Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

„Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”

 

 

Projekt pn.  „Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”

Gmina Miasto Szczecin w dniu 25.03.2022 r. podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID – 19.

 

Wartość projektu: 1 996 437,03 zł

Dofinansowanie z  EFS: 1 681 199,62  zł

Dofinansowanie z   BP:    315 237,41 zł

Wartość wkładu własnego Gminy Miasto Szczecin: 116 194,75 zł

 

Okres realizacji projektu od dnia 01 listopada 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Realizatorami projektu są łącznie 44 szkoły, w tym 32 Szkoły Podstawowe oraz 12 Szkół Ponadpodstawowych.

W ramach projektu prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin Szkoły zrealizują  ponad 34 tys. godzin w ramach następujących zajęć:

- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia;

- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

- warsztaty;

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

- porady i konsultacje;

- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;

 - zajęcia o charakterze terapeutycznym: Arterapia; rozwijające kompetencje wychowawczo – społeczne z elementami integracji sensorycznej;  indywidualna terapia psychologiczna; bajkoterapia;  biofeedback; integracja sensoryczna; psychoterapia; sensoplastyka; socjoterapeutyczne; terapia ręki; trening umiejętności społecznych; trening zastępowania agresji; ćwiczenia pamięci mnemotechniki; pobudzanie kreatywnego myślenia; terapia psychologiczna grupowa. 

 

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne realizowane grupowo lub indywidualnie obejmuje ponad 6900 osób.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/01, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2022/06/01 12:26:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2022/06/01 12:26:13 nowa pozycja