Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Opracowania Studialne

Analiza uwarunkowań przestrzennych terenu osiedla Śmierdnica w Szczecinie

Analiza uwarunkowań przestrzennych terenu osiedla Śmierdnica w Szczecinie

Osiedle Śmierdnica w Szczecinie w obrębie ulic: Buczynowej, Wędrownej i Topolowej.

Obszar objęty przedmiotowym opracowaniem znajduje się w granicach dawnych terenów o dominujących funkcjach rolniczych. Obecnie ta część miasta ulega znacznym przekształceniom, nowopowstająca zabudowa zaczyna tworzyć strukturę osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Unikatową wartością omawianego terenu jest istniejący zasób zieleni wysokiej, który stwarza niepowtarzalny klimat dla warunków zamieszkania. Jest to obszar o ukształtowanym środowisku naturalnym, które poprzez wprowadzenie rozsądnej polityki przestrzennej, określenie podstawowych parametrów urbanistycznych m.in. zasad podziałów terenu oraz lokalizacji dróg dojazdowych pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego, wartościowego wizerunku osiedla zabudowy mieszkaniowej o wysokim standardzie ekologicznym i bardzo wysokim  komforcie zamieszkania.

strona tytułowa   

opis                                                                      

rysunek 1 - stan istniejący: uwarunkowania lokalizacyjne (przyrodnicze i komunikacyjne)

rysunek 2 - stan istniejący: uwarunkowania własnościowe             

rysunek 3 - koncepcja działań przestrzennych i kierunki przekształceń

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/08/20, odpowiedzialny/a: Karolina Oleksińska, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/08/20 11:58:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/08/20 11:58:36 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/20 11:57:59 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/20 11:55:51 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/03/12 13:44:47 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/03/04 10:27:34 nowa pozycja