Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

„Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”

 

 

Projekt pn.  „Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”

Gmina Miasto Szczecin w dniu 25.03.2022 r. podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID – 19.

 

Wartość projektu: 1 996 437,03 zł

Dofinansowanie z  EFS: 1 681 199,62  zł

Dofinansowanie z   BP:    315 237,41 zł

Wartość wkładu własnego Gminy Miasto Szczecin: 116 194,75 zł

 

Okres realizacji projektu od dnia 01 listopada 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Realizatorami projektu są łącznie 44 szkoły, w tym 32 Szkoły Podstawowe oraz 12 Szkół Ponadpodstawowych.

W ramach projektu prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin Szkoły zrealizują  ponad 34 tys. godzin w ramach następujących zajęć:

- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia;

- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

- warsztaty;

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

- porady i konsultacje;

- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;

 - zajęcia o charakterze terapeutycznym: Arterapia; rozwijające kompetencje wychowawczo – społeczne z elementami integracji sensorycznej;  indywidualna terapia psychologiczna; bajkoterapia;  biofeedback; integracja sensoryczna; psychoterapia; sensoplastyka; socjoterapeutyczne; terapia ręki; trening umiejętności społecznych; trening zastępowania agresji; ćwiczenia pamięci mnemotechniki; pobudzanie kreatywnego myślenia; terapia psychologiczna grupowa. 

 

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne realizowane grupowo lub indywidualnie obejmuje ponad 6900 osób.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/01, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2022/06/01 12:26:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2022/06/01 12:26:13 nowa pozycja