Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin

Standard wymiany danych geodezyjnych

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia standardu wymiany danych geodezyjnych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegona terenie miasta Szczecina.

 

Na podstawie art. 7d pkt 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287z późniejszymi zmianami), § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz ( Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837 ) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333); w związku z wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego na terenie Miasta Szczecin, obwieszczam co następuje:.

 

1)    Na terenie Miasta Szczecina ustala się standard przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, dokumentacji technicznej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w postaci plików komputerowych zapisanych w systemie GEO-INFO, a wydanych wcześniej wykonawcom w trybie modyfikacji przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

 

2)    Przekazywanie przez wykonawców prac geodezyjnych dokumentacji technicznej w formacie plików, o których mowa w pkt 1, umożliwiających automatyczne uzupełnianie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powodować będzie stosowanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze współczynnikiem 0,5.

 

3)    Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

 

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2011/11/25, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/09/03 08:56:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/09/03 08:56:07 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2014/05/12 11:14:22 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2011/11/25 14:29:29 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2011/11/25 14:22:37 nowa pozycja