Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Organizacje Międzynarodowe z udziałem Miasta Szczecin

METREX - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych – METREX
Metrex jest międzynarodowym stowarzyszeniem typu non-profit, zarejestrowanym na prawie belgijskim w 1999r.
Organizację formalnie powołano do życia podczas konferencji regionów metropolitalnych w Glasgow w 1996 r. w której wzięli udział praktycy specjalizujący się w zakresie planowania strategicznego oraz przestrzennego, politycy i urzędnicy odpowiedzialni za rozwój miast.
Celem stowarzyszenia METREX jest wspieranie wymiany informacji naukowych, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego i rozowju na poziomie regionalnym i europejskim, a także umożliwienie kontaktów w dziedzinie planowania i rozwoju na poziomie ponadnarodowym, regionalnym i lokalnym w Europie.
Członkami METREX-u są miasta europejskie (zarówno z terytorium UE, jak i spoza niego). Członkostwo w Stowarzyszeniu METREX jest otwarte dla wszystkich organizacji terytorialnych, publicznych i prywatnych, które zajmują się planowaniem przestrzennym. 
Szczecin jest członkiem Stowarzyszenia METREX od 1999 roku i od tego roku aktywnie uczestniczy w jego pracach.Udział w pracach Stowarzyszenia METREX zapewnia miastu Szczecin możliwość wpływania na proces kreowania europesjkich strategii rozowju i planowania przestrzennego. Współpraca z innymi miastami w sieci europejskich miast metropolitalnych, ukierunkowanych na rozwiązanie wspólnych problemów rozwojowych, tj.: planowanie strategiczne i przestrzenne, planowanie rozwoju gospodarczego pozwala na wykorzystanie specyficznego położenia Szczecina jako miasta przygranicznego, oraz w relacji do centrów gospodarczych sąsiednich krajów.
Więcej na stronie: www.eurometrex.org

Załączniki:

udostępnił: Referat Współpracy Międzynarodowej, wytworzono: 2010/05/28, odpowiedzialny/a: Patryk Ceran, wprowadził/a: Joanna Bonikowska, dnia: 2010/05/28 11:53:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Bonikowska 2010/05/28 11:53:29 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/05/28 11:52:09 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/05/28 11:50:34 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/11/07 12:03:54 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/06 13:39:11 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2006/06/06 13:21:32 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 12:35:28 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 12:32:59 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 12:15:28 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 12:14:54 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 12:00:05 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2005/07/20 11:57:46 nowa pozycja