Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
 w dniu 26 marca 2018 r, o godz. 12.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2018

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
odbyło się w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-           Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. dr Bazyli Baran – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin
 2. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego
 3. Robert Grabowski – przedstawiciel Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 4. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 5. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 6. Artur Daniel Liskowacki- Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury

Sekretarz Komisji:

    7) Joanna Łozowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin. Każdy z członków komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie Wydziału Kultury na 2018 r. przeznaczone na stypendia twórcze  100.000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku wynosiło 4528,34 zł. Stypendium   nie może być niższe od połowy  tej kwoty tj. 2264,17zł.  ani wyższe  trzykrotności wynagrodzenia tj. 13.585,02 zł. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęły 43 wnioski, z przyczyn formalnych odrzucono 3 wnioski, które nie spełniały warunków regulaminu (Karolina Matenko, Bartosz Mateńko, Paweł Wierzchowiec).  Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 40 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego   głosowania wyłoniono 12 projektów, które Komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018:

1.Wydanie autorskiego mini-albumu muzycznego EP-ka –The Ears (Marta Uszko)- 9.000 zł.

2.„Jazz meets strings” – skomponowanie  autorskiego utworu na kameralną orkiestrę smyczkową  (Radosław Wośko) –  5.000 zł.

3.Stworzenie i wydanie autorskiej płyty zespołu Siostryłotry (Julia Kępisty) -  9.000 zł.

4.Projekt nagraniowy „Melancholia” (Aldona Bartnik) –  9.000 zł

5.Słup Szymon  (Piotr Depta-Kleśta) –  9.000 zł.

6.Łańcuch Wydarzeń. Spacerownik do doświadczania miasta (Paweł Kula) - 11.000 zł.

7.Szczecin-Poster. Album o szczecińskim plakacie i jego twórcach (Leszek Żebrowski) – 10.000 zł.

8.„Początek świata” - animacja komputerowa (Paweł Kleszczewski) -  9.000 zł.

9.„Kamienica” film dokumentalny (Małgorzata Gwiazda Elmerych) –  6.000 zł.

10.Pisanie prozy artystycznej. Dokończenie pracy literackiej nad książką „Fikcja”(Dariusz Bitner) – kwota 9.000 zł.

11.Napisanie esejów i wydanie w książce pt.:„Z namysłem” (Filip Kołodziński) -  5.000 zł.

12.„Oktopus” – stworzenie spektaklu muzycznego (Agata Kolasińska) - 9.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów  i zaproponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium. Na tym obrady Komisji zakończono.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2018/04/04, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/04/04 12:16:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/04/04 12:16:22 nowa pozycja