Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Prezydencka Rada Kultury

Skład Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 - 2023

ZARZĄDZENIE NR 307/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 - 2023


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 4 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 10/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady
Kultury w kadencji 2018 – 2023 zarządzam, co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 – 2023 Krzysztofa Soskę.
§ 2. Powołuje się do składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 – 2023 Lidię Rogaś.
§ 3. W Zarządzeniu Nr 19/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 –2023 (zm. Zarządzenie Nr 131/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2020 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się niżej wymienione osoby do składu Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 – 2023, zwanej dalej „Radą”:
1) Lucjan Bąbolewski - Dyrektor Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie;
2) dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US - pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego;
3) prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, laureat Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS„ - przyznany przez MKiDN, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;
4) Mirosław Gawęda - Dyrektor Naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie;
5) dr Piotr Klimek – laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, kompozytor, muzykolog, Dyrektor Naczelny Teatru Animacji w Poznaniu;
6) dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, badacz kultury miejskiej;
7) Artur Daniel Liskowacki - laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, pisarz, dziennikarz, publicysta;
8) dr Diana Del Mastro – wykładowca filozofii i estetyki, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego - Instytut Nauk Teologicznych oraz Instytut Nauk Filozoficznych i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;
9) Paweł Niczewski – Przewodniczący Rady Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie;
10) mgr inż. architekt Marek Orłowski – architekt;
11) Sylwester Ostrowski - laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, Prezes Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa, muzyk jazzowy;
12) Lidia Rogaś – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych;
13) Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin”
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2022/03/25, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2023/03/24 10:34:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2023/03/24 10:34:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2023/03/24 10:16:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2020/05/05 15:18:16 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2019/03/11 13:30:32 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2019/02/25 11:34:12 nowa pozycja