/07/22 dot. projektu konstrukcyjnego mieszkania Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/08/02
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.doc, 38 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 10:24:52
 • odpowiedź skan (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 10:24:31
 • 377525/WOŚr/-VIII/21 2021/07/22 dot. sprawozdań z wykonania umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego zwierząt łowczych Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/04
  37725/WOŚr/-VIII/21 2021/07/22 dot. sprawozdań z wykonania umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego zwierząt łowczych Wydział Ochrony Środowiska 2021/08/04
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 269 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:32:44
 • odpowiedź skan (.pdf, 210 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/18 14:32:17
 • 36803/WUiAB/-XXIII/21 2021/07/22 dot. pozwolenia na budowę oraz dokumentacji nieruchomości Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 2021/07/27
 • odpowiedź dostępna cyfrowo (.pdf, 261 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:34:04
 • odpowiedź skan (.pdf, 449 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/19 11:34:29
 • 37099/WUIAB/XXIII/21 2021/07/20 dot. udostępnienia duplikatu pozwolenia naużytkowanie Wydział Architektury i Budownictwa 2021/07/28
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 753 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/28 11:58:49
 • 37020/WMIRSPN/XXIII/21 2021/07/19 dot. banerów reklamowych Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/07/23
 • udzielono odpowiedzi (.pdf, 248 KB)
  Opublikował(a): Milena Pasik, dnia: 2022/01/28 11:47:11
 • 36872/WOŚ/-VIII/21 2