Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin

Informacja dot. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacja w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie Miasta Szczecina

 BGM-II.6640.5.2019.MP 

  1. Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz.1247) – z dniem 01 stycznia 2020r. na terenie miasta Szczecina obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym, będzie geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH będący matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS.
  2. Stosownie do zapisu § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz.1572), z dniem 01 stycznia 2020r. na terenie miasta Szczecina, operaty powstałe w wyniku wykonania pomiarów geodezyjnych i przekazywane do zasobu, zawierać muszą pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 – cyt rozporządzenia i zapisane na nośniku informatycznym w formacie GIV systemu GEO-INFO lub wykonane zgodnie ze schematami GML.

Szczecin, dnia 29 października 2019 r.

Z up. Prezydenta Miasta

Wojciech Wnuk

Geodeta Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2019/11/05, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2019/11/05 11:43:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2019/11/05 11:43:01 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2019/11/05 11:39:24 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2019/11/05 11:37:21 nowa pozycja