Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
  w dniu 25 marca 2019r.  o godz. 10.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2019.

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów.
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin odbyło się w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-           Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. Dominika Jackowski – przedstawiciel Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin
 2. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie
 3. Stanisław Ruksza – Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
 4. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 5. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 6. Artur Daniel Liskowacki- przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury
 7. Piotr Klimek - przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury
 8. Arkadiusz Buszko – aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie
 9. Dr Katarzyna Utecht - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie

Sekretarz Komisji:

 1. Joanna Łozowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania zmienione Zarządzeniem Nr 383/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz oświadczenie w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych i zachowania tajemnicy przetwarzania danych. Każdy z członków Komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie Wydziału Kultury na 2019 r. przeznaczono na stypendia twórcze  100.000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku wynosiło 4852,29 zł. Stypendium nie może być niższe od połowy  tej kwoty tj. 2426,14 zł.  ani wyższe od trzykrotności wynagrodzenia tj. 14.556,87 zł. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęło 31 wniosków, z przyczyn formalnych odrzucono
3 wnioski, które nie spełniały warunków regulaminu (Magdalena Tyczka, Igor Kaczmarek, Karolina Sabat).  Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 28 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego głosowania wyłoniono 10 projektów, które Komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019:

 1. Film  dokumentalny o Leszku Żebrowskim z Akademii Sztuki w Szczecinie – wniosek  Marka Osajdy,  kwota: 11.000 zł.
 2. Projekt muzyczny: „Koncert na skrzypce  tradycyjne i orkiestrę symfoniczną”; wniosek Mateusza Czarnowskiego, kwota : 11.000 zł.
 3. Spektakl : „Kontrapunkt – zderzenie pokoleń”  -  wniosek Joanny Wiśniewskiej, kwota: 11.000 zł.
 4. Cykl fotografii „Fantomy” : wniosek Krzysztofa Olszewskiego, kwota: 11.000 zł.
 5. Projekt „Palimpsest wspomnień – o pokoleniowej architekturze pamięci” – wniosek Anny Sienkiewicz, kwota: 11.000 zł.
 6. „Inwazyjna / Nieinwazyjna instalacja miejska” – projekt z zakresu sztuk wizualnych zgłoszony przez Karolinę Babińską, kwota: 10.000 zł. 
 7. Literatura faktu „Zamordowany Sttetin. Życie, ucieczki i śmierć zapomnianych żydowskich mieszkańców  miasta - wniosek Andrzeja Kotuli, kwota: 9.000 zł.
 8. Projekt nagraniowy : Ars Variationibus. Sweelinck, Scheidemann, Reincken -wniosek Urszuli Stawickiej, kwota : 9000 zł.
 9. Film animowany „Krzątaczka” , wniosek Dominiki Wyrobek, kwota : 9.000 zł.
 10. „Tempo” – przedstawienie o uważności (dla dzieci 1-3 lat) - wniosek Magdaleny Gardas – Wasilewskiej, kwota : 8.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów i zaproponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium. Na tym obrady Komisji zakończono.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2019/01/24, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/04/04 13:17:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 13:17:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 13:14:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 12:55:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 12:47:18 nowa pozycja